P0057

บ. กรุงเทพ ป.1 Fortuner ซ่อมห้าง เบี้ยเริ่มต้น 21,500 บาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ซ่อมห้าง เบี้ยเริ่มต้น 21,500 บาท

ประเภทประกัน
: ประกันชั้น 1
ประเภทการซ่อม
: ห้าง
อายุการใช้งาน
: 2 - 7 ปี
ค่าเสียหายส่วนแรก
: 0

ความคุ้มครอง

รถของคุณ

คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย บาท/ครั้ง

บุคคลในรถของคุณ

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ
ค่ารักษาพยาบาล(7 ที่นั่ง)

สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง

บุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท/คน

สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง

ทรัพย์สิน/รถบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

2,500,000 บาท/ครั้ง

ประกันตัวผู้ขับขี่

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

สูงสุด 250,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไข

  1. ทุนประกันขึ้นกับมูลค่ารถโดยอ้างอิงจากยี่ห้อ รุ่น และราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
  2. ยี่ห้อ,รุ่น,ทุนประกัน,เบี้ย , อายุ , ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละแพคเกจ รบกวนติดต่อบริษัทฯ 02-801-9000
  3. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเบี้ยประกัน

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

อายุรถ ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
2-5 610,000 - 800,000 21,500
810,000 - 1,000,000 22,000
1,050,000 - 1,200,000 22,500
1,250,000 - 1,400,000 23,000
6-7 510,000 - 900,000 23,000
*** ใช้ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง***

รุ่นรถที่รับประกันภัย

  • เฉพาะรถ Toyota Fortuner ที่มีอายุ 2-7 ปี
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งและไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • รหัสการใช้งาน 110 เท่านั้น
  • ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
  • คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้อุปกรณ์ตกแต่งไม่รวมถึงสติกเกอร์
  • กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

**หมายเหตุ ต้องการทราบทุนประกันหรือรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อพนักงานขาย 02-801-9000Alt Text!