รู้จักประกันเดินทางรายปี - อีซี่ อินชัวร์

นักเดินทางต้องรู้ ประกันเดินทางรายปีคุ้มหรือไม่ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันเดินทางรายปี คุ้มหรือไม่

สำหรับนักเดินทาง ไม่ว่าจะไปเพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน หรือทำงาน ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง ทำให้การซื้อประกันเดินทางแบบรายเที่ยวที่แม้ว่าจะมีราคาถูก แต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว การทำประกันเดินทางรายปีถือว่าเป็นตัวเลือกที่มีความคุ้มค่ามากกว่า เพราะมีราคาเฉลี่ยต่อทริปถูกกว่า และยังคุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไม่แตกต่างกัน 

ประกันเดินทางจำเป็นแค่ไหน?

ปัจจุบันการทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ หรือแม้แต่การประกันเดินทาง ต่างเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม เพราะให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลและสร้างความอุ่นใจทางการเงิน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บไข้ได้ป่วย 

  เช่นเดียวกับประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะไปเพื่อท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการทำประกันเดินทางจะเป็นการรับประกันทุกความเสี่ยงที่เกิดจากการท่องเที่ยว ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ กระเป๋าหาย เครื่องบินล่าช้า หรือการถูกยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกันสุขภาพและประกันชีวิต ทำให้ผู้ที่ต้องเดินทาง นิยมทำประกันเดินทางกันมากยิ่งขึ้น

ประกันเดินทางรายปีคืออะไร มีเงื่อนไขการรับประกันอย่างไร

ประกันการเดินทางรายปี เป็นการประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองด้านการเดินทางแบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยว สามารถเดินทางไปกลับกี่ครั้งก็ได้ในรอบปี แต่จำกัดว่าห้ามเดินทางต่อเนื่องกันเกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน สามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบการเดินทางในประเทศ และการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแผนประกันเดินทางของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกันไปตามความคุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ไม่ว่าจะเป็นประกันเดินทางรายเที่ยวหรือรายปี ก็ต่างเป็นประเภทหนึ่งของการทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือ TA) ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องรักษาพยาบาล สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง 

ความคุ้มครองของประกันเดินทางจะแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

 1. ผู้เอาประกันเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวร โดยทางบริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าสินไหมเป็นเงินก้อนให้แก่ผู้เอาประกันหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
 2. ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกินวงเงินที่ได้ทำประกันภัยเอาไว้ 

นอกจากการรับประกันตามความคุ้มครองหลักแล้ว ปัจจุบันยังได้มีการขยายความคุ้มครองในเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องตรวจสอบความคุ้มครองที่เพิ่มเติมขึ้นมา ดังนี้ 

  1. กระเป๋าเดินทางสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า ทำให้เกิดความเสียหายและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเดินทาง 
  2. เที่ยวบินถูกยกเลิก ล่าช้า หรือหยุดชะงัก ทำให้ต้องยกเลิกการเดินทาง เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายตามมา 
  3. เงินหรือทรัพย์สินสูญหาย รวมถึงพาสปอร์ตและเอกสารสำคัญที่สูญหายระหว่างการเดินทาง 
  4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเคลื่อนย้ายและ/หรือการส่งตัวผู้เอาประกันกลับมารักษาตัว
  5. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย หรือส่งศพผู้เอาประกันในกรณีที่เสียชีวิตกลับประเทศหรือภูมิลำเนา

นอกจากนี้บริษัทประกันอาจจะเพิ่มความคุ้มครองในเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้ทำประกันการเดินทางกับบริษัทประกันดังกล่าว ซึ่งความคุ้มครองที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันเดินทางแบบรายเที่ยวหรือรายปีก็ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมไม่แตกต่างกัน 

 รู้จักประกันเดินทางรายปี - อีซี่ อินชัวร์

ไม่คุ้มครองในกรณีไหนบ้าง

แม้ว่าประกันเดินทางจะครอบคลุมเกือบทุกเรื่องฉุกเฉินเกี่ยวกับการเดินทาง แต่ประกันเดินทางจะไม่คุ้มครองในกรณีดังต่อไปนี้ 

 1. มึนเมาจากสุรา หรือสารเสพติดอื่น ๆ 
 2. ฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง
 3. แท้งบุตร
 4. ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุจลาจล การประท้วง สงคราม
 5. บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงหรืออันตราย
 6. โดยสารหรือขับขี่รถจักรยานยนต์หรือเฮลิคอปเตอร์ 
 7. บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเชื้อเพลิง สารกัมมันตภาพรังสี หรือนิวเคลียร์

ประกันแบบรายปีเหมาะกับใคร

ในเมื่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันเดินทางแบบรายปีและรายเที่ยวไม่ได้แตกต่างกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือความคุ้มค่า จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าประกันรายปีเหมาะกับใคร แน่นอนว่าประกันรายปีเหมาะแก่ผู้ที่เดินทางบ่อย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งสายท่องเที่ยว ทำคอนเทนต์ Youtuber หรือนักธุรกิจ ผู้บริหารที่ต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศบ่อยครั้ง โดยมีให้เลือกทั้งเฉพาะการเดินทางในประเทศ และการเดินทางต่างประเทศ 

สำหรับประกันเดินทางในต่างประเทศ จะมีการแบ่งค่าเบี้ยประกันตามโซนพื้นที่ หากเป็นโซนเอเชีย ก็จะมีราคาที่ถูกกว่าโซนยุโรปหรืออเมริกา เป็นต้น ซึ่งสามารถเดินทางติดต่อกันได้มากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่มความคุ้มครองและความสะดวกสบาย ไม่ต้องกังวลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วย 

ข้อดีของการซื้อประกันเดินทางกับ อีซี่ อินชัวร์

อีซี่ อินชัวร์ เราให้บริการคุณมากกว่า ด้วยสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำประกันท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการบริการหลังการขายตลอด 24 ชม. การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่ลูกค้าด้วยความชัดเจน และหากเปลี่ยนใจต้องการยกเงินประกันภัยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน 

หากท่านใดสนใจแผนการประกันเดินทางรายปีหรือรายเที่ยว อีซี่ อินชัวร์ ยินดีให้บริการให้คำปรึกษา โดยท่านสามารถสอบถามและสมัครได้ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @easyinsure หรือ โทร. 0 2801 9000

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *