ซ่อมห้างสูงสุด 7 ปี/ซ่อมอู่สูงสุด 10 ปี ซ่อมห้างเบี้ยเริ่มต้น 16,500 บาท ซ่อมอู่เบี้ยเริ่มต้น 13,300 บาท บ.คุ้มภัย