สินไหมกรุณา Ex-gratia Payment คืออะไร | ฉบับย่อ เข้าใจง่าย

สินไหมทดแทนเป็นสิ่งที่ผู้ทำประกันทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว ว่าคือค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้น โดยบริษัทประกันอาจจ่ายมาในรูปแบบของเงินชดเชย หรือการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนเกิดเหตุก็ได้ ซึ่งสินไหมทดแทนนี้บริษัทประกันจะทำการจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ผู้ทำประกันได้ทำไว้

สินไหมกรุณา (Ex-gratia Payment) คืออะไร?

 “สินไหมกรุณา” คือ สินไหมที่บริษัทประกันจะจ่ายในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเงื่อนไขกรมธรรม์ ทางประกันจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินชดเชยให้ก็ได้แล้วแต่การพิจารณา แต่หากทางบริษัทประกันยินยอมจ่ายให้ เราจะเรียกค่าชดเชยนั้นว่า “สินไหมกรุณา”  ซึ่งส่วนมากบริษัทประกันจะพิจารณาจ่ายให้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติใหญ่ หรือเหตุการณ์สุดวิสัยที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เช่น การวางเพลิงที่เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น

 

แล้วจ่ายหรือไม่จ่าย บริษัทประกันพิจารณาจากอะไร?

  1. ผู้เอาประกันภัยมีความสุจริตใจ
  2. ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันนั้น ต้องการความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง
  3. ถ้าเป็นบริษัทประกันภัยต่อ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก Reinsurer แล้ว
  4. สินไหมกรุณาเป็นการให้เปล่าไม่จำเป็นต้องจ่ายเต็มจำนวน และไม่สามารถฟ้องร้องได้

ร้องขอสินไหมกรุณาได้จากใคร

การร้องขอสินไหมกรุณา สามารถร้องขอผ่านคนกลางได้ เช่น โบรกเกอร์ประกันภัย ตัวแทนบริษัทประกัน หรือคปภ. แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับค่าสินไหมกรุณาชดเชยในทุกกรณีนะ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันภัยเป็นหลัก และโดยส่วนมากแล้วการจ่ายค่าสินไหมกรุณา มักจะจ่ายให้แก่ลูกค้าเก่าที่ใช้บริการกันมานาน และมีประวัติดี โดยจะพิจารณาจ่ายให้ไม่เกิน 50%ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

 

สรุปง่ายๆ ก็คือ “สินไหมกรุณา” บริษัทประกันจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ หากจ่ายก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เท่านั้น รู้แบบนี้แล้วการไม่ประมาท และไม่ละเมิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ เป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อกระเป๋าสตางค์ของคุณได้ดีที่สุดแล้ว

 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *