ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร แล้วแบบไหนเหมาะกับเรา

ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร - อีซี่ อินชัวร์

ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร
               อยากทำประกันเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกหลาน และก็อยากจะมีค่ายา ค่ารักษาพยาบาลไว้รักษาตัวเองยามเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเช่นกัน แต่ไม่แน่ใจว่าประกันชีวิตกับประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร หรือต้องทำทั้ง 2 อย่าง? วันนี้ ‘อีซี่ อินชัวร์’ จะพาไปรู้จักว่าประกันชีวิตกับประกันสุขภาพแตกต่างกันอย่างไร และเราควรเลือกแบบไหนมากกว่ากัน
ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร - อีซี่ อินชัวร์

รู้จักประกันชีวิตหลากหลายประเภท 

การที่จะรู้ได้ว่าประกันชีวิตกับประกันสุขภาพนั้นแตกต่างกันอย่างไร เราจะต้องดูถึงความหมายและความคุ้มครองของประกันในแต่ละประเภท อีซี่ อินชัวร์ จะพาคุณไปทำความเข้าใจถึงจุดเด่นของประกันทั้งสองประเภทนี้กันให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับประกันชีวิตนั้น เป็นประกันที่มีสัญญาในระยะยาว โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในสัญญา เมื่อผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือชราภาพ ภายในเงื่อนไขเวลาที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเงื่อนไขความคุ้มครองจะมีหลากหลายรูปแบบตามเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ระบุเอาไว้

 1. แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Insurance) เป็นประกันชีวิตที่มีอายุจำกัด และจะคุ้มครองหรือจ่ายค่าสินไหมในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และหากว่ามีชีวิตอยู่เกินช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าสินไหมหรือความคุ้มครองใด ๆ
 2. แบบตลอดชีพ ประเภทนี้จะมีผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาในกรณีที่ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบอายุที่กำหนดไว้ เช่น 90 ปี
 3. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) จะมีทั้งแบบมีปันผลและไม่มีปันผล โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่จนครบปีที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 4. แบบบำนาญ เป็นประกันที่จะจ่ายค่าสินไหมก็ต่อเมื่อเรามีอายุตามที่กำหนด โดยจะจ่ายเป็นงวด ๆ ในแต่ละปี ซึ่งจะเหมาะกับคนที่ต้องการมีรายได้หลังเกษียณ โดยประกันชีวิตประเภทนี้จะมีค่าเบี้ยประกันค่อนข้างสูง
 5. ควบการลงทุน (Unit-linked Insurance) เป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ แต่จะนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนเพื่อรับผลกำไร เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำประกันชีวิตควบคู่ไปกับการลงทุนในระยะยาว

หากว่าใครกำลังสับสนว่าประกันชีวิตกับประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร อาจจะเห็นได้เบื้องต้นว่า เงื่อนไขการได้รับสินไหมจากการทำประกันชีวิต คือ ผู้เอาประกันเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ไม่ครอบคลุมถึงเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย

 

รู้จักประกันสุขภาพ ช่วยคุ้มครองค่ารักษาความเจ็บป่วย
               รู้จักประกันชีวิตไปแล้ว เรามาทำความรู้จักกับประกันสุขภาพกันบ้าง เพื่อทราบว่าทั้งสองแบบมีความต่างกันอย่างไร สำหรับประกันสุขภาพเป็นประกันที่มีรายละเอียดความคุ้มครองค่อนข้างมาก เนื่องจากมีทั้งในเรื่องของความคุ้มครองในการเจ็บป่วยทั่วไปในฐานผู้ป่วยนอก (OPD) ความเจ็บป่วยที่ต้องเข้าพักในโรงพยาบาล (IPD) โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ รวมไปถึงการจ่ายเงินชดเชยรายได้ในกรณีที่ต้องหยุดงาน

ประกันสุขภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 1. ประกันสุขภาพแบบพ่วง เป็นประกันสุขภาพที่อยู่ในสัญญาแนบท้ายที่ขยายความคุ้มครองจากประกันชีวิตทั่วไป เป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ซึ่งความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับสัญญาและเงื่อนไขที่ทำร่วมกัน
 2. ประกันสุขภาพแบบเดี่ยว หรือเป็นประกันที่ทำปีต่อปี เป็นสัญญาระยะสั้น สามารถบอกเลิกเมื่อไรก็ได้ ค่าเบี้ยประกันค่อนข้างถูก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตนั่นเอง 

ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร - อีซี่ อินชัวร์

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพ

ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพหากถามว่าแตกต่างกันอย่างไรนั้น ตอบได้อย่างชัดเจนว่าแตกต่างกันที่ความคุ้มครอง เพราะประกันชีวิตจะไม่จ่ายค่าสินไหมหากว่าเราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล แต่ความคุ้มครองของประกันสุขภาพจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันและเงื่อนไขความคุ้มครองที่เราจะต้องสอบถามให้ครบ ดังต่อไปนี้

 1. ค่ารักษาผู้ป่วยใน (Inpatient Care) โดยจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยอัตราค่าเบี้ยประกันจะสูงตามวงเงินความคุ้มครองนั่นเอง
 2. ผู้ป่วยนอก (Outpatient Care) ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในลักษณะของการมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 3. ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ และบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อทำการรักษาในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ
 4. โรคร้ายแรง หรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง หรือเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ซึ่งบางบริษัทประกันอาจจะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง โดยที่ไม่เกินวงเงินประกัน หรือบางบริษัทอาจจะจ่ายเป็นเงินก้อนก็ได้
 5. เงินชดเชยจากการสูญเสียรายได้ สำหรับผู้ที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน และต้องสูญเสียรายได้จากอาการเจ็บป่วย ซึ่งบริษัทประกันจะจ่ายค่าสูญเสียรายได้ตามวันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เกินจำนวนวันที่ระบุเอาไว้ในสัญญา

เมื่อดูความคุ้มครองของประกันทั้ง 2 แบบแล้ว หลายคนคงอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า แล้วเราควรจะซื้อประกันแบบไหนให้กับตัวเองและคนในครอบครัว?

ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร ไม่สำคัญเท่าเราต้องการอะไร

เมื่อรู้ว่าประกันชีวิตกับประกันสุขภาพแตกต่างกันอย่างไร ก็มาถึงคราวที่เราจะต้องเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับตัวเองและครอบครัว

 • ควรเลือกทำประกันชีวิต หากว่าเราเป็นเสาหลักในการหารายได้ให้แก่ครอบครัว ต้องการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกหลานหรือคนที่เรารัก หรือต้องการเงินหรือรายได้ที่ไว้ใช้ยามแก่ชราหรือยามที่อยู่ในวัยเกษียณ
 • ควรเลือกประกันสุขภาพ หากว่าเราไม่มีสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล มีแนวโน้มหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรง หรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ บ่อย
 • ควรเลือกทำทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพ หากต้องการสิทธิประโยชน์ของทั้งสองแผนประกัน

เมื่อทราบแล้วว่าประกันชีวิตกับประกันสุขภาพต่างกันอย่างไรแล้ว หากสนใจแผนการทำประกันภัยสุขภาพ อีซี่ อินชัวร์ ยินดีให้บริการให้คำปรึกษาพร้อมเปรียบเทียบความคุ้มครองที่เหมาะสม ท่านสามารถเช็กหรือสมัครประกันภัยสุขภาพได้ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @easyinsure หรือ โทร. 0 2801 9000

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *