Chat with us, powered by LiveChat

กฎหมายแรงงาน คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการมือใหม่ถึงควรรู้

กฎหมายแรงงาน

ปัญหาโลกแตกระหว่างนายจ้าง กับ ลูกจ้าง ที่เกิดขึ้นทุกหน่วยงาน  มีข่าวออกมาให้ได้ยินอยู่บ่อยๆ ซึ่งส่วนมากก็จะได้ยินข่าวว่านายจ้างเอาเปรียบ หรือ กดค่าแรงลูกจ้าง ให้ทำงานเกินเวลา จนทำให้ลูกจ้างต้องลาออกจากงานเพราะทนถูกเอาเปรียบไม่ไหว ซึ่งจริงๆแล้ว หากลูกจ้างคนไหนที่คิดจะลาออกและได้อ่านบทความนี้ อยากบอกว่า ไม่ว่าหน่วยงานไหน บริษัทไหน ก็มีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เสมอ การลาออกจึงไม่ได้การันตีว่า หน่วยงานหรือบริษัทใหม่จะดีกว่าเดิมเสมอไป หรืออาจจะเป็นการหนีเสือปะจระเข้ซะมากกว่า

ดังนั้น ทางที่ดีควรหันมาศึกษาหาความรู้เกี่ยว กฎหมายแรงงาน ที่จำเป็นในการทำงานจะดีกว่า เพื่อให้การทำงานอยู่ในกฎระเบียบ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีข้อโต้แย้งเจ้านาย โดยถือกฎหมายเป็นหลักจะปลอดภัย และน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการลาออกนะคะ การคุยด้วยเหตุผลและกฎหมายจะทำให้นายจ้างไม่กล้าเอาเปรียบเรา เพราะรู้ว่าลูกจ้างมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน  ซึ่งบทความนี้จะสรุปกฎหมายแรงงานที่จำเป็น ที่ลูกจ้างจะต้องรู้ เพื่อให้ทำงานได้อย่างสบายใจมากขึ้น

ทำไมต้องรู้กฎหมายแรงงาน 

เพราะ กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่ระบุถึงสิทธิของลูกจ้าง และ นายจ้าง ไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่ไม่เกิดการเอาเปรียบไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตาม ซึ่งใน กฎหมายแรงงาน จะระบุถึงสิทธิต่างๆ สวัสดิการ วันหยุด ค่าแรง และความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้ลูกจ้างสบายใจ หากรู้กฎหมายแรงงาน ก็จะลดการถูกเอาเปรียบ หรือได้รับค่าแรงไม่เป็นธรรม และทำงานได้อย่างมีคามสุขทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเอง

ลูกจ้างได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายแรงงานบ้าง

1 ได้ค่าแรงที่เป็นธรรม ไม่ถูกกดค่าแรง ได้ค่าแรงที่เหมาะกับคุณวุฒิและตำแหน่งในการทำงาน

2 ได้รับสวัสดิการที่ลูกจ้างทุกคนพึงจะได้รับตามกฎหมายระบุ ทำให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3 มีเวลาทำงานและพักระหว่างทำงานตามกฎหมาย  กฎหมายกำหนดให้ทำงานทั่วไปทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนงานที่เป็นอันตราย กำหนดให้ทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้ลูกจ้างไม่ถูกใช้แรงงานหนักจนเกินไป หรือหากทำงานในวันหยุดก็ได้รับเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนเวลาพัก กฎหมายแรงงาน ก็กำหนดให้มีเวลาพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน หากลูกจ้างต้องทำงานล่วงเวลาเกิน 2ชั่วโมง ก็ต้องจัดเวลาให้พักก่อนที่จะเริ่มงานอย่างน้อย 20 นาที

4 มีวันหยุดพักผ่อน  กฎหมายแรงงานกำหนดให้มีวันหยุดอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์  หรือจะรวมเป็นวันหยุดสะสมก็ได้ตามลักษณะของงาน และต้องมีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน และวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่ต่ำกว่า 6 วันต่อปี

5 มีระบบการทำงานที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทำให้การทำงานเกิดความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่เสียงเกิดอุบัติจากความไม่ปลอดภัยของการทำงาน ส่งผลต่อสวัสดิภาพของลูกจ้าง

6 การทำงานวันหยุด  สำหรับลูกจ้าง กฎหมายแรงงาน กำหนดลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ แต่ต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ซึ่งการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนี้ นายจ้างไม่มีความผิด หากลูกจ้างยินยอม และสภาพงานมีความจำเป็นที่ต้องทำต่อเนื่อง จนต้องทำงานล่วงเวลา

7 การลางานของลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้ แต่ถ้าหากลาติดต่อกันเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ และยังมีสิทธิ์ลาเพื่ออบรม ลากิจ ลารับราชการทหาร ลาคลอดบุตร

8 ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างในการทำงาน ตามกฎหมายแรงงานมีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้ ซึ่งนายจ้างห้ามจ่ายค่าแรงต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และหากลูกจ้างมีการทำงานล่วงเวลา นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง 1.5 เท่าของค่าจ้างปกติ โดยคิดเป็นรายชั่วโมง และเกณฑ์ยังนำไปคิดค่าจ้างในกรณีทำงานวันหยุด

9 ค่าชดเชยการเลิกจ้าง หากมีการเลิกจ้างลูกจ้าง กรณีที่ลูกจ้างไม่การกระทำความผิดใดๆ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุการทำงานและเงินเดือนของลูกจ้าง

เห็นไหมว่า หากเรารู้ ” กฎหมายแรงงาน ” ที่จำเป็น ก็ทำให้ลูกจ้างและนายจ้างทำงานร่วมกันได้ โดยไม่มีฝ่ายไหนเอารัดเอาเปรียบกัน เพราะมีกฎหมายแรงงานกำหนดข้อปฏิบัติต่างๆไว้ เพื่อเป็นแนวทาง และลดปัญหาต่างๆในการทำงานได้เป็นอย่างดี แต่ที่เกิดปัญหาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างปัจจุบัน เพราะไม่รู้กฎหมายแรงงาน เสียสละเวลาสักนิด เรียนรู้และศึกษากฎหมายแรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น

 

กฎหมายแรงงาน คืออะไร

32,425 total views, 57 views today

46 thoughts on “กฎหมายแรงงาน คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการมือใหม่ถึงควรรู้

 • 22/06/2018 at 11:27 PM
  Permalink

  กรณีที่นายจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง ทำการยึดสมุดบ/ช และ ATM ของลูกจ้างไว้ และไม่ให้กด ATM เอง นายจ้างมีสิทธิ์หรือไม่คะ
  #ลูกจ้างชั่วคราว

  Reply
  • 25/08/2018 at 8:52 PM
   Permalink

   ตามกฎหมายยึดไม่ได้ครับ

   Reply
 • 02/07/2018 at 10:57 AM
  Permalink

  ในกรณีที่นายจ้างปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเราลงมาในหน่วยงานที่มีตำแหน่งงานที่น้อยกว่าเดิมนายจ้างสามารถปรับลดฐานเงินเดือนตามที่เราเคยได้รับได้หรือไม่
  และในกรณีที่เรารู้สึกว่าการโยกย้ายดังกล่าวไม่มีความยุติธรรมสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ

  Reply
 • 15/07/2018 at 2:41 AM
  Permalink

  เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
  อยากถามว่า การที่นายจ้าง ใช้งานเรานอกเหนือจากงาน รปภ.เช่นงานก่อสร้าง งานขนดินถมลานจอด งานก่อสร้างอย่างอื่นอีกมากมายซึ่งไม่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยเลยนายจ้างไม่ยอมจ้างผู้รับเหมา มิหนำซำ้ยังให้ค่าตอบแทนเป็นคูปองแค่40บาทใช้ได้แค่ในโรงงาน อย่างนี้ถือว่าผู้ว่าจ้างทำผิดกฏหมายแรงงานหรือไม่

  Reply
  • 20/09/2018 at 3:41 PM
   Permalink

   มาสมัครเป็นพนักงาน รปภ.ผมนี่ ใช้งานนอกเหนือ จ่ายเพิ่มเเป็นพิเศษ เป็นค่าแรงเหมาเป็นงานๆ ไป

   Reply
 • 18/07/2018 at 12:02 PM
  Permalink

  การที่เราถูกเลิกจ้างกะทันหัน โดยที่ไม่มีความผิด ทำให้ต้องตกงานและมีผลต่อการดำรงชีวิต และไม่ได้รับเงินค่าจ้างหรือเงินชดเชยใดๆ เพราะไม่ได้ทำสัญญาจ้าง ตอนนี้ลำบากมาก ต้องทำยังไงได้บ้างครับ ขอคำชีแนะหน่อยครับ

  Reply
  • 24/08/2018 at 10:41 PM
   Permalink

   อยากถามว่าหักเงินเดือนเราเรื่องลืมล็อคประตู
   หักเงินเดือนเรา100อย่างนี้ผิดหรือป่าวค่ะ
   ทำงานโรงแรมค่ะหักเราแบบนี้ทุกเดือนแล้วเงินเดือนจะเหลืออะไรค่ะไม่ได้ทำผิดอะไรเลยค่ะ

   Reply
  • 25/08/2018 at 8:55 PM
   Permalink

   จ้างแรงงานไม่จำต้องมีสัญญาครับ หากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานและจ่ายค่าจ้างให้ก็ถือเป็นจ้างแรงงานครับ ลูกจ้างสามารถติดต่อร้องทุกข์ที่สำนักงานสวัสดิการแรงงานตามจังหวัดที่ทำงานได้หรือจะนำเรื่องไปฟ้องศาลแรงงานได้ครับ

   Reply
 • 22/07/2018 at 11:34 AM
  Permalink

  งาน รปภ เงินเบิกมีดอกผิดไหมครับ
  เหมือนเงินกู้เลยยครับบ ขอความคิดเห้นหน่อย…….!!!

  Reply
 • 24/07/2018 at 5:08 PM
  Permalink

  อยากขอคำปรึกษาผมโดนย้ายตำแหน่งงานคับผมควรจะต้องทำอย่างไรดีคับ(ผมไม่ได้อยากย้าย)

  Reply
 • 25/07/2018 at 4:45 PM
  Permalink

  อยากทราบว่า นายจ้าง มีลูกจ้างมากกว่า 3 คน แต่ไม่มีสวัสดีการด้านประกันสังคมให้ ผิดกฎหมายไหมคะ

  Reply
 • 02/08/2018 at 11:09 AM
  Permalink

  อยากทราบว่าถ้าโรงงานสั่งพักงานเลยโดยที่ไม่มีการออกใบเตือน แล้วเราจะได้ค่าจ้างไหมค่ะ เเละโดนหักสวัสดิการด้วยค่ะ

  Reply
  • 29/11/2018 at 12:17 PM
   Permalink

   โดนเหมื่อนกันเลยคะ

   Reply
 • 03/08/2018 at 10:20 PM
  Permalink

  วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของลูกจ้างนายจ้างบังคับให้มาทำงานวันนั้นๆได้หรือป่าว
  นายจ้างบอกว่าไม่มาทำงานวันนั้นๆนายจ้างจะให้ใบเตือนและพักงานลูกจ้าง นายจ้างสามรถทำได้หรือป่าวครับ

  Reply
 • 03/08/2018 at 10:39 PM
  Permalink

  กรณีที่นายจ้างรับพนักงานใหม่มาแทนแล้วไม่ได้บอกเราแบบนี้นายจ้างสามารถทำได้มั้ยคะ

  Reply
 • 04/08/2018 at 6:42 PM
  Permalink

  กรณีที่นายจ้างเปลี่ยนข้อมูลวันเข้าทำงานของพนักงานมีผลกระทบต่อสิทธิของพนักงานอย่างไรบ้างครับ
  ขอบคุณครับ

  Reply
 • 09/08/2018 at 3:17 AM
  Permalink

  สอบถ
  ามหน่อยค่ะ​ ดิฉันทำงานในตำแหน่งรองผู้จัดการร้านอาหารแห่งนึง​ แต่ต้องออกมาทำงานเกือบทุกอย่างทั้งช่วยเสิร์ฟ​ เช็ดโต๊ะ​ เก็บโต๊ะและยังต้องืำงืนเอกสารอีกหลายๆอย่างแต่หัวหน้างานเก็บเก้าอี้ไม่ให้นั่งทำงานแต่ให้ยืนทำงานซึ่งต้องพิมพ์คอมพิวเตอร์​แบยนี้ผิดรึแ่าวค่ะแถมบางวันยังทำงานเกินแปดชม.โดยไม่ได้รับโอที

  Reply
 • 11/08/2018 at 1:07 AM
  Permalink

  ผมทำงานร้านข้าวสานอ่อนนุช44นายจ้างให้ทำงานแต่8โมงเช้าถึง19.00นาทีและทำต่อเนึ่องไม่ได้หยุดพักและวันแรงงานก็ไม่ได้หยุดวันสำคัญก็ไม่ได้หยุดส่วนค่าล่วงเวลาก็30บาท/ช.มอย่างนี้ลูกน้องร้องเรียนกรมแรงงานได้มัยครับ

  Reply
 • 12/08/2018 at 7:16 AM
  Permalink

  บ.ยกเลิกรถรับส่ง ทำให้ต้องออกจากงานสามารถได้รับค่าชดเชยไหมคะ

  Reply
 • 17/08/2018 at 11:41 AM
  Permalink

  อยากทราบว่าบริษัทจัดเที่ยวแต่เราไม่ได้ไป
  แล้วบริษัทมีสิทธิ์ให้ใบเตือนรึไล่เราอกรึไม่

  Reply
 • 21/08/2018 at 3:48 PM
  Permalink

  ถ้าทำงานยังไม่ครบ 1 ปีสามารถ ลาพักร้อนใด้ไหม 6 วัน

  Reply
 • 26/08/2018 at 3:34 AM
  Permalink

  ทำงานปั้มน้ำมันเป็นกะมี3กะแต่ละกะทำงานรวมวันละ9ชม.ไม่ได้พักเลยในช่วงเวลาทำงานตลอด9ชมและไม่ได้โอทีเลยสักวันแบบนี้นายจ้างทำผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะ

  Reply
 • 26/08/2018 at 7:35 PM
  Permalink

  อยากทรายว่าพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงานถ้าป่วยไปหาหมอที่อนามัย
  หรือรพสต.และมีมบรับรองแพทย์มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามปกติหรือไม่และใบรับ
  รองแพทย์ของอนามัยใข้แทนของรพ.ได้หรือไม่

  Reply
 • 04/09/2018 at 5:40 PM
  Permalink

  ทำงานได้เดือนครึ่งเงินออกทุกวันที่5พอดีวันที่2เป็นรอบเดือนปวดท้องหนักมากโทรลาที่บริษัทแต่ผู้จัดการร้านบอกไม่มีคนทำงาน ก็เลยต้องฝืนไปแต่ทำได้ครึ่งวันทนไม่ไหวขอกลับ ผจ.ก็ให้กลับวันที่3เป็นวันหยุดเราพอดีวันที่4 ผจ.โทรถามว่าจะมาทำงานไหมเราบอกไปสิได้พักวันหยุดดีขึ้นแล้วแต่ ผจ.ร้านบอกว่าเงินเดือนโดนระงับนะไม่ออก5แต่ไปออกให้วันที่12เราถามว่าทำไมล่ะ ผจ.บอกมันเป็นกฏห้ามหยุด1-4ถ้าหยุดเงินจะโดนระงับซึ่งตั้งแต่สัมภาษณ์งานไม่มีการแจ้งไว้เลยค่ะแล้วที่เรารู้ คือ เงินถ้าเลื่อนออกวันที่12นั้นหมายถึงคนที่ลาออกแต่เราไม่ได่แจ้งลาออกซึ่งโทรบอกเรางี้ทำไงได้บ้างค่ะ

  Reply
 • 07/09/2018 at 4:22 PM
  Permalink

  ทำงาที่บริษัททรานซิชั้นอ็อฟทิคัลประเทศไทยจำกัด ตอนนี้ได้ถูกบริษัทบอกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดใๆ ซึ่งสัญญาจะครบกำหนด31ธันวาคม2561นี้แต่ทางบริษัทได้มาบอเฃิกจ้างให้ทำงานถึงสิันเดือน กันยายน2561 บริษัทจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้เราหรือไม่

  Reply
 • 19/09/2018 at 4:37 PM
  Permalink

  หากนายจ้างบังคับให้ลูกจ้างใช้ Social media ส่วนตัวอย่าง Facebook เพื่อแชร์ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์หรือการขายสินค้าของบริษัท และขู่ว่า ใครไม่แชร์จะหักเงินเดือน กรณีนี้มีกฎหมายข้อใดช่วยลูกจ้างได้บ้างคะ เพราะมีลูกจ้างที่ไม่อยากใช้พื้นที่ Social media ส่วนตัวมาทำงานให้บริษัท

  Reply
 • 22/09/2018 at 11:17 AM
  Permalink

  การที่พนักงานขาดงาน นายจ้างมีสิทธิหักเงิน2แรงได้ไหมคะ. ในกฎของที่ทำงานตั้งไว้

  Reply
 • 25/09/2018 at 10:00 PM
  Permalink

  ในกรณีที่ วันที่ 13 ต.ค. 2561 วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่เป็นวันหยุดราชการนั้น ตรงกับวันเสาร์ซึึ่งเป็น ” วันหยุดทำการโดยปกติ ” แต่ในวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2561 ที่เป็นวันหยุดชดเชยตามปฏิทิน องค์กรไม่หยุดถือเป็นวันทำงานปกติ ประเด็นนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบว่าลูกจ้างหยุดได้หรือไม่ เพราะคงไม่ได้ เพราะนายจ้างก็มีวันหุดให้อย่างน้อย 13 วันต่อปี แต่ที่จะถามคือ สมควรไหมที่ไม่หยุดในวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ ทำไมถึงไม่รวมให้หยุดเช่นเดียวกับวันแรงงานแห่งชาติ อาทิ เช่น วันพ่อแห่งชาติ , วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นต้น

  Reply
 • 07/10/2018 at 1:19 AM
  Permalink

  ผมทำงานก่อสร้างครับคือผมต้องการออกจากงานมีค่าแรงค้างวิคอีก5วันผมมีธุระด่วนต้องออกจากงานแต่นายจ้างยังไม่จ่ายเลยต้องรอออกวิคหน้าผมต้องทำอย่างไรครับถึงได้ค่าแรงที่ค้างไว้ที่เหลือแบบไม่ต้องรอเพราะเปนงานก่อสร้างรายวันถือเป็นลูกจ้างชั่วคราวรึป่าวครับ

  Reply
 • 13/10/2018 at 7:39 AM
  Permalink

  อยากทราบว่าถ้านายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน แล้วลูกจ้างไปแจ้งกรมแรงงานเพื่อดำเนินการฟ้องศาล แต่เหตุผลที่นายจ้างให้ออกจากงานเพราะมีความผิดโกงฐานเงินบริษัท เมื่อประมาน 2 ปีที่แล้ว ตอนนั้นนายจ้างได้จ่ายค่าชดเชยไปตามกฎหมายไปแล้ว แต่ทางกรมแรงงานบอกต้องจ่ายค่าปรับอีกเป็นเงินจำนวน 1 แสน นายจ้างไม่ได้จ่ายเพราะไม่ได้ทำผิด จนผ่านมา 2 ปี มีตำรวจโทรมาให้ไปจ่ายค่าปรับ ไม่ทราบว่ากรณีแบบนี้นายจ้างต้องทำอย่างไร *บริษัทได้ปิดไปแล้วค่ะ

  Reply
 • 14/10/2018 at 1:00 AM
  Permalink

  ผมทำงานถึงเดือนกันยายน61
  แล้วลาออกในเดือนตุลาคม61
  แต่ณวันนี้บริษัทยังไม่จ่ายเงินเดือนของเดือนตุลาคมให้เลยครับ
  ผมสามารถทำยังไงได้บ้าง
  โทรติดต่อไปก็บายเบียงบอกยังไม่มีเงิน
  แต่พนักงานที่ทำอยู่ทยอยได้เงินบางส่วนกันแล้วครับ

  Reply
 • 19/10/2018 at 9:17 PM
  Permalink

  สอบถามคะ…
  แฟนทำงาน บ. ขนมปัง แห่งหนึ่งในอุดรตั้งแต่06.00-20.00 โดยประมาณ แต่ไม่มีค่าลวงเวลา ให้ทำเกินเวลางาน4-6 ชม. ค่าเเรง 315/วัน (ยังไม่บรรจุ) ส่วนคนที่บรรจุก็ไม่มีค่าล่วงเวลา อย่างนี้เราสามารถแจ้งตรวจสอบหรือมีข้อมูลชี้แจงมั้ยคะ

  Reply
 • 30/10/2018 at 8:20 PM
  Permalink

  คือผมทำงานรปภแร้วโดนหักตังเนื่องไม่มาอบรมจำนวน500บาทคือผมผิดไหมคับผมต้องร้องเรียนที่ไหนคับ

  Reply
 • 02/11/2018 at 5:04 PM
  Permalink

  ทำงานเป็นพนักงานรายเดือน ลากิจหยุด 3วันติดกัน(แต่มาทำงานชดเชยวันที่หยุด) นายจ้างสามารถหักเงินเดือน เราโดยไม่แจ้งได้หรือไม่คะ

  Reply
 • 05/11/2018 at 9:44 PM
  Permalink

  ขออนุยาติถามครับ เพื่อเป็นความรู้

  1พอดีผมทำงานเป็นพนักงานขับรถส่งของอยู่บริษัทนึง งานเลิก4โมงครึ่ง บางวันทำโอที เเต่คิดค่าโอทีให้ผมตั้งเเต่4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่ง ให้ ชม.ละ30บาท หลังจาก6โมงครึ่งไปเเล้ว 51บาทครับ

  2. วันลาพักร้อนมีให้5วันครึ่ง ทำงานมา1ปี ลาป่วยได้30 ลากิจ15 เเต่ไม่ว่าจะลาป่วยหรือลากิจ ทางบริษัทบังคับให้ใช้พักให้หมดก่อน

  3.ค่าโทรสับทางบริษัทไม่เคยจ่ายให้เรย ทั้งๆที่หน้างานของคนขับรถต้องติดต่อกับลูกค้ากับเซลอยู่ตลอด

  4.ตอนนี้ผมลาไป4วัน เพื่อไปงานศพจากทางยาติภรรยา เเต่พอไปทำงานบริษัทบอกให้ไปเอาใบมรนะกับทางยาติเมียมา ผมบอกว่ามันยุ่งยากที่จะเอาใบมรนะมาได้ เพราะส่วนตัวผมกับทางยาติฝั่งเเฟนผมไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ครับ ผมขอให้สิทพักร้อน เค้าบอกว่าพักร้อนหักลากิจลาป่วยหมดเเล้ว ยังงี้ผมจะเตรียมรับมือเเก้ไขยังใงได้บ้างครับ ขอผู้รู้เเนะนำผมหน่อยครับ ทำงานทุกวันนี้เหมือนโดนเอาเปรียบเรยครับ ขอบคุณครับ

  Reply
 • 21/11/2018 at 3:37 PM
  Permalink

  ตอนนี้นายจ้างให้ทำ10ชม ถึงได้ค่าแรง
  325บาทครับเข้างาน1โมงเช้าเลิก6โมง
  อย่างนี้ผิดไหมครับ

  Reply
 • 22/11/2018 at 8:02 PM
  Permalink

  ดิฉันทำงานปั้มน้ำมันค่ะเข้างานตี5.20เลิกงานก็เกือบ2ทุ่มมีแค่กะเดียวทั้งวันค่าแรง370บ.
  ต่อวันอยากรู้ว่าเวลาทำงานกับค่าแรงมันสมกันมั้ยค่ะไม่มีใบสมัครงานไม่มีสวัสดิการใดๆ
  แม้แต่วันแรงงานก็ไม่ได้เพิ่ม
  วันนึงที่ทำก็เติมน้ำมัน ขายเครื่องดื่ม ขายน้ำมันเครื่องด้วยค่ะเงินขายเครื่องดื่มขาดหรือหายก็โดนหักเงิน เคยมีกรมแรงงานเข้ามาเข้าก็จะให้พูดว่าค่าแรง300บ.มี2กะทั้งที่มีกะเดียว

  Reply
 • 24/11/2018 at 1:20 PM
  Permalink

  สอบถามเพื่อเป็นความรู้ค่ะ
  ปกติวันทำงานของเราคือ จันทร์-ศุกร์ แต่แผนกเราจะมีการปรับการทำงานให้ทำวันเสาร์-อาทิตย์ โดยให้หยุดวันอื่นแทน และไม่มีการจ่ายเงิน ชดเชย ซึ่งปกติ ถ้าทำเสาร์อาทิตย์ ต้องถือว่าทำงานนอกเวลา แบบนี้ถือว่าถูกเอาเปรียบหรือเปล่าคะ

  Reply
 • 24/11/2018 at 6:16 PM
  Permalink

  พ่อของหนูถูกเจ้านายเรียกให้ไปทำงานพ่อไปกับคนงาน1 คนเขามีลูกมีเมีย พอพ่อไปทำงานให้เขากลับมาบ้านไม่ได้เงินเลยสักบาทพ่อต้องเสียค่ารถที่ต้องกลับไปทำงานส่วนลูกของพ่อก็ต้องเอาเงินไปรักษาลูกแต่ก็ไม่มีพ่อโทรไปห่เจ้านายก็ไม่เคยรับสาย พ่อต้องหาเงินไปเลี้ยงคนในครอบครัว ในครอบครัวของหนูมีสมาชิก 7 คนพ่อต้องเลี้ยงพวกเราแต่กลับถูกเจ้านายหลอกใ้ไปทำงานโดยไม่ได้เงิน

  Reply
 • 25/11/2018 at 10:02 PM
  Permalink

  ผมเป็นพนง.พาส์ทามมาเจ็ดปีแล้วคับ ทำงานวันละ6ชั่วโมง หักเบด1ชั่วโมง= เหลือ5 ทำงานแค่4วันใน1สัปดา แล้วจะลาป๋วยก็ไม่ได้ลากิจก็ยาก อย่างมันผิดไม่คับ แล้วไม่น่ำซำยังไม่จัดตารางงานให้ผมด้วย อันเนื่องมาจากการลากิจ แต่ได้บอกล่วนหน้าเอาไว้แล้ว ทางร้านก็เลยไม่จัดตารางงานให้ มันได้ด้วยหรือคับ

  Reply
 • 27/11/2018 at 12:28 AM
  Permalink

  ถ้าตารางงานออกมา 9 วันติดกันโดยไม่มีวันหยุด ฟ้องร้องได้ไหมครับ

  Reply
 • 28/11/2018 at 9:33 PM
  Permalink

  คือผมอยากสอบถามคือว่า.โรงงานที่ผมทำอยู่น่ะตอนนี้น่ะคับคือเรื่องงานจ่ายค่าแรงของพนักงานซึ่งคิดไม่เมื่อนที่อื่นเขาคับคือเขาเอาฐานเงินเดื่อนไปบวกกับสวัสดิการค่าครองชีพของพนักงาน.ตอนเข้าทำงานบอกว่าเปนสวัสดิการพอมีการปรับเปลี่ยนค่าแรงจากเดิมรายเดื่อนคือ9240เปน9900แต่ทางโรงงานไม่ยอมปรับเปลี่ยนเงินขึ้นให้กับพนักงาน.แร้วเอาค่าของชีพ1000มาคิดคำนวนบวกเพิ่มขึ้นเปนเงินเดื่อนจาก9200ก็บวกค่าครองชีพอีก1000ก็เท่ากับพนักงาน10240โดยแจ้งกลมแรงงานและสวัสดิการแรงงานไปแบบนี้.แร้วพอถึงช่วงสิ้นปีมามีการปรับเงินขึ้นให้พนักงานประจำปีแต่ทางษริษัทกับ.เอาเงินเดื่อน9240มาเปนหลักในการปรับเงินขึ้นประจำปี.ส่วนเงินที่ว่าค่าครองชีพมาคิดเปนเงินเดื่อนให้พนักงานกับไม่เอามาคิดรวมด้วย….ซึ่งถ้าคิดแบบนี้แร้วแสดงว่าโรงงานมีการโกงค่าแรงของพนักงานไหมคับ.ถ้าเอาเงินเดื่อน9240มาเปนการปรับประจำปีก็เท่ากับพนักงานได้รับค่าแรงไม่ถึงค่าแรงขั้นตํ่าใช่ไหมคับ…ถ้าแบบนี้ทางโรงงานทำถูกต้องใหมคับ…

  Reply
 • 28/11/2018 at 9:37 PM
  Permalink

  คือผมไม่เหนด้วยกับฝ่ายบุคคลโรงงานของผมเรยคับ.ที่วันๆไม่รุ้ทำอะไรอยู่พนักงานร้องขอสวัสดิการไปก็ไม่ค่อยพอใจกับพนักงานที่ร้องขอไป

  Reply
 • 29/11/2018 at 11:44 AM
  Permalink

  ขอสอบถามว่าลาออกจากงานมา แล้วกลับเข้าไปสมัครงานที่ บ. หรือ เครือเดิม เกิน 4 ครั้ง แล้ว แต่ไม่ได้กระทำความผิดอะไรร้ายแรง ไม่มีทะเลาะวิวาท ฉ้อโกง สิ่งเสพติด อะไรทั้งสิ้นเลย แต่ HR บริษัท กับบอกว่าเราติดแบ้คลิสค่ะ มันใช่หรอคะ ขอความเห็นทีค่ะ อยากสมัครงานบริษัทเดิม หรือในเครือมันก้อขึ้นแบ๊คลิสค่ะ ต้องการความยุติธรรมค่ะ ไม่ได้กระทำความผิด อยุ่ดีๆก้อโดนแบ๊คลิส ขอความเห็นด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ🙏

  Reply
 • 09/12/2018 at 10:03 PM
  Permalink

  ขอสอบถามหน่อยคะมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย5ปีแล้วเราแจ้งเงินเดือนเวลาสมัครงานน้อยกว่าค่าแรงงานตามกฏหมายเพื่อให้เขารับและเสนอเงินเดือนตามกฏหมายกำหนดเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะหากเขาเลือกข้อเสนอของเรา

  Reply
 • 12/12/2018 at 11:38 AM
  Permalink

  เป็นลูกจ้างทดลองงาน ทำโอที2ชั่วโมง บริษัทจ่ายแค่ชั่วโมงครึ่ง บริษัทอ้างว่ายังไม่บรรจุ เลยได้โอทีแค่ชั่วโมงครึ่ง แบบนี้บริษัทผิดไหมคะ

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *