1821 คาร์เซอร์วิส
ข้อมูลอู่
ชื่ออู่บริการ 1821 คาร์เซอร์วิส การซ่อม ซ่อมอู่
ที่อยู่ 57/620 หมู่ที่ 15 แขวงบางนา   เบอร์ติดต่อ 084-0001652•086-7865823
เขต/อำเภอ เขตบางนา เบอร์มือถือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร Fax