Tag Archives: ประกันชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 3+ คุ้มครแงอะไรบ้าง

ประกันชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง | ย่อมาแล้ว ฉบับแสนง่าย สไตล์ อีซี่

ประกันรถยนต์มีไว้สำหรับช่วยลดความเสี่ยงในการจ่ายค่าเสียหายให้กับคู่กรณี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราขับรถไปชนกับคู่กรณีแล้วเป็นฝ่ายผิด เราจะต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถ รวมถึงค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีซึ่งมักจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ถ้าทำ  ประกันรถยนต์  ไว้เราก็จะไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเหล่านี้เพราะบริษัทประกันจะเป็นคนจ่ายเอง จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นหลักการของการทำประกันภัยชั้น 3 ทั่วไป

Loading