เบอร์สายด่วน รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

DDD

จริงอยู่ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เหตุด่วน หรือ เรื่องร้ายๆ มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่เสมอๆ ดังนั้นการเตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก อีซี่อินชัวร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญเหล่านั้น จึงได้รวบรวมเบอร์สายด่วน จากหน่วยงานต่างๆ มาฝากกัน

DDDD

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

> แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
> แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
> ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
> สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
> ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
> กองปราบปราม โทร. 1195
> อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
> สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199
> กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โทร. 02-241-2051
> กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650
> ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386
> กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

> ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300
> ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
> หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
> ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
> ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
> สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
> ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192


สายด่วนบริการทางการแพทย์

> สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
> สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
> ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
> สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556
> สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913
> สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
> สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

> การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
> การประปานครหลวง โทร. 1125
> การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
> ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460

สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

> ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
> วุฒิสภา โทร. 1102
> กรมศุลกากร โทร. 1164
> สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
> สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171
> ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
> สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
> กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362
> สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
> สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806
> กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
> สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
> กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
> ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
> กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
> กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344
> ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000
> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
> ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
> กรมการจัดหางาน โทร. 1694
> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689
> กรมสรรพสามิต โทร. 1713
> กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765

สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

> ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000
> ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357, 02-265-3000
> ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555
> ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
> ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588
> ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595
> ธนาคารธนชาต โทร. 1770
> ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
> ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777
> ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777
> ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000
> ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง

> ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
> ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197
> องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
> บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
> ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
> การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
> กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
> ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
> การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
> บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
> บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. 02-545-3321
> สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. 02-288-7000 (สำนักงานสีลม), 02-356-1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), 02-545-3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
> บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
> สหกรณ์แท็กซี่สยาม  โทร. 1661
> TAXI-RADIO โทร. 1681
> แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. 02-131-5700 ต่อ 1301
> ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-132-1888
> ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3191, 02-269-3199
> แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3481, 02-269-3484
> กรมการบินพลเรือน โทร. 02-286-0506, 02-286-0594
> การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701
> การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. 02-624-5200

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

> TOT โทร. 1100
> AIS โทร. 1175
> TRUE โทร. 1331
> DTAC โทร. 1678

สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

> บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG โทร. 1113
> บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร. 1133
> บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง  โทร. 1188

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

> สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร. 02-577-5100
> บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545
> สถานีวิทยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)
> สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644
> สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677
> สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761
> ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192
> ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359

เรียบเรียงโดย easyinsure.co.th

Loading

2 thoughts on “เบอร์สายด่วน รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

  1. Pingback: 2 เบอร์ที่ควรมีเมื่อพาลูกน้อยไปลอยกระทงนอกบ้าน

  2. วุธิ says:

    อ่า เห็นมีการพนัน กันยุ้ย เย้ไปหมด อะไรการ ทำเป็นเหมือ่นอยู่ ต่างประเทศไปได้ เปิดบ่อนที่ พัทยา ชลบุรี ศรีราชา และ เล่นบอลออนไล์กัน ทหารอยู่ไหนกันหมด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *