อายุไม่ถึง 18 ขับรถยนต์ไปชน

อายุไม่ถึง 18 ขับรถยนต์ไปชน ประกันรับผิดชอบหรือไม่

อายุไม่ถึง 18 ขับรถยนต์ไปชน

อย่างที่ทราบกันดีว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลากับทุกคนที่ขับรถยนต์ ขับรถจักรยานยนต์ ยิ่งเป็นบุคคลที่ อายุไม่ถึง 18 ขับรถยนต์ไปชน ยิ่งทำให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ด้วยแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บตามมาอีก

คำถามตามมาคืออายุไม่ถึง 18 ขับรถยนต์ไปชน ผิดกฎหมายหรือไม่ ประกันรับผิดชอบหรือไม่ เป็นคำถามที่หลาย ๆ คนยังสงสัยคาใจอยู่ วันนี้เรามีคำตอบสำหรับประเด็นนี้มาฝากกัน

อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ขับรถยนต์ไปชนประกันรับผิดชอบหรือไม่

ก่อนอื่นทำความเข้าใจกับคำว่าผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อ่อนอายุ อ่อนประสบการณ์และขาดการควบคุมสภาพจิตใจ จึงถือว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่สามารถจัดการกิจการและทรัพย์สินของตนได้เอง ดังนั้น กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองช่วยเหลือจนกว่าบุคคลนั้นมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเป็นบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะ

กรณีนี้ผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คืออายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ถือว่าเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 829 ดังนี้

บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริต ก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น

ในส่วนของคดีแพ่งคือ ขับรถเร็ว และยิ่งเด็กขับรถโดยไม่มีใบขับขี่จนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บ ถือว่าประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้อื่นเสียหายทั้งทรัพย์สิน ร่างกาย ถึงชีวิต ซึ่งในทางกฎหมายผู้กระทำต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย คือต้องจ่ายค่าเสียหายให้ญาติผู้เสียชีวิตหรือที่บาดเจ็บ แต่คราวนี้คนทำเป็นผู้เยาว์ ดังนั้นพ่อและแม่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม : ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร ?

ในที่นี้เอง พ่อแม่ต้องร่วมรับชดใช้ค่าเสียหายกับลูกเว้นแต่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ได้ระมัดระวังอย่างดีแล้ว ยิ่งเด็กขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่ด้วยแล้ว ขับขี่ไปตามถนนสาธารณะเกิดความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตได้ง่าย แบบนี้ถือว่าไม่ระมัดระวังตามหน้าที่ควรดูแลบุตร จึงต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหาย

แต่จะมากน้อยนั้นเป็นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 442 ประกอบด้วยมาตรา 223 ให้พิจารณาพฤติกรรมฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อความเสียหาย ไม่ได้ว่าใครเสียหายมากกว่ากัน แต่ถ้ากรณีประมาททั้งคู่ พ่อแม่หรือผู้เอาประกันต้องรับผิดเมื่อลูกของตัวเองผิดจริง และพ่อแม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายนั้นแทน

สำหรับความผิดทางอาญา ถ้าหากคู่กรณีเสียชีวิตด้วย ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท เพราะขับรถยนต์ไม่มีใบขับขี่และขับขี่ด้วยความประมาททำให้คนต้องเสียชีวิต

สำหรับบทลงโทษ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรลงโทษก็จะทำการแค่เพียงว่ากล่าวตักเตือน และห้ามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในเวลา 3 ปี หรือส่งเด็กไปอยู่สถานพินิจอบรม แต่หากศาลพิจารณาแล้วสมควรลงโทษไว้ครึ่งหนึ่ง ทั้งตัวเด็กเองและพ่อแม่ต้องได้รับโทษจำคุกเช่นกัน เช่นจำคุก 2 ปีก็จะเหลือ 1 ปี พ่อแม่ถูกจำคุกด้วยไม่เกิน 3 เดือนปรับ 30,000 บาท

กรณีเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ขับรถยนต์ไปชน ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก ๆ สำหรับต่อตัวเด็กเอง และพ่อแม่ เพราะด้วยวัยยังเป็นวัยเยาว์ สภาพจิตใจและร่างกายยังไม่พร้อมเต็มที่สำหรับเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้ พ่อแม่จึงต้องเอาใจใส่ปลอบใจเป็นอย่างดี ยิ่งถ้าหากถึงขั้นคดีอาญาแล้วหละก็จะยิ่งทำให้แย่ลงไปมากกว่านี้เพราะอาจต้องจำคุก หรือส่งไปอยู่สถานพินิจอบรม

แนวทางแก้ปัญหาที่ดี พ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดี หากยังไม่ถึงวัยอันควรก็อย่าเพิ่งรีบให้เขาขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เลย และเมื่อถึงวัยแล้วก็ควรไปสอบใบอนุญาตขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนลงสนามจริง เพราะเมื่อเขาถึงวัยอายุ 20 ปีบริบูรณ์นั่นหมายถึงเขามีความเป็นผู้ใหญ่ในการตัดสินใจต่อเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นได้แล้วในระดับหนึ่ง มีสติสัมปชัญญะในการแก้ไขปัญหา ควบคุมอารมณ์ ได้ และรู้ถึงกฎหมายจราจรเป็นอย่างดีแล้ว

และอย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกด้วยนะ เพราะการมีประกันภัยรถยนต์ติดรถไว้ยิ่งสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี หากเกิดอุบัติเหตุสามารถเรียกประกันอย่าง อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เราจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเคลมประกันส่งตรงถึงที่เกิดเหตุคอยให้ความช่วยเหลือคุณและรถของคุณให้คำแนะนำถึงสถานการณ์ที่คุณเจอ ช่วยแก้ปัญหาให้ได้รับความปลอดภัย และอยู่เป็นเพื่อนคุณบนท้องถนนจนกว่าเรื่องราวต่าง ๆ จะถูกจัดการไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม : ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี

สนใจประกันภัยรถยนต์ดี ๆ สามารถปรึกษาขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บริษัท อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ จำกัด หรือเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เช็คเบี้ยประกันภัยออนไลน์ก่อนได้ที่ Easyinsure.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ไม่แพง กับบริการหลังการขายที่ดีเลิศ ดูแลเอาใจใส่ท่านเหมือนกับคนในครอบครัว

เราชาวอีซี่อินชัวร์ยินดีต้อนรับท่านเสมอ และรับรองได้ว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับเราอีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ ที่พร้อมสร้างความประทับใจให้กับท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *