ปีจดทะเบียนรถ

ปีจดทะเบียนรถ คืออะไร มีผลอย่างไรกับการคิดราคาประกันภัยรถยนต์

ปีจดทะเบียนรถ

รถยนต์ทุกคันที่วิ่งบนท้องถนนจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำการเสียภาษีรถยนต์ รถทุกคันจึงจำเป็นต้องได้รับการจดทะเบียนรถ เพื่อให้ทราบ ปีจดทะเบียนรถ ของรถยนต์คันนั้นว่า จดทะเบียนในปีอะไร และเพื่อแสดงถึงการเป็นเจ้าของและเสียภาษีรถยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ปีจดทะเบียนรถยนต์ มีผลต่อการคิดราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่างไร ทำไมต้องแจ้งพนักงานประกันภัยให้ทราบก่อนการทำประกันภัยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่เอาข้อมูลปีจดทะเบียนรถไปทำอะไรกัน เราจะมาหาคำตอบกัน แต่ก่อนอื่นมาเข้าใจคำว่า การจดทะเบียนรถคืออะไรกันก่อน

การจดทะเบียนรถคืออะไร

การจดทะเบียนรถ หมายถึง การจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ โดยจะได้เครื่องหมายสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงการเสียภาษีรถยนต์เรียบร้อย ทั้งนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์มาแล้วก็ต้องนำไปติดที่กระจกหน้ารถทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่จราจรสามารถเห็นได้โดยสะดวกเมื่อมีการใช้รถยนต์บนท้องถนน สำหรับผู้ขับขี่รถมือใหม่ที่คิดจะถอยรถป้ายแดง เพียงเตรียมเอกสารต่าง ๆให้พร้อม ก็สามารถยื่นจดทะเบียนรถใหม่และดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จรวดเร็ว

ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ปี 2522 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถโดยมิได้จดทะเบียน บทกำหนดโทษมาตรา 59 ปรับตั้งแต่ 1000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท แต่ได้มีการอนุโลมให้ใช้รถใหม่ ป้ายแดง ได้ไม่เกิน 1 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร หากเกินกว่านี้ถือว่าจงใจที่จะหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนให้ดำเนินการจับกุมทันที

ปีจดทะเบียนรถเกี่ยวข้องกับการคิดค่าเบี้ยประกันภัยอย่างไร

การคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์จะคำนวณตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตัวกำหนดพิกัดราคาเบี้ยประกันเป็นการประเมินอัตราเบี้ยประกัน เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องกับวินาศภัย โดยวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต

การวิเคราะห์ที่ว่านี้ เป็นการวิเคราะห์ด้วยศาสตร์ที่เรียกว่า “คณิตศาสตร์ประกันภัย Actuarial Science” โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะคิดคำนวณค่าเบี้ยประกันภัย คำนวณราคารถ ตลาดกลาง ณ ตอนนั้น คำนวณความเสี่ยงค่าอะไหล่ ค่าซ่อมแซม เพื่อคิดค่าเบี้ยประกันและทุนประกัน โดยมีองค์ประกอบหลักคือ

  • พฤติกรรมคนใช้รถ – ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นผลมาจากพฤติกรรมการขับรถ และการเคลมประกันในอดีต ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณอยากให้อัตราเบี้ยประกันรถยนต์ในอนาคตถูกลง มันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน และความซื่อสัตย์ในการเคลมประกันของคนรุ่นใหม่
  • วิธีคิดคำนวณเบี้ยประกัน – ให้พิจารณาจากปัจจัยที่ผู้ให้ประกันภัยในประเทศไทยใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่กฎ จึงควรใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อประกันภัย
ข้อมูลผู้ขับขี่ ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัย
รุ่นรถ เบี้ยประกันรถสปอร์ตจะแพงกว่ารถยนต์เก๋งทั่วไป
ขนาดของเครื่องยนต์ ยิ่งเครื่องยนต์แรง ราคาเบี้ยประกันก็ยิ่งแพง
ประเภทเครื่องยนต์ เครื่องเทอร์โบ ทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้น
ปีที่ผลิตรถ เบี้ยประกันจะถูกกว่า หากเป็นรถเก่า แต่ประกันภัยบางแห่งไม่รับรถที่เก่าเกินไป

บางครั้งบริษัทประกันภัย หรือ โบรกเกอร์ประกันอาจตรวจสอบข้อมูลของผู้ขับขี่ และใช้สถิติจากประสบการณ์ในการคำนวนค่าเบี้ยประกัน โดยพบว่าว่าปัจจัยเสี่ยงของผู้ขับขี่อาจแตกต่างกันไปคือ

ข้อมูลผู้ขับขี่ ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัย
อายุของผู้ขับขี่ อายุ และ ประสบการณ์การขับรถที่มากขึ้น ช่วยให้เบี้ยประกันถูกลง
สถานภาพการสมรส ผู้ที่มีครอบครัวแล้วมีแนวโน้มเป็นผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าผู้ที่ยังไม่มีครอบครัว
การใช้งานรถ ผู้ที่ใช้รถเป็นการส่วนตัวและขับไปกลับทำงาน มีความเสี่ยงต่ำกว่าผู้ที่ใช้รถระหว่างการทำงาน หรือ ใช้ในเชิงพาณิชย์
ประวัติการเคลมประกัน ผู้ขับขี่ที่มีประวัติการเคลมสูง อาจจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงกว่า หรืออาจจะถูกปฏิเสธ

ปีจดทะเบียนรถ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ขับขี่หรือผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ทุกคันที่จะต้องทำการจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเสียภาษีรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แสดงความเป็นเจ้าของรถยนต์จริงอย่างถูกต้อง ไม่ได้ไปขโมยหรือสวมทับรอยรถยนต์คันนั้นมา ดังนั้นเจ้าของรถยนต์ทุกคันต้องให้ความสำคัญและไปต่อทะเบียนรถยนต์ที่กรมการขนส่งเพื่อเสียภาษีอย่างถูกต้องกันทุกปีนะ

อ่านเพิ่มเติม : ต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาไปต่อทะเบียนรถยนต์ด้วยตัวเอง ท่านสามารถติดต่อโบรกเกอร์ประกันภัย อย่าง อีซี่อินชัวร์ฯ ได้ตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลติดต่อทำเรื่องการเสียภาษีรถยนต์ให้กับรถยนต์ของท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพียงท่านส่งเอกสารที่สำคัญเพียง

  1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
  2. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  3. หลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถ (เฉพาะรถที่มีอายุ 7 ปีขี้นไป)
  4. หนังสือรับรองการตรวจ และทดสอบส่วนควบคุมและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (เฉพาะรถติดแก๊ส)

เพียงเท่านี้ เจ้าหน้าที่ของอีซี่อินชัวร์ ก็จะดำเนินการให้ท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท่านเพียงแต่รอรับเอกสารได้เลย เราชาวอีซี่อินชัวร์พร้อมดูแลท่านและรถของท่าน ให้ได้รับความสะดวกสบาย และ ปลอดภัยมากที่สุด

หากท่านสนใจติดต่อกับ อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ Easyinsure.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือต้องการปรึกษาแบบเร่งด่วนโทรเลย 02-801-9000 เพราะท่านคือคนสำคัญที่เราพร้อมจะดูแลและให้ข้อมูลด้านประกันภัยรถยนต์อย่างครบสมบูรณ์เสมอตลอดเวลา

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *