กฏหมายกรมแรงงาน

กฎหมายแรงงาน คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการมือใหม่ถึงควรรู้

กฎหมายแรงงาน

ปัญหาโลกแตกระหว่างนายจ้าง กับ ลูกจ้าง ที่เกิดขึ้นทุกหน่วยงาน  มีข่าวออกมาให้ได้ยินอยู่บ่อยๆ ซึ่งส่วนมากก็จะได้ยินข่าวว่านายจ้างเอาเปรียบ หรือ กดค่าแรงลูกจ้าง ให้ทำงานเกินเวลา จนทำให้ลูกจ้างต้องลาออกจากงานเพราะทนถูกเอาเปรียบไม่ไหว ซึ่งจริงๆแล้ว หากลูกจ้างคนไหนที่คิดจะลาออกและได้อ่านบทความนี้ อยากบอกว่า ไม่ว่าหน่วยงานไหน บริษัทไหน ก็มีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เสมอ การลาออกจึงไม่ได้การันตีว่า หน่วยงานหรือบริษัทใหม่จะดีกว่าเดิมเสมอไป หรืออาจจะเป็นการหนีเสือปะจระเข้ซะมากกว่า

ดังนั้น ทางที่ดีควรหันมาศึกษาหาความรู้เกี่ยว กฎหมายแรงงาน ที่จำเป็นในการทำงานจะดีกว่า เพื่อให้การทำงานอยู่ในกฎระเบียบ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีข้อโต้แย้งเจ้านาย โดยถือกฎหมายเป็นหลักจะปลอดภัย และน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการลาออกนะคะ การคุยด้วยเหตุผลและกฎหมายจะทำให้นายจ้างไม่กล้าเอาเปรียบเรา เพราะรู้ว่าลูกจ้างมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน  ซึ่งบทความนี้จะสรุปกฎหมายแรงงานที่จำเป็น ที่ลูกจ้างจะต้องรู้ เพื่อให้ทำงานได้อย่างสบายใจมากขึ้น

ทำไมต้องรู้กฎหมายแรงงาน 

เพราะ กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่ระบุถึงสิทธิของลูกจ้าง และ นายจ้าง ไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่ไม่เกิดการเอาเปรียบไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตาม ซึ่งใน กฎหมายแรงงาน จะระบุถึงสิทธิต่างๆ สวัสดิการ วันหยุด ค่าแรง และความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้ลูกจ้างสบายใจ หากรู้กฎหมายแรงงาน ก็จะลดการถูกเอาเปรียบ หรือได้รับค่าแรงไม่เป็นธรรม และทำงานได้อย่างมีคามสุขทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเอง

ลูกจ้างได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายแรงงานบ้าง

1 ได้ค่าแรงที่เป็นธรรม ไม่ถูกกดค่าแรง ได้ค่าแรงที่เหมาะกับคุณวุฒิและตำแหน่งในการทำงาน

2 ได้รับสวัสดิการที่ลูกจ้างทุกคนพึงจะได้รับตามกฎหมายระบุ ทำให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3 มีเวลาทำงานและพักระหว่างทำงานตามกฎหมาย  กฎหมายกำหนดให้ทำงานทั่วไปทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนงานที่เป็นอันตราย กำหนดให้ทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้ลูกจ้างไม่ถูกใช้แรงงานหนักจนเกินไป หรือหากทำงานในวันหยุดก็ได้รับเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนเวลาพัก กฎหมายแรงงาน ก็กำหนดให้มีเวลาพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน หากลูกจ้างต้องทำงานล่วงเวลาเกิน 2ชั่วโมง ก็ต้องจัดเวลาให้พักก่อนที่จะเริ่มงานอย่างน้อย 20 นาที

4 มีวันหยุดพักผ่อน  กฎหมายแรงงานกำหนดให้มีวันหยุดอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์  หรือจะรวมเป็นวันหยุดสะสมก็ได้ตามลักษณะของงาน และต้องมีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน และวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่ต่ำกว่า 6 วันต่อปี

5 มีระบบการทำงานที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทำให้การทำงานเกิดความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่เสียงเกิดอุบัติจากความไม่ปลอดภัยของการทำงาน ส่งผลต่อสวัสดิภาพของลูกจ้าง

6 การทำงานวันหยุด  สำหรับลูกจ้าง กฎหมายแรงงาน กำหนดลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ แต่ต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ซึ่งการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนี้ นายจ้างไม่มีความผิด หากลูกจ้างยินยอม และสภาพงานมีความจำเป็นที่ต้องทำต่อเนื่อง จนต้องทำงานล่วงเวลา

7 การลางานของลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้ แต่ถ้าหากลาติดต่อกันเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ และยังมีสิทธิ์ลาเพื่ออบรม ลากิจ ลารับราชการทหาร ลาคลอดบุตร

8 ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างในการทำงาน ตามกฎหมายแรงงานมีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้ ซึ่งนายจ้างห้ามจ่ายค่าแรงต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และหากลูกจ้างมีการทำงานล่วงเวลา นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง 1.5 เท่าของค่าจ้างปกติ โดยคิดเป็นรายชั่วโมง และเกณฑ์ยังนำไปคิดค่าจ้างในกรณีทำงานวันหยุด

9 ค่าชดเชยการเลิกจ้าง หากมีการเลิกจ้างลูกจ้าง กรณีที่ลูกจ้างไม่การกระทำความผิดใดๆ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุการทำงานและเงินเดือนของลูกจ้าง

เห็นไหมว่า หากเรารู้ ” กฎหมายแรงงาน ” ที่จำเป็น ก็ทำให้ลูกจ้างและนายจ้างทำงานร่วมกันได้ โดยไม่มีฝ่ายไหนเอารัดเอาเปรียบกัน เพราะมีกฎหมายแรงงานกำหนดข้อปฏิบัติต่างๆไว้ เพื่อเป็นแนวทาง และลดปัญหาต่างๆในการทำงานได้เป็นอย่างดี แต่ที่เกิดปัญหาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างปัจจุบัน เพราะไม่รู้กฎหมายแรงงาน เสียสละเวลาสักนิด เรียนรู้และศึกษากฎหมายแรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น

Loading

253 thoughts on “กฎหมายแรงงาน คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการมือใหม่ถึงควรรู้

 1. โมชิ says:

  ขอสอบถามค่ะ เนื่องจากบริษัทบังคับให้พนักงานหยุดงาน45วันไม่จ่ายเงินเดือน แต่ต้องจ่ายประกันสังคมเต็ม เราสามารถฟ้องร้องอย่างไรได้บ้าง เพื่อความอยู่รอด และไม่ถูกกดขี่แบบนี้

  • จันทนา​ พูลเกษม says:

   ขอถามค่ะ​ทำงาน​ ร.พ​ รัฐมา5ปี เคยยื่นใบลาออกเพราะป่วย​ หยุดบ่อยแต่มีใบลาหมอ​ เราเกรงใจเพื่อนร่วมงานไม่สามารภรับผิดชอบงานได้​ แต่ทุกคนคัดค้าน​ ไม่ให้ออกแต่วันนึงเราป่วยกะทั่นไม่สามารถไปทำงานได้ขาดงาน7วันแต่ไลน์บอกหัวน่าสายงานแล้ว​ เราจึงคิดว่าไม่เป็นไง พอไปทำงานเพื่อนร่วมงานบอก​ ระดับผู้บริหารได้ทำเรื่องออกใว้ให้​ เราจึงไปติดต่อฝ่ายบุคคล​ ว่าต้องเซ้นอะไรไหม​ เพราะเราพร้อมที่จะออกอยู่แล้ว​ เค้าบอกไม่ต้องเซ็น​ ทำเรื่องส่งไปเรียบร้อยแล้ว​ เราจึงไปแจ้งที่ประกันสังคม​ รายงานตัวทางออนไลน์แต่ไม่มีเงินว่างงานเข้า​ เราไปติดต่อประกันสังคม​ เค้าบอกให้หัวน่าแก้ไขข้อมูล​ เพราะข้อมูลหัวน่า​ คือ​เราทำผิดกฏ​ ที่ทางประกันไม่สามารถจ่ายเงินได้​ พอสักพักมี​ จ.ม​ มาบอกว่าเราขาดงานเกิน7วัน​ เราถือว่าไม่มีความเป็นธรรมกับเรา​ ที่ผ่านมาเราทำงานเต็มทีมาตลอดประวัติงานดีความรับผิดชอบไม่เคยบ่งพร่อง​ การประเมินงานต่อสัญญาปีต่อปี​ ดีมาตลอด​ เงินขึ้น6%ต่อปีถือว่าดีในสายงาน​ แต่พอมาวันนี้ร่างกายเราไม่ไหวแพทย์ระบุมีความเสี่ยงมะเร็งสูงและกระดูกสันหลังมันยุบหมอส่งทำกายภาพทุกวัน​ แต่เราคนธรรมดา​ จะไปเรียกน้องขอความเป็นธรรมจากที่ไหนได้​ ในเมื่อเค้าตั้งความิดให้เรา​ เราไม่หวังเงินชดเชยจากที่​ทำงานหรอก​ แต่เราขอแค่เงินชดเชยว่างงาน​ เพราะมันพอที่เรามัเงินใช้จ่ายเพราะอราไปทำานที่ไหนไม่ไหวแล้ว​ เพราะอาการ​ ป่วย​ เรมีพ่อที่ต้องเลี้ยง​ และยังต้องกินต้องใช้ แต่สิ่งที้ได้​ คือ​ ไม่ได้ไรเลย
   ขอโทษนะค่ะที่พิมเรื่องส่วนตัวนอกเหนือจากการสอบถามเรื่องงาน
   แต่ขอได้ระบาย​ มันอึดอัด​ ช่วงี้โควิท​ทำให้เจอปัญหาที่หนักจริง​ พอจะมีหนทางไหน​บ้างค่ะ​ ที่เราจะได้เงินกรณีว่างาน​ ประกันบอกให้หัวน่าแก้ข้อมูลใหม่ มันเป็นไปได้ยากค่ะที่เค้าจะแก้ข้อมูลให้

 2. คุณแม่ลูกสาม says:

  เป็นความรู้ที่ลูกจ้างควรรู้ไว้ดีที่สุดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างใช้แรงงาน ลูกจ้างกรรมกร โดยเฉพาะสามีดิฉัน เป็นลูกจ้างแบบปากเปล่า รู้จักกันมา 10 ปีแล้ว เดี๋ยวทำ เดี๋ยวเลิกกับนายจ้างคนนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่ตกมาปีนี้แย่มาก ไอ้เราก้อโง่ด้วยแระสามีทำงานด้วยแบบ ไม่มีสัญญาจ้างเลย ทำงานรับเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต เป็นช่างรับเหม่เอกชน ทีมคนอื่นไปกัน 3-4 คน แต่สามีดิฉัน ไปกับนายจ้าง รวมแล้วเป็น 2 คน กลับบ้านที 1 ทุ่ม ทำงานติดตั้งคนเดียว นายจ้างแค่รับหน้ากับลูกค้าง ช่วยนิดๆหน่อยๆ ค่าแรงพูดกลับไปกลับมา เดี๋ยวจ้างเป็นเดือนบ้าง พอส่งงานเงินตกเบิกได้ ลูกน้องไม่รู้ยอดเลย พอเงินออกรับเช็คก้ออ้างว่าได้น้อย เงินออกไม่หมด ทั้งๆที่มีคนแอบบอกอยู่ว่า ได้หลายหมื่น แต่กลับให้สามีเรา มากสุด 8000 ทำงานขั้นต่ำ ติดตั้งได้วันละ 3-5 เบอร์ ทำงานขึ้นเสาไฟฟ้าคนเดี๋ยว ตกเสา 3-4 ครั้ง ไม่เคยหยิบยื่นเงิน หรือ พาไปรพ.เลยสักครั้ง เคยจ้างคนอื่นไปแทนเขาคิดวันละ 1000 บาท ไม่กล้าจ้าง จ้างยังกับเราเป็นเด็กฝึกงาน ทำงานไม่เป็นเลย
  ได้เงินสดพิเศษมา เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง แต่บอกเราว่าจ้างเราเป็นเงินเดือน พอเงินออกเอาเงินให้ กลับให้ 3000 บ้าง 5000 บ้าง อ้างแต่ว่าเงินออกน้อย ติดไว้ก่อนแล้วก้อไม่เอ้ยถึงอีกเลย คนแบบนี่ต้องจัดการยังไงดีค่ะ

 3. Headaches says:

  รบกวนสอบถามหน่อยครับ หากผมต้องการจะลาออกจากงาน แต่เขาไม่ยอมให้ออก เนื่องจากจะให้ผมรับตำแหน่งรักษาการผู้จัดการ (เนื่องจากขาดผู้จัดการ) ผมไม่ต้องการรับตำแหน่ง ผมแค่อยากจะลาออกเท่านั้น ไม่ได้เรียกร้องตำแหน่ง หรือเรียกร้องเงินเดือนเพิ่มขึ้น ผมต้องทำอย่างไรดีครับ
  ผมแจ้งล่วงหน้า 30 วันก็แล้ว ทั้งที่ผมอยู่ช่วงทดลองงาน สามารถลาออกได้ทันที บริษัทก็ไม่ต้องมาจ่ายชดเชยอะไรผมด้วย

  • Dalunee says:

   ดิฉันอยากทีาบข้อมูลเกี่ยวกับเลิกจ้างค่ะ
   ดิฉันทำงานมา9ปี เกิดเหตุการณ์ ผู้หารให้แก้ไขปัญหานอกเหนือจากหน้าที่ๆ เราปฎิบัติงาน จึงเป็นเหตุให้โดนตำหนิ. แต่มันเป็นส่วนรับผิดชอบของสายช่าง. จึงเป็นเหตุให้ดิฉันต้องไม่ไปทำงาน ตั้งแต่วันที่31/10/62จนถึง06/11/62 แล้วดิฉันต้องหยุดงานโดยไม่ต้องตั้งใจดิฉันต้องใด้ความยุติธรรมแบบไหนคะ

 4. Geng says:

  เงินเดือนออกทุกๆ 30 วัน แต่ทำงานวันสุดท้ายวันที่ 31 นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงในวันที่ 31 ให้ด้วยหรือไม่

  • แนท says:

   ยังไม่ได้เงินประกันงานคืนจากบริษัท โทรงแจ่งกรมแรงงานเบอร์ไหนคะ

   • Som says:

    ถ้าขาดงานเกิน3วันโดยไม่เเจ้งไม่ติดต่อและติดต่อไม่ได้กลับมาวันที่3มาขอเซ็นใบลาออกเองและก็ออกไปเลยผ่านไป27วันขอกลับมาทำงานผู้จัดการก็ให้กลับมาทำทำได้3วันเพื่อนร่วมงานเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องได้รับกลับมาทำงานเลยเเจ้งหัวหน้าผู้จัดการ ทำงานได้3 วันโดนไล่ออก… เรื่องนี้ใครผิดและแจ้งกลมแรงงานได้ไหม ขอค่าชดเชยได้รึป่าว บริษัทสามารถฟ้อบกลับได้ไหม

  • KJ says:

   วันนี้วันที่ 18/11/19 ไปเขียนใบลาออกเพราะต้องการจะลาออก และเอาวันหยุดที่มีสะสมอยู่มาใช้ เนื่องจากว่ามีวันหยุดเหลืออยู่ 13 วัน เพราะตอนจะใช้เค้าไม่ให้ใช้ทำให้สะสมมาเรื่อยๆจนมี 13 วัน แต่หัวหน้าไม่ยอมให้ใช้เเล้วมาบอกว่าใช้ไม่ได้ จะขอให้อยู่ทำงานต่อ เเต่จะจ่ายเป็นเงินให้เเทน แต่นี่ไม่อยากได้เงิน จะใช้วันหยุด ทำยังไงหัวหน้าก็ไม่ยอม แถม hr กัไปเข้าข้างหัวหน้า มาหาว่าเราอยู่ไม่ครบ 30 วัน ทำผิดกฎ แต่เดี๋ยวนะคะนี่ก็ว่าทำเรื่องการลาออกถูกต้องทุกอย่าง แต่แค่จะเอาวันหยุดที่สะสมมามาหักวันทำงาน จะได้วัน last day เร็วขึ้น มันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเอาวันหยุดที่เราสะสมมามาใช้ไม่ใช่หรอคะ แต่นี่พอเรายืนยันว่าเราจะไม่รับเป็นเงินตามที่เค้าบอกเเต่จะใช้วันหยุดหัวหน้าก็มาขู่ว่าจะให้ Hotel Manager ติดต่อไปที่ที่ทำงานใหม่ คือก็งงว่าเพื่ออะไร ต้องการอะไร แล้วอีกอย่างคือ hr ก็ไม่ช่วยเลยค่ะ เข้าข้างหัวหน้าหมดเลยบอกเราทำลาออกไม่ถูกต้องพูดวนอยู่เเค่นั้น คือเราทำทุกอย่างตามกฎนะ เเต่คือเค้าเองรึเปล่าที่ไม่ยอมให้ใช้วันลา แล้วhr ก็บอกขู่ว่าถ้าเราทำไม่อยู่ต่อแบบนี้จะไม่ได้service chargeของเดือน พฤศจิกายน แต่นี่ก้งงว่าเดี๋ยวนะมันเกี่ยวอะไรกัน เพราะพฤศจิเราก้ทำเต็มเดือนเลยอยากทราบว่าเราทำยังไงได้บ้างคะในกรณีเเบบนี้

   • ....itim... says:

    สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า สิทธิในการลา วันหยุดพักผ่อน หยุดตามประเพณี ของพนักงาน ที่ทำงานในห้างหุ้นส่วนจำกับเหมือนพนง.บริบัทไหมค่ะ

 5. Nawida says:

  บริษัทให้สลับวันทำงาน (มาทำงานตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทต้องจ่ายค่าแรง×2หรือไม่

 6. กิตติยา says:

  ขอสอบถามหน่อยค่ะถ้าเราจะย้ายแผนกโดยไม่ได้ทำความผิดบริษัทสามารถลดเงินเดือนเราได้ไหมค่ะ

  • เคน says:

   ถ้าบริษัทเลิกจ้างบริษัทต้องจ่ายเงินเดือนตามวันกำหนดปิดบริษัทหรือแล้วแต่บริษัทกำหนดให้จ่ายเงินพนักงานคับ

  • Panu says:

   ขอสอบถามหน่อยเซ็นสัญยาทำงาน3เดือนแต่โปรเจคที่ทำเสร็จก่อนเรายังมีสัญยาทำงานอยู่ยังไม่ได้ถูกเลิกจ้างบริษัทต้องจ่ายเงินส่นที่เหลือรึเปล่าเหลือสัญยา49วัน

   • Nom says:

    สอบถามผมลาป่วย1วันไปหาหมอ..ได้แจ้งหัวหน้างานแล้ว.แต่หัวหน้าแผนกบอกว่าผมบกพร่องต่อหน้าที่สั่งย้ายไปทำที่อื่นไม่ใช่แผนกเดิม??อ้างว่าผมป่วยบ่อย(ผมมีโรคประจำตัวที่ต้องไปตามหมอนัดทุกเดือน)ผมมีความผิดหรือครับที่ป่วย..?

 7. รพีพร says:

  ตอนนี้เป็นลูกจ้างประจำสหกรณ์ ฯ ทำงานมา 29 ปี ในระเบียบของที่ทำงานมีเงินชดเชยให้ตามกฎหมายแรงงาน แต่ตอนนี้จะโดนปรับไปเป็นลูกจ้างรายปีแทน อยากสอบถามว่าถ้าลาออกยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยอยู่หรือป่าวคะ

  • Ken says:

   อยากทราบว่าทำงานมา11เดือนละบริษัทปิดปรับปรุงละเลิกจ้างพนักงานเราต้องได้เงินชดเชยไหม แต่มีบางคนได้บางคนไม่ได้คับ

   • จิรฐา says:

    ดิฉันเป็นพนักงานขาย มีค่าน้ำมันให้ อยากทราบว่าถ้าเราลาพักร้อนตามสิทธิ์ บริษัทสามารถมาหักเงินค่าน้ำมันได้มั๊ย เจ้านายแจ้งว่าล้อไม่หมุนคือไม่ได้หาลูกค้า แต่ค่าน้ำมันเหมาเป็นรายเดือนแล้วนะคะ รบกวนด้วยค่ะ

 8. Aum says:

  ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่เดือน7 ตอนนี้ยังไม่ได้รับเงิน
  ติดตามหัวหน้างานก็เรื่อยไปเรื่อย เงินที่ต้องได้คือสิ้นเดือน7 แต่เงินไม่เข้าให้ วันที่2เดือน8 ติดตาม ทางหัวหน้างานแจ้งมา เงินจะเข้าวันที่10เดือน8 พอถึงวันที่10เดือน8 เงินก็ยังไม่เข้า ติดตามอีก ก็เรื่อยบอกเงินจะเข้า20เดือน8 พอ20เดือน8 เงินไม่เข้าอีก ตามอีก บอกเงินเงินจะเข้าสิ้นเดือน8 จนตอนนี้เงินก็ยังไม่เข้า เรื่อยมาแบบนี้ ควรทำไง ปรึกษาใครได้บ้าง ร้องเรียน หรือทำยังไงได้บ้าง พนักงานเดือนร้อนก้อเยอะมาก

  • Panda says:

   เข้าไปกรมแรงงาน พื้นที่ที่ สำนักงานตั้งอยู่ ฟ้องได้ 2 แบบ
   1. ระบุชื่อผุ้ร้องเร่ยน เร่งให้นายจ้างชำระให้ผู้ร้อง
   2. ให้ตรวจสอบสภาพการทำงานของบริษัท

   ลูกจ้างมีสิทธได้รับดอกเบี้ยจากการชำระล้าช้า อัตรา 15% ต่อปี ของเงินค้างจ่าย นับจากวัดผิดนัดชำระ

   รีบไปนะคะ หากนายจ้างรุ้ตัวทัน อดได้ดอกเบี้ยนะ

 9. จินตนา says:

  ขอสอบถามค่ะ เทศบาลจ้างคนงานจ้างเหมารายวันค่าแรง 315/วัน เทศบาลขอเรียกเก็บเงินประกันคนละ 3,000 บาท เทศบาลสามารถเรียกเก็บเงินประกันได้เหรอคะ เพราะตำแหน่งที่จ้างคือ คนงานทำความสะอาด รบกวนขอคำตอบด้วยนะคะ

  • สุสานเคลื่อนที่ says:

   เงินประกัน สามารถเรียกเก็บได้ ตามข้อตกลงในการจ้างงานครับ
   แต่ในสัญญาต้องตรวจสอบให้ดีนะครับ ว่าเงินประกันนี้ เก็บไว้ประกันในกรณีใดบ้าง
   เช่น กรณีขาดงานโดยไม่แจ้ง หรือประกันความเสียหายต่องาน หรืออื่นๆครับ ถ้าสัญญาไม่เป็นธรรม ลองโทรปรึกษากรมแรงงานดูครับ

  • ลักษมี says:

   แฟนทำงานยุโรงงานหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์
   .อ.บัวเชด ต.บัวเชด เป็นโรงน้ำแข็งมีโรงเดียวในอำเภอ ไม่มีวันหยุด ทำงานตั้งแต่ตี3. เลิกงานบ่าย3โมง แฟนไม่ให้แจ้งกรมแรงงานเพราะต่อให้ไม่โดนไล่ออกก้อต้องมีวิธีบีบให้ออกอีกแน่นอน เราก้อได้แต่ขอให้กรมแรงงานไปตรวจทีเถอะ เราก้อไม่อยากให้แฟนลาออกเนาะ มันยุไกล้บ้าน แต่อยากให้ปรับปรุง ได้แต่ระบาย เราก้อแจ้งกรมแรงงานแทนแฟนไม่ได้ด้วยสิ เราไม่ได้ทำงานกับเขาปวดใจ

 10. Daa Wann says:

  ทำงานบริษัทค่ะ ใน จ. มหาสารคาม ( รับจำนองโฉนด ) ใน 1 สัปดาห์ หยุด 1 วัน คือ วันอาทิตย์ ค่ะ/ ไม่เคยมีวันหยุดนักขัตฤษ์ มาทำงานตลอด ค่าแรงวันละ 300บาท/วัน ทำงาน 08.00-17.00 ทุกวัน/ ไม่มีวันลาให้เลย ถ้าลา ก็ถูกหักเงิน 300บาท/วัน ยิ่งกว่านั้น ตอนนี้ ใครลา 1 วัน หักเงินวันลา+วันหยุดอาทิตย์ด้วย รวมหัก 600บาท ตอนนี้นี้พนักงานเดือดร้อนมากค่ะ อยากให้กรมแรงงานออกมาดูแลและช่วยเหลือด่วนค่ะ

  • สุสานเคลื่อนที่ says:

   ต้องดูก่อนนะครับว่า เราถูกจ้างเป็น พนักงานรายวัน หรือพนักงานรายเดือน
   ถ้าเป็นรายวัน คือวันไหนหยุดก็ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับ
   เท่าที่ดูถ้าเป็นพนักงานรายเดือน หากมีวันหยุดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือว่านายจ้างผิดครับ
   และกรณีลา1วันแล้วหักวันอาทิตย์ด้วย เป็นการเอาเปรียบนะครับ ติดต่อกรมแรงงานด่วนครับ เขาไม่มีสิทธิ์หักเงินสองเท่าครับ

 11. กิ่งลักษ์ สอน says:

  ถ้าเราทำงานที่เราสมัครทีแรกต่อมาเจ้านายสั่งให้ไปทำงานอีก 2 ที่โดยเป็นคนละบริษัทกันถือว่าเจ้านายเอาเปลี่ยบเราไหมค่ะ
  และเราทำงานมา 2 ปีกว่าแต่เจ้านายมาบังคับให้เราเซ็นเอกสารเพื่อที่เจ้านายจะเปลี่ยนมาเป็นจ้างรายวันเขาบอกว่าเราลาปว่ยบอ่ยแต่เราก็ไม่ได้ลาเกินที่บริษัทกำหนดเราจะทำอะไรได้บ้างค่ะ

  • สุสานเคลื่อนที่ says:

   ทำงานกี่ที่ไม่สำคัญครับ
   สำคัญที่ว่า จำนวนชั่วโมงเพิ่มขึ้นหรือเปล่า โดยมากแล้วหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น มักมากับเงินที่เพิ่มขึ้นซึ่งหายากครับ กับยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้
   แต่กรณีที่จ้างเราเป็นรายเดือนแล้วมาบังคับให้เป็นรายวัน อย่าได้เซ็นเชียวครับ บอกเค้าไปว่า ถ้าจะให้เซ็นเดี๋ยวขอให้กรมแรงงานเข้ามาเป็นพยานด้วย เป็นการเอาเปรียบครับ
   ถ้าเซ็นไปแล้ว ติดต่อกรมแรงงานได้เลยครับ ร้องทุกข์ไป เอาค่าเสียหายแล้วออกเลย

   ทั้งนี้บริษัทอาจจ้างคุณไว้ แต่จะกดดันคุณจนคุณทนไม่ไหวเอง ต้องระวังครับ คนจะเล่น หาเรื่องเล่นได้ตลอดครับ
   ออกใบเตือน3ครั้งเขาก็ไล่คุณออกได้โดยไม่ต้องจ่ายอยู่ดี

   แนะนำให้ลาออกไปหางานใหม่ครับ

 12. Ammyy says:

  อยากทราบว่าถ้าโรงงานมีการเปลี่ยนแปลงหน้างานการทำงาน ซึ่งพนักงานต้องทำงานหนักกว่าเดิมแต่ทางโรงงานไม่มีสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานเลย แบบนี้พนักงานจะเสียเปรียบมั๊ยคะ

  • สุสานเคลื่อนที่ says:

   ลองมองในแง่ เราทำงานตามจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมก็ไม่เสียเปรียบหรอกครับ
   อยู่ที่ว่า หน้าที่ที่เพิ่มมาให้ให้หน้าที่อื่นๆที่รับผิดชอบได้รับผลกระทบไปด้วยหรือเปล่า
   เช่น ทำงานจัดซื้อ แต่ให้งานสโตร์มาช่วยดูแลด้วย แล้วพอทำงานไม่ทันเนื่องจากงานล้นมือ อันนี้ ผู้บริหารต้องพิจารณาตัวเองครับ
   แต่ถ้าลูกจ้างไม่พอใจกับงาน ผมแนะนำให้หางานใหม่จะง่ายกว่าครับ

 13. จามจุรี says:

  1.)ถ้าเราทำงานยังไม่ผ่านโปรฯ แล้วเกิดเจ็บจากการทำงาน บริษัทฯมีสิทธิ์หักเงินเราได้ไหม
  2.)ถ้าเราเขียนใบลาออก แต่ผู้บริหารยังไม่เซ็นต์แต่เราหยุดไป 2 วัน ถือว่าออกหรือไม่

 14. สุกัญญา says:

  ถ้าเราทำงานรายวันแล้วนายจ้างสั่งให้หยุดงาน8-9วันนายจ้างต้องชดเชยให้เราไหมค่ะ

  • สุสานเคลื่อนที่ says:

   รายวันหมายถึง ทำวันไหนก็ได้เงินวันนั้น ไม่ทำก็ไม่ได้เงินครับ
   กรณีของพี่ ธรรมดาครับ เขาไม่ต้องชดใช้อะไรเรา

   • นิยตา says:

    อยากทราบว่าถ้าหน้าที่เราทำอยู่คือสปาแต่พอไม่มีลูกค้าแล้วให้เราไปทำหน้าที่แม่บ้านได้ด้วยเหรอค่ะ

 15. อรอุมา says:

  สอบถามค่ะ กรณีนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล เกิน 3 วัน แต่ยังไม่ได้โทรติดต่อที่ทำงานเรื่องการลา ซึ่งปัจจุบัน ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล รวมประมาณ 9 วันแล้ว เพื่อนบอกว่า เราขาดงาน เกิน 3 วัน ทางบริษัทได้ให้เราออกจากงาน ตามกฏบริษัท ซึ่งสามารถให้เราออกจากงานได้ เมื่อบริษัท ให้เราออกจากงาน บริษัท จะต้องจ่ายอะไรให้เราบ้าง ( หรือเราสามารถ ใช้สิทธิการ ลาป่วย 30 วัน ตามกฎหมายแรงงาน ไปเบิกเงินได้ด้วยใหมคะ เมื่อเราออกจากโรงพยาบาลและมีใบรับรองแพทย์ หลังจากที่ เราโดนบริษัท ไล่ออกแล้ว อะคะ )

  • สุสานเคลื่อนที่ says:

   ต้องดูบริบทครับ ถ้าคุณป่วยเข้าโรงบาล มันหนักมากเช่น สลบไปหลายวัน แล้วเพิ่งฟื้น บริษัทก็ไล่คุณออกแล้ว
   หรือคุณละเลย ไม่แจ้งที่ทำงาน อันนี้ทางบริษัทก็ทำถูกแล้วครับ ตามระเบียบขาดงานไม่แจ้ง3วันก็เด้งครับ
   ต่อให้ป่วยก็ต้องแจ้งครับ

   กรณีนี้ แนะนำให้ลองคุยกับที่ทำงานดูก่อน
   หากไม่ได้ ก็ลองปรึกษากรมแรงงานดูครับ

 16. คเณศร์ says:

  สอบถามคับ ตอนนี้ผมทำงานอยู่ลำปางแล้วจะให้ผมไปช่วยงานที่สระบุรีต้องมีคำสั่งก่อนกี่วันคับ

  • ชมพูทิพย์ ปันสุพฤกษ์ says:

   สอบถามค่ะทำงานแม่บ้านสแปนเงินเดือน15,000​บาทจากบริษัทซีสเตอร์แต่ทำได้1อาทิตย์แล้วเข้ามาเขียนใบลาออกอย่างถูกต้องแต่ทางบริษัทอ้างว่าเราทำงานไม่ถึงเดือนไม่จ่ายเงินสักบาทถูกต้องหรือไม่ค่ะ

   • นิราวรรณ สหนพรัตนกุล says:

    พนักงานที่ยังไม่บรรจุแต่ว่ามาทำได้ไม่ถึงเดือนแต่ว่าเค้าจะมาทำงานวันปียะพนักงานบอกว่านายจ้างต้องจ่ายสองแรงอันนี้ถูกต้องมั้ยค่ะ

 17. Noi says:

  สอบถามหน่อยค่ะที่บริษัทไม่มีเครื่องสแกนเข้าออกไม่มีสลิปให้พนักงานทำงานได้4เดือนแล้วนายจ้างแจ้งให้ออกจากงานบอกบริษัทขาดทุนกระทันหันแจ้งวันที่27/8/62 แต่ให้ออก 30/8/62ซึ่งไม่แจ้งล่วงหน้าอีกอย่างค่ะตัวลูกจ้างไม่มีเวลาหางานเลยเงินไม่เข้าบัญชีตามกำหนดสามารถเรียกค่าชดเชยได้ไหมค่ะ

  • วันชัย​บุตรยศ says:

   บริษั​ทมีการจดเวลาเข้า-ออกห้องน้ำเพื่อจะเอามา
   หักกับชั่วโมงotบริษัท​มีสิทที่จะหักหรือไม่เพราะเหตุใด

   • Pipattanapong says:

    การจ่ายเงินเดือนของพนักงานจะต้องระบุวันเเละ(เวลา)ให้ชัดเจนไหมคับ หากจายตามวันที่กำหนดแต่เวลาไม่เคยชัดเลยเราเอาผิดบริษัทได้ไหมคับ จะผิดกฎหมายมาตราไหนคับ

 18. สมบูรณ์ says:

  ขอสอบถามหน่อยน่ะคับพี่ ผมโดนหักค่าคอม50%มา3-4เดือนติดกันแล้วคับ ที่โดนเพราะว่า ผมวิ่งงานเวลาไม่ทันคับ มันมีเวลาแบบ 08.00-12.00 12.00-14.00 14.00-16.00 16.00-18.00 17.00-19.00 20.00-21.00 21.00-22.00 ต้องส่งให้ในตามเวลาที่ลุกค้ากำหนดเวลาผมเปนพนักงานส่งพัสดุแต่ล่ะที่ ที่ลุกค้ายุมันไม่เหมือนกันน่ะคับ อย่างนี้ผมจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคับ (นาย จ้าง ยังบอกอีกว่า ใครทำไม่ได้ให้ออกอย่างเดียว)

  • ลีลาวดี says:

   ม่ได้ทำอะไรผิดเลย อยู่พิมพ์ในไลน์กลุ่มบอกเลิกจ้างเรา และก้อลบเราออกจากกลุ่มงาน แต่ม่มีกำหนดว่าเลิกจ้างเราตัังแต่วันนี้ เขาพิมพ์เฉยๆว่าเลิกจ้างเรา พอให้กรมดูข้อความกรมบอกแค่อาจจะใช่แต่อาลมเพราะไม่มีกำหนดวันให้เลิกจ้างวันไหน เราเลยม่ได้ทำงานเพราะพิมพ์มาบอกเลิกจ้างเรา แต่กรมโทรไปถามมันบอกเราทำงานไม่ดีให้ลุกน้องโทรมาตามเราทำงาน แต่คือมึงลบกุออกจากกลุ่ม และพิมพ์เลิกจ้างกุและกุจะต้องไปทำงานหร่ กรมบอกไม่มีวันที่ระบุเลิกจ้างเห้อเรามีคำพุดที่เขาเลิกจ้างเราแล้ว จะให้เราไปทำงานหร่ ก้อเห็นอยุ่ว่ามีหลักฐานเลิกจ้างใครเขาจะไปทำงานต่อ กรมก้อพุดอยุ่ได้ม่มีเวลา และแบบนี้จะไล่ใครออกก้อได้อะสิ ม่ต้องเสียเงินค่าจ้างด้วยแต่บอกเลิกจ้างแบบนี้หร่

  • สุสานเคลื่อนที่ says:

   โทรไปปรึกษา กรมแรงงานเลยครับ การจ้างงานไม่เป็นธรรม

 19. นายมงุคล พิมพ์โคตร says:

  สอบถามครับนายจ้างแจ้งให้ฝ่ายบุคคลมาแจ้งให้เขียนใบลาออกล่วงหน้า 1 เดือนและให้ทำงานต่อจนครบกำหนด โดยให้เหตุผลนายจ้างไม่พอใจในการทำงาน โดยผมไม่เต็มใจและไม่ยินยอมในข้อเสนอนี้ และได้แจ้งความประสงค์ให้นายจ้างทำหนังสือเลิกจ้างเพีื่อจะได้เงินชดเชย เพื่อเป็นทุนในการไปหางานใหม่ทำ แต่นายจ้างไม่ยอมและไม่มีหนังสือชี้แจงเหตุผลและสาเหตุที่ให้ผมเขียนใบลาออกล่วงหน้าเหมือนเป็นการบังคับเลยต้องเขียนใบลาออกตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 -30 สิงหาคม 26562 แล้วผมตัวลูกจ้างเองไม่มีเวลาไปหางานใหม่ สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ไหมครับหลังสิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง

 20. ลูกจ้าง says:

  บริษัทกำหนดให้พนักงานเข้ากะกลางคืนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ผิดกฏหมายมั้ยคะ

 21. นางสาว ธัญญาพัฒน์ แก้วหาญ says:

  คืออยากสอบถามว่าเงินสะสมของพนักงาน นายจ้างมีสิทธิ์ไม่จ่ายคืนเมื่อเราออกจากงานหรอค่ะ อีกอย่างออกจากงานตั้งแต่ 13กรกฏาคม2562จนถึง21สิงหาคม2562เป็นเวลา41วัน
  – เงินสะสม
  – ค่าชุดพนักงาน ( เราได้ชุดมือสอง )
  – หักของหายทั้งๆที่เรามีหลักฐานให้ดูก็หัก
  – เงินที่ทำค้างไว้13วัน

 22. วิน says:

  อยากทราบว่าสถานที่ทำงาน สามารถยึดเก็บใบปริญญาบัตรตัวจริงไว้ได้มั้ยครับ แล้วผิดกฎหมายมั้ยครับ ขอบคุณครับ

  • สุสานเคลื่อนที่ says:

   อย่ายอมครับ เอกสารตัวจริงเป็นสิทธิ์โดยชอบของเรา เขาเก็บได้แต่ใบเสานำครับ

   • พิมพ์พิไล กุลบุตร says:

    ทำงานตี3 เลิกเที่ยงวัน. ได้ค่ากะไหมค่ะ. นายจ้างไม่ให้ผิดกดหมายไหมค่ะ

 23. surat says:

  ดิฉันทำงานเข้าเดือนที่5และวันหนึ่งหัวหน้าก็บอกว่าเขาประเมินดิฉันไม่ผ่านเพราะเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้จะให้ดิฉันย้ายไปที่อื่นที่จริงอาจไปขัดผลประโยชน์เขาทำให้เขากินยากขึ้นดิฉันยังไม่เซ็นต์รับทราบเลยว่าเขาประเมินไม่ผ่านให้เท่าไรมีหลายคนที่ถูกกลั่นแกล้งแล้วก็อยู่ไม่ได้ดิฉันสามารถร้องเรียนหรือทำอะไรได้บ้างหลักฐานการโกงกินพอมีบ้างกำลังรวบรวมค่ะ

 24. surat says:

  ดิฉันงานเข้าเดือนที่5และวันหนึ่งหัวหน้าก็บอกว่าเขาประเมินดิฉันไม่ผ่านเพราะเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้จะให้ดิฉันย้ายไปที่อื่นที่จริงอาจไปขัดผลประโยชน์เขาทำให้เขากินยากขึ้นดิฉันยังไม่เซ็นต์รับทราบเลยว่าเขาประเมินไม่ผ่านให้เท่าไรมีหลายคนที่ถูกกลั่นแกล้งแล้วก็อยู่ไม่ได้ดิฉันสามารถร้องเรียนหรือทำอะไรได้บ้างหลักฐานการโกงกินพอมีบ้างกำลังรวบรวมค่ะ

 25. Chot says:

  สอบถามเรื่องกฎหมายแรงงาน ทำงานรายเดือนแล้วมีการทำงานติดต่อกันเกิน 7 วัน จะต้องได้รับค่าจ้างเพิ่มอย่างไรบ้าง มีกฎหมายรองรับไหมครับ

  ขอบคุณครับ

 26. กนกวรรณ says:

  เปนตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่าได้ลาออกจากบริษัท แต่ถูกผู้จัดการระงับเงินค่าคอม เงินเดือนไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไรค่ะ???

  เพราะได้มีการพูดคุยกับผจก.ให้แก้ไข ก้ไม่ยอมแก้ไขให้

 27. ดนัย พูลพันธ์ says:

  ผมลางานตามกฎระเบียบ
  บริษัทแต่ หัวหน้างานไม่เซ็นรับรอง
  HRเลยให้ขาดงานครับ

 28. ซูฟยานี says:

  สวัสดิ์ดีค่ะ ทำงานร้านเสื้อผ้าค่ะ ทำงานตั้งแต่ 8:00 น. – 20:45 น. ค่าแรง 200 บาท ไม่มีเวลาพัก ไม่มีวันหยุด เจ้าของร้านจดทะเบียนการค้า มีร้าน 3 สาขา รายได้ของร้านแต่ละเดือน ประมาณ 1แสน 2 แสน พนักงานทั้งหมด 8 คน#อยากสอบถามว่า ที่นายจ้างอ้างว่าที่เขาให้ค่าแรงวันละ 200 เป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดี มันถูกไหมค่ะ บางวันช่วงวันเทศกาลลูกค้าจะเยอะมาก ไม่เคยได้ค่าแรงเพิ่ม ช่วงคนเยอะต้องกลับช้าไม่มีโอทีให้ ร้านที่หนูอยู่เป็นบ้านที่นายจ้างอาศัยอยู่ด้วย บางวันต้องขึ้นไปกวาดบ้านถูบ้านชั้น 3 ของเขาด้วยน่ะค่ะ แต่ไม่เคยได้เงินเพิ่มจากตรงนั้นเลยค่ะ เวลามาสายเกิน 5 นาที ก็โดนหักนาทีละ 2 บาท พี่คิดดูน่ะค่ะพี่ ถ้าหนูมาสาย 15 นาที หนูก็โดนหักไปแล้ว 30 บาท แล้วค่าแรงหนูจะเหลือกี่บาท แถมข้าวก็ต้องซื้อกินเอง วันๆนึงหนูได้ค่าแรงไม่ถึง 200
  อยากถามว่าแบบนี้นายจ้างเขาเอาเปรียบเราหรือเปล่าค่ะ

 29. พร says:

  วันที่12สิงหา บริษัทประกาศหยุดไปแล้ว นายจ้างสามารถแจ้งทีหลังได้มั้ยคะว่าเปิดทำโอที

 30. ปอน says:

  กรณีนายจ้างพยายามบีบให้ออกทางอ้อม โดยการลดหน้าที่จากเป็นช่างแล้วให้ไปทำงานแบบพนักงานรายวันแทน
  นายจ้างสามารถทำได้ไหม แล้วถ้าจะฟ้องจะมีสิทชนะคดีไหมครับ

 31. อรอุมา says:

  ถ้าเราถูกเลิกจ้างผู้จ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนให้เรานะวันที่สิ้นสุดการทำงานไหมค่ะคือวันที่สิ้นสุดการทำงานคือวันที่21แต่ผู้จ้างไม่ยอมจ่ายเงินในวันนั้นบอกให้มารับตอนสิ้นเดือนแบบนี้ถูกต้องไหมค่ะ

 32. ชาลิดา says:

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ พนักงานเงินเดือนหยุดงานจะไม่ถูกหักเงินใช่ไหมค่ะ ถึงหยุดงานก็ได้เต็มจำนวนเงินเดือนที่ได้รับใช่ไหมคะ

 33. Kittiphong says:

  สอบถามหน่อยคับ?
  พนักงานคนหนึ่งซึ่งมาทำงานสายในช่วงทดลองงานแล้วนายจ้างก่อได้ไล่ออกโดยไม่จ่ายค่ารงนี่ผิดมั้ยครับ

 34. อัญ says:

  ทำงานในร้านนวดสปา นายจ้างให้ทำ10.00-22.00 หยุดเดือนละ4วัน ถ้าหยุดเกินหักวันละ500 ไม่มีวันหยุดอื่นๆอีก รายได้จากการหักค่าชมนวด ลคจ่ายทางร้านรอบละ2ชม900 ทางร้านจ่ายพนักงานแค่200 ต้องนั่งรอลควันละ12ชม บางวันได้ลคแค่รอบเดียว ก็รับเงินแค่200 สัปดาห์ละ72ชม ในระหว่างรอถือว้าเป็นชมการทำงาน ออกไปข้างนอกไม่ได้ พักในร้านหักวันละ100 ไม่มีอาหารให้ อยากทราบว่าคนทำงานในร้านนวดสปาลักษณะนี้ถูกกำหมายแรงงานหรือไม่? ถ้าไม่ สามารถร้องเรียนที่ใดเพื่อให้ทางร้านปรับปรุงเวลาทำงานให้สัมพันธุ์กับรายได้ ร้านสปาเป็นแบบนี้ทุกร้าน

 35. อรณิชาบุตรดาชุย says:

  ขอถามคะถ้าเรายุไม่ครบกำหนดแรงงาน2ปีเราขอลาออกนายจ้างไม่หัยออกเราเเรียกร้อง อะไร ได้ บาง คะลาออกตามกำหนดล่าล่วงหน้า45วันแต่นายจ้างไม่ย้อมเช็นหัยทำไงได้บางคะ
  อยากรุจิงๆๆคะเพราะตอนนี้จะลาออกเค้าบอกจะเช็นหัยไม่ยอมเช็นใครรุบอกน่อยคะ
  0909890327โทรหัยคำปรึกษาน่อยนะคะ

  • มาริษา says:

   คือสอบถามได้ไหมคะ คือทำงานpart-time อยุ่ในห้าง คือหนูเข้างานตอน9โมงเลิกงาน1ทุ่มแต่ไม่มีเวลาพักให้หนูเลยหนูไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วกว่าจะได้กินข้าวก็ต้องรอเลิกงานบางครั้งก็หน้ามืดแต่ก็นั่งพักแล้วก้ทำงานต่อบางวันก็ไม่บอกเวลาเข้างานบอกเวลาเข้างานผิดบ้างจึงทำให้ตอนลาออกงานโดนหักตัง หนูทำมาได้4วันแล้วลาออกเพราะก่อนลาออกวันแรกหนูต้องเข้างาน9โมงแต่ก่อนหน้านั้นคือเข้างาน8โมงไม่ได้กินข้าวเลยเลิก1ทุ่มแล้วพี่สาวชวนกินส้มตำจึงทำให้ท้องเสียเลยขอเค้าลาเพราะท้องเสียวันต่อมาไม่ได้ขอลาแต่ขอเข้าสายเพราะหนูต้องไปประชุมที่มอจึงจำเป็นต้องเข้าสายเลยโทรไปขอลาแต่ตอนโทรไปขอลาพี่ที่ทำงานก็ด่าแล้วก็ว่าจึงทำให้หนูทนไม่ไหวแล้วลาออกแล้วจึงทักไปถามพี่อีกคนว่าจะได้ตังไหม แต่สุดท้ายก็โดนหักค่าประกันสังคม%5 แล้วก็หักค่าเสื้อทั้งๆที่ไม่ได้ จนทำให้ได้เงินเดือนไม่ถึง 40 บาท อยากทราบว่าพอจะได้ตังที่มากกว่านี้ไหมคะ

 36. บุคคลนิรนาม says:

  ทำงานนายจ้างบอกค่าแรงวันละ350บาทคะ แต่พอมาทำงานจริงได้350บาทจริงแต่เพิ่มวันหยุดพนักงานเดือนหนึ่ง8วัน ค่าแรงเราก็ได้ไม่เยอะเพราะหยุดก็ไม่ได้ตังค์ ซึ่งถ้าปกติเขาจะหยุดกันแค่5วันค่ะ เราก็พอมีรายได้มีเงินเก็บ แต่นี่พอคิดค่าแรงจริงตามวันหยุด แทบจะไม่ถึงวันละ300บาทด้วยซ้ำ ทั้งที่เราก็จบ ป.ตรีมา เงินเดือนไม่ถึง8000บาท แบบนี้เราโดนเอาเปรียบไหมคะ ทำไงได้บ้างคะ ทนเครียดมาเป็นปีเพราะหวังว่าจะดีขึ้นแต่ก็ไม่เลยคะ

 37. Akira says:

  นายจ้าง ไม่ทำประกันสังคมให้ วันสงกรานต์ ไม่ให้หยุด ไม่ได้เงินชดเชย เราจะเรียกร้องให้เขาทำให้ได้หรือไม่

 38. นฤมล says:

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ
  นายจ้างอนุมัติให้ลาวันหยุดสะสมประเพณีแล้ว พอกลับมาทำงาน ทำผิดกฏโรงแรมคือ ขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 1 วัน แต่เดือนนี้ขาดงานเป็นครั้งที่2 จึงโดยใบเตือน จึงอยากลาออกจากงาน แต่นายจ้างบอกว่า จะโมฆะวันนักขัติฤกษ์ที่ใช้ลาไป แล้วเปลี่ยนเป็นหักเงินแทน รึ ลากิจ อยากทราบว่า ทำแบบนั้นได้ด้วยหรอค่ะ ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 39. นิศารัตน์ สำอางค์ศรี says:

  ขอสอบถามค่ะ มีใบรับรองแพทย์ ลาป่วย แต่ยังโดนหักค่าแรง ผู้คุมงานบอกว่าใบรับรองแพทย์ใช้ไม่ได้ อยากให้เข้ามาตรวจสอบบ้างค่ะ แล้วใบเซนชื่อเบิกเงินบอกให้วันที่ลาป่วยไม่ต้องเซน คือหักค่าแรง โดน หัก 2เท่า จะร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างค่ะ เพราะไม่เกิดแค่เคสด้วย แต่ไม่คนกล้าร้องเรียน

 40. ทวีชัย สง่าศรี says:

  ขอสอบถามครับ บริษัทออกระเบียบ เรื่องการสแกนนิ้วเข้างาน ออกงาน มีข้อที่ 6.กำหนดว่าบริษัทจะรับรองเวลาให้พนักงานที่ลืมสแกนนิ้ว ไม่กืน 2ครั้งต่อปี ครั้งที่3 พนักงานจะไม่อนุมัติเวลาทพงานให้ถีอว่าพนักงงานไม่ได้บันทึกเวลาทำงาน จึงไม่จ่ายค่าแรงในวันนั้น ซี่งพนักงานจะทราบรายงานว่าไม่ได้สแกนนื้วก็ 2 สัปดาห์แล้ว เท่ากับทำงานฟรี บริษัททำได้หรือไม่ครับ พนักงานสามารถร้องเรียนที่ไห
  นได่บ้าง

 41. Jakkapong says:

  ในกรณีทำงานติดต่อกัน 7 วัน แต่ให้เลื่อนไปหยุดอีกวัน อย่างเช่น ทำงานตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ แล้วทำงานวันจันทร์ถึงอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ มีผลอะไรไหมครับ เสียเปรียบนายจ้างหรือป่าวครับ

 42. TUM says:

  สอบถามครับผมเป็นพนักงานประจำแต่บริษัทให้ลาพักผ่อนได้7วันต่อปีแต่ถ้าจะลากิจต้องเสียเงินวันละ300บาทและไม่มีลาป่วยอยากถามว่าการกระทำของบริษัทถูกต้องหรือมัยถ้าไม่ถูกต้องสามารถไปร้องเรียนได้ที่ไหนครับ

 43. เบย์ says:

  รบกวนให้ความรู้หน่อยคับ
  *ดิฉันต้องไปรับลูกที่โรงเรียน ตอน 5 โมง จัน พุธ ศุก ค่ะ สลับกับสามี
  แต่บริษัท กลับมาต่อว่า และ บอกให้ฉันหาวิธีอื่น หรือ ชดเชยเวลา
  ฉันใช้เวลาไปรับลูก 40 นาทีค่ะ และชดเชยด้วยเวลาเข้างานก่อน 1 ชั่วโมง ตอนเช้าที่มาส่งลูก
  อยากทราบค่ะ ว่าการรับลูก ผิดเหรอค่ะ หรือ ฉันมีสิทธิที่จะทำได้ หรือป่าวค่ะ

 44. พลอย says:

  กรณีที่ลูกจ้าง ถูกเอารัดเอาเปรียบจากหัวหน้างาน และ เพื่อนร่วมงาน และ มีอยู่วันนึง ลูกจ้างเข้ามาทำงานล่าช้าของช่วงบ่าย แต่ได้แจ้งในไลน์กลุ่มให้หัวหน้ารับทราบแล้ว เนื่องจาก ฝนตกหนักมาก จึงไม่สามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไปเข้างานให้ทันเวลา แต่หัวหน้ากลับบอกว่า ให้ขึ้นไปพบกับ ฝ่ายบุคคล เพื่ออบรมเรื่องกฎระเบียบในการเข้างาน ซึ่งก่อนหน้านี้ เพื่อนร่วมงาน3-4คน ได้มีการออกนอกพื้นที่ก่อนเวลาพักเที่ยงอยู่บ่อยครั้ง บางคนไปทำธุรส่วนตัวเป็นครึ่งวัน แต่ก็ไม่มีการเขียนใบลาใดๆทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เสียลากิจ ลาพักร้อน แต่กลับไม่เคยโดนอะไรเลย และ หัวหน้า รู้เห็นเป็นใจกับพี่ๆทั้ง3-4คน
  ส่วนลูกจ้างที่โดนให้ไปอบรม ได้มีการเซ็นรับรู้ใบเอกสารกฎระเบียน ที่ทางฝ่ายบุคคลเป็นออกเฉพาะเจาะจง ทางลูกจ้างได้ถามกับทางฝายบุคคลว่าจะมีผลกระทบกับใบผ่านงานหรือปล่าว ฝ่ายบุคคลแจ้งว่า ไม่มีผลกระทบ
  แต่ลูกจ้างกลัวว่าเขาพูดโกหกในเรื่องใบผ่านงาน เพราะ ฝ่ายบุคคลก็เป็นเพื่อนสนิจกับหัวหน้า

  อยากจะถามว่า กรณีลาออกจากงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอใบผ่านงาน ได้หรือไม่

 45. ณัฐพล เรืองศิลป์ says:

  ถูกเลิกจ้างเพราะตรวจสารเสพติดไม่ผ่าน ฉี่ม่วง แต่ถูกเลิกจ้าง ไม่ใช่แค่ผมที่ฉี่ม่วง คนอื่นๆที่ฉี่ม่วง กลับไม่ถูกเลิกจ้าง กรณีของผมเป็นครั้งแรก แต่ถูกให้ออก แบบนี้เรียกค่าชดเชยได้รึมั่ยคับ มำงานเกิน6เดือนแล้ว

 46. Sudaphon Thatset says:

  บริษัทจ้างเราเป็นรายวันส่งประกันสังคมส่งให้เป็นแบบรายวัน แต่เราสงสัยจะมีผลกระทบกับเงินสะสมมั้ย เพราะแต่ก่อนเป็นรายเดือน แบบนี้เราทำอะไรได้บ้างคะ แล้วมันจะทำให้เงินสะสมลดลงมั้ย บริษัททำแบบนี้ถูกมั้ย และส่งวันที่เรามาทำงาน ไม่มาทำงานไม่ส่งให้ค่ะ

 47. ขวัญ says:

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ งานที่ทำจะตัดรอบทุกวันที่ 20ของเดือนปัจจุบันจนถึงวันที่ 20ของเดือนถัดไป คือคิดเป็น1 เดือน ถ้าลาออกวันที่21จะได้เงินเดือนเต็มจำนวนอยู่ไหมคะ ถ้าได้ไม่เต็มจำนวนถือว่าโดนเอาเปรียบไหมคะ

  • ศักดิ์​ติ​ชัย​ หาบยูโซะ says:

   ดีครับผมทำงานรปภได้​3เดือน​แล้วครับผมไม่เคยเห็นใบสริบเงินเดือน​เลยครับมีแต่หักเงินอย่างเดี​ยวพอถามบอกไม่มีงงเลยครับแล้วก็​ยุดงานก็จะหัก2แรงแล้วทำงานเดือน​แรกต้องถูกหักค้าชุดและปะกันสังคมผมก็เข้าจัยแต่มาหักค้าปะกันงานเดือน​แรก1000แล้วบอกว่าวันลาออกถึงจะได้คืน​ผมว่ามันแปกๆครับผมอยากรู้มากๆครับ​

  • Kom says:

   การลาออกจากงาน
   – กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน แต่ที่บริษัทมักกำหนดไว้ก็เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมหาคนมาแทน และจัดการงานส่วนที่เรารับผิดชอบ
   – เมื่อเราส่งจดหมายลาออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ก็ถือว่าการลาออกของเราสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติจากนายจ้าง
   – เงินเดือนตามระยะเวลาตัดรอบ ต้องได้เต็ม
   – หากมีการหัก ต้องมีเหตุประกอบที่ชัดเจน หากไม่สมเหตุผล ร้องเรียนที่สายด่วนคุ้มครองแรงงาน

 48. นิตยา ดวงก้อม says:

  แฟนทำงานเป็นลูกจ้างอยู่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีความคุ้มครองไดไดเลยประกันสังคมก็ไม่มีแต่ลาป่วยทีไรต้องให้ไปทำชดเชยตลอดแม้กระทั่งวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ให้ไปทำชดเชยอยู่ตลอดเราสามารถร้องเรียนที่ไหนได้บ้างคะ….รู้สึกไม่ยุติธรรม

 49. เสาวคนธ์ บุญอินทร์ says:

  สอบถามในส่วนของ การเกษียรอายุ มีการให้ทำสัญญาใหม่เป็นรายปี เพราะเกษียรแล้วจะให้ทำงานต่อ สงสัยว่าการทำสัญญารายปี จะได้วันลาแบบไหนบ้างค่ะ

 50. วิภารัตน์ นันทะเสน says:

  อยู่ที่ทำงานนะค่ะ ลาป่วยก็หักเงินค่ะทำงานวันหยุด หยุดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ค่ะ ลูกน้องจะตายกันหมดแล้ว ลาเจ็บ ลาป่วยที่นี้ใบรับรองแพทย์ไม่มีประโยชน์ค่ะ หักเงินอย่างเดียวค่ะ

 51. วิชวัช says:

  อยากสอบถามครับ บริษัทที่เราอยู่ได้ถูกบริษัทอื่นเข้ามาเทคโอเวอร์ เเล้วหัวหน้างานได้ให้เราเซ็นสัญญาทำงานที่บริษัทใหม่ โดยไม่ใด้บอกเราว่าเราสามารถขอออกจากงานได้ โดยเราจะได้รับเงินทดเเทนกรณีจ้างออก โดยเราได้เซ็นสัญญาไปเเล้ว อย่างงี้เราต้องทำใจยอมรับใช่ไหมครับ หรือสามารถร้องเรียนได้

 52. pang says:

  ทำงานสัปดาห์ละ 54 ชม. เริ่มงาน 8.00 – 18.00 น. จ-เสาร์
  วันหยุดประเพณี ไม่ถึง 13 วัน
  ลากิจ ลาป่วย ลาธุระ ถูกหักค่าแรง
  ออกไปรับลูกที่โรงเรียน โดนหักค่าแรงเป็นนาที
  ร้องเรียนได้ที่ไหนค่ะ

 53. รัตนโชิ says:

  รัตนโชติ 23:41
  สวัสดีครับ ผมทำงานที่ทำงานเป็นกะ อยากทราบว่า มีกฏหมายมั้ยครับ ว่าต้องแจ้งกะเวลาทำงานให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน

 54. นารี บุตรดี says:

  ทำงานไม่ถึงเดือนแต่ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายค่าแรงมั้ยคะ

  • Kom says:

   เข้าใจว่าอยู่ในข่วงทดลองงานนะครับ ตามสิทธิการลา : พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไม่ได้กำหนดในเรื่องการทดลองงานไว้ จึงไม่ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา ดังนั้น ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ถึงแม้จะเริ่มงานได้เพียงวันเดียวก็ตามครับ และนายจ้างก็มีหน้าที่ที่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างลาป่วยไม่น้อยกว่า 30 วันทำงานครับ แต่เ้วยเหตุที่ไม่ได้กำหนดเรื่องการทดลองงานไว้เป็นสาระสำคัญ จึงอาจเป็นเหตุผลให้นายจ้างอ้างไม่จาานค่าแรงได้ครับ #ฝ่ายบุคคล

 55. พรรำไพ says:

  เรียนสอบถามค่ะ
  ดิฉันปัจจุบันอายุ 62 ปี ทำงานที่บริษัท 5 ปีแล้ว ตอนเข้ามาทำงานบริษัทนี้อายุ 57 ปี แต่บริษัทนี้ ระเบียบเกษียณอายุ 55 ปี
  จึงอยากทราบว่าดิฉัน จะขอเกษียณอายุ ตามกฎหมายแรงงาน มาตรา 118 วรรค 2 ได้หรือไม่
  ทำไมฝ่ายบุคคลบอกว่าไม่ได้ เพราะระเบียบบริษัทเกษียณอายุ 55 ปี และตอนนี้ได้ทำหนังสือขอเกษียณยื่นไปแล้ว อยากทราบว่าถ้าเค้าไม่อนุมัติ ดิฉันจะรู้ได้อย่างไร

 56. มิ่งขวัญ says:

  เรียนสอบถามค่ะ
  ในกรณีที่ครม. เพิ่งประกาศภายหลังว่ามีวันที่ประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปี แต่ที่บริษัทเขาไม่ให้หยุด และไม่ให้คิดค่าแรงเป็นแบบโอที แบบนี้ผิดกฎหมายรึป่าวคะ

 57. อดิเรก says:

  สอบถามคับ ตามกฎหมาย ทำงานในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าแรงกี่เท่าของค่าแรงตามวันทำงานปกติคับ
  แล้วของผมวันทำงานปกติ. 500/วัน แต่นายจ้างบอกว่าทำงานในวันหยุดจ่ายค่าแรง 1.5 เท่าของค่าแรงตามวันทำงานปกติ คืออะไรคับ

  • Kom says:

   หากนายจ้างให้ทำงานในวันหยุดปรำจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงต้องเป็น 2 เท่า หากเกินกว่า 8 ชม. ต้องจ่ายค่าแรงเป็น 3 เท่า โดยคิดเป็นรายชั่วโมง สำหรับค่าแรง 1.5 เท่า เป็นค่าแรงที่เกินเวลางานในวันทำงานปกติ

 58. ธีรพัฒน์ says:

  ผมอยากเข้าทำงานโรงแรมผมจะต้องเสียค่าใช่จ่ายอะไรไหมคับ เช่นชุดทำงาน หรื หรืออุปกรณ์อะไรไหม (ไม่รู้จริงๆครับ) ตำแหน่งกุ๊ก

 59. สุวิมล บุญม่วง says:

  สอบถามค่ะ ทำงานบริษัทนี้มา 15 ปี ในปีนี้บริษัทมีแนวโน้มจะเลิกกิจการแต่ไม่อยากจ่ายชดเชยพนักงาน ที่รู้เพราะเราทำงานให้ตำแหน่งหัวหน้ากรรมการเลยมาคุยปรึกษาว่าจะลดเงินเดือนพนักงาน ลดพนักงานลง โดยใช้วิธีกดดันทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายชดเชย และจะปล่อยให้บริษัทถูกฟ้องล้มละลาย เราในฐานะพนักงานคนหนึ่งควรทำอย่างไรดีค่ะ กฎหมายแรงงานก็พอรู้บ้างค่ะ แต่ก็อยากจะทราบแนวทางไปบ้างค่ะ

 60. อัจฉรา says:

  อยากทราบว่าหากบริษัทแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวแล้วให้เราไปร่วมตัวกับบริษัทในเครือที่กรุงเทพแต่เราไม่สามารถไปแล้วเขาก็จะให้เขียนใบลาออกแบบสมัครใจแบบนี้เราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างค่ะเราทำงานมา4ปีเข้าปีที่5แล้วค่ะ

 61. ปาริชาติ says:

  ทำงานบริษัทนี้มา 13ปีกว่า ไม่เคยโดนใบเตือน ไม่เคยขาดลามาสาย ไม่เคยโดนใบเตือน. แต่วันนี้เขาออกใบเตือนให้เนื่องจากทำkaizen หัวข้อ2ไม่ผ่าน โดยเขาบอกว่าเป็น kpi ของบริษัท. แต่kaizen ข้อนี้ทำมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน แก้ไขส่งไป 16 ครั้ง ( อาจจะมากกว่านั้น เพราะแรกๆไม่ได้เก็บไว้) แต่วันเขากลับมาออกใบเตือนใน. ทั้งที่อยู่บริษัทนี้มาเป็นคนเดียวก็ว่าได้โดนย้ายไปทำมา4หน่วยงานแล้ว. อันนี้ถือว่าเป็นการบีบให้ออก หรือเปล่าค่ะ. ถ้าแบบนี้พอจะขอความเป็นธรรมได้จากที่ไหนบ้างค่ะ

 62. ธิยา says:

  เรียบปรึกษาค่ะ
  กรณีที่ทำงานต่างประเทศ ในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ว่านายจ้างต้องจ่ายค่าเดินทาง
  สมมุตินายจ้างจ่ายค่าเดินทางให้ลูกจ้างมาเเล้ว10 เดือน พอเดือนที่11 นายจ้างมาบอกหักคืนที่นายจ้างจ่ายค่าเดินทางไป10เดือนคืน โดยให้เหตุผลว่าในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ว่าจะต้องจ่าย เลยหักคืนที่จ่ายไปเเล้ว 10 เดือนคืน จากเงินเดือนเดือนที่11 โดยที่ลูกจ้างไม่ได้ยินยอมให้หัก แบบนี้นายจ้างมีสิทธิหักคืนค่าเดินทางที่นายจ้างจ่ายมาเเล้วได้มั้ยคะ

 63. ณัญกานต์ says:

  ขอปรึกษาค่ะ เมื่อ​29 เม.ย.62 ดิฉันได้ไปหาหมอ เพราะประจำเดือนมาไม่ปกติ แต่หมอได้เขียนลงในใบแพทย์ว่า ปรึกษาเรื่องประจำเดือน และเขียนว่า ให้หยุด 1 วัน คือ 29เม.ย. -​29เม.ย แต่ทางบริษัทไม่ให้ค่าแรง แบบนี้สามารถทำอะไรได้บ้างค่ะ

 64. รุ่งโรจน์ เจริญ says:

  เบี้่ยขยัน กับค่าน้ำมัน ถือว่าเป็นสวัสดิการใช่ไหมครับ ถ้าใช้ สามารถเลือกเฉพาะที่จะทำการให้ได้ไหมครับ
  เช่นให้เฉพาะพนักงานรายวัน ไม่ให้พนักงานรายเดือน เป็นต้น

 65. เนตร says:

  น้องสาวไปทำงานที่ร้านขายกาแฟ ได้เงินเดือน ประมาณ 9000 บาท แต่ให้ทำงาน หลายชั่วโมงมากต่อวัน ประมาณ 11 ชั่วโมง อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายใช่ไหมค่ะ เพราะทำเกิน 8 ชั่วโมง

 66. sutin says:

  ขอคำชี้แนะครับลูกจ้างเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อขอกลับบ้านไปงานศพยายแล้วจะกลับมาทำใช้แต่สุดท้ายเขาไม่กลับ”นายจ้างจะทำอย่างไรได้บ้างครับที่จะได้เงินคืน”จำนวนเงินหลักหมี่นครับ

 67. sutin says:

  ลูกจ้างเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อขอกลับบ้านไปงานศพยายแล้วจะกลับมาทำใช้แต่สุดท้ายเขาไม่กลับ”นายจ้างจะทำอย่างไรได้บ้างครับที่จะได้เงินคืน”จำนวนเงินหลักหมี่นครับ

 68. ณัฐธิดา ป้องปา says:

  มีข้อสงสัยค่ะพอดีลาออกจากงานเขียนใบลาออกไว้แล้วก่อนหน้านี้เราสามารถขอสลิปเงินเดือนได้มั๊ยค่ะ

  • Adisak says:

   อยากทราบว่าพนักงานรายวันแต่ บ. ใช้กฎระเบียบการหักเงินแบบรายเดือนหมดเช่นลาไม่มาหัก2แรง และการทำงานวันหยุด หรือเทศกาล ได้ค่าแรงปกติ ผิดกฏหมายไหมครับ
   ผมทำงานเปนคนขับรถแต่ให้เปนรายวันเรียกเก็บเงินประกันสิ่งของรวม10000 ทำงานจะ4เดือนได้งานใหม่แต่ลาออกไม่ถึง1เดือน ตอนคุยเค้าก้ครึงทางบอกให้เราอยุ่ช่วยกันถึงสิ้นเดือนประมาน15วัน พอถึงกำหนด บอกผมลาออกไม่ครบเดือนไม่ให้เงินประกันคืน (อันนี้เรียกร้อง)อะไรได้ไหม และ weekสุดท้ายทีออกยังหักอีก1000โดยทีผมไม่ได้เซ็นยินยอม

 69. แมน says:

  มาตรวจ บริษัท ไพโอเนียร์ ตรงคลองส่งน้ำบ้างครับให้ทำงานเกินเวลาไม่จ่ายค่าจ้างทำงานข้ามวันก้ได้เท่าเดิมพอวันหยุดแรงงานจะให้มาทำงานเงินประกันสังคมก้ไม่มีครับตรวจสอบหน่อย อยู่ตรงข้ามโกดังบริษัทฟอร์ดครับ

 70. คิม says:

  ดิฉันทำงาน รปภ ดิฉันได้ตั้งครรภ์​ 2เดือน

  และทางบริษัท​รับรู้ แต่ให้พักงานกอน แล้วจะติดต่อกลับ และก็ติดต่อกลับมาให้ไปช่วยงาน

  ทำงานได้ 3 วัน และก็ติดต่อกลับให้ไป ที่อื่น แต่ ดิฉัน ไปยังไม่ถึง แล้วก็ติดต่อกลับมาอีกว่า ไม่ต้องไปแล้ว หลังจากนั้น​ก็เงียบ จนดิฉันได้ตั้งครรภ์​ได้4เดือน ยังไม่ติดต่อกลับมาเลย

  ดิฉันควรทำยังไรดีคะ

 71. Manuchnon says:

  ทำงานเกิน8ชั่วโมงค่ะ โอทีไม่มี สวัสดิการประกันสังคมไม่มีค่ะ ทำงานไม่ครบ5เดือนไม่มีการหนุดการลา เจ็บป่วยแค่ไหนก็ห้ามลาค่ะ เข้างาน08.30เลิกงานบางวัน23.00บางวัน21:30-4ทุ่มก็มีค่ะ ดึกสึดก็เที่ยงคืนค่ะ เงินไม่แน่นนอนค่ะ งานหนัก แรงกดดันเยอะะ โดนด่าทุกวัน โดนเพื่อนร่วมงานกดขี่ข่มเหง่ค่ะ เอาเปรียบเราทุกอย่างด่าท้อเราใส่ร้ายป้ายสีเรา บริษัทนี้ เอาเปรียบทุกอย่างทำงานให้แต่ไม่มีโอทีสวัสดิการจบป.ตรีเงินเดือนเท่าวุฒิม.3ค่ะ 9000 ไม่คุ้มเลยค่ะแบบนี้ ได้หรอค่ะ

 72. ยุ้ย says:

  สอบถามหน่อยคะ พอดีทำงานจะครบเดือนแร้ว แร้วเปนช่วงหยุดสงกรานต์ บ.หยุดให้ ตั้งแต่วันที่11 – 16 แร้ววันที่17 ไม่ได้ไปทำงานแร้ว พอดีได้งานที่ใหม่ อย่างนี้เราจะได้รับเงินวันหยุดนักขัตฤกษ์ไหมคะ ถ้านายจ้างไม่ให้ถือว่ามีความผิดไหมคะ

 73. เกรียงไกร says:

  วันแรงงานทางบริษัทให้มาทำงานแต่ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาแต่ให้เปลี่ยนไปหยุดวันอื่นแทนอย่างนี้เราโดนเอาเปรียบมั้ยครับ

 74. จิระ พรหมดีราช says:

  นายจ้างจ่ายค่าแรงช้าเกินกำหนด….บอกกำหนดไม่แน่นอน…เหมือนบีบให้ออกทางอ้อม แบบนี้ลูกจ้างควรทำยังไง และถ้าออกเอง สิทธิที่ลูกจ้างควรได้รับจากนายจ้างมีอะไรบ้างยังไงครับ

 75. นัน says:

  สอบถามคะ บริษัทฯประกอบกิจการไม่ดี แต่ไม่ได้ให้พนักงานออก แต่ลดค่าเดินทางจากที่พนักงานต้องเดินทางตามสาขา แต่ให้อยู่ประจำสาขาแทน สามารถทำได้ไหมคะ

 76. Korakod Litthisom says:

  สอบถามหน่อยค่ะ หนูป่วยเกิดจากอุบัติเหตุ
  หมอเขียนให้1ใบ ใบรับรองแพทย์วันที่08-10แต่วันที่11หนูลาต่ออาการยังไม่ดีแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์โดนทางบริษัทหักเงินถือว่ายังอยู่ในกฎหมายและไม่เอาเปรียบอยู่ไหมค่ะ

  • อัจฉรา says:

   ถ้าหักแค่วันที่ไม่มีใบรับรองแพทยืก็ไม่ถือว่าเอาเปรียบค่ะ

 77. มะปราง says:

  หลานสาวอายุไม่ถึง18ปีไปทำงานร้านอาหารแล้วทีนี้เขาลาหยุดหนึ่งวัน แล้วโนไล่ออกค่าเเรงก้อบอกจะให้ครึ่งหนึ่งแต่ต้องเอาผู้ปกครองมาเอา อยากทราบว่าเราสามารถทำอะไรได้ไหมสงสารหลานอุตส่าตั้งใจทำงานแต่สุดท้ายมาโดนไล่ออก

 78. รุ่งทิวา says:

  ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะ..ทำร้านกาแฟอยู่เป็นแบบรายวัน วันสงกรานต์วันหยุดนักขัติกฤษเรามีสิทธิได้2แรงหรือเปล่าค่ะ…นายจ้างให้แค่แรงเดียว…อ้างว่าต้องบรรจุก่อนแบบนี้เป็นการเอาเปรียบลูกจ้างหรือเปล่า(มีกฏแบบนี้ด้วยหรือค่ะตามกฎหมายแรงงาน)

 79. ชดช้อย says:

  อยากทราบว่า ลูกจ้างที่ทำงาน อายุงาน 40 ปี และ ป่วยตายกระทันหัน (สถานะ ยังไม่ได้ลาออก) จะได้ค่าตอบแทนจากนายจ้างหรือไม่

 80. ณัฐทิยา says:

  กรณี นายจ้าง ไม่จ่าย เงินค่าทำล่วงเวลา เป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งนายจ้างเลือกจะปฏิบัติ เป็นรายบุคคล บุคคลที่โดนกระทำ สามารถร้องเรียนต่อกรมแรงงาน เรียกร้องสิทธิ์ที่พึงจะได้รับ ในข้อไหนได้บ้างค่ะ และ ต้องเตรียมเอกสารใดในการยื่นร้องเรียนบ้างค่ะ

 81. พัชรี says:

  นายจ้างบังคับให้ใช้พักร้อน หรือลากิจไม่รับเงิน(กรณีไม่มีสิทธิ์พักร้อน) เนื่องจากไปเที่ยว ตปท ยังไม่กลับ ไม่สามารถเปิดออฟฟิตได้
  แบบนี้ได้ด้วยหรอคะ

 82. สมชาย พรหมมาศ says:

  อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันครับเพราะโดนบังคับมาเหมือนกัน

 83. Bee says:

  เราพึ่งถูกเลิกจ้าง ใช้เหตุผลว่า ทัศนคติไม่ตรงกัน ทำงานด้วยกันไม่ได้ (เหตุจากอารมย์ส่วนตัวของนายจ้าง) ได้เงินเดือนสุดท้าย มีค 2562 ไล่ออก เช้าวันที่ 1 เมย 2562 โดยไม่บอกล่วงหน้า ทำงานมา 7 ปีกว่าๆ อยากทราบว่า เหตุผลที่นายจ้างให้ออกเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะ ร้องเรียนชดเชย มีโอกาสชนะหรือไม่คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 84. รัชนก พูนมะลัง says:

  ถ้าเราถูกเลิกจ้างก่อนที่เราจะการประเมินเงินที่เราทำค้างไว้เราจะได้ไหมค่ะ

 85. aree says:

  การกระทำแบบนี้ของนายจ้างถูกต้องหรือไม่ และมีกฎหมายข้อไหนใช้มาอ้างอิงกับนายจ้างได้บ้าง
  1.เพิ่งเข้าทำงาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25562 แต่ใบรับรองแพทย์เพิ่งส่งให้นายจ้าง แพทย์รับรองลงวันที่
  6 มีนาคม 2562 นายจ้างจะจ่ายตั้งแต่วันที่ 6 ตามใบรับรองแพทย์นายจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยจ่ายตามที่
  2. วุฒิการศึกษา ร.ร.เพิ่งออกใบรับรองการจบการศึกษาให้ ลงวันที่ 15 มี.ค.2562 นายจ้างจะจ่ายตั้งแต่ 15 มี.ค.62
  แต่ทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2562
  นายจ้างอ้างว่าเอกสารต้องสอดคล้องกับการจ่าย…ถูกต้องหรือไม่

 86. Peerayut says:

  ญาติของนายจ้างตาย หากนายจ้างบังคับให้ลูกจ้างไปงานศพ รวมทั้งบังคับให้กลับดึก เพราะบังคับไปใช้แรงงานรับแขกในงานศพโดยลูกจ้างไม่ยินยอม ถือว่านายจ้างบังคับนอกเหนือนหน้าที่หรือไม่

 87. Pakamol Pattawaeo says:

  อยากทราบว่า
  1.กรณีทำงานบริษัทนายจ้างจำเป็นต้องให้สลิปเงินเดือนมั้ยคะ?แล้วถ้าลูกจ้างขอสลิปเงินเดือนทุกเดือนถ้านายจ้างไม่ให้ผิดกดหมายมั้ย
  2.การหักภาษีเงินได้ธรรมดากฎหมายต้องกำหนดให้นายจ้างจำเป็นต้องหักมั้ยคะ
  3.กรณีนายจ้างไม่แจ้งรายรับรายจ่ายของลูกจ้างว่าเงินเดือนเท่ารัยหักอื่นๆเท่ารัยเช่น OT,เงินประกันสังคม,ภาษี

 88. ญาณิศา says:

  ขอถามหน่อยค่ะ พอดีแฟนพึ่งเริ่มทำงานอยู่ร้านอาหารที่นึงนายจ้างบอกว่าเงินวันที่1-15ออก25ส่วน16-31ออก15แต่พอถึงวันที่25กลับไม่ได้เงินแล้วนายจ้างมาบอกว่าต้องฝึกงาน1เดือนแล้วเงินเดือนทั้งหมดจะออกเดือนต่อไป ขอเงินส่วนหนึ่งก่อนก็ไม่ได้ต้องรอเดือนหน้าอย่างเดียวซึ่งแฟนต้องการเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องด้วยแบบนี้ต้องทำยังไงคะ

 89. อุไรภรณ์ says:

  ขอถามค่ะทำงานขายของร้าน20นายจ้างจ้างเป็นเดือนๆละ8,000ค่ะแต่งานไม่มีวันหยุดเข้างาน09:00-20:00ค่ะเวลาสิ้นเดือนนายจ้างจะมานับสต๊อกสินค้าค่ะถาของหายหักเงินพนักงานค่ะเดือนนี้หาย3,286ค่ะแต่เรานับเองไม่หายค่ะแบบนี้นายจ้างมีความผิดไหมค่ะ

 90. กิ๊ก says:

  ขอสอบถามหน่อยค่ะเค้าให้เราทำงาน4วันละเค้าให้เราออกกระทันหันสามารถร้องกรมแรงงานได้ไหมค่ะ

 91. มนตรี says:

  ในกรณีมาทำงานในวันหยุด(OT)แล้วเครื่องจักรเสียกระทันหันแล้วทำการซ่อมไม่ได้หัวหน้างานให้กลับบ้านและงานที่ทำเป็นทีมโดยพนักงานในทีมได้หยุดงานและพนักงานในทีมที่มาทำงานไม่สามารถทำงานได้ หัวหน้าให้กลับบ้าน(ในเวลาทำงานปกติ)ทำได้หรือไม่แล้วค่าแรงสวัสดิการประวัติการทำงานใครจะรับผิดชอบ ช่วยชี้แนะด้วยครับ

 92. หทัยรัตน์ แพรศรี says:

  ขอสอบค่ะดิฉันเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งค่ะต้องทำงานเป็นกะค่ะวันที่ต้องเข้ากะดึกคือเข้า23.00-08.00น.พอถึงเวลาเลิกงานกลับไม่ได้เลิกตามเวลาที่กำหนดดิฉันต้องลากยาวออกไปถึง11.00น.ด้วยเหตุผลที่ว่าดิฉันต้องรอกะเช้าไปฝากเงินโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างเป็นOTอยากทราบว่าบริษัทสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยหรอค่ะ

 93. ภาณุณี says:

  ขอสอบถามคะทำงานตั้งแต่9:00_20:00จะต้องคิดเปนโอทีให้ใช่มัยคะแบ้วอบรมให้พนักงานไปในวันหยุดต้องได้เปนค่าแรงใช่มัยคะแล้วเงินเดือนออกมาไม่ครบมีสิทโทรถามได้ใช่มัยคะแ่ทั้งหมดนี้ไม่ได้อะไรเลยแถมให้แอกเพราะเหตผลโทรสอบถามเงินตังเอง

 94. ธันยะพร แสวงศักดิ์ says:

  บริษัทหมดสัญญาถ้านายจ้างหั้ยเราเชนใบสันญาจ้างออกเป็นที่เรียบร้อยเเล้วเเต่อยู่ผ่านมา1อาทิตเขากลับไปคุยกันใหม่เลยมาบอกว่าได้ต่อเหมือนเดิมเราจะยังได้เงินจ้างออกที่เราได้เชนสันยาเลิกจ้างไปเเล้วมั้ย นี่งงกับบริษัทมันเป็นอะไร

 95. เอก says:

  ช่วงงานน้อยบริษัทจะให้เราหยุดงานในช่วงนั้นและจ่ายแค่75%แบบนี้ทำได้ด้วยเหรอครับ

 96. Supassorn says:

  ขอสอบถามค่ะ ในกรณีที่เราลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ แต่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง โดยให้เหตุผลว่ายังไม่ผ่านทดลองงาน 119 วัน แต่ถ้าลาป่วยกำหนดว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง แบบนี้เรามีสิทธิในการได้รับค่าจ้างไหมคะ

 97. Jay says:

  ขอสอบถามค่ะ บริษัทต่างชาติมาเปิดที่ไทย ต้องยึดตามกฎหมายแรงงานไทยมั้ยคะ หรือ เขาสามารถตั้งกฎระเบียบได้เอง โดยไม่ต้องสนใจกฎหมายแรงงานไทย ตามกฎหมายแรงงานเราสามารถลาป่วยได้30วัน แต่ตอนนี้ทางบริษัทเขาไม่ยอมบอกว่าจะตั้งกฎขึ้นมาใหม่ตามกฎหมายของประเทศเขา ลาป่วย1วันก็หักเงินถ้าไม่อยากหักก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์มาให้ เพราะว่าวันนี้เจ้าของเม้นลาป่วยเนื่องจากปวดท้องประจำเดือนและเป็นไข้ทับระดูค่ะ เขาเลยบอกว่าเราหยุดบ่อย

 98. วิโรจน์ says:

  ผมโดนไล่ออกด้วยวาจาก้อเลยไปฟ้องแรงงานพอแรงงานโทรไปบริษัทกลับคำเฉยครับและบอกว่าให้ผมไปทำงานคืนพอไปทำงานนะให้เซ็นไบเตือนและออกกฏตามใจเหมือนลีบให้ลาออกจะ.ใด้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยผมควรทำไงดีครับ

 99. นินิว says:

  ขอสอบถามรายละเอียดหน่อยได้ไหมค่ะ ไม่รู้ข้อกฎหมายของกระทรวงแรงงานช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะ พอดีทำงานร้านกาแฟ ในตำแหน่งบาริต้า แห่งหนึ่งในย่างสี่แยกใน จ.เชียงใหม่นายจ้างจ้างเป็นเดือน พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ มันมี28วัน นายจ้างสามารถเปลี่ยนเป็นรายวัน ได้ด้วยหราค่ะ ทำงานมาเกือนจะปี ช่วยหาวิธีให้หน่อย ว่าแบบนี้โดนเอาเปรียบรึป่าวค่ะ

 100. เนย says:

  ขอสอบถามรายละเอียดหน่อยได้ไหมค่ะ ไม่รู้ข้อกฎหมายของกระทรวงแรงงานช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะ พอดีทำงานร้านกาแฟ ในตำแหน่งบาริต้า แห่งหนึ่งในย่างสี่แยกใน จ.เชียงใหม่นายจ้างจ้างเป็นเดือน พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ มันมี28วัน นายจ้างสามารถเปลี่ยนเป็นรายวัน ได้ด้วยหราค่ะ ทำงานมาเกือนจะปี ช่วยหาวิธีให้หน่อย ว่าแบบนี้โดนเอาเปรียบรึป่าวค่ะ

 101. การะเกด ศรัทธาพันธ์ says:

  สอบกรณีโดนหักวันหยุดประจำปี2561ออก ใช้ไม่หมด ด้วยจากการทำงานของบริษัท เงินชดเชยไม่มีให้
  วันex 14วัน วันvac13วัน โดนหักออกไป 12 วัน ทิ้ง ผิดกฏข้อบังคับของแรงงานมั้ยคะ

 102. โชติกา ภูริศรี says:

  อยากถามว่าทำงานที่ไซร์งาน ออกจากไซร์งานกับถึงบริษัทเกินเวลาเลิกงาน นายจ้างต้องคิดเป็นโอทีให้หรือเปล่าค่ะ
  แล้ววันหยุดบริษัทสั่งทำงานได้โอทีกี่เท่าค่ะ

 103. วิภารัตน์ ล้อมวงษ์ says:

  1.กรณีลาป่วยติดต่อกัน 4 วัน แต่มีใบรับรองแพทย์ 1 วัน นายจ้างมีสิทธิ์หักค่าจ้างหรือไม่ค่ะ
  2.กรณีลาป่วยติดต่อกัน 2 วันไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างมีสิทะิ์หักเงินเดือนหรือไม่ค่ะ
  ทั้งข้อ 1 และ ข้อสองลางานในรอบเงินเดียวกันค่ะ แต่ห่างวันกัน

 104. ณพิชญา บุญกรม says:

  กรณีลูกจ้างลากิจ นายจ้างสามารถหักเงินได้ได้หรือไม่

 105. สิทธิชัย พรมพิทักษ์ says:

  กรณีมึใบแพทมายื่นแต่ไม่ได้รับค่าจ้างของวันที่ลาป่วยแบบนี้มึสิทร้องเรียนได้มั้ยครับ

 106. ช่างอัด says:

  ในกรณีที่ลาป่วยมีใบรับรองแพทมายื่นแต่ทางนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงแบบนี้นายจ้างผิดมั้ยครับ

 107. Pig1 says:

  พอดีต้องลาออกกระทันหันเพื่อเดินทางไแต่างประเทศ​ แต่ยื่นลาออกล่วงหน้าประมาณ​ 2 สัปดาห์​ก่อนออก และโยกงานโอนงานเรียบร้อย แต่นายจ้างบอกว่าเราผิดกฎไม่แจ้งล่วงหน้า30วัน และได้อ้างว่าจะจ่ายเงินเดือนให้ แต่จ่ายเป็นเงินสดและต้องมารับเงินเองให้คนอื่นรับแทนไม่ได้ และจะจ่ายวันเดียวคือวันที่25เท่านั้น ถ้าไม่มารับภายในวันที่25 คือไม่จ่ายแล้ว แต่เราอยู่ต่างประเทศ​อ่ะค่ะ เหมือนจงใจนัดวันที่เรามาไม่ได้ และปกติเขาโอนเข้าบัญชี​แต่กรณีนี้คือไม่โอน

  • ไม่อยากเปิดเผย says:

   อยากสอบถามว่ากรณี
   ลูกจ้างขอลาพักร้อนแล้วบริษัทไม่ให้ลาบริษัทผิดไหมค่ะ
   เรื่องวันหยุดด้วยถ้าลูกจ้างขาดงานบริษัทจะมีการหักเงินและหักวันลากิจด้วยแต่ถ้าวันลากิจหมดก็จะหักเงินรายวันและหักขาดด้วย ระบบมันใช่แบบนี้ไหมค่ะทางบริษัทผิดไหม
   ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลไหนก็ตามห้ามหยุดหรือขาดติดกับช่วงนั้นไม่งัเนจะหักเงิน2เท่า
   และไม่เคยมีโบนัสไม่เคยมีดงอนสนับสนุนอะไรเลย
   เลยอยากทราบว่าแบบนี้เอาโดนเอาเปรียบอยู่ใช่ไหมค่ะ

  • สาลินี says:

   ขอถามหน่อยค่ะ ถ้าวันหยุดนายจ้างในมาทำงานซึ่งงานนั้นไม่ใช่ตำแหน่งและหน้าที่ของเราอย่างเช่นเราเป็นไกด์แต่วันหยุดให้เรามาทาสีเรือ แบบนี้ถูกหรือผิดค่ะ วันลากิจหักตัง บ้างครั้งใน1เดือนได้หยุดแค่1วันใน4สัปดาห์ แบบนี้เรามีสิทธิ์ฟ้องร้องไหมค่ะ

 108. Sirirat Sirima says:

  โดนบรัษหักเงินค่าเล่นโทรศัพท์เวลางาน200บาทกินอาหารในเวลางาน200บาทเข้างานสายเกินเวลานาทีล่ะ10บาทลืมสแกนหน้าครั้งล่ะ20บาทบริษโหดเกินไปไหมค่ะอยากรู้ว่าบริษัทมีสิทธหักเงินพนักงานแบบนี้ไหมค่ะ

 109. นุศรา อักาพย์ says:

  ทำงานครบ1ปีตามสัญญาจ้างจะได้การปรับเงินเดือนเพิ่มแล้วเราปรับตำแหน่งเป็น. se-serviceเพิ่มแต่นายจ้างก้บอกว่าปรับไปแล้ว..1500บาทแต่การปรับครั้งนั้นคือการผ่านโปรซึ่งคนอื่นที่เปนเด็กใหม่ที่ออกไปแล้วไม่ถึงสามเดือนเขาได้ปรับแต่กับเราไม่มีใบเตือนทำงานรอบละคนก้ผ่านมาได้ด้วยเพราะตอนนั้นหน้าโลเลยม่รับพนักงานแต่เราได้ปรับแล้วเซนใบผ่านโปรให้ไปในเดือนที4-5เดือนตามที่สัญญาจ้างได้แจ้ง แต่ได้ปรับให้เราในเดือนทีกันยายน2561แบบนี้เราสามารถได้รับความถูกต้องบ้างไหมค่ะ..พอจะมีทางเป็นไปได้ไหมค่ะ

 110. สุทธิกานต์ says:

  นายจ้างมีสิทธิ์บังคับพักร้อนโดยไม่ยอกล่วงหน้าได้ไหมครับ แล้วถ้าคนไม่มีพักร้อนก็โดนหักเงินในวันที่โรงงานบังคับด้วย แบบนี้ได้ด้วยหราครับ

 111. เรือง. ศรีภูวงษ์ says:

  คืนผมเป็นพนักงาน.ร.ป.ภ.ยากถามว่าผมในกรณี
  ที่ผมเข้ากะอยู่แล้วสายตรวจมาบอกผมพรุ้งนี้ไป
  เข้าโอที่อืนแล้วผมตอบสายตรวจไปว่าจะไปทุระ
  แล้วสายตรวจไม่พอใจบ่อผมว่าท้าไม่ไปให้ออกไปเลยกรณีอยางนี้แจ้งกรมแรงงานฟ่องสายตรวจ
  จะได้มัยคับ

 112. โมส says:

  เป็นลูกจ้างทดลองงาน ทำโอที2ชั่วโมง บริษัทจ่ายแค่ชั่วโมงครึ่ง บริษัทอ้างว่ายังไม่บรรจุ เลยได้โอทีแค่ชั่วโมงครึ่ง แบบนี้บริษัทผิดไหมคะ

 113. บี says:

  ขอสอบถามหน่อยคะมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย5ปีแล้วเราแจ้งเงินเดือนเวลาสมัครงานน้อยกว่าค่าแรงงานตามกฏหมายเพื่อให้เขารับและเสนอเงินเดือนตามกฏหมายกำหนดเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะหากเขาเลือกข้อเสนอของเรา

 114. ทิพากร เจริญสิริโรจน์ says:

  ขอสอบถามว่าลาออกจากงานมา แล้วกลับเข้าไปสมัครงานที่ บ. หรือ เครือเดิม เกิน 4 ครั้ง แล้ว แต่ไม่ได้กระทำความผิดอะไรร้ายแรง ไม่มีทะเลาะวิวาท ฉ้อโกง สิ่งเสพติด อะไรทั้งสิ้นเลย แต่ HR บริษัท กับบอกว่าเราติดแบ้คลิสค่ะ มันใช่หรอคะ ขอความเห็นทีค่ะ อยากสมัครงานบริษัทเดิม หรือในเครือมันก้อขึ้นแบ๊คลิสค่ะ ต้องการความยุติธรรมค่ะ ไม่ได้กระทำความผิด อยุ่ดีๆก้อโดนแบ๊คลิส ขอความเห็นด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ?

 115. นายคณิต เนาโนนทอง says:

  คือผมไม่เหนด้วยกับฝ่ายบุคคลโรงงานของผมเรยคับ.ที่วันๆไม่รุ้ทำอะไรอยู่พนักงานร้องขอสวัสดิการไปก็ไม่ค่อยพอใจกับพนักงานที่ร้องขอไป

 116. นายคณิต เนาโนนทอง says:

  คือผมอยากสอบถามคือว่า.โรงงานที่ผมทำอยู่น่ะตอนนี้น่ะคับคือเรื่องงานจ่ายค่าแรงของพนักงานซึ่งคิดไม่เมื่อนที่อื่นเขาคับคือเขาเอาฐานเงินเดื่อนไปบวกกับสวัสดิการค่าครองชีพของพนักงาน.ตอนเข้าทำงานบอกว่าเปนสวัสดิการพอมีการปรับเปลี่ยนค่าแรงจากเดิมรายเดื่อนคือ9240เปน9900แต่ทางโรงงานไม่ยอมปรับเปลี่ยนเงินขึ้นให้กับพนักงาน.แร้วเอาค่าของชีพ1000มาคิดคำนวนบวกเพิ่มขึ้นเปนเงินเดื่อนจาก9200ก็บวกค่าครองชีพอีก1000ก็เท่ากับพนักงาน10240โดยแจ้งกลมแรงงานและสวัสดิการแรงงานไปแบบนี้.แร้วพอถึงช่วงสิ้นปีมามีการปรับเงินขึ้นให้พนักงานประจำปีแต่ทางษริษัทกับ.เอาเงินเดื่อน9240มาเปนหลักในการปรับเงินขึ้นประจำปี.ส่วนเงินที่ว่าค่าครองชีพมาคิดเปนเงินเดื่อนให้พนักงานกับไม่เอามาคิดรวมด้วย….ซึ่งถ้าคิดแบบนี้แร้วแสดงว่าโรงงานมีการโกงค่าแรงของพนักงานไหมคับ.ถ้าเอาเงินเดื่อน9240มาเปนการปรับประจำปีก็เท่ากับพนักงานได้รับค่าแรงไม่ถึงค่าแรงขั้นตํ่าใช่ไหมคับ…ถ้าแบบนี้ทางโรงงานทำถูกต้องใหมคับ…

 117. ณัฐ says:

  ถ้าตารางงานออกมา 9 วันติดกันโดยไม่มีวันหยุด ฟ้องร้องได้ไหมครับ

 118. ชาญชับ ราศรีสิทธิ์ says:

  ผมเป็นพนง.พาส์ทามมาเจ็ดปีแล้วคับ ทำงานวันละ6ชั่วโมง หักเบด1ชั่วโมง= เหลือ5 ทำงานแค่4วันใน1สัปดา แล้วจะลาป๋วยก็ไม่ได้ลากิจก็ยาก อย่างมันผิดไม่คับ แล้วไม่น่ำซำยังไม่จัดตารางงานให้ผมด้วย อันเนื่องมาจากการลากิจ แต่ได้บอกล่วนหน้าเอาไว้แล้ว ทางร้านก็เลยไม่จัดตารางงานให้ มันได้ด้วยหรือคับ

 119. Duangkamon Totprakhon says:

  พ่อของหนูถูกเจ้านายเรียกให้ไปทำงานพ่อไปกับคนงาน1 คนเขามีลูกมีเมีย พอพ่อไปทำงานให้เขากลับมาบ้านไม่ได้เงินเลยสักบาทพ่อต้องเสียค่ารถที่ต้องกลับไปทำงานส่วนลูกของพ่อก็ต้องเอาเงินไปรักษาลูกแต่ก็ไม่มีพ่อโทรไปห่เจ้านายก็ไม่เคยรับสาย พ่อต้องหาเงินไปเลี้ยงคนในครอบครัว ในครอบครัวของหนูมีสมาชิก 7 คนพ่อต้องเลี้ยงพวกเราแต่กลับถูกเจ้านายหลอกใ้ไปทำงานโดยไม่ได้เงิน

 120. ประวีณา says:

  สอบถามเพื่อเป็นความรู้ค่ะ
  ปกติวันทำงานของเราคือ จันทร์-ศุกร์ แต่แผนกเราจะมีการปรับการทำงานให้ทำวันเสาร์-อาทิตย์ โดยให้หยุดวันอื่นแทน และไม่มีการจ่ายเงิน ชดเชย ซึ่งปกติ ถ้าทำเสาร์อาทิตย์ ต้องถือว่าทำงานนอกเวลา แบบนี้ถือว่าถูกเอาเปรียบหรือเปล่าคะ

 121. ภาวิณี เอื่ยมพูล says:

  ดิฉันทำงานปั้มน้ำมันค่ะเข้างานตี5.20เลิกงานก็เกือบ2ทุ่มมีแค่กะเดียวทั้งวันค่าแรง370บ.
  ต่อวันอยากรู้ว่าเวลาทำงานกับค่าแรงมันสมกันมั้ยค่ะไม่มีใบสมัครงานไม่มีสวัสดิการใดๆ
  แม้แต่วันแรงงานก็ไม่ได้เพิ่ม
  วันนึงที่ทำก็เติมน้ำมัน ขายเครื่องดื่ม ขายน้ำมันเครื่องด้วยค่ะเงินขายเครื่องดื่มขาดหรือหายก็โดนหักเงิน เคยมีกรมแรงงานเข้ามาเข้าก็จะให้พูดว่าค่าแรง300บ.มี2กะทั้งที่มีกะเดียว

 122. สาโรจน์ น้อยโสภา says:

  ขออนุยาติถามครับ เพื่อเป็นความรู้

  1พอดีผมทำงานเป็นพนักงานขับรถส่งของอยู่บริษัทนึง งานเลิก4โมงครึ่ง บางวันทำโอที เเต่คิดค่าโอทีให้ผมตั้งเเต่4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่ง ให้ ชม.ละ30บาท หลังจาก6โมงครึ่งไปเเล้ว 51บาทครับ

  2. วันลาพักร้อนมีให้5วันครึ่ง ทำงานมา1ปี ลาป่วยได้30 ลากิจ15 เเต่ไม่ว่าจะลาป่วยหรือลากิจ ทางบริษัทบังคับให้ใช้พักให้หมดก่อน

  3.ค่าโทรสับทางบริษัทไม่เคยจ่ายให้เรย ทั้งๆที่หน้างานของคนขับรถต้องติดต่อกับลูกค้ากับเซลอยู่ตลอด

  4.ตอนนี้ผมลาไป4วัน เพื่อไปงานศพจากทางยาติภรรยา เเต่พอไปทำงานบริษัทบอกให้ไปเอาใบมรนะกับทางยาติเมียมา ผมบอกว่ามันยุ่งยากที่จะเอาใบมรนะมาได้ เพราะส่วนตัวผมกับทางยาติฝั่งเเฟนผมไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ครับ ผมขอให้สิทพักร้อน เค้าบอกว่าพักร้อนหักลากิจลาป่วยหมดเเล้ว ยังงี้ผมจะเตรียมรับมือเเก้ไขยังใงได้บ้างครับ ขอผู้รู้เเนะนำผมหน่อยครับ ทำงานทุกวันนี้เหมือนโดนเอาเปรียบเรยครับ ขอบคุณครับ

 123. ปริญดา เรือนเพชร says:

  ทำงานเป็นพนักงานรายเดือน ลากิจหยุด 3วันติดกัน(แต่มาทำงานชดเชยวันที่หยุด) นายจ้างสามารถหักเงินเดือน เราโดยไม่แจ้งได้หรือไม่คะ

 124. รุ่งกวี says:

  คือผมทำงานรปภแร้วโดนหักตังเนื่องไม่มาอบรมจำนวน500บาทคือผมผิดไหมคับผมต้องร้องเรียนที่ไหนคับ

 125. ดอกไม้ ทะเล says:

  สอบถามคะ…
  แฟนทำงาน บ. ขนมปัง แห่งหนึ่งในอุดรตั้งแต่06.00-20.00 โดยประมาณ แต่ไม่มีค่าลวงเวลา ให้ทำเกินเวลางาน4-6 ชม. ค่าเเรง 315/วัน (ยังไม่บรรจุ) ส่วนคนที่บรรจุก็ไม่มีค่าล่วงเวลา อย่างนี้เราสามารถแจ้งตรวจสอบหรือมีข้อมูลชี้แจงมั้ยคะ

 126. กิจจิพัฒน์ says:

  ผมทำงานถึงเดือนกันยายน61
  แล้วลาออกในเดือนตุลาคม61
  แต่ณวันนี้บริษัทยังไม่จ่ายเงินเดือนของเดือนตุลาคมให้เลยครับ
  ผมสามารถทำยังไงได้บ้าง
  โทรติดต่อไปก็บายเบียงบอกยังไม่มีเงิน
  แต่พนักงานที่ทำอยู่ทยอยได้เงินบางส่วนกันแล้วครับ

 127. สมใจ says:

  อยากทราบว่าถ้านายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน แล้วลูกจ้างไปแจ้งกรมแรงงานเพื่อดำเนินการฟ้องศาล แต่เหตุผลที่นายจ้างให้ออกจากงานเพราะมีความผิดโกงฐานเงินบริษัท เมื่อประมาน 2 ปีที่แล้ว ตอนนั้นนายจ้างได้จ่ายค่าชดเชยไปตามกฎหมายไปแล้ว แต่ทางกรมแรงงานบอกต้องจ่ายค่าปรับอีกเป็นเงินจำนวน 1 แสน นายจ้างไม่ได้จ่ายเพราะไม่ได้ทำผิด จนผ่านมา 2 ปี มีตำรวจโทรมาให้ไปจ่ายค่าปรับ ไม่ทราบว่ากรณีแบบนี้นายจ้างต้องทำอย่างไร *บริษัทได้ปิดไปแล้วค่ะ

 128. คธาวุธ says:

  ผมทำงานก่อสร้างครับคือผมต้องการออกจากงานมีค่าแรงค้างวิคอีก5วันผมมีธุระด่วนต้องออกจากงานแต่นายจ้างยังไม่จ่ายเลยต้องรอออกวิคหน้าผมต้องทำอย่างไรครับถึงได้ค่าแรงที่ค้างไว้ที่เหลือแบบไม่ต้องรอเพราะเปนงานก่อสร้างรายวันถือเป็นลูกจ้างชั่วคราวรึป่าวครับ

 129. Charinthip.k says:

  ในกรณีที่ วันที่ 13 ต.ค. 2561 วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่เป็นวันหยุดราชการนั้น ตรงกับวันเสาร์ซึึ่งเป็น ” วันหยุดทำการโดยปกติ ” แต่ในวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2561 ที่เป็นวันหยุดชดเชยตามปฏิทิน องค์กรไม่หยุดถือเป็นวันทำงานปกติ ประเด็นนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบว่าลูกจ้างหยุดได้หรือไม่ เพราะคงไม่ได้ เพราะนายจ้างก็มีวันหุดให้อย่างน้อย 13 วันต่อปี แต่ที่จะถามคือ สมควรไหมที่ไม่หยุดในวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ ทำไมถึงไม่รวมให้หยุดเช่นเดียวกับวันแรงงานแห่งชาติ อาทิ เช่น วันพ่อแห่งชาติ , วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นต้น

 130. พรเทพ says:

  การที่พนักงานขาดงาน นายจ้างมีสิทธิหักเงิน2แรงได้ไหมคะ. ในกฎของที่ทำงานตั้งไว้

 131. วิภา says:

  หากนายจ้างบังคับให้ลูกจ้างใช้ Social media ส่วนตัวอย่าง Facebook เพื่อแชร์ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์หรือการขายสินค้าของบริษัท และขู่ว่า ใครไม่แชร์จะหักเงินเดือน กรณีนี้มีกฎหมายข้อใดช่วยลูกจ้างได้บ้างคะ เพราะมีลูกจ้างที่ไม่อยากใช้พื้นที่ Social media ส่วนตัวมาทำงานให้บริษัท

 132. นางอรยา พี่พานิช says:

  ทำงาที่บริษัททรานซิชั้นอ็อฟทิคัลประเทศไทยจำกัด ตอนนี้ได้ถูกบริษัทบอกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดใๆ ซึ่งสัญญาจะครบกำหนด31ธันวาคม2561นี้แต่ทางบริษัทได้มาบอเฃิกจ้างให้ทำงานถึงสิันเดือน กันยายน2561 บริษัทจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้เราหรือไม่

  • วีริยา บ่อสุข says:

   หนูออกจากงานกะทันหันวันที่22พฤศภาคม2562ปกติเงินเดือนออกทุกวันที่3ของทุกเดือนแต่หนูออกกะทันหันวันที่3มิถุนายนเงินเดือนไม่ออกแต่วันที่3กรฏาคมที่จะถึงหนูเจาว่าหนูจะได้เงินเดือนไหมเจาบอกว่าไม่ออกให้จะออกอีกที่3สิงหาคมแบบนี้ผิดไหมค่ะ

 133. ดารารัตน์ ยิ้มแย้ม says:

  ทำงานได้เดือนครึ่งเงินออกทุกวันที่5พอดีวันที่2เป็นรอบเดือนปวดท้องหนักมากโทรลาที่บริษัทแต่ผู้จัดการร้านบอกไม่มีคนทำงาน ก็เลยต้องฝืนไปแต่ทำได้ครึ่งวันทนไม่ไหวขอกลับ ผจ.ก็ให้กลับวันที่3เป็นวันหยุดเราพอดีวันที่4 ผจ.โทรถามว่าจะมาทำงานไหมเราบอกไปสิได้พักวันหยุดดีขึ้นแล้วแต่ ผจ.ร้านบอกว่าเงินเดือนโดนระงับนะไม่ออก5แต่ไปออกให้วันที่12เราถามว่าทำไมล่ะ ผจ.บอกมันเป็นกฏห้ามหยุด1-4ถ้าหยุดเงินจะโดนระงับซึ่งตั้งแต่สัมภาษณ์งานไม่มีการแจ้งไว้เลยค่ะแล้วที่เรารู้ คือ เงินถ้าเลื่อนออกวันที่12นั้นหมายถึงคนที่ลาออกแต่เราไม่ได่แจ้งลาออกซึ่งโทรบอกเรางี้ทำไงได้บ้างค่ะ

 134. ศิวะเดชปัทมานุช says:

  อยากทรายว่าพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงานถ้าป่วยไปหาหมอที่อนามัย
  หรือรพสต.และมีมบรับรองแพทย์มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามปกติหรือไม่และใบรับ
  รองแพทย์ของอนามัยใข้แทนของรพ.ได้หรือไม่

 135. ฐิติมา. อ่อนน้อย says:

  ทำงานปั้มน้ำมันเป็นกะมี3กะแต่ละกะทำงานรวมวันละ9ชม.ไม่ได้พักเลยในช่วงเวลาทำงานตลอด9ชมและไม่ได้โอทีเลยสักวันแบบนี้นายจ้างทำผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะ

 136. ไก่ บุญสืบวงษ์ says:

  ถ้าทำงานยังไม่ครบ 1 ปีสามารถ ลาพักร้อนใด้ไหม 6 วัน

 137. รัชดาวรรณ เทพณรงค์ says:

  อยากทราบว่าบริษัทจัดเที่ยวแต่เราไม่ได้ไป
  แล้วบริษัทมีสิทธิ์ให้ใบเตือนรึไล่เราอกรึไม่

 138. วิลาวรรณ says:

  บ.ยกเลิกรถรับส่ง ทำให้ต้องออกจากงานสามารถได้รับค่าชดเชยไหมคะ

 139. สมศักดิ์ says:

  ผมทำงานร้านข้าวสานอ่อนนุช44นายจ้างให้ทำงานแต่8โมงเช้าถึง19.00นาทีและทำต่อเนึ่องไม่ได้หยุดพักและวันแรงงานก็ไม่ได้หยุดวันสำคัญก็ไม่ได้หยุดส่วนค่าล่วงเวลาก็30บาท/ช.มอย่างนี้ลูกน้องร้องเรียนกรมแรงงานได้มัยครับ

 140. วิจิตรา says:

  สอบถ
  ามหน่อยค่ะ​ ดิฉันทำงานในตำแหน่งรองผู้จัดการร้านอาหารแห่งนึง​ แต่ต้องออกมาทำงานเกือบทุกอย่างทั้งช่วยเสิร์ฟ​ เช็ดโต๊ะ​ เก็บโต๊ะและยังต้องืำงืนเอกสารอีกหลายๆอย่างแต่หัวหน้างานเก็บเก้าอี้ไม่ให้นั่งทำงานแต่ให้ยืนทำงานซึ่งต้องพิมพ์คอมพิวเตอร์​แบยนี้ผิดรึแ่าวค่ะแถมบางวันยังทำงานเกินแปดชม.โดยไม่ได้รับโอที

 141. นายสุกรรณ์ อาจชนะ says:

  กรณีที่นายจ้างเปลี่ยนข้อมูลวันเข้าทำงานของพนักงานมีผลกระทบต่อสิทธิของพนักงานอย่างไรบ้างครับ
  ขอบคุณครับ

  • วิภาวี ทองดอนยอด says:

   ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างทำงานแล้วมีเหตุจำเป็นที่ต้องหยุดงานพักฟื้น โดนมีใบรับรองแพทย์ไปยื่นกับนายจ้าง แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง แบบนี้ต้องทำยังไงคะ
   (ทางโรงพยาบาลออกใบรับรองแพทย์ให้พักฟื้อ7วัน)

 142. จิรประภา แก้วศรี says:

  กรณีที่นายจ้างรับพนักงานใหม่มาแทนแล้วไม่ได้บอกเราแบบนี้นายจ้างสามารถทำได้มั้ยคะ

 143. สายหยุด เจ็กกลัด says:

  วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของลูกจ้างนายจ้างบังคับให้มาทำงานวันนั้นๆได้หรือป่าว
  นายจ้างบอกว่าไม่มาทำงานวันนั้นๆนายจ้างจะให้ใบเตือนและพักงานลูกจ้าง นายจ้างสามรถทำได้หรือป่าวครับ

  • สมชาย พรหมมาศ says:

   อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันครับเพราะโดนบังคับมาเหมือนกัน

 144. ฉัตรนภา น้อยบำรุง says:

  อยากทราบว่าถ้าโรงงานสั่งพักงานเลยโดยที่ไม่มีการออกใบเตือน แล้วเราจะได้ค่าจ้างไหมค่ะ เเละโดนหักสวัสดิการด้วยค่ะ

 145. Sirirat says:

  อยากทราบว่า นายจ้าง มีลูกจ้างมากกว่า 3 คน แต่ไม่มีสวัสดีการด้านประกันสังคมให้ ผิดกฎหมายไหมคะ

  • รัชฎา แสงสุวรรณ says:

   นายจ้างไม่มีสวัสดิการให้พนักงานให้เงินพิเศษ2แรงแค่วันปีใหม่1วันกับวันสงกรานต์3วันไม่สบายลาหยุดก็หัก1วันเราสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างค๊ะ

   • กมลชนก ทับทิมไทย says:

    นายจ้างเบี้ยวค่าแรงโอที เงินเดือนขั้นต่ำไม่ตามเกณฑ์ สามารถเรียกร้องอเไรได้บ้างคะ

  • นพพล สุตะวงค์ says:

   กรณีนายจ้างไม่ออกสลิปเงินเดือนให้พนักงานละครับ

 146. อนุสรณ์ says:

  อยากขอคำปรึกษาผมโดนย้ายตำแหน่งงานคับผมควรจะต้องทำอย่างไรดีคับ(ผมไม่ได้อยากย้าย)

 147. ชายธง นิ่มคุ้ม says:

  งาน รปภ เงินเบิกมีดอกผิดไหมครับ
  เหมือนเงินกู้เลยยครับบ ขอความคิดเห้นหน่อย…….!!!

 148. นาย วิรุณ สามเส้ง says:

  การที่เราถูกเลิกจ้างกะทันหัน โดยที่ไม่มีความผิด ทำให้ต้องตกงานและมีผลต่อการดำรงชีวิต และไม่ได้รับเงินค่าจ้างหรือเงินชดเชยใดๆ เพราะไม่ได้ทำสัญญาจ้าง ตอนนี้ลำบากมาก ต้องทำยังไงได้บ้างครับ ขอคำชีแนะหน่อยครับ

  • รุ้งตะวัน เย็นโภคา says:

   อยากถามว่าหักเงินเดือนเราเรื่องลืมล็อคประตู
   หักเงินเดือนเรา100อย่างนี้ผิดหรือป่าวค่ะ
   ทำงานโรงแรมค่ะหักเราแบบนี้ทุกเดือนแล้วเงินเดือนจะเหลืออะไรค่ะไม่ได้ทำผิดอะไรเลยค่ะ

   • อรณิชาบุตรดาชุย says:

    ขอถามคะถ้าเรายุไม่ครบกำหนดแรงงาน2ปีเราขอลาออกนายจ้างไม่หัยออกเราเเรียกร้อง อะไร ได้ บาง คะลาออกตามกำหนดล่าล่วงหน้า45วันแต่นายจ้างไม่ย้อมเช็นหัยทำไงได้บางคะ
    อยากรุจิงๆๆคะเพราะตอนนี้จะลาออกเค้าบอกจะเช็นหัยไม่ยอมเช็นใครรุบอกน่อยคะ
    0909890327โทรหัยคำปรึกษาน่อยนะคะ

   • รติพร โพธิ์แก้ว says:

    ขอสอบถามค่ะ นายจ้าง เลื่อนจ่ายเงินเดือนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าถือ ว่าผิดไม๊คะ

  • prat says:

   จ้างแรงงานไม่จำต้องมีสัญญาครับ หากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานและจ่ายค่าจ้างให้ก็ถือเป็นจ้างแรงงานครับ ลูกจ้างสามารถติดต่อร้องทุกข์ที่สำนักงานสวัสดิการแรงงานตามจังหวัดที่ทำงานได้หรือจะนำเรื่องไปฟ้องศาลแรงงานได้ครับ

   • ดวงฤทัย เนตร์รักษา says:

    ที่บริษัท ไม่ให้ สามีภรรยาลาพร้อมกัน มีกฎหมายกรมแรงงานระบุไว้เหรอค่ะเป็นสิทธิของลูกจ้างหรือเปล่าค่ะ ทั้งที่ลาล่วงหน้า

  • ไพรัตน์ says:

   เข้าไปที่กรมแรงงานได้เลยนะครับตามเขตแต่ละเขตที่ของคุณอยู่หรือบริษัทนั้นอยู่ ให้ไปเรียกร้องต่อเขตได้เลยครับหากคุณมี การทำงานมากกว่า 3 เดือนหรือมีการทำงานมากกว่า งั้นก็จะแบ่งเป็น ค่าจ้างของแต่ละเดือนตามอัตราส่วนถ้าหากว่านายจ้างได้บอกเลิกจ้างโดยกระทันหันคุณสามารถเรียกร้องตรงนี้ได้กับกรมแรงงานณที่ทำการของบริษัทที่ท่านอยู่ โดยไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นเตรียมเอกสารในการทำงานชื่อบริษัทวันที่ออกและ เหตุผลในการให้ออกเพราะสาเหตุใดแจ้งกับทางเจ้ากรมได้เลยนะครับ

 149. สายันต์ แสนตี says:

  เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
  อยากถามว่า การที่นายจ้าง ใช้งานเรานอกเหนือจากงาน รปภ.เช่นงานก่อสร้าง งานขนดินถมลานจอด งานก่อสร้างอย่างอื่นอีกมากมายซึ่งไม่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยเลยนายจ้างไม่ยอมจ้างผู้รับเหมา มิหนำซำ้ยังให้ค่าตอบแทนเป็นคูปองแค่40บาทใช้ได้แค่ในโรงงาน อย่างนี้ถือว่าผู้ว่าจ้างทำผิดกฏหมายแรงงานหรือไม่

  • อภิชา says:

   มาสมัครเป็นพนักงาน รปภ.ผมนี่ ใช้งานนอกเหนือ จ่ายเพิ่มเเป็นพิเศษ เป็นค่าแรงเหมาเป็นงานๆ ไป

  • กานต์ มาวิน says:

   ขอถามหน่อยคับผมลาออกจากงานมาแล้วสมทบผมจะได้ตอนไหนคับ

  • รัดเกล้า says:

   สอบถามคับ.
   กรณีใบอนุญาติขับขี่ ประเภทสาธารณะทั่วไป. ชนิด ท.2. รถยนตร์ ไปถึงสิบล้อ
   ท.3 รถเทเล่อท์ (กึ่งพ่วง) ,พ่วง,บัส 12m
   ท.4. วัตถุไวไฟ
   (สอบประวัติ ค่าธรรมเนียม100 บาท)
   “สมมุติ….ตัวอย่างสภาพการทำงาน”
   … สถานที่ปฏิบัติงานเหมืองแร่ ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การลื่นไหลจากน้ำ เพราะเส้นทางที่ใช้เป็นดินแดง+ต้องราดน้ำเพื่อกันการกระจายของฝุ่น และมีการบรรทุกของที่มีน้ำหนักมากตั้งแต่10ตัน ไปจนถึง30-40ตัน และอาจมากกว่านี้ในบางครั้ง.
   … มูลค่าของพัสดุแต่ละชิ้นที่บรรทุกใส่มามีค่าเป็นแสนๆ บางชิ้นเป็นล้านๆ(ค่าเงิน”บาท” น่ะคับ) ต้องใช้เส้นทางที่จะว่า แห้งก็ไม่ใช้ จะเปียกก็ไม่เชิง พอเกิดความเสียหาย พขร. รับผิดชอบประมาณ20-30% ของมูลค่าพัสดุนั้นๆ
   … สภาพรถที่ใช้งาน. (รถเทเล่อท์) สภาพไม่เต็มร้อย ประมาณ 60-70% เห็นจะได้คับ

   หากสมมุติ..ผู้ประกอบการณ์-นายจ้าง
   กำหนดค่าแรง ประเภทที่2/320-330.
   ประเภทที่ 3/340-350.
   ประเภทที่ 4/360-400.
   (ปล.บังคับOT 1 ชม. เข้า 07:00-17:00น. )

   …. จากการสมมุติ ตัวอย่าง ข้อมูลข้างต้น ผมอยากจะขอให้ทางกระทรวง ช่วยพิจจารณา. เรื่องความสำคัญของใบขับขี่แต่ละชนิด ในการสมัครงาน และ ค่าแรงที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทางกระทรวงติดเห็นอย่างไร ความเหมาะสมของค่าแรง น่าจะเป็นอย่างไร.

   … เหนื่อยใจ ขอบคุณมากครับ…

 150. ปวีณา ตรีวิวัฒน์พงศ์ says:

  ในกรณีที่นายจ้างปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเราลงมาในหน่วยงานที่มีตำแหน่งงานที่น้อยกว่าเดิมนายจ้างสามารถปรับลดฐานเงินเดือนตามที่เราเคยได้รับได้หรือไม่
  และในกรณีที่เรารู้สึกว่าการโยกย้ายดังกล่าวไม่มีความยุติธรรมสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ

 151. น.ส สายใจ รุ่งแพน says:

  กรณีที่นายจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง ทำการยึดสมุดบ/ช และ ATM ของลูกจ้างไว้ และไม่ให้กด ATM เอง นายจ้างมีสิทธิ์หรือไม่คะ
  #ลูกจ้างชั่วคราว

   • เนย says:

    ขอสอบถามรายละเอียดหน่อยได้ไหมค่ะ ไม่รู้ข้อกฎหมายของกระทรวงแรงงานช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะ พอดีทำงานร้านกาแฟ ในตำแหน่งบาริต้า แห่งหนึ่งในย่างสี่แยกใน จ.เชียงใหม่นายจ้างจ้างเป็นเดือน พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ มันมี28วัน นายจ้างสามารถเปลี่ยนเป็นรายวัน ได้ด้วยหราค่ะ ทำงานมาเกือนจะปี ช่วยหาวิธีให้หน่อย ว่าแบบนี้โดนเอาเปรียบรึป่าวค่ะ

    • พิชา says:

     ถ้าทำงานมา15วันแล้วจะลาออกนายจ้างมีสิทธ์ยึดเงินเราไหมถ้าเราออกโดยไม่ได้แจ้งออกล่วงหน้า30วันที่นายจ้างยังหาคนใหม่ไม่ได้ ถ้านายจ้างอ้างว่าอันดับบริษัทเสียหายหักค่าเสียหายอย่างนี้ได้ไหม

     • อัมพร says:

      สอบถามการลาออกจากงานนายจ้างมีสิทธิ์อายัดบัญชีเงินเดือนเราไหมค่ะ

    • อรอุมา says:

     ถ้าเราถูกเลิกจ้างผู้จ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนให้เรานะวันที่สิ้นสุดการทำงานไหมค่ะคือวันที่สิ้นสุดการทำงานคือวันที่21แต่ผู้จ้างไม่ยอมจ่ายเงินในวันนั้นบอกให้มารับตอนสิ้นเดือนแบบนี้ถูกต้องไหมค่ะ

     • ณัฐวดี says:

      ในกรณีที่เราทำเรื่องลาออกแล้ว แต่ทางบริษัทไม่ยื่นเรื่องลาออกให้ ทำให้เราเสียสิทธิ์การใช้ประกันสังคมในกรณีว่างงาน แบบนี้สามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ ร้องเรียนได้ไหมคะ

      คือเราออกจากงานแล้ว เค้ายังโอนเงินเดือนมาให้ (แต่เราโอนคืนไปทั้งหมดแล้ว) พอเค้าไม่ทำเรื่องลาออกให้ ประกันสังคมก็เสียสิทธิ์ไปด้วย เนื่องจากเราลงทะเบียนว่างงานไปแล้ว ตั้งแต่ตอนที่ลาออก

    • อุทัย เกื้อชุม says:

     สอบถาม ทำงานมาปีกว่าแต่ไม่บรรจุให้ และจะลาคลอดบุตร แต่บริษัทกับพูดจะไม่ได้เงินชดเชยในระยะ 3เดือน แบบนี้ถูกต้องหรือผิดคับ

    • สุพิศ ป้องวิเศษ says:

     สอบถาม เราเป็นพนักงานขายที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพ เราคิดว่าเราถูกเอาเปรียบและทำให้เราเสียค่าล่วงเวลา วันทำงานปกติ 8 ชั่วโมง ก็จะเลิกงาน 18:30น แต่ถ้าทำโอที 09:30-22:00น. ในวันที่เกิดเรื่องทางห้างสรรพสินค้ามีงานมิดไนท์เซล เวลาก็จะ 09:30-24:00น และเรามีธุระไม่ต้องการทำโอ เราจึงขอพี่บริษัทเดียวกันที่ทำงานด้วยกันในวันนั้นแล้วเขาก็อนุญาตไม่มีปัญหาอะไร บริษัทเราไม่มีปัญหาอะไรในการไม่ทำโอที เพราะว่าใครทำเยอะ คนนั้นก็ได้เยอะ ขอแค่ต้องมีใครคนไดคนนึงอยู่ประจำร้านค้า ***เรื่องมีอยู่ว่า ทางห้างไม่ยอม/ผู้จัดการคนนั้นไม่ยอม( แต่มาเช็นอนุมัติให้เราไม่ทำโอทีได้…) แต่พอเรากลับไปถึงบ้าน เวลาประมาณ 20:00น. ส่งข้อความเข้าไปในไลน์กลุ่มที่มีพนักงานจำนวนมาก (บอกว่าเราไม่สามารถออกโอทีได้ ส อา. ให้มาเสียเงินค่าออกโอ ชั่วโมงล่ะ 37 บาท เราอยากทราบว่าเราสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้ไหม….?????

   • ทวีศักดิ์ จันทร์ศรี says:

    เข้าจะให้ใบเตือนผม เพราะเขาบอกว่าผมไม่ให้เกรียติหัวงานครับ ผมบอกว่าผมทำไม่ทัน แต่หัวหน้าจะเอาแต่งานอย่างเดียวครับ ผมเลยบอกไปว่าถ้าคุณทำทันผมยินดีจะลาออก แต่ถ้าไม่ทันคุณจะลาออกไหม เหมือนกับการเดิมพันนะครับแบบนี้ผมผิดหรือเปล่าครับแล้วโทษของผมรุนแรงถึงขั้นใบเตือนหรือเปล่าครับช่วยบอกที่ครับ

     • สุภณัฏฐ์ says:

      วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ค่าแรง เพิ่มอีก 1 เท่าใน การทำงาน 8ชั่วโมงแรก และ ได้ค่าแรง 3 เท่า หลักจากการทำงานครบ 8 ชั่วโมงแรกครับ

     • ก่อเหตุ says:

      จริงๆนายจ้างต้องจ่ายเป็นค่าจ้างซึ่งมีอัตรามากกว่าค่าจ้างในวันทำงานทั่วไปให้กับคุณนะครับ แต่หากคุณยอม ไม่รับค่าจ้าง คุณก็จะได้วันลาพักผ่อนไว้สะสมเพิ่มเติมครับ

     • สุริญวดี says:

      ก่อนหน้านี้ทำงานมาัคยได้ค่าคอม พออยู่มาวันหนึ่งเค้าบอกเลิกค่าคอมโดนที่ไม่ให้เราต่อไปเค้าบอกเลิกกลางคันแบบนี้เค้าผิดมั้ยค่ะ

     • ศรัญญู นะมิตร says:

      Saranyoo สอบถามหน่อยครับถ้าออกจากงานโดยที่เราไม่ได้ลาออกเพราะต้องกลับไปอยู่บ้านแต่นายจ้างยังไม่จ่ายเงินเข้าบัญชีแต่ให้เรารอรับเชก30-45วันต้องทำยังไงครับถึงจะได้เงินค่าจ่างเร็วที่สุด

    • บุญสม says:

     สอบถามหน่อยครับคือตอนนี้ที่บริษัทมีเพื่อนทำงานมาเป็นสิบๆสอนงานคนใหม่ไปก็หลายคนเเล้วพอมาวันนี้เจ้านายใช้ให้เขาไปทำงานก่อสร้างชึ่งไม่เกี่ยวกับงานบริษัทที่ทำอยู่บริษัทเอาเปรียบเรารึป่าวครับแล้วเราควรจะทำอย่างไร

     • Pattaree Phanomphai says:

      สอบถามหน่อยค่ะ
      ถ้าเราทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป
      ออกจากงาน
      เรามีสิทธิเรียกร้องอารัยจากนายจ้าง
      จากอายุการทำงานของเรามั่งค่ะ

    • พงศ์สิทธิ์ นุ้ยแหลม says:

     ผมทำงานมา8 เดือนแล้ว โดนใบเตือน 2 ใบแต่นายจ้างสั่งพักงาน 90 วันโดยไม่จ่ายเงินเดือนความผิดก็ไม่มากมายแค่ทำงานไม่ถูกใจเท่านั้น ผมว่าการสั่งพักงานไม่ไม่เป็นธรรมเลยครับ ผมต้องทำยังไงครับเผื่อเรียกร้อง สิทธิการทำงาน เพราะ 90 มันเท่ากับไล่ออกเลยนะครับ

     • พงศ์สิทธิ์ นุ้ยแหลม says:

      ช่วยตอบด้วยนะครับผมมึนงงไปหมดแล้วครับ

   • จิราพร says:

    ถ้าทำงานกับนายจ้าง นายจ้างไม่ทำประกันสังคมให้ เราวามารถร้องทุกข์ ถ้าร้องทุกข์ เจ้าของกิจการจะทราบหนือไม่ ใครแจ้ง ทางกรมแรงงานจะปิดเป็นความลับคนที่มาร้องทุกข์ไหมค่ะ

    • ณัฐธิดา สิทธิจันทร์ says:

     ทำงานมา5ปีกว่าเงินเดือนไม่ได้ขึ้นตามกรมเราสามารถทำยังไงได้ค่ะ

     • ศรัญญู นะมิตร says:

      สอบถามหน่อยครับถ้าออกจากงานโดยที่เราไม่ได้ลาออกเพราะต้องกลับไปอยู่บ้านแต่นายจ้างยังไม่จ่ายเงินเข้าบัญชีแต่ให้เรารอรับเชก30-45วันต้องทำยังไงครับถึงจะได้เงินค่าจ่างเร็วที่สุด

   • พิมผกา บุญพันธ์ says:

    กรีณีลาออกจากงาน เราเขียนใบลาออกอย่างถูกต้อง ชึ่งใบสัญญาต้องลาออกล่วงหน้า1เดือน เราใช้วันนักขัติฤกษ์ลา แล้วก็พักร้อนลา ส่วนที่เหลืออีก11วัน รวมวันหยุดประจำสัปดาห์2วัน ซึ่งเท่ากับว่าเราขอลากิจไม่รับเงินอีก9วัน เราได้สอบถามทางโรงแรมไปแล้วว่าลาได้ไหม แต่ไม่มีการติดต่อกับมาจากนายจ้าง ซึ่งเราก็คิดว่าได้ พอถึงวันเงินเดือนออก เรากับไม่ได้เงินในส่วนที่เราต้องได้ เขาว่าเราทำผิดกฎการลาออก อย่างนี้มีความผิดไหม

   • นายบัญชา โนนสีลา says:

    กรณีที่ผู้จ้างไม่ออกเงินให้เราแล้วเอาพวกเราไปประจานในโลกโซเชียลว่าพวกเราไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ เราสามารถเอาผิดนายจ้างได้ไม่ค่ะ

   • เยาวลักษณ์ says:

    กรณีนายจ้าง จ่ายค่าเงินเดือนให้แค่70%และไม่บอกล่วงหน้า ผิดกฎหมายไหม

   • ธนวัฒน์ อำนวยล้อเจริญ says:

    ผมทำงานมาเต็มเดือนไม่ลาไม่ขาด สิ้นเดือนผมลาออกกระทันหัน ผมโดนหักเงินเดือนได้แค่ครึ่งหนึ่งจาก 9000เหลือแต่4500 เขาว่าผมต้องแจ้งก่อน 30วัน ถึงจะไม่หักเงินแบบนี้นายจ้างผิดมั้ยครับ ผมสามารถทำอะไรได้บ้าง

  • Tawan says:

   สอบถามครับ กรณีลาคลอดบุตร สามารถหยุดได้ 90 วันไช่ไหมครับ และถ้าบริษัทตามไห้กลับไปทำทั้งๆที่ยังไม่ครบกำหนดที่ลา บริษัทมีความผิดไหม…ครับ และต้องทำยังไงครับ

   • Areeya says:

    *ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ลายากมากค่ะ เวลาป่วยในโรงงานก็ไม่ไห้หยุดนะคะไห้ทำจนกว่าเราจะไม่ไหวไปเอง ถึงจะพาเราไปโรงพยาบาล ลาพักร้อน1ปีได้ใช้สิทธิ์6วัน แต่ บ.นี้ยากค่ะจะลาพักร้อนทีต้องรอไห้งานไม่มีถึงจะลาได้ ลากิจ ทำทุระเสร็จก็ต้องกลับมาทำงานต่อ
    *บังคับไห้ทำโอทีค่ะ เดือนๆนึงฟาดโอทีไปเกือบ80 ชั่วโมงมันไม่ไหวนะคะ บางอาทิตย์เลิกงาน3-4ทุ่มทุกวันร่างกายมันล้าแถมเราขอไม่เอาโอยังไม่ไห้ออกโออีกค่ะ แถมเวลารับเงินเดือนบางทีเงินหายโอทีได้ไม่ครบแบบนี้ก็ได้หรอคะ

   • อรชร มันโร says:

    ในกรณีที่นายจ้างไม่ยุติธรรมกับเราเค้าเป๋นตนต่างชาติทำให้ทุกข์มาก ต้องไปหากมอเพื่อปรับอารมณนายจ้างฟังความข้างเดียวทำให้รู้เก็บกดเราสามาาถฟ้องกรมแรงงานได้มั๊ยค่ะเหมือนจะกดดันให้เราลาออกเอง

    • Wiyada says:

     สอบถามคะ เราทำงาน วันละ 10ชมขึ้นไปเกือบทุกวันเป็นเวลาหลายปี ไม่เคยได้otเลย นายจ้างมีความผิด ฟ้องร้องได้มั่ยคะ

    • วีระศิษฎ์ อิศรนาเวศ says:

     สอบถามหน่อยครับผมทำงานรับเหมา ติดตั้งงานเหล็ก มีคนมาขอทำงาน เขามาทำบ้างไม่ทำบ้าง วันไหนมาทำก็ให้ตังค์ไปวันไหนไม่มาทำ ก็ไม่ได้ตังค์ เพราะเขามีงานอื่นด้วยแบบนี้ถือเป็นลูกจ้างไหมครับ แล้วถ้าเขา ทำงานของเราทำให้เกิดความเสียหายจะเรียกร้องอะไรได้บ้างครับ

  • สุธาสีนี จันทรสุคนธ์ says:

   ขอสอบถามค่ะ ลาคลอดมาได้1เดือนกว่าแต่ยังไม่ถึง3เดือน จะไปทำงานก่อนกำหนด ปกติทำงานธุรการในออฟฟิตแต่หลังกับมาจากลาคลอดย้ายหนูไปทำคิวซีเหตุผลเพราะคนตำแหน่งนั้นออก แบบนี้ทำได้ด้วยเหรอค่ะ

  • นพร โกรินทร์ says:

   ถ้าที่ทำงานหัวหน้าให้เราย้ายสาขาโดยที่ไม่ได้มีความผิดไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ไหมค่ะ

  • ญา says:

   เราทำอาชีพ รปภ ถ้าเกิดเราออกจากงานโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า จะได้รับเงินที่ค้างวิกมั้ยครับ หักลบค่าอุปกรแล้วจะเหลือหลายพันครับ

  • อรุณรัตน์ บัวทอง says:

   กรณีเป็นลูกจ้างเหมาบริการในหน่วยงานราชการเซ็นต์สัญญาทุกปีงบประมาณถ้าไม่มีการต่อสัญญาปีต่อไปต้องแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ยังไงค่ะ

  • กัณฑิกา says:

   เราลางมา เข้า รพ แล้ว แต่ฝากใบลาใบรับรองแพทย์ไป ในขณะเราอยูา รพ. แต่มาง บุคคลไม่รับ และ จะให้เราไปยื่นด้วยตัวเอง มั้งๆที่เรา มีการไลท์ ลาไปแล้ว และ เราก้อยู่ในช่สงลาคลอดด้วย แล้ว มีการบอกจะไม่ส่งประกันสังคมให้จะไม่ให้เงินเดือนเรา แบบนี้ ต้องทำยังไงคะ

   • Porthip klomklom says:

    กรณีของหนูหัวหน้าให้ออกเนื่องจากมาทำงานสายแต่ยังไม่เกิน8โมงครึ่งค่ะ(ทำงานจริง7.30นแต่ต้องเลิก05.00นค่ะ)แต่เขาไม่ยอมจ่ายวันหยุดหนูที่ตรงกับปีใหม่30-2มค63และก็วันที่30ธค62หนูก็ต้องได้เงินค่าแรงค่ะ..เพราะวันที่5ธคม62เป็นวันหยุดวันพ่อแต่เขาให้พวกหนูมาทำงานบอกว่าทำใช้แทนปีใหม่ในวันที่30ธม62
    ที่หนูคิดค่าแรงที่หนูทำค้างไว้ทั้งหมด12แรงเป็นเงิน3,900บาทส่วนค่าแรงที่หายไปคือ5แรงเลยค่ะหนูได้รับเงินค่าแรงมาแค่2,119บาทค่ะรวมหัก.ปกส.แล้วค่ะหายไป1,625บาท
    #ปีใหม่วันหยุดนักฆฯทางบริษัทเขาก็บอกไม่จ่ายให้ค่ะตามกดหมายเขาต้องจ่ายให้หนูไมค่ะในกรณีที่หัวหน้าให้หนูออกเพราะมาสายค่ะแทบโดนหัก2แรงในวันที่เขาให้หนูออกแต่เขาบอกที่เขาหักเพราะว่าหนูขาดงานไปชะงันตามความเป็นจริงคือเขาให้หนูกลับบ้านเองจะมาหักหนู2แรงด้วยเรื่องอะไรค่ะปีใหม่ก็ไม่ยอมจ่ายแทบหักหนูสองแรงอีก
    *แบบนี้หนูต้องทำอย่างไงดีค่ะ*หนูมีพาระที่ต้องใช้จ่ายเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้
    (ขอบคุณนะคะที่ให้ความเรื่องกดหมายแรงงานค่ะ)

    • EasyInsureBroker says:

     สวัสดีครับ คุณ Porthip klomklom

     กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของค่าแรงงาน รบกวนคุณ Porthip klomklom สามารถโทรปรึกษาด่วนได้ที่ 1506 กระทรวงแรงงาน ได้ตลอด 24 ชม. เพียงแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วเจ้าหน้าที่จะแนะนำขั้นตอนต่อไปครับ

  • อคิราภ์ says:

   ขอสอบถามค่ะ เป็นพนักงานขายค่ะ หน้าที่มีคือขายสินค้า แล้ววางบิล และตามเก็บเงินกับบริษัทลูกค้า หลังจากเก็บเงินแล้วบริษัทจึงจะจ่ายค่า commission ให้ แต่ข้าพเจ้าลาออกล่วงหน้า 1 เดือนตามกฎบริษัท หากแต่อยากสอบถามว่า ในส่วนของ commission ที่ได้วางบิลไว้ในเดือนที่ลาออก แล้วลูกค้าะจ่ายเงินตามดิวที่ทางบริษัทไว้ในเดือนถัดไป พนักงานมีสิทธิ์ต้องได้ commission ในส่วนนี้ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *