Tag Archives: ทุนประกัน

ประกันรถยนต์

กรณีติดแก๊สรถยนต์ NGV หรือ LPG แบบนี้ต้องแจ้งประกันหรือไม่

แก๊สธรรมชาติ (NGV) และแก๊สหุงต้ม (LPG) ได้ถูกนำเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์มากขึ้น เนื่องจากการใช้แก๊สดังกล่าวสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น หรือถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวลงมาแต่ต้นทุนจากการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงก็ยังคงถูกมากกว่าอยู่ดี ซึ่งเจ้าของรถที่มีความต้องการจะใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนั้น จะต้องนำรถเข้าไปติดตั้งเพื่อให้ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงได้เสียก่อน โดยสามารถนำไปติดตั้งกับอู่หรือศูนย์บริการที่มีวิศวกรรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยในการติดตั้ง อีกทั้งจะต้องนำรถที่ผ่านการดัดแปลงแล้วไปแจ้งต่อกรมการขนส่งเพื่อลงทะเบียนเป็นรถยนต์ที่มีการดัดแปลงให้ใช้แก๊สธรรมชาติหรือแก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงด้วย

 2,221 total views

ทุนประกันภัยรถยนต์

ทุนประกัน คืออะไรกันแน่ ย่อมาให้แล้วพร้อมยกตัวอย่าง

ทุนประกัน หมายถึงอะไร ทุนประกันภัย คืออะไร ทุนประกันภัยคือ ค่าสินไหมที่บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายให้กับ ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินชิ้นนั้นได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง หรือเกิน 70% ดังนั้น ท่านที่เคยทำประกันภัย คงคุ้นเคยกันดีกับคำว่า “ทุนประกันภัย” กันเป็นอย่างดี หลายท่านคงเคยมีปัญหา และข้อสงสัยเกี่ยวกับทุนประกันภัยกันบ้าง โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ เช่นว่า ทำไมถึงได้ทุนแค่นี้ , ทำไมได้ทุนต่ำจัง เป็นต้น ดังนั้นวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง การหา และการคำนวณทุนประกันภัยรถยนต์ ว่าประกันภัยแต่ละที่เขามีการคิดคำนวณหาทุนประกันภัยกันอย่างไร และเขาไปเอาทุนประกันภัยกันมาจากไหน โดยหลักส่วนใหญ่แล้ว การคิดทุนประกันภัยจะคำนวณจากราคากลางในตลาด หรือราคาซื้อสำหรับรถมือใหม่ป้ายแดง เป็นต้น โดยจะมีการหักค่าเสื่อมการใช้งานไว้อย่างน้อย 10% เป็นต้น ทำให้ ทุนประกันภัยจะอยู่ประมาณ 90% ของราคาขายในตลาดกลาง ถึงตอนนี้หลายท่านคงมีคำถามแล้วว่า “แล้วทำไมรถป้ายแดงถึงได้ทุนประกันภัยเริ่มต้นเพียง 80% จากราคาที่ซื้อมา” การที่รถป้ายแดงได้ทุนประกันภัยเพียง 80% เนื่องจาก เมื่อท่านทำการดาวน์รถมา 1 คัน โดยส่วนมากแล้ว เงินดาวน์ จะอยู่ที่ 20% ของราคาเต็ม ด้วยเหตุนี้ทำให้การทำประกันภัย จะมีทุนประกันภัยอยู่ที่ […]

 47,852 total views