Tag Archives: รถประหยัดน้ำมัน

รถยนต์ไฮบริด คือ

รถยนต์ไฮบริด คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ประหยัดน้ำมันจริงหรือไม่

รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) คือ รถประหยัดน้ำมันประเภทหนึ่งที่ใช้การผสมผสานพลังงานระหว่างน้ำมันและไฟฟ้า เนื่องจากว่ารถที่ใช้ระบบเชื้องเพลิงน้ำมันอย่างเดียว มีปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศเยอะ และปัญหาน้ำมันที่ราคาสูงขึ้นในทุกๆวัน และรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าแม้จะช่วยในเรื่องของมลพิษ และประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันแต่เทคโนโลยีที่ออกแบบมาสามารถทำให้รถวิ่งได้ไม่เร็วพอ และต้องเติมไฟฟ้าครั้งละเป็นชั่วโมง ต่างตากน้ำมันที่ใช้เวลาเติมเพียงไม่กี่นาที

Loading