หนังสือคุ้มครองชั่วคราว

หนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) คืออะไร ก่อนทำประกันต้องรู้นะ ?

หนังสือคุ้มครองชั่วคราว

ในเรื่องของการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล เมื่อต้องการทำประกันภัยนั้น โดยปกติจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญในการออกเอกสารกรมธรรม์ แต่กรณีที่ไม่มีรายละเอียด ไม่มีข้อมูลเลย เช่น ไม่รู้ชื่อเรือ ไม่รู้จำนวนสินค้าที่แน่นอน ไม่รู้วันที่ทำการขนส่งสินค้า ก็จะไม่สามารถออกกรมธรรม์ฉบับสมบูรณ์ได้ ยิ่งเป็นสินค้าแบบ FOB C&F สินค้าอาจได้รับความเสียหายก่อนที่ผู้ซื้อจะได้รับแจ้งเรื่องของลงเรือ

ดังนั้น จึงต้องมีความจำเป็นที่ผู้นำเข้าควรจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทรับประกันภัยล่วงหน้า ด้วยการออก หนังสือคุ้มครองชั่วคราว ภาษาอังกฤษ Cover Note หรือ กรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิด Open Cover หรือ Open Policy

หนังสือให้ความคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) เป็นเอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อให้การคุ้มครองชั่วคราว เช่น 30 วันในระหว่างที่ผู้รับประกันภัยกำลังรอข้อมูลบางอย่างจากผู้ขอเอาประกันภัย หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการออกกรมธรรม์

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับประกันภัย หมายถึงใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง ทำไมถึงต้องรู้ก่อนทำประกัน

ในระหว่างนี้ สัญญาประกันภัยจะเป็นไปตามข้อความเงื่อนไขในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวที่ผู้รับประกันภัยออกให้ แต่โดยปกติจะเป็นเงื่อนไขและข้อคุ้มครอง เช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยจะออกให้ภายหลัง ผลของการคุ้มครองตามหนังสือคุ้มครองชั่วคราวจะสิ้นสุดลง แต่ในกรณีออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วและมีการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือระยะเวลาหนังสือคุ้มครองชั่วคราวได้สิ้นสุดลง โดยไม่มีการขยายระยะเวลาในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนั้นอีก

ความหมายเพิ่มเติมของหนังสือคุ้มครองชั่วคราว Cover Note ได้แก่ เอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับรองว่า สินค้าดังรายการที่ระบุไว้ในบันทึกความคุ้มครองชั่วคราวนั้นได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการประกันภัย และตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในบันทึกความคุ้มครองชั่วคราว

ซึ่งต่อมาเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสินค้าและยานพาหนะที่จะขนส่ง ให้ผู้รับประกันภัยทราบเพื่อออก กรมธรรม์ประกันภัย ต่อไป หรืออีกนัยหนึ่ง บันทึกความคุ้มครองชั่วคราวเป็นเอกสารที่บริษัทรับประกันภัยออกให้ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานรับรองว่า สินค้าดังรายละเอียดที่ระบุใน Cover Note จะได้รบการคุ้มครองตามเงื่อนไขการประกันภัยตามจำนวนเงินที่ระบุใน Cover Note

Cover Note นับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ในแง่ที่ให้ความสะดวกต่อผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอาประกันภัยรายที่ไม่มีความจำเป็นเพียงพอที่จะต้องมีกรมธรรม์แบบเปิด เนื่องจากไม่มีสินค้าที่จะเอาประกันภัยอย่างสม่ำเสมอ เมื่อต้องสั่งสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออกเป็นครั้งคราว เมื่อรู้ว่ามีสินค้าที่จะต้องทำประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองไว้ก่อน

โดยไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดทุกอย่างของการขนส่ง โดยขอให้บริษัทประกันภัยออกหนังสือคุ้มครองชั่วคราวที่เรียกว่า Cover Note ซึ่งมีค่าเท่ากับเป็นหลักฐานของการทำสัญญาประกันภัย คือผู้รับประกันภัยต้องตกลงที่จะให้ความคุ้มครองที่แน่นอน เพียงแต่รอการออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับสมบูรณ์อีกที

ข้อดีของ Cover Note

เมื่อผู้สั่งสินค้าได้ออก L/C หรือเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิตแล้วก็จะขอให้บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองไว้ล่วงหน้า โดยการออก Cover Note ให้เป็นหลักฐาน เมื่อสินค้าถูกนำขึ้นสู่เรือที่ต้นทาง ผู้สั่งสินค้าก็จะได้รับความคุ้มครองทันที

หากเกิดวินาศภัยขึ้นกับสินค้าก่อนที่ตนจะได้รับเอกสารส่งสินค้าจากผู้ขายที่ต้นทาง ก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเกี่ยวกับการประกันภัย เพราะหนังสือคุ้มครองมีค่าเทียบเท่ากับกรมธรรม์ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับที่เป็นทางการจะสามารถกระทำได้ทันทีที่รู้รายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนและสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามที่ตกลงกัน

ดังนั้น เมื่อผู้เอาประกันภัยต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลควรมี หนังสือคุ้มครองชั่วคราว และสมควรที่จะต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลกับบริษัทประกัน หรือโบรกเกอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยอย่าง อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ ที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการทำประกันภัยอย่างละเอียดเพื่อให้สินค้าของท่านถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

ซึ่งนอกจากนี้ที่ อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ ยังมีบริการด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมายที่พร้อมดูแลท่านและทรัพย์สินของท่านให้ได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่าที่สุด

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *