ประกันรถยนต์ที่ไหนดี

ชุดแต่งรถเสียหายจากการจมน้ำ แบบนี้ประกันจ่ายไหม | สไตล์ อีซี่

การทำประกันรถยนต์ คือการลดความเสี่ยงในการจ่ายค่าชดเชย ค่าซ่อมแซมเมื่อต้องเจอกับอุบัติเหตุหรือภัยต่างๆ อย่างที่ทราบกันดีว่าบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งจะชดเชยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของประกันและความครอบคลุมต่อภัยที่เกิด จากที่ได้กล่าวมาเป็นหลักการเบื้องต้นของประกันที่เข้าใจได้ไม่ยากนัก แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงบางครั้งผู้ทำประกันอาจไม่ได้รับค่าชดเชยทั้งหมดจากบริษัทประกัน ดังเช่นจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ เจ้าของรถได้นำรถไปแต่งอะไหล่เพิ่มเติมและต่อมารถคันดังกล่าวประสบเหตุน้ำท่วมทำให้อุปกรณ์ตกแต่งเหล่านั้นเสียหาย เจ้าของรถได้มีการทำประกันภัยรถยนต์ ไว้ก่อนที่น้ำจะท่วม คำถามคือบริษัทประกันจะจ่ายชดเชยค่าเสียหายต่อเหตุการณ์นี้หรือไม่ คำตอบคือบริษัทประกันอาจจะไม่จ่าย หรือจ่ายก็ได้โดยสามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้

กรณีที่ ประกันรถ จะจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ เจ้าของรถได้ทำประกันที่ครอบคลุมความเสียหายต่อน้ำท่วมไว้ (ประกันชั้น 1 ครอบคลุมแน่นอน ส่วนชั้นอื่นๆ ต้องตรวจสอบจากบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อประกัน) และเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ต้องไม่ได้เกิดจากผู้ทำประกันจงใจให้รถน้ำท่วม ในส่วนของอุปกรณ์แต่งรถนั้นทางบริษัทประกันจะต้องยอมรับการติดตั้งอุปกรณ์แต่งเสียก่อน (เจ้าของรถแจ้งถึงอุปกรณ์เหล่านี้ให้ทราบก่อนทำประกันหรือหลังจากติดตั้งทันที) จากเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อเกิดน้ำท่วมรถยนต์ที่ทำประกัน เจ้าของรถสามารถเคลมค่าเสียหายอุปกรณ์แต่งรถจากบริษัทประกันได้ (เต็มจำนวนหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์หรือข้อตกลงตั้งแต่แรกของบริษัทประกัน)

กรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์ จะไม่ได้รับการจ่ายค่าชดเชยอุปกรณ์แต่งรถ จะมีเกิดจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ ผู้ทำประกันไม่ได้ทำประกันที่ครอบคลุมความเสียหายจากน้ำท่วมตั้งแต่แรก (ไม่มีระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าคุ้มครอง) หรือแม้ว่าจะทำประกันที่ครอบคลุมน้ำท่วมแต่ไม่ได้แจ้งว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถแต่แรก (บริษัทประกันไม่ทราบเลย ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทราบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแต่บริษัทประกันไม่ยอมรับแต่แรก) กรณีนี้ผู้ทำประกันจะไม่ได้รับการจ่ายค่าชดเชยอุปกรณ์แต่งที่ติดมา

การแต่งรถถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวรถที่ออกมาจากโรงงาน เจ้าของรถหรือผู้ทำประกันรถยนต์ต้องแจ้งให้ทางบริษัทประกันรับทราบเสียก่อน บางบริษัทประกันอาจเพิ่มค่าเบี้ยหรือไม่เพิ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัทประกัน ซึ่งการแจ้งแต่งรถนี้บริษัทประกันอาจจะไม่ยอมรับให้อยู่ในการคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ได้ เมื่อการแต่งอุปกรณ์นั้นเป็นการตกแต่งที่ผิดไปจากที่กฎหมายระบุ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจของผู้ทำประกันควรสอบถามหรือแจ้งถึงอุปกรณ์แต่งที่ติดเพิ่มทุกครั้ง เมื่อเกิดเหตุให้อุปกรณ์เหล่านั้นเสียหายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือภัยจากน้ำท่วมก็จะได้รับการซ่อมให้เหมือนเดิมโดยเจ้าของรถไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมเหล่านี้

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *