ประกันรถ พ.ร.บ.

พ.ร.บ. ไม่เข้าใจ? ทำไมต้องทำ? แนะนำโดย อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์

หลายคนที่ไม่เข้าใจและไม่เคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535) มักจะบอกว่า ไม่เข้าใจ? ทำไมต้องทำ? เราอยากบอกว่าแค่คิดก็ผิดแล้ว  เพราะ พ.ร.บ. นั้นถือเป็นกฎหมาย และรถยนต์ทุกคันต้องมี และมักจะทำพร้อมๆกับการต่อทะเบียน   แต่ก็มีผู้ที่ไม่สนใจและละเลยเพราะบางคนคิดว่าไม่จำเป็น หรือ รถไม่ค่อยได้ใช้ ซึ่งเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า ทำไมถึงควรทำ

พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535) คืออะไร

พ.ร.บ.  คือ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  และถือเป็นกฎหมายที่ บังคับให้รถทุกชนิด ทุกประเภท  ที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็นรถชนิดต่างๆ เช่น  รถจักรยานยนต์  –  รถโดยสาร – รถตู้ –  รถบรรทุก –  รถไถนา –  รถอีแต๋น – รถตุ๊กตุ๊ก และรถชนิดต่างๆที่นำออกมาใช้บนท้องถนนต้องทำทุกคัน   แต่หากเราไม่ทำ พ.ร.บ. ก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายหากเกิดเหตุ หรือ ถูกตรวจพบว่าไม่มี ก็จะโดนโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกฎหมายยังกำหนดให้ติดเครื่องหมายให้ชัดเจน หากเราไม่ทำตามก็จะโดน แต่ โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  และทีนี้เราก็มาดูกันว่า การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  นั้นให้ความคุ้มครองอะไรและมีประโยชน์อย่างไร

 พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองอย่างไร

 พ.ร.บ. หรือ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
มีจุดประสงค์ที่ให้ประโยชน์กับผู้ประสบภัยจากรถในเบื้องต้น และ คุ้มครองเฉพาะคนเท่านั้น โดยระบุไว้ว่า  คุ้มครองเฉพาะตัวบุคคลที่เกิดเหตุประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนน หรือ ผู้โดยสารมากับรถ แต่จะไม่คุ้มครองรถยนต์ หรือพาหนะ  และความคุ้มครองให้ผลประโยชน์กับทายาทของผู้ประสบภัยด้วย

โดยหากเกิดเหตุเช่น ถูกรถเฉี่ยว – รถชน ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับความคุ้มครองในการเข้ารักษาพยาบาลได้ทันท่วงที และได้รับค่ารักษาพยาบาล หรือ เงินชดเชยหากพิการ ตามที่ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้  หรือประสบอุบัติเสียชีวิต ทายาทก็จะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์และตามข้อกำหนดด้วยเช่นกัน  ซึ่งเงินชดเชยตามที่  พ.ร.บ. หรือ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  ระบุไว้คือ

  • กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์และได้รับบาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท
  • กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์และเสียชีวิต ทายาทจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาท
  • กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ แต่เสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล ทายาทจะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

**  กรณีที่ 3 นั้นต้องรวมกับกรณีที่ 1 กันแล้วจะได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาท **

อ่าน ความรู้ฉบับย่อได้ที่นี่ พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

*** หมายเหตุ สำหรับการได้รับค่าชดเชย หรือ ค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล จะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัย ในหมวดของการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัยจากรถ ตาม มาตรฐานกลางของ ในหมวดรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะรับผิดชอบจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ
(โดยเริ่มประกาศใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2547) ***

 2,347 total views,  3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *