Chat with us, powered by LiveChat

การโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมข้อดี-ข้อเสีย ของการโอนลอย

การโอนรถ

พูดถึงเรื่องการโอนรถ หลายคนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ หรืออยากจะหาข้อมูล แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร และเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ เพื่อให้การโอนรถเป็นไปอย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปสำนักงานขนส่งหลายรอบ วันนี้เราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับโอนรถมาฝากทุกท่าน ทั้งการโอนรถแบบทั่วไป และการโอนลอย

ก่อนอื่น เราไปรู้ก่อนว่า การโอนรถคืออะไร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

การโอนรถ คือ การโอนกรรมสิทธิ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในรถซึ่งต้องเป็นรถที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  แต่การโอนสิทธิครอบครองที่จดทะเบียนแล้ว เช่น การเปลี่ยนผู้เช่าซื้อ ทางระบบทะเบียนถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเท่านั้น

เอกสารโอนรถ

การโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถสำคัญมาก เพราะหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถโอนรถได้ และยังทำให้เสียเวลา เสียความอารมณ์ เสียความรู้สึก ดังนั้น ควรเตรียมเอกสารในการโอนรถให้พร้อมซะก่อนค่อยเข้าไปดำเนินการโอนรถ ซึ่งในการโอนรถต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ

กรณี เจ้าของรถเสียชีวิตต้องใช้สำเนาใบมรณบัตร

กรณี โอนมรดก ต้องนำคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา

กรณี เป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • ในกรณีผู้โอน และ/หรือ ผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง ให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ
 • สัญญาซื้อขาย พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งลงรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

ขั้นตอนการโอนรถ

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนในการโอนรถ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1 กรอกแบบฟอร์มคำขอและรับโอนที่ส่วนงานทะเบียนสำนักงานขนส่ง

2 เราต้องนำรถเพื่อรับการตรวจสภาพรถ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

3 เมื่อตรวจสภาพรถเสร็จ ก็ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนรถ

4 รับคู่มือจดทะเบียนรถ ใบเสร็จ เครื่องหมายเสียภาษี แผ่นป้ายทะเบียนรถ

โอนลอยคืออะไร
โอนลอย

โอนลอย ต้องใช้เอกสารยังไง

การโอนลอย คือ การที่ผู้ขายส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อ พร้อมมอบแบบคำขอโอนและรับโอนรถ โดยได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้โอน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เล่มทะเบียนรถ และหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่ง  ในกรณีนี้ผู้ซื้อจะต้องเป็นคนเข้าไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งเอง

ซึ่งการโอนลอย ก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย ผู้ซื้อและผู้ขายต้องพิจารณาให้ดี เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

ข้อดีของการโอนลอย

1 สะดวก รวดเร็ว สามารถส่งรถและเอกสารให้กับผู้ซื้อได้เลย จึงทำให้ธุรกิจซื้อขายรถมือสองนิยมใช้วิธีโอนลอยให้กับลูกค้า

2 สามารถเปลี่ยนตัวผู้โอนได้เสมอ

ข้อเสียของการโอนลอย

1 กรณีที่ผู้ซื้อยังไมไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่ง แต่เกิดขับรถไปเกิดอุบัติก่อน หรือนำรถไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตรวจสอบไปทางสำนักงานขนส่งว่าใครเป็นเจ้าของรถ ซึ่งหากยังเป็นชื่อผู้ขายอยู่อาจจะต้องถูกเชิญไปให้ปากคำ หรือโดนตั้งข้อหา ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากตามมาถึงแม้เราจะไม่ได้ทำผิดก็ตาม

2  กรณีบัตรผู้ขายหมดอายุ ก็จะมีปัญหาในการโอน โดยจะต้องเสียเวลาในการส่งเอกสารใหม่มาให้ หรือหากผู้ขายเสียชีวิต ก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการขอเอกสารใหม่

3 กรณีผู้ซื้อไม่ไปโอน และไม่มีการต่อภาษี ซึ่งชื่อในการค้างต่อภาษีก็จะยังเป็นชื่อผู้ขายอยู่

การโอนมอเตอร์ไซค์ เหมือนกับ รถเก๋งไหม

การโอนรถมอเตอร์โซค์และรถเก๋ง มีการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการโอนที่คล้ายกัน แต่ก็จะมีบางขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปแค่ลำดับก่อนหลัง คือ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ จะต้องไปตรวจสอบสภาพรถก่อน ที่จะไปกรอกแบบคำขอและรับโอน  ส่วนรถเก๋ง ต้องไปกรอกแบบคำขอและรับโอนก่อนค่อยไปตรวจสภาพรถยนต์  ส่วนขั้นตอนถัดไปก็ดำเนินการเหมือนกันค่ะ

การโอนรถ ใช้เงินเท่าไหร่

ในการโอนรถแน่นอนว่าต้องมีค่าธรรมในการโอนรถ เพื่อให้ผู้อ่านได้เตรียมเงินให้พร้อมก่อนการไปโอนรถ เป็นการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จะได้ไม่เกิดปัญหาเมื่อไปถึงสำนักงานขนส่ง

1 ค่าคำขอ 5 บาท

2 ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท

3 ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท

4 ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 (ถ้าเปลี่ยน)

5 ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนชำรุด หรือ เก่า)

เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับข้อมูลการโอนรถ ทั้งโอนปกติ โอนลอย โอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์  หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้นำไปใช้ในการโอนรถทุกประเภท ซึ่งในบทความนี้ก็ได้บอกทั้งการเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการโอน และค่าธรรมเนียมๆต่างไว้ครบเรียบร้อยแล้ว

เรียบเรียงโดย EasyInsure.co.th

 690,296 total views,  37 views today

56 thoughts on “การโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมข้อดี-ข้อเสีย ของการโอนลอย

 • Avatar
  05/01/2020 at 12:17 PM
  Permalink

  โอนลอยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คับ

  Reply
 • Avatar
  24/10/2019 at 11:39 AM
  Permalink

  ในกรณีเราซื้อรถมอเตอร์ไซต์เงินสดต่อคนข้างบ้าน ไม่มีสัญญาซื้อขาย แต่เอกสารทุกอย่างเค้าให้เราถือไว้หลังจ่ายเงินครบถ้วน. ตอนนี้ต้องการโอน ขอถามว่าสัญญาซื้อขายจำเป็นไหม ถ้าจำเป็นต้องทำอย่างไงในกร
  ณีนี้คะ รบกวนบอกหน่อยคะไม่ทราบจริงๆ

  Reply
  • Avatar
   06/12/2019 at 10:53 AM
   Permalink

   ครบนี่คือ ใบคำขอโอนฯ และใบมอบอำนาจ สำเนาบัตร ปชช. ครบใช่มั้ยครับ
   ถ้าใช่ก็ไม่ต้องมีสัญญาก็ได้ครับ

   Reply
 • Avatar
  22/09/2019 at 1:21 PM
  Permalink

  อยากทราบการโอนรถข้ามจังหวัดต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

  Reply
 • Avatar
  02/09/2019 at 12:34 AM
  Permalink

  รถชื่อแม่แต่ปมผ่อนเองแล้วแม่เสียแล้วโอนมายังชื่อปมได้ม้ายคับ,เอาเอกสารอะไรบ้างคับ

  Reply
  • Avatar
   21/09/2019 at 9:35 AM
   Permalink

   อยากทราบว่าให้เพื่อนออกรถกับอิออนเป็นชื่อเพื่อนแต่เราส่งหมดแล้วยัังไม่ได้โอนเล่มยังอยุ่กับอิออนต้องทำไงคะ

   Reply
 • Avatar
  07/07/2019 at 8:29 AM
  Permalink

  แล้วมีผลต่อกระกันรถยนต์มั้ยคะ
  สำหรับการโอนรถมาให้เรา

  Reply
 • Avatar
  02/06/2019 at 3:47 AM
  Permalink

  พอดีว่ารถเป็นชื่อสามีเก่าค่ะแต่ว่าเราเป็นคนส่ง แร้วตอนนี้เราได้หย่ากันไปแร้ว แร้วรถเราก่พึ่งผ่อนหมดไป เค้าเซนมอบอำนาจให้เราไปทำเรื่องที่ไฟแนนให้โอนรถเป็นชื่อเค้า แร้วเราจะโอนรถจากชื่อเค้าเป็นชื่อเราต้องทำยังไง เพราะสามีเก่าเราเค้าไม่ว่างไปโอนขนส่งให้ค่ะ ใช้อะไรบ้างค่ะ รถมอไซ3ปี ต้องเอาไปตรวจสภาพด้วยไหม กท เปนกรุงเทพ เราสามารถไปขนส่งไหนได้บ้างค่ะ

  Reply
 • Avatar
  22/05/2019 at 10:24 PM
  Permalink

  อยากทราบว่าก่อนโอนรถเราตรวจสภาพรถจากข้างนอกไปก่อนเลยได้ไหมคับ

  Reply
 • Avatar
  09/04/2019 at 7:40 AM
  Permalink

  อยากทราบว่าถ้าตอนซื้อรถเราใช้ชื่ออา แต่ตอนนี้ผ่อนหมดแล้วจะเปลี่ยนเป็นชื่อเรา มีเอกสาร ค่าธรรมเนียมอะไรบ้างคับในการโอนรถ

  Reply
 • Avatar
  25/02/2019 at 10:29 AM
  Permalink

  อยากทราบว่า ซื้อรถมาจากคนรู้จัก แต่ชื่อในเล่มคนสุดท้ายเป็นคนกรุงเทพซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใคร ถ้าจะโอนเป็นชื่อเราต้องไปติดต่อที่ขนส่งใช่หรือป่าวครับ

  Reply
 • Avatar
  15/02/2019 at 10:29 AM
  Permalink

  อยากทราบว่าถ้าตอนซื้อรถเราใช้ชื่อน้า แต่ตอนนี้ผ่อนหมดแล้วจะเปลี่ยนเป็นชื่อเรา มีเอกสาร ค่าธรรมเนียมอะไรบ้างคะ ในการโอนรถ

  Reply
  • Avatar
   12/10/2019 at 7:06 PM
   Permalink

   รบกวนขอคำแนะนำคือมีปัญหา​ว่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์​หมดแล้วกับไฟแนนซ์​บัตรอิออนแต่ไม่ได้ทำเรื่องโอนขอสมุดเล่มมอไซค์​ค่ะ.ทิ้งเวลานาน4-6ปี…มีแต่สำเนาสมุดเล่มค่ะขาดต่อภาษี​พรบ.คือรถมอเตอร์ไซค์​จอดแบบไม่ค่อยได้ใช้งานแต่พอเราจะใช้ออกไปข้างนอกตัวปัญหา​ค่ะตอนนี้​จะต้องกำเนิด​การอย่างไรและค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างค่ะ… ขอบคุณ​ค่ะ

   Reply
 • Avatar
  09/01/2019 at 10:47 AM
  Permalink

  อยากทราบว่าถ้ารถอยู่อีกจังหวัดจะต้องไปทำการโอนที่จังหวัดนั้นไหมค่ะเพราะอยู่ที่จันทร์แต่ทะเบียนรถกับเล่มอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อ่ะค่ะใครพอรู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  Reply
  • Avatar
   06/03/2019 at 11:13 PM
   Permalink

   จะต้องดำเนินการโอนออกจากจังหวัดเดิมก่อน นั้นคือจะต้องไปแจ้งที่ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ครับ

   Reply
   • Avatar
    12/10/2019 at 7:09 PM
    Permalink

    พอดีว่า รถเป็นชื่อของอา ผ่อนหมดแล้ว แต่อาไปเซ็นเอกสารการโอนแล้ว ส่งให้ทางร้านแล้วแต่เล่มรถ ยังไม่มาสักที

    Reply
    • Avatar
     21/12/2019 at 12:46 AM
     Permalink

     ผมอยากสอบถามว่า ผมซื้อรถมานานแล้วครับ แต่ยังไม่ได้โอนเป็นของตัวเอง ถ้าผมไปโอน ต้องเสียค่าใช้ เท่าไหร่ครับ

     Reply
 • Avatar
  24/12/2018 at 6:44 PM
  Permalink

  การโอนรถสามารถทำแทนกันได้หรือไม่ครับ ในกรณีที่ไม่สามารถไปทำเองได้

  Reply
 • Avatar
  14/12/2018 at 1:34 PM
  Permalink

  กรณีของผม คือชื่อผู้ซื้อหรือเจ้าของรถคือพ่อตา แต่ตอนนร้ผมผ่อนหมดแล้วต้องการโอนรถเป็นชื่อของผม ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

  Reply
 • Avatar
  14/12/2018 at 1:36 AM
  Permalink

  ถ้าไม่มีเอกสาร สัญญาซื้อขายล่ะค่ะ จะสามารถทำได้ไหม

  Reply
 • Avatar
  26/11/2018 at 6:24 AM
  Permalink

  ผ่อนให้หมดดีกว่าแล้วโอนต่อจากพี่สะใภ้มาเป็นของเราถูกกว่าค่าเปลี่ยนสัญญาแพงกว่าค่าโอนมาก(เสียฟรีอีก)

  Reply
 • Avatar
  24/11/2018 at 5:07 PM
  Permalink

  สวัสดีค่ะ..ขอสอบถามค่ะ..ในกรณีที่มารดาเสียชีวิตแล้วมีชื่อเปนเจ้าของรถกะบะอยุ่1คันค่ะ..แต่พอพี่น้องทางมารดามาเอาไปไว้ที่อื่นหลังจากท่านเสีย…อยากสอบถามว่าลูกๆของมารดาที่เสียชีวิตสามารถลงบันทึกประจำวันไว้ได้ไหมคะ..เพราะกลัวจะมีปันหาตามมาทีหลัง..รบกวนผุ้รุ้แนะนำด้วยนะคะ..อยากให้พ้นชื่อแม่ตัวเองค่ะ

  Reply
 • Avatar
  28/10/2018 at 8:24 PM
  Permalink

  สวัสดีค่ะ
  ขอสอบถามการย้ายชื่อรถไปอีกชื่อนึงพอตอนที่ออกรถตอนนั้นอายุยังไม่ถึงก็ยังไม่สามารถออกชื่อรถเป็นชื่อดิฉันได้แล้วใช้ชื่อพี่สะใภ้ออกแต่ตอนนี้อายุดิฉันคบแล้วก็มีสลิปเงินเดือนเป็นของตัวเองแล้วอยากจะทราบว่าถ้าจะย้ายชื่อเจ้าของรถต้องทำยังไงบ้างค่ะเพราะเหลืออีกแค่1ปีรถก็ผ่อนหมดแล้วเคยไปสอบถามที่ร้านรถแล้วเวลาจะย้ายชื่อเราต้องจ่ายค่างวดรถล่วงหน้า 4-5 เดือนหรอค่ะ

  Reply
 • Avatar
  13/10/2018 at 9:18 AM
  Permalink

  พอดีชื่อรถเป็นชื้อพี่สาวพอผ่อนหมดแล้วบอกพี่โอนรถให้เขาบอกต้องผ่อนหมดแล้วสักปีนึ่งก่อนพอคบปีก็มาบอกให้รถคบ7ปีถึงจะโอนได้รุ้จริงหรือไม่ค่ะ

  Reply
 • Avatar
  05/10/2018 at 11:45 AM
  Permalink

  สวัสดีค่ะ

  เรียนสอบถามค่ะ กรณีจะโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถจักรยานยนต์ โดยไม่ได้มีการซื้อขาย น้องเขยโอนให้พี่ภรรยา และอีกกรณี น้องสาวโอนให้พี่สาว จะต้องทำอย่างไรบ้างข้อคำชี้แจง

  ขอบพระคุณมากค่ะ

  Reply
 • Pingback: การโอนรถยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ โอนลอย ใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าโอนรถ 2018

 • Avatar
  25/09/2018 at 10:56 PM
  Permalink

  คือว่า.กรณีของผม
  เดิมผมอยู่ปัตตานีแต่และกรณีการโอนกรรมสิทธิ์รถ.เจ้าของรถเดิมเป็นของพ่ออยู่ปัตตานีแต่ผมอยู่กรุงเทพ
  กรณีพ่อผมได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์
  (พ่อของผมได้ทำการหนังสือมอบอำนาจใว้แล้ว)(ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพ)พ่อของผมได้ส่ง
  1.พ่อของผมส่งหนังสือมอบอำนาจได้กรอกที่อยู่การมอบอำนาจที่ปัตตานีไว้แล้วและได้เซ็นชื่อมอบอำนาจไว้แล้วย้ายมาเป็นทะเบียน.ก.ท.ม
  2. ส่งใบถ่ายเอกสารของพ่อผมได้เซ็นสำเนาถูกต้องแล้ว
  3.พ่อผมถ่ายเอกสารได้ส่งสำเนาที่อยู่ปัตตานีแล้ว
  4.มีใบคู่มือจดทะเบียน

  (ผมจะจะย้ายเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพต้องทำอย่างไรบ้าง

  อยากทราบความคิดเห็นกรุณาตอบด้วยครับขอบคุณมากๆครับ

  Reply
 • Avatar
  30/08/2018 at 4:09 PM
  Permalink

  ผมขายรถ รถจดทะเบียน ที่ภูเก็ต ผู้ซื้อต้องการไปทำเรื่องโอน ย้าย ที่พัทลุงได้หรือเปล่าคับ

  Reply
 • Avatar
  26/08/2018 at 10:14 PM
  Permalink

  ซื้อรถมือ2มาหลายปีแล้วยังไม่ได้โอนแต่ตอนนี้ทะเบียนขาด7ปีต้องทำอย่างไร.

  Reply
 • Avatar
  23/08/2018 at 1:53 PM
  Permalink

  ถ้าผู้ขาย กับผู้ซื้อเป็นคนต่างชาติทั้งคู่ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างประกอบการโอนรถครับ?

  Reply
 • Avatar
  22/08/2018 at 10:09 PM
  Permalink

  หากต้องการโอนลอยในขณะที่รถจักยายนต์ยังผ่อนชำระอยู่ สามารถทำได้ไหมคะ

  Reply
 • Avatar
  20/08/2018 at 10:33 PM
  Permalink

  ขอบคุณมากครับ

  Reply
 • Avatar
  09/08/2018 at 11:11 PM
  Permalink

  รถจักรยานยนต์จดทะเบียนที่สมุทรสาคร แต่นำไปใช้งานที่เชียงราย ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองซึ่งอยู่ที่เชียงราย จะใช้วิธีการโอนแบบไหนได้บ้างคะ

  Reply
 • Avatar
  06/08/2018 at 7:03 AM
  Permalink

  รถทะเบียนชลบุรีครับแต่จะเอารถมาใช้ที่นครปฐมไม่อยากเปลี่ยนป้ายต้องไปขนส่งที่รถจดทะเบียนรถ(รถสัตหีบทำที่บางละมุง)..แล้วคนที่รับโอนต้องมีทะเบียนบ้านอยุ่ที่ชลบุรีด้วยใหมครับถึงจะโอนได้(ทะเบียนบ้านผุ้รับโอนอยุ่กทม.)

  Reply
 • Avatar
  02/08/2018 at 3:15 AM
  Permalink

  อยากทีาบว่าถ้าผ่อนรถหมดแล้วแต่ไปโอนล้าช้าจะโดนปรับเดิอนล่ะเท่าไหร่

  Reply
 • Avatar
  18/07/2018 at 10:32 PM
  Permalink

  ในกรณีที่ต้องการโอนมอไซด์ ป้ายกระบี่ มาโอนที่ตรัง เจ้าของโอนลอยมาแล้ว แต่ทะเบียน พรบ ขาด อยากทราบขั้นตอน และ ค่าใช้จ่ายในการโอนคะ เท่าไหร่คะ

  Reply
 • Avatar
  13/07/2018 at 7:17 AM
  Permalink

  ถ้าชื่อรถเปนของสามีอยากให้โอนเปนชื่อดิฉันต้องเขียนใบชื้อขายไหมค่ะในกรณีไม่ได้ชื้อขายกันแค่สามีจะโอนมาเป็นชื่อเรา (ไม่ได้จดทะเบียน) และถ้าทำสัญญาซื้อขายจะออกใบเสร็จกันยังไงคะ เนื่องจากไม่ใช่นิติบุคคล

  Reply
  • Avatar
   21/07/2018 at 8:00 AM
   Permalink

   อยากรุ้เหมือนกันคับ
   ไม่ทราบว่ารุ้รายละเอียดบ้างรึยังคับรบกวนช่วยแนะนำด้วยน่ะคับ

   Reply
 • Avatar
  08/07/2018 at 4:04 PM
  Permalink

  รถทะเบียนสมุทรสาคร แต่เอาไปใช้งานที่พะเยารถชื่อเราแล้วต้องการโอนเป็นชื่อลูกสาวที่อยู่พะเยา ใช้วิธีโอนลอย จากสมุทรสาครได้รึปล่าวคะ แล้วต้องไปติดต่อที่ขนส่งอย่างเดียวใช่มั้ยคะ ชอบคุณค่ะ

  Reply
  • Avatar
   08/07/2018 at 4:05 PM
   Permalink

   ขอภัยพิมพ์ผิด **ขอบคุณค่ะ

   Reply
 • Avatar
  01/07/2018 at 5:43 PM
  Permalink

  ผมชื่อรถมาเจ้าของเดิมเขาโอนลอยมาแล้วเขาให้ก็มีหนังสือมอบอำนาญแบบคำขอการโอนและสำเนวบัตประชาชนแต่ไม่มีสำเนวทะเบียนบ้านของเจ้าของเดิมอย่างนี้จะโอนได้ไหน

  Reply
 • Avatar
  20/06/2018 at 9:35 AM
  Permalink

  สอบถามค่ะ
  ถ้าชื่อรถเป็นของเราแต่จะโอนเป็นชื่อแฟนต้องเขียนใบชื้อขายไหมค่ะ ในกรณีไม่ได้ชื้อขายกัน

  Reply
 • Avatar
  19/06/2018 at 10:19 AM
  Permalink

  ผ่อนรถกับทางร้านรถมอเตอร์ไซค์หมด ต้องเสียค่าโอนให้ทางร้าน 9000 เลย จริงไหมค่ะ

  Reply
 • Avatar
  19/06/2018 at 9:10 AM
  Permalink

  เจ้าของรถตายเราอยู่ กทม .เป็นผู้จัดการมรดก แฟนเป็นคนเหนือ ต้องไปโอนตามทะเบียนบ้านผู้ตาย ต้องไปเหนือ มันใช่สมัยนี้ไหมค่ะ ประเทศไทย 4.0 ระบบคอมก็มี ทำไหมไม่โอนที่ไหนก็ได้ ไม่เข้าใจ

  Reply
 • Avatar
  13/06/2018 at 11:35 AM
  Permalink

  เจ้าของรถเป็นต่างชาติ ภรรยาคนไทยเป้นไท มอบอำนาจจากสามี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างของสามี ค่ะ มีแค่ passport / workpermit ?

  Reply
 • Avatar
  05/06/2018 at 8:14 AM
  Permalink

  จะซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองทะเบียนต่างจังหวัดแต่อยากได้ทะเบียนกรุงเทพต้องทำไง ให้เจ้าของรถเดิมโอนแต่รถให้เค้าไม่โอนทะเบียนให้เรา

  Reply
 • Avatar
  31/05/2018 at 10:24 AM
  Permalink

  การโอนลอย ถ้าผู้โอนต้องการป้องกันโดนทุจริต สามารถไปลงบันทึกประจำวันไว้
  และมีผลในกรณีผู้รับโอนกระทำทุจริตหรือไม่

  Reply
 • Avatar
  28/05/2018 at 10:34 AM
  Permalink

  กรณีของผมละ รถชลบุรี ย้ายมาสระบุรี. ทะเบียนขาดได้10วัน
  1.ผมคิดว่าจะขอโอนก่อน. โอนเสร็จ
  2.ต่อภาษี ภาษีจะได้เป็นชื่อผม
  3.ขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ
  แบบนี้จะได้ไหมครับ

  Reply
 • Avatar
  21/05/2018 at 7:27 PM
  Permalink

  สมหมดว่าถ่าชื่อรถเปนของแม่แฟนแต่แฟนอยากให้โอนเปนชื่อผมต้องเขียนใบชื้อขายไหมคัฟในกรณีไม่ได้ชื้อขายกันแค่แม่แฟนจะโอนจากชื่อแม่มาเปนชื่อของผม ขอบคุนคาฟ

  Reply
  • Avatar
   04/07/2018 at 8:11 PM
   Permalink

   ผ่อนรถจักยานยนต์หมดแล้วทางบริษัทแจ้งว่ายอดโอน7000งงเลยค่ะแล้วค่าโอนจริงๆๆมันเท่าไรค่ะแล้วถ้าส่งล่าช้ามันมีดอกเบี้ยเท่าไรค่ะ

   Reply
   • Avatar
    12/05/2019 at 10:37 AM
    Permalink

    โอนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาไม่เกินห้าปีต้องตรวจสภาพก่อนไหมคับ

    Reply
    • Avatar
     05/09/2019 at 8:15 PM
     Permalink

     อยากจะถามว่ารถมอเตอร์ไซค์เราซื้อด้วยเงินสดโดยซื้อต่อจากญาติเขายังมีสิทธิอยู่อีกไหมคะ

     Reply
   • Avatar
    15/07/2019 at 4:00 AM
    Permalink

    การโอนลอยรถมอไซจากเจ้าของคนเก่า​มาเป็นของเรา​ เอกสารเจ้าของคนเก่าขาดทะเบียนบ้านอย่างเดียว อยากทราบเราจะไปโอนได้ไหมค่ะ

    Reply
  • Avatar
   07/07/2019 at 8:28 AM
   Permalink

   แล้วมีผลต่อกระกันรถยนต์มั้ยคะ
   สำหรับการโอนรถมาให้เรา

   Reply
 • Avatar
  21/05/2018 at 11:01 AM
  Permalink

  ผ่อนรถจักรยานยนต์กับไฟแนนท์ ที่กรุงเทพฯ ทะเบียน ปรมจีนบุรี ค่างวดครบหมดแล้ว ไฟแนนท์แจ้งว่าค่าโอน 1500บาท และค่าเดืนทางอีก 2000บาท รวมเป็นเงิน 3500บาท แบบนี้ถูกรึไม่

  Reply
  • Avatar
   06/07/2019 at 9:05 PM
   Permalink

   โอนรถทางออนไลค์ได้ไหม

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *