บ.MSIG ประกันชั้น 1 Executive ซ่อมห้างสูงสุด 5 ปี/ซ่อมอู่สูงสุด 10 ปี ซ่อมห้างเบี้ยเริ่มต้น 37,500 บาท ซ่อมอู่เบี้ยเริ่มต้น 31,400 บาท