Tag Archives: ขับรถตกเขา

ขับรถตกเขา

ขับรถตกเขา ขับรถตกเหว มีวิธีเอาตัวรอดอย่างไรบ้าง

ในทุกปีจะเห็นข่าว ขับรถตกเขา ขับรถตกเหว เป็นจำนวนมากและจะเกิดขึ้นในทุกๆปี อาจเป็นเพราะภัยธรรมชาติหรือความประมาทของผู้ขับขี่ และสภาพรถยนต์ โดยเฉพาะภาคเหนือที่ถนนจะขึ้นเขาแล้วมีเหวลึกลงไป ขนาดคนพื้นที่ยังบอกว่าน่ากลัว แล้วถ้าคนไม่ชินหรือไม่ใช่คนพื้นที่จะเป็นเช่นไร

Loading