การโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมข้อดี-ข้อเสีย ของการโอนลอย

การโอนรถ

พูดถึงเรื่องการโอนรถ หลายคนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ หรืออยากจะหาข้อมูล แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร และเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ เพื่อให้การโอนรถเป็นไปอย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปสำนักงานขนส่งหลายรอบ วันนี้เราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับโอนรถมาฝากทุกท่าน ทั้งการโอนรถแบบทั่วไป และการโอนลอย

ก่อนอื่น เราไปรู้ก่อนว่า การโอนรถคืออะไร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

การโอนรถ คือ การโอนกรรมสิทธิ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในรถซึ่งต้องเป็นรถที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  แต่การโอนสิทธิครอบครองที่จดทะเบียนแล้ว เช่น การเปลี่ยนผู้เช่าซื้อ ทางระบบทะเบียนถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเท่านั้น

เอกสารโอนรถ

การโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถสำคัญมาก เพราะหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถโอนรถได้ และยังทำให้เสียเวลา เสียความอารมณ์ เสียความรู้สึก ดังนั้น ควรเตรียมเอกสารในการโอนรถให้พร้อมซะก่อนค่อยเข้าไปดำเนินการโอนรถ ซึ่งในการโอนรถต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ

กรณี เจ้าของรถเสียชีวิตต้องใช้สำเนาใบมรณบัตร

กรณี โอนมรดก ต้องนำคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา

กรณี เป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • ในกรณีผู้โอน และ/หรือ ผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง ให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ
 • สัญญาซื้อขาย พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งลงรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

ขั้นตอนการโอนรถ

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนในการโอนรถ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1 กรอกแบบฟอร์มคำขอและรับโอนที่ส่วนงานทะเบียนสำนักงานขนส่ง

2 เราต้องนำรถเพื่อรับการตรวจสภาพรถ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

3 เมื่อตรวจสภาพรถเสร็จ ก็ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนรถ

4 รับคู่มือจดทะเบียนรถ ใบเสร็จ เครื่องหมายเสียภาษี แผ่นป้ายทะเบียนรถ

โอนลอยคืออะไร
โอนลอย

โอนลอย ต้องใช้เอกสารยังไง

การโอนลอย คือ การที่ผู้ขายส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อ พร้อมมอบแบบคำขอโอนและรับโอนรถ โดยได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้โอน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เล่มทะเบียนรถ และหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่ง  ในกรณีนี้ผู้ซื้อจะต้องเป็นคนเข้าไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งเอง

ซึ่งการโอนลอย ก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย ผู้ซื้อและผู้ขายต้องพิจารณาให้ดี เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

ข้อดีของการโอนลอย

1 สะดวก รวดเร็ว สามารถส่งรถและเอกสารให้กับผู้ซื้อได้เลย จึงทำให้ธุรกิจซื้อขายรถมือสองนิยมใช้วิธีโอนลอยให้กับลูกค้า

2 สามารถเปลี่ยนตัวผู้โอนได้เสมอ

ข้อเสียของการโอนลอย

1 กรณีที่ผู้ซื้อยังไมไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่ง แต่เกิดขับรถไปเกิดอุบัติก่อน หรือนำรถไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตรวจสอบไปทางสำนักงานขนส่งว่าใครเป็นเจ้าของรถ ซึ่งหากยังเป็นชื่อผู้ขายอยู่อาจจะต้องถูกเชิญไปให้ปากคำ หรือโดนตั้งข้อหา ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากตามมาถึงแม้เราจะไม่ได้ทำผิดก็ตาม

2  กรณีบัตรผู้ขายหมดอายุ ก็จะมีปัญหาในการโอน โดยจะต้องเสียเวลาในการส่งเอกสารใหม่มาให้ หรือหากผู้ขายเสียชีวิต ก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการขอเอกสารใหม่

3 กรณีผู้ซื้อไม่ไปโอน และไม่มีการต่อภาษี ซึ่งชื่อในการค้างต่อภาษีก็จะยังเป็นชื่อผู้ขายอยู่

การโอนมอเตอร์ไซค์ เหมือนกับ รถเก๋งไหม

การโอนรถมอเตอร์โซค์และรถเก๋ง มีการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการโอนที่คล้ายกัน แต่ก็จะมีบางขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปแค่ลำดับก่อนหลัง คือ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ จะต้องไปตรวจสอบสภาพรถก่อน ที่จะไปกรอกแบบคำขอและรับโอน  ส่วนรถเก๋ง ต้องไปกรอกแบบคำขอและรับโอนก่อนค่อยไปตรวจสภาพรถยนต์  ส่วนขั้นตอนถัดไปก็ดำเนินการเหมือนกันค่ะ

การโอนรถ ใช้เงินเท่าไหร่

ในการโอนรถแน่นอนว่าต้องมีค่าธรรมในการโอนรถ เพื่อให้ผู้อ่านได้เตรียมเงินให้พร้อมก่อนการไปโอนรถ เป็นการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จะได้ไม่เกิดปัญหาเมื่อไปถึงสำนักงานขนส่ง

1 ค่าคำขอ 5 บาท

2 ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท

3 ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท

4 ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 (ถ้าเปลี่ยน)

5 ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนชำรุด หรือ เก่า)

เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับข้อมูลการโอนรถ ทั้งโอนปกติ โอนลอย โอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์  หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้นำไปใช้ในการโอนรถทุกประเภท ซึ่งในบทความนี้ก็ได้บอกทั้งการเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการโอน และค่าธรรมเนียมๆต่างไว้ครบเรียบร้อยแล้ว

เรียบเรียงโดย EasyInsure.co.th

48,809 total views, 71 views today

9 thoughts on “การโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมข้อดี-ข้อเสีย ของการโอนลอย

 • 21/05/2018 at 11:01 AM
  Permalink

  ผ่อนรถจักรยานยนต์กับไฟแนนท์ ที่กรุงเทพฯ ทะเบียน ปรมจีนบุรี ค่างวดครบหมดแล้ว ไฟแนนท์แจ้งว่าค่าโอน 1500บาท และค่าเดืนทางอีก 2000บาท รวมเป็นเงิน 3500บาท แบบนี้ถูกรึไม่

  Reply
 • 21/05/2018 at 7:27 PM
  Permalink

  สมหมดว่าถ่าชื่อรถเปนของแม่แฟนแต่แฟนอยากให้โอนเปนชื่อผมต้องเขียนใบชื้อขายไหมคัฟในกรณีไม่ได้ชื้อขายกันแค่แม่แฟนจะโอนจากชื่อแม่มาเปนชื่อของผม ขอบคุนคาฟ

  Reply
 • 28/05/2018 at 10:34 AM
  Permalink

  กรณีของผมละ รถชลบุรี ย้ายมาสระบุรี. ทะเบียนขาดได้10วัน
  1.ผมคิดว่าจะขอโอนก่อน. โอนเสร็จ
  2.ต่อภาษี ภาษีจะได้เป็นชื่อผม
  3.ขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ
  แบบนี้จะได้ไหมครับ

  Reply
 • 31/05/2018 at 10:24 AM
  Permalink

  การโอนลอย ถ้าผู้โอนต้องการป้องกันโดนทุจริต สามารถไปลงบันทึกประจำวันไว้
  และมีผลในกรณีผู้รับโอนกระทำทุจริตหรือไม่

  Reply
 • 05/06/2018 at 8:14 AM
  Permalink

  จะซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองทะเบียนต่างจังหวัดแต่อยากได้ทะเบียนกรุงเทพต้องทำไง ให้เจ้าของรถเดิมโอนแต่รถให้เค้าไม่โอนทะเบียนให้เรา

  Reply
 • 13/06/2018 at 11:35 AM
  Permalink

  เจ้าของรถเป็นต่างชาติ ภรรยาคนไทยเป้นไท มอบอำนาจจากสามี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างของสามี ค่ะ มีแค่ passport / workpermit ?

  Reply
 • 19/06/2018 at 9:10 AM
  Permalink

  เจ้าของรถตายเราอยู่ กทม .เป็นผู้จัดการมรดก แฟนเป็นคนเหนือ ต้องไปโอนตามทะเบียนบ้านผู้ตาย ต้องไปเหนือ มันใช่สมัยนี้ไหมค่ะ ประเทศไทย 4.0 ระบบคอมก็มี ทำไหมไม่โอนที่ไหนก็ได้ ไม่เข้าใจ

  Reply
 • 19/06/2018 at 10:19 AM
  Permalink

  ผ่อนรถกับทางร้านรถมอเตอร์ไซค์หมด ต้องเสียค่าโอนให้ทางร้าน 9000 เลย จริงไหมค่ะ

  Reply
 • 20/06/2018 at 9:35 AM
  Permalink

  สอบถามค่ะ
  ถ้าชื่อรถเป็นของเราแต่จะโอนเป็นชื่อแฟนต้องเขียนใบชื้อขายไหมค่ะ ในกรณีไม่ได้ชื้อขายกัน

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *