P0060

บ.เทเวศ ประกันชั้น 1 TOYOTA CAMRY ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น 1,700 บาท/เดือน ซ่อมห้าง เบี้ยเริ่มต้น 2,150 บาท/เดือน สูงสุด 10 เดือน

บริษัท เทเวศ จำกัด (มหาชน)

อู่ & ห้าง เบี้ยเริ่มต้น 2,150 บาท/เดือน

ประเภทประกัน
: ประกันชั้น 1
ประเภทการซ่อม
: อู่ & ห้าง
อายุการใช้งาน
: อู่ 2-15 ปี , ห้าง 2-5 ปี
ค่าเสียหายส่วนแรก
: 0

ความคุ้มครอง

รถของคุณ

คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย บาท/ครั้ง

บุคคลในรถของคุณ

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ
ค่ารักษาพยาบาล(7 ที่นั่ง)

สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง

บุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน 500,000 บาท/คน

สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง

ทรัพย์สิน/รถบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

2,500,000 บาท/ครั้ง

ประกันตัวผู้ขับขี่

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

สูงสุด 300,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไข

  1. ทุนประกันขึ้นกับมูลค่ารถโดยอ้างอิงจากยี่ห้อ รุ่น และราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
  2. ยี่ห้อ,รุ่น,ทุนประกัน,เบี้ย , อายุ , ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละแพคเกจ รบกวนติดต่อบริษัทฯ 02-801-9000
  3. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเบี้ยประกัน

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

*** ใช้ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ***

รุ่นรถที่รับประกันภัย

  • เฉพาะรถ TOYOTA CAMRY
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งและไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • รหัสการใช้งาน 110 เท่านั้น
  • ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
  • กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

**หมายเหตุ ต้องการทราบทุนประกันหรือรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อพนักงานขาย 02-801-9000Alt Text!