Tag Archives: รถป้ายแดง

รถป้ายแดงขับกลางคืนได้ไหม

รถป้ายแดงขับกลางคืนได้ไหม ขับได้ถึงกี่โมง กฎหมายรถป้ายแดง ฉบับ 2562 เข้มงวดกว่าเดิม

รถป้ายแดง คือ ป้ายทะเบียนรถสีแดงที่ทางกรมขนส่งทางบกออกมาเพื่อยืนยันว่ารถคันนั้นๆสามารถวิ่งบนท้องถนนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นป้ายทะเบียนชั่วคราวเพื่อรอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาว โดยจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการวิ่งบนท้องถนน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจับปรับตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นหากใครที่คิดจะออกรถใหม่ป้ายแดง แล้วมีปัญหาคาใจว่า รถป้ายแดงขับกลางคืนได้ไหม ก็ควรจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับป้ายแดงเอาไว้ เพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Loading