วิธีเคลมกระเป๋าเดินทาง

วิธีเคลมกระเป๋าเดินทาง กับบริษัทประกันภัยและสายการบิน เมื่อกระเป๋าเดินทางได้รับความเสียหาย

วิธีเคลมกระเป๋าเดินทาง

เมื่อกระเป๋าเดินทางเกิดได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะสูญหาย กระเป๋าส่งผิดประเทศ หรือเสียหาย วิธีเคลมกระเป๋าเดินทาง จึงเป็นสิ่งที่ผู้เดินทางจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้ว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับคุณ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากระเป๋าเดินทางได้รับความเสียหายได้แก่อะไรบ้าง เพื่อที่จะทำขั้นตอนเคลมกระเป๋าเดินทางได้ถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างไม่คาดคิดเช่น โดนโจรกรรม เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าล่าช้า โดนภัยธรรมชาติ ทรัพย์สินเสียหาย สูญหาย หรือ ส่งผิดประเทศ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเคลมกระเป๋าเดินทาง

 • มูลค่าของที่คุณให้ออกมา อาจไม่เท่ากับมูลค่าที่สายการบินตีราคาออกมา
 • เพื่อสนับสนุนการเคลมของคุณ สายการบินอาจต้องการให้คุณแนบใบเสร็จของสิ่งของที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทางของคุณด้วย
 • สายการบินย่อมจ่ายค่าเสียหายต่ำกว่ามูลค่าตามจริงที่คุณซื้อของนั้น เพราะเป็นของที่ถูกใช้แล้ว
 • สายการบิน หรือประกันการเดินทางมักจะไม่ครอบคลุมถึงสิ่งของที่ขึ้นรายการว่าเป็น สิ่งของมีค่า หรือสิ่งของที่ หมดอายุได้ ซึ่งสิ่งของมีค่าอาทิ อัญมณี หรือเครื่องประดับอาจจะหายไป แต่คุณอาจเรียกร้องค่าชดเชยได้ หากคุณทำประกันสิ่งของชิ้นนั้นไว้
 • อย่างไรก็ตาม สายการบินบางรายคุ้มครองสิ่งของมีค่าของผู้โดยสารด้วน ภายใน Excess Valuation Protection Service ซึ่งอาจจะต้องจ่ายค่าคุ้มครองเพิ่ม ก็แล้วแต่ว่าผู้โดยสารต้องการความคุ้มครองเพิ่มในส่วนนี้หรือไม่
 • หลังจากที่มีการประเมินค่าความเสียหายเรียบร้อย สายการบินจะทำการเสนอเงินค่าชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้โดยสาร ตามข้อพิจารณาดังนี้
  • มูลค่าของที่หายไป
  • หลักฐานที่ผู้โดยสารนำมาแสดง
  • มีในส่วนของการคุ้มครองสิ่งของมีค่าเพิ่มเติมหรือไม่

โดยหลังจากที่มีการตกลงมูลค่าในการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างผู้โดยสารและสายการบินเรียบร้อยแล้ว ทางสายการบินจะออกเอกสารบรรลุข้อตกลง และ เอกสารแสดงการไม่มีภาระผูกพันออกมาให้ลงนาม

กรณีถ้าสายการบินทำทรัพย์สินของผู้โดยสารเสียหาย

ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ตรวจตราของสายการบิน หากคุณเดินทางออกนอกสนามบินไปแล้ว อาจสูญเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องจากความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้หากคุณมีภาพของสิ่งของก่อนที่จะเกิดความเสียหาย จะยิ่งสนับสนุนการเคลมได้ดี

และควรถ่ายภาพของ ส่งของที่เสียหายไปแล้วไว้ด้วย เผื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปเคลมกับประกันการเดินทางในภายหลัง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสายการบินจะไม่รับผิดชอบหากเป็นความเสียหายที่เกิดจากการสูญสลายไปตามกาลเวลา หรือการใช้งาน

แต่หากเป็นความเสียหายใหญ่ก็จะรับพิจารณาอย่างแน่นนอน หลังจากทางสายการบินออกเอกสารับแจ้งความเสียหายไว้เรียบร้อยแล้ว คุณควรขอสำเนาเอาไว้ เพื่อนำไปเคลมกับประการเดินทางในภายหลัง

สิ่งที่คุณอาจจะได้รับ ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน มีดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินของคุณ ซึ่งคุณต้องส่งใบเสร็จค่าซ่อมแซมตามมาภายหลัง
 • ข้อเสนอในการรับของของคุณเข้าซ่อมแซมในศูนย์ซ่อมแซม โดยแต่ละสายการบินจะมี วิธีเคลมกระเป๋าเดินทาง แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำเรื่องนี้ขึ้นเคลมกับบริษัทประกันที่คุณทำประกันการเดินทางไว้ด้วยได้ คุณต้องแสดงรายละเอียดเที่ยวบิน รายงานความเสียหายของสิ่งของที่ออกโดยสายการบิน รูปภาพทั้งก่อนและหลังความเสียหาย ถ้ามี และบิลใบเสร็จค่าซ่อมแซม

กรณีพบความเสียหายของกระเป๋าที่สายพานรับกระเป๋าในสนามบิน

สามารถนำกระเป๋าพร้อม Boarding Pass / Baggage Tag/ Passport ไปติดต่อทำการ Claim ที่ Counter Baggage Service โดยเจ้าหน้าที่จะให้กรอกข้อมูลในฟอร์ม แล้วก็จะให้เบอร์ติดต่อร้านกระเป๋ามา เราสามารถติดต่อร้านในสัญญาที่ใกล้บ้านได้เลย จะมีคนจากร้านกระเป๋ามารับกระเป๋านำไปซ่อม รอประมาณ 1 สัปดาห์ ทางร้านจะเอากระเป๋ามาคืนให้ถึงที่

กรณีพบความเสียหายของกระเป๋า หลังออกมาจากสนามบินแล้ว ไม่เกิน 7 วันหลังวันที่เดินทางมาถึง

สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานของสายการบินที่คุณเดินทาง พร้อมนำ Boarding Pass / Baggage Tag / Passport โดยมีขั้นตอนก็คือ กรอกแบบฟอร์มของสายการบิน แต่ลักษณะนี้เราจะส่งกระเป๋าเปล่าให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการเลย รอประมาณ 2 สัปดาห์ กระเป๋าก็จะมาส่งถึงที่บ้าน แม้สภาพหลังซ่อมไม่ค่อยเหมือนเดิม 100% แต่ก็ต้องถือว่าใช้ได้ สามารถนำกลับมาใช้งานได้ปกติ

เอกสารที่ต้องใช้ในการเคลมกระเป๋าเดินทาง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเดินทาง Claim form Travel
 2. Boarding Pass, E-Ticket
 3. สำเนา Passport
 4. สำเนา หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 5. จดหมายรับรองจากสายการบิน
 6. รายการและราคาของที่สูญเสียหรือเสียหายจากร้านค้า รวมถึงใบเสร็จรับเงินที่ออกจากร้านค้าที่ทำการซ่อมแซมกระเป๋า

ประกันการเดินทางจะช่วยเราในเรื่องกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินสูญหายได้อย่างไร

โดยปกติแล้ว ประกันการเดินทางจะเข้ามาอุดรอยโหว่ของการคุ้มครองที่สายการบินปกป้องคุณ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ ความแตกต่างในเรื่องของมูลค่าทรัพย์สินของคุณที่สูญหายไป ซึ่งการที่คุณจะมาเคลมประกันกับทางบริษัทประกันนั้น อย่างแรกต้องมีเอกสารอย่างเป็นทางการชัดเจนจากทางสายการบินว่า ทางสายการบินได้ทำกระเป๋าเดินทางของคุณ สูญหาย

โดยนอกจากเอกสารฉบับนี้แล้ว ทางบริษัทประกันยังต้องการให้คุณส่งหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ดังนี้

 1. ใบเสร็จของสิ่งของที่คุณต้องการเคลมประกัน
 2. รูปสิ่งของที่หายไปเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ (ถ้ามี)
 3. เอกสารบรรลุข้อตกลง ในเรื่องมูลค่าที่สายการบินได้จ่ายคุณไปแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายไปแล้วเท่าไหร่จากสายการบิน

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ วิธีเคลมกระเป๋าเดินทาง กับบริษัทประกันภัยหรือสายการบินที่ได้อ่านมาข้างต้น น่าจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนเพื่อการเคลมกระเป๋าเดินทางได้อย่างครบสมบูรณ์แบบ

แต่ที่สำคัญที่สุดก่อนเดินทางอย่าลืมทำประกันการเดินทางไว้ด้วยนะ เพราะจะช่วยคุณได้ไม่มาก็น้อย ไม่ต้องปวดหัวกับการเรียกร้องกับสายการบิน ช่วยให้อุ่นใจกับทรัพย์สินที่คุณพกติดตัวไปในระหว่างการเดินทาง

ซึ่งหากคุณเดินทางนาน ๆ ที การซื้อประกันการเดินทางแบบครั้งเดียวก็เป็นการคุ้มครองที่เพียงพอ แต่สำหรับคนที่เดินทางบ่อย การซื้อแบบ Multi-Trip Insurance เห็นที่จะเป็นการเลือกที่คุ้มค่าที่สุด

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *