ประเภทประกันภัย

เมืองไทย ประกันภัย
ก่อตั้งเมื่อ
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2475 การดำเนินธุรกิจของภัทรประกันภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน มีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด เส้นทางที่ก้าวเดินสะสมความมั่นคง และความเป็นมืออาชีพ ด้านการประกันภัย ล้วนเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใด ภัทรประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้ต่อเนื่องยืนยาวมาโดยตลอด สมดังวิสัยทัศน์ “บริษัทประกันวินาศภัยในใจคุณ” ผสมผสานกับปรัชญาการดำเนินงานที่ซึมซาบในจิตสำนึกของทุกคนว่า“ซื่อสัตย์สุจริต เป็นมิตรสนิทใจ”โดยมี คุณกฤตยา ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน กว่า 57 ปี... เมืองไทยประกันภัย ก้าวย่าง อย่างมั่นคง
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ชำระแล้ว 590 ล้านบาท
จุดเด่นของบริษัท
20 มิถุนายน 2551 วันแรกของการก้าวกระโดด... บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)เพื่อก้าวต่อไปสู่... บริษัทประกันวินาศภัย ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “การควบกิจการระหว่าง บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด” เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและ ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและ กัน อย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้ “ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศ ภายใน 5 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือ 7,000 ล้านบาท” ดังสโลแกนที่ว่า “เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยรถยนต์ราคาถูก, ประกันภัยรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง, ประกันภัยรถยนต์รถเฉพาะกระบะ ,ประกันภัยรถยนต์เฉพาะรถตู้, ประกันภัยรถยนต์เฉพาะรถแท็กซี่,ประกันภัยรถยนต์เฉพาะรถรับจ้าง, ประกันภัยรถยนต์เฉพาะรถใหม่ป้ายแดง, ประกันภัยรถยนต์เฉพาะรถมือสอง, ประกันชั้น 1, ประกัน 2 พลัส, ประกัน 3 พลัส, พรบ., กรมธรรม์ 24 ชั่วโมง ตัวแทนประกันภัยรถยนต์ โดยอีซี่อินชัวร์/easyinsure.co.th • บริษัท ข้อเสนอราคาพิเศษ!! พร้อมส่วนลดมากกว่า 50% สำหรับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และรายละเอียดบริษัทประกันภัย จำกัด