P0064

บ.คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันชั้น 3 ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น 2,000 บาท/ปี

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีน จำกัด (มหาชน)

อู่ เบี้ยเริ่มต้น 2,000 บาท

ประเภทประกัน
: ประกันชั้น 3
ประเภทการซ่อม
: อู่
อายุการใช้งาน
: ไม่จำกัดอายุรถยนต์
ค่าเสียหายส่วนแรก
: 0

ความคุ้มครอง

รถของคุณ

คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้

0 บาท/ครั้ง

บุคคลในรถของคุณ

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ
ค่ารักษาพยาบาล(รถเก๋ง 7 ที่นั่ง),(รถกระบะ 3 ที่นั่ง),(รถตู้ 12 ที่นั่ง)

สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง

บุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน 500,000 บาท/คน

สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง

ทรัพย์สิน/รถบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

600,000 บาท/ครั้ง

ประกันตัวผู้ขับขี่

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไข

  1. ทุนประกันขึ้นกับมูลค่ารถโดยอ้างอิงจากยี่ห้อ รุ่น และราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
  2. ยี่ห้อ,รุ่น,ทุนประกัน,เบี้ย , อายุ , ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละแพคเกจ รบกวนติดต่อบริษัทฯ 02-801-9000
  3. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเบี้ยประกัน

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

อัตราเบี้ยประกันภัย
รถเก๋ง รหัส 110 2,000 บาท ต่อ ปี
รถตู้ รหัส 210 3,500 บาท ต่อ ปี
รถกระบะ รหัส 320 3,000 บาท ต่อ ปี
*** ใช้ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ***

รุ่นรถที่รับประกันภัย

  • ไม่รับทำประกันภัยรถทรง Sport ทุกแบรนด์ และทุกยี่ห้อ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • รหัสการใช้งาน 110, 210, 320 เท่านั้น
  • ไม่รับทำประกันภัยรุ่นที่ทำการดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน รถโหลดเตี้ย หรือรถยกสูง ไม่การปรับแต่งเครื่องยนต์ ติดตั้งเกจวัด
  • ไม่รับทำประกันภัย กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเพิ่มอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น แหนบ คาน คอก รั้วสูง
  • กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

**หมายเหตุ ต้องการทราบทุนประกันหรือรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อพนักงานขาย 02-801-9000Alt Text!