Chat with us, powered by LiveChat

กรณีติดแก๊สรถยนต์ NGV หรือ LPG แบบนี้ต้องแจ้งประกันหรือไม่

แก๊สธรรมชาติ (NGV) และแก๊สหุงต้ม (LPG) ได้ถูกนำเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์มากขึ้น เนื่องจากการใช้แก๊สดังกล่าวสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น หรือถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวลงมาแต่ต้นทุนจากการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงก็ยังคงถูกมากกว่าอยู่ดี ซึ่งเจ้าของรถที่มีความต้องการจะใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนั้น จะต้องนำรถเข้าไปติดตั้งเพื่อให้ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงได้เสียก่อน โดยสามารถนำไปติดตั้งกับอู่หรือศูนย์บริการที่มีวิศวกรรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยในการติดตั้ง อีกทั้งจะต้องนำรถที่ผ่านการดัดแปลงแล้วไปแจ้งต่อกรมการขนส่งเพื่อลงทะเบียนเป็นรถยนต์ที่มีการดัดแปลงให้ใช้แก๊สธรรมชาติหรือแก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงด้วย

 1,805 total views

Read more

ทุนประกัน คืออะไรกันแน่ ย่อมาให้แล้วพร้อมยกตัวอย่าง

ทุนประกัน หมายถึงอะไร ทุนประกันภัย คืออะไร ทุนประกันภัยคือ ค่าสินไหมที่บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายให้กับ ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินชิ้นนั้นได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง หรือเกิน 70% ดังนั้น ท่านที่เคยทำประกันภัย คงคุ้นเคยกันดีกับคำว่า “ทุนประกันภัย” กันเป็นอย่างดี หลายท่านคงเคยมีปัญหา และข้อสงสัยเกี่ยวกับทุนประกันภัยกันบ้าง โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ เช่นว่า ทำไมถึงได้ทุนแค่นี้ ,

 46,916 total views,  2 views today

Read more