ซ่อมห้างสูงสุด 7 ปี/ซ่อมอู่สูงสุด 10 ปี บ.คุ้มภัย | อีซี่ อินชัวร์