baner news

กองทุนประภัยภัยพิบัติหาช่องเพิ่มยอดขาย
ผ่อนเงื่อนไข หลังพบลูกค้ายังซื้อน้อย

กองทุนประภัยภัยพิบัติหาช่องเพิ่มยอดขาย ผ่อนเงื่อนไข หลังพบลูกค้ายังซื้อน้อยวันนี้(13 มิ.ย.)นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กองทุนฯ จะผ่อนปรนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ โดยให้ภาคครัวเรือน เลือกการคุ้มครองขั้นต่ำเหลือเพียง 20,000 บาท ซึ่งจะทำให้ยอดเบี้ยประกันลดเหลือปีละ 100 บาท จากเดิมที่ วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันปีละ 500 บาท โดยคิดเบี้ยประกัน 0.5% ของวงเงินคุ้มครอง เหมือนเดิม เพื่อให้ประชาชนซื้อประกันภัยพิบัติมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการยังคิดเบี้ยประกันอัตราเดิมส่วน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 1% ผู้ประกอบการรายใหญ่ เบี้ยประกัน 1.25% เนื่องจากต้องการให้เป็นอัตราอ้างอิง ของตลาดไม่ควรปรับเปลี่ยนไปมาขณะเดียวกัน ประชุมได้ขยายเพดานการรับความเสี่ยงจากความเสียหายของ ทรัพย์สินจากเดิม 30% ของความเสียหายให้เพิ่มเป็น 50% สำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท เนื่องจากภาคบริษัทประกันภัยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจึงยินดีรับความเสี่ยง จากเดิมกำหนดไว้ เพียง 1% ของทุนประกัน ส่วนที่เหลือกองทุนประกันภัยพิบัติจะรับผิดชอบ โดยกลับเปลี่ยนมาเป็นขอรับความ เสี่ยงถึง 50% ขณะที่การประกันภาคครัวเรือนบริษัทประกันวินาศภัยยืนดีรับความเสี่ยงเพิ่ม จาก 1% เพิ่มเป็น 95% ซึ่งจะทำให้กองทุนของรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยน้อยลง โดยกองทุนจะเร่งนำหลักเกณฑ์ที่ ปรับเปลี่ยนนี้ เสนอที่ประชุม ครม. อนุมัติให้เร็วที่สุดต่อไปทั้งนี้ หลังจากเปิดโครงการมาแล้วในเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าภาคครัวเรือนจำหน่ายได้ 12,532 กรมธรรม์ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 90 ราย และผู้ประกอบการรายใหญ่ 16 ราย ยอมรับว่าประชาชนยังซื้อประกันภัยพิบัติน้อยมาก เมื่อเทียบกับ ยอดกรมธรรม์ที่มีอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ที่ยังน้อย ดังนั้นจากนี้ไปจะเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจง ให้ประชาชนรับทราบผลประโยชน์ให้ มากขึ้น และอีกส่วนคือกรมธรรม์ฯ มีอายุเป็นรายปี เมื่อยังไม่ครบกำหนด ผู้ประกอบการจะไม่ซื้อประกันใหม่ ทำให้มียอดซื้อจากผู้ประกอบการน้อยอยู่ แต่คาดว่าจากนี้ไปอีก 2-3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงกรมธรรม์ครบกำหนดจะมียอดประกันเพิ่มสูงขึ้นมาก จากสถิติการซื้อประกันภาคครัวเรือน 1.3 ล้าน ครัวเรือน กลุ่มเอสเอ็มอี 230,000 ราย และผู้ประกอบการายใหญ่ 10,000 กรมธรรม์ “ยอมรับว่าหลังจากที่ รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการเดินหน้าแผนป้องกันน้ำท่วม ทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ส่งผลให้ยอดเบี้ย ประกันของตลาดรับประกันภัยต่อในต่างประเทศลดลงจาก 16% ช่วงมีปัญหาน้ำท่วมลดเหลือ 5% เมื่อตั้งกองทุน ประกันภัยพิบัติจนขณะนี้ลดลงเหลือ 2-3% เท่านั้น”