P0059

ประกันชั้น 1 คุ้มภัยโตเกียวมารีน TOYOTA FORTUNER, MITSUBISHI PAJERO SPORT ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น 1,379 บาท/เดือน สูงสุด 10 เดือน

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีน จำกัด (มหาชน)

ซ่อมห้าง เบี้ยเริ่มต้น 13,752 บาท

ประเภทประกัน
: ประกันชั้น 1
ประเภทการซ่อม
: อู่
อายุการใช้งาน
: 2 - 15 ปี
ค่าเสียหายส่วนแรก
: 0

ความคุ้มครอง

รถของคุณ

คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย บาท/ครั้ง

บุคคลในรถของคุณ

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ
ค่ารักษาพยาบาล(7 ที่นั่ง)

สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง

บุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน 500,000 บาท/คน

สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง

ทรัพย์สิน/รถบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

2,500,000 บาท/ครั้ง

ประกันตัวผู้ขับขี่

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไข

 1. ทุนประกันขึ้นกับมูลค่ารถโดยอ้างอิงจากยี่ห้อ รุ่น และราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
 2. ยี่ห้อ,รุ่น,ทุนประกัน,เบี้ย , อายุ , ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละแพคเกจ รบกวนติดต่อบริษัทฯ 02-801-9000
 3. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเบี้ยประกัน

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

รุ่นรถที่รับประกัน ทุนประกันภัย อัตราเบี้ย/ปี (บาท)
TOYOTA FOTUNER 310,000 – 650,000 15,364
660,000 – 950,000 17,512
960,000 – 1,450,000 20,735

MITSUBISHI PAJERO SPORT 160,000 – 550,000 13,752
560,000 – 950,000 16,975
960,000 – 1,450,000 20,198
*** ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563 ***

รุ่นรถที่รับประกันภัย

 • เฉพาะรถ TOYOTA FORTUNER และ MITSUBISHI PAJERO SPORT ที่มีอายุ 2-15 ปี
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งและไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รหัสการใช้งาน 110 เท่านั้น
 • ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
 • คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมไม่เกิน 20,000 บาท รวมราคาติดตั้งแก๊ส NGV หรือ LPG แล้ว โดยผู้เอาประกันภัย ต้องแจ้งรายละเอียดอุปกรณ์ตกแต่งให้ทางบริษัททราบ
 • รถดัดแปลง ตกแต่ง หรือรถการแข่งขัน ขอพิจารณาไม่รับประกันภัย
 • อัตราเบี้ยดังกล่าวไม่สามารถใช้กับรถที่บรรทุกขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง
 • กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

**หมายเหตุ ต้องการทราบทุนประกันหรือรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อพนักงานขาย 02-801-9000

Alt Text!