P0085

ประกันชั้น 1 บ.คุ้มภัย,MSIG กระบะ 4 ประตู ซ่อมอู่ อายุรถรับสูงสุด 15 ปี เบี้ยเริ่มต้น 1,350บาท/เดือนสูงสุด 10เดือน

บ.เอ็มเอสไอจี,บ.คุ้มภัยโตเกียว

ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น 13,500 บาท

ประเภทประกัน
: ประกันชั้น 1
ประเภทการซ่อม
: อู่
อายุการใช้งาน
: อายุรถไม่เกิน 15 ปี
ค่าเสียหายส่วนแรก
: 0

ความคุ้มครอง

รถของคุณ

คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย บาท/ครั้ง

บุคคลในรถของคุณ

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ
ค่ารักษาพยาบาล(7 ที่นั่ง)

สูงสุด 100,000บาท/ครั้ง

บุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน 500,000 บาท/คน

สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง

ทรัพย์สิน/รถบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

วงเงิน 2,000,000 บาท/ครั้ง (เอ็มเอสไอจี)) // 1,000,000 บาท/ครั้ง (คุ้มภัย)

ประกันตัวผู้ขับขี่

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

สูงสุด 300,000 (เอ็มเอสไอจี) // 200,000 (คุ้มภัย) บาท/ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไข

  1. ทุนประกันขึ้นกับมูลค่ารถโดยอ้างอิงจากยี่ห้อ รุ่น และราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
  2. ยี่ห้อ,รุ่น,ทุนประกัน,เบี้ย,อายุรถ,ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละแพ็คเกจ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-801-9000
  3. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย

รายละเอียดเบี้ยประกันชั้น 1 บ.คุ้มภัย อายุรถที่รับ 2-15 ปี

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

รุ่นรถ อายุรถ ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
ISUZU D-MAX,TOYOTA HILUX,NISSAN FRONTIER,MAZDABT-50,FORDRANGER 2-3 ปี 750,001 1,000,000 17,500
2-10 ปี 500,001 750,000 15,900
11-15 ปี 15,500
2-10 ปี 200,000 500,000 13,700
11-15 ปี 13,500

รายละเอียดเบี้ยประกันชั้น 1 บ.MSIG ปิ๊กอัพ 4 ประตู อายุรถที่รับ 2-12 ปี

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

รุ่นรถ อายุรถ ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
ISUZU D-MAX,TOYOTA HILUX,NISSAN FRONTIER,MAZDABT-50,FORD RANGER,MITSUBISHI TRITON 2-12 ปี 100,000 1,000,000 14,500
*** ใช้ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง***

รุ่นรถที่รับประกันภัย

  • ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

**หมายเหตุ ต้องการทราบทุนประกันหรือรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อพนักงานขาย 02-801-9000

Alt Text!