ประกันสังคม

ข้อมูลประกันสังคม ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ !

ประกันสังคม

ประกันสังคม เชื่อว่าเกือบทุกคนคงรู้จัก แต่อาจจะยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับอย่างเต็มที่ รู้แต่ว่าทุกสิ้นเดือนจะต้องโดนหักค่าประกันสังคมแน่นอน  วันนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการทำประกันสังคมที่แท้จริง จึงจะนำเสนอบทความเกี่ยวกับประกันสังคมแบบเข้าใจง่ายๆ ให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อรับสิทธิอย่างเต็มที่ และบอกต่อเพื่อนร่วมงานจะได้เข้าใจถึงสิทธิที่ตนเองพึงจะได้รับจากประกันสังคม

ประกันสังคม คือ หลักประกันของคนมีรายได้ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกันความเสี่ยง จากการว่างงาน การเจ็บป่วย การคลอดบุตร การสงเคราะห์บุตร การเสียชีวิต ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์เหล่านี้จากประกันสังคม และสิทธิอื่นที่เพิ่มขึ้นตามกำหนดในอนาคต ทำให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิต แม้ในช่วงที่ตกงานหรือเจ็บป่วยก็จะมีเงินทดแทน และได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ดี  แม้ยามแก่เฒ่าก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ และค่าชดเชยในกรณีอื่นๆอีกหลายอย่าง

ผู้ประกันตน คือ ในการทำประกันสังคมมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

1 ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนภาคบังคับ  คือ ลูกจ้างที่เข้าทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี วันเข้าทำงาน ถือว่าเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

2 ผู้ประกันตนตามมาตร 39 หรือ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ  คือผู้ที่เคยประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนภาคบังคับมาแล้ว แต่ได้ลาออก เกิน 6 เดือน และเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และขอสมัครเข้าใช้สิทธิ์ประกันสังคมตามมาตรา 39  โดยจ่ายเงินเข้าสมทบกองทุนประกันสังคม ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเช่นกัน

3 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือผู้ประกันตนภาคความสมัครใจ  ผู้ประกันตนประเภทที่สามนี้ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้าตามมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39  และต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี เช่น พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์  ฟรีแลนซ์

ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง

1 กรณีเจ็บป่วย หรือ เกิดอุบัติเหตุ  ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิในการเข้ารับการักษาพยาบาล  ทั้งทางโรคทางร่างกาย และจิตใจ เช่น  โรคทางจิต และแม้แต่ยาต้านไวรัสเอดส์  และโรคมะเร็ง 10 ชนิด ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้ และได้รับสิทธิในการรับเงินทดแทน  ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน ระหว่างหยุดทำงานเพื่อรักษาตัวอีกด้วย ทำให้บรรเทาผลกระทบเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวน้อยลง

2 กรณีทุพพลภาพ   ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดทุพพลภาพที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน ผู้ประตนก็สามารถเบิกค่าบริการทางแพทย์ เงินทดแทนการขาดรายได้จากากรทุพพลภาพ ร้อยละ 50 ของค่าจ้างตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหลักประกันที่ทำให้ลูกจ้างสบายใจขึ้น หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา

3 กรณีเสียชีวิต ที่ไม่ใช่จากการทำงาน เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต ผุ้จัดงานศพ ก็สามารถเบิกค่าทำศพได้ 40,000 บาท  และทายาทยังได้รับเงินสงเคราะห์ โดยคิดจากเงินเดือนเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง ถึง ห้าเดือน ส่วนระยะเวลาที่ได้รับเงินสงเคราะห์นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนด้วย

4 กรณีคลอดบุตร  ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ครั้งละ 13,000 บาท และผู้ประกันตนยังได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้อีกร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นเวลา 90 วัน  ทำให้คุณแม่คุณพ่อหมดกังวลเรื่องค่าทำคลอด และยังได้รับเงินทดแทนในช่วงลาคลอดอีกด้วย

5 กรณีสงเคราะห์บุตร หากผู้ประกันตนมีบุตรที่มีอายุตั้งแต่ 0-6 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายรายเดือนๆละ 400 บาท  ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้

6 กรณีชราภาพ  ซึ่งจะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพ เมื่อผู้ประกันตนมีอายุ 55 ปี แต่ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนด้วย ซึ่งมีเงินก้อนไว้ใช้ในยามเกษียณหรือเลิกทำงานไปแล้ว

7 กรณีว่างงาน  ผู้ประกันตนที่ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้า จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็นเวลา 180 วัน  และกรณีที่ผู้ประกันสังคมลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 30 ของเดือน เป็นระยะเวลา 90 วัน  แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน

ซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนทุกเดือนอาจจะยังไม่ทราบ ประกันสังคม ถือว่าเป็นทั้งประกันสุขภาพและประกันความเสี่ยงต่างๆในการทำงานและการดำรงชีวิต  ทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิที่เป็นประโยชน์ และให้มั่นใจได้ว่า การที่ถูกหักประกันสังคมทุกเดือนนั้น หากผู้ประกันตนอยู่ในทั้ง 7 กรณีก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้แน่นอน ทำให้ผู้กันตนอุ่นใจ เหมือนมีหลักประกันชีวิต ไม่แพ้สวัสดิการของข้าราชการ

เรียบเรียงโดย ประกันภัยรถยนต์

Loading

39 thoughts on “ข้อมูลประกันสังคม ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ !

 1. Pingback: โรคซึมเศร้า คืออะไร อาการและสาเหตุ พร้อมวิธีรักษาที่ถูกต้อง - Easyinsure

 2. สุทธิพงษ์ says:

  เกิดอุบัติเหตุขาหักแล้วไปทำงานไม่ได้ หยุดงาน3เดือน เราจะได้เงินค่าชดเชยจากการที่เราไม่ได้ทำงานไหม

 3. ดวงพร ลียะวนิช says:

  อยากทราบว่าเป็นลูกจ้างอยู่กรมชลประทานเพิ่งถูกหักประกันสังคมไปตอนปลายปีพฤศจิกา 58 ตอนนี้ดิฉันอายุ56ตอนเลิกจ้างอายุ 60 ปีจะได้รับเงินคีนไหมค๊ะ

 4. Pingback: ข้อดี - ข้อเสีย ประกันสุขภาพ ที่ทุกคนควรจะรู้เอาไว้ 2018

 5. ยุพา คงลื่น says:

  อยากทราบว่า ยังทำงานอยู่ และอายุยังไม่ถุึง 55 สามารถ ไปรับเงินบำเน็จบำนาญได้ไหม

 6. นางสาวขนิษฐา เบี้ยทอง says:

  กรณีคลอดบุตรคนที่3ไดรับเงินชดเชยการหยุดงานจากประกันสังคมไหมคะคลอดคนที่3เดือตุลาคม2561คะ

  • easyinsure says:

   เรียนคุณ ขนิษฐา เบี้ยทอง

   สำหรับกรณีคลอดบุตรคนที่ 3 หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกเงินชดเชยการหยุดงาน สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 1506 ครับ

 7. พิชญาณิณ says:

  หยุดงานเพราะแพ้ท้อง ไม่รู้ว่ากรณีนี้นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างหรือเปล่าคะหรือเราเบิกจากประกันสังคม

 8. บังอร คณะมูล says:

  คือว่าเราเกิดอุบัติเหตุในงานหมอให้หยุด1เดือนแตครบแล้วหมอให้หยุดอีก23วันไม่ทราบว่าตัวเราต้องมีอะไรไปเดินเรืองกับกองทุนำหมค่ะเห็นหมอใบร้องขอเงินทนแทนให้เจ้านายแต่ทำไหมเราไม่ได้เช็นอะไรและเราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนทนแทนการขาดรายได้ไหมค่ะและเราขะได้ใบอะไรไปยนไหมค่ะหรือบริษทเดินเรืองให้เราแต่บริษทว่าโรงบาทเป็นคนเดินเรืองให้เราจริงไหมค่ะสิทธิ์ทีเราควรจะได้เราก็อยากได้อยากรับรู้ค่ะในเมื้อเรืองมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครอยากเจ็บตัวและเสียเวลาทำงานขาดรายได้หลายอย่า

 9. คมกฤช ทองแพง says:

  ลาออกจากงานแล้ว และในส่วนประกันสังคมจะจ่ายเงินที่บริษัทหักจากเงินเดือนทุกเดือน จนครบ180 เดือน หรือเลยกว่า180 แต่อายุไม่ถึงเกษียณ จะได้รับเงินในส่วนนี้ได้อย่างไร

 10. นางภัทรา เสนี says:

  ประกันสังคมลูกจ้างจะถูกหัก 1 ส่วน /นายจ้าง 1 ส่วน /แล้วรัฐบาลมีจ่ายสมทบให้ด้วยมั๊ยคะ กี่เปอร์เซ็น เช็คดูแล้ว
  รัฐบาลจ่ายให้น้อยมากๆ อยากทราบว่ารัฐบาลจ่ายให้เท่าไหร่ จ่ายใก้กับกองทุนไหน

 11. ชัชวาล says:

  กรณีสงเงินประกันสังคมตลอดแต่ไม่เคยยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจนตอนนี้มีบุตรสองคนอายุ 4 ขวบ กับอีกคน อายุ 2 ขวบ
  1.ถ้ายื่นในตอนนี้จะได้หรือเปล่า
  2.ถ้ายื่นแล้วได้รับเงินสงเคราะห์บุตรทั้ง 2 คนหรือไม่
  3.ถ้ายื่นแล้วจะได้รับเงินสงเคราะห์ย้อนหลังหรือไม่
  4.ถ้ายื่นแล้วระยะเวลาที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องรออนุมัตินานแค่ไหน

 12. ชานนท์ ทองสะอาด says:

  คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็ง แต่ท่านทำอาชีพอิสระ ส่วนลูกทำงานอยู่กระทรวงยุติธรรมเป็นพนักงานราชการ มีประกันสังคมอยู่ ไม่ทราบว่าสามารถใช้สิทธิประกันสังคมกับคุณแม่ได้หรือไม่ครับ

 13. ปรีดี โยธีพิทักษ์ says:

  เคยยื่นใบลาออกแต่บริษัทขอให้ทำงานต่อ แต่ทางบริษัทเอาชื่อออกจากระบบบริษัทไป 3 เดือน หลังจากนั้นทางบริษัทก็เอาชื่อกลับเข้ามาในระบบ ขณะนี้อายุ 60 ปีจะลาออก ทางบริษัทจะคิดอายุงานให้แค่ช่วงหลัง บอกว่าช่วงแรกมีการลาออกแล้ว ทั้งที่ความจริงทำงานต่อเนื่องมาตลอด ควรทำอย่างไรดีคะ

 14. จีรนันท์ แก้วสว่าง says:

  ถ้าเรารับเงินบำนานเรายังต่อมาตรา39ได้หรือป่าวประกันตนเองค่ะ

 15. ศศิมล แสนสีมน says:

  ออกจากมาตรา33นานแล้ว อยากกลับเข้าไปมาตรา40ต้องทำอย่างไรและจ่ายเงินสมทบเดือนละเท่าไหร่ค่ะ

 16. จตุพร says:

  พอดีตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งมีการหักประกันสังคมทุกเดือนแต่พอมาเช็คการส่งประกันสังคมย้อนหลังมีเดือนนึงคือกันยา 60 ไม่มีการส่งเงินสมทบเข้ามา อยากทราบว่า
  1.ต้องทำอย่างไรบ้างคะกับเหตุการณ์นี้ พอแจ้งกับบริษัทฝ่ายบุคคลแจ้งไม่เคยขาดส่ง แต่ไม่มีเอกสารให้ดู
  2.ประกันสังคมขาดไป 1เดือนพนักงานอย่างเราจะเสียสิทธิอะไรบ้างคะทั้งปัจจุบัน และอนาคต
  3. ก่อนหน้านี้เคยส่งตัวเองมาตรา 39 หากเดือนไหนไม่มีการนำส่งเข้ามาจะมาหนังสือแจ้งเตือนเพื่อให้นำส่ง อยากทราบว่า ถ้าเป็นมาตรา 33 มีการแจ้งเตือนไหมเพราะไม่เคยเห็นมีหนังสือหรือเอกสารใดส่งมา

 17. อนุโลม พืชพันธ์ไพศาล says:

  กรณีส่งครบ6เดือนแล้วอายุครบ60ปี(เกษียร)จะได้รับสิทธิ์ชดเชยร้อยละ30%จำนวน90วันหรือเปล่าครับ

 18. อนุโลม พืชพันธ์ไพศาล says:

  กรณีอายุถึงเกษียร 60 ปี ส่งเงินเกิน 6เดือนจะได้สิทธิ์ชดเชยร้อยละ 30%เป็นเวลา 90วันไหมครับ

 19. จุไรรัตน์ โลมะบุตร says:

  เป็นเกล็ดเลือดต่ำนอนรักษารพ.หมอให้กลับพักฟื้นที่บ้านเบิกประกันได้มั้ยค่ะ ถ้าได้มีหลัก,านอะไรบ้าง

 20. รุ่งนภา says:

  ทำไมไปตรวจมะเร็งปากมดลูกต้องเสียเงินค่ะ ในเมือเรามีประกันสังคมและตรวจกับ รพ.ทีเรามีสิทธิ์ แล้วทีไปตรวจเพราะเจอว่ามีเชื้อ หมอเลยนัดตรวจทุกๆ3เดือน แต่ทุกครั้งทีไปตรวจต้องเสียค่าตรวจ

 21. Pingback: ประกันสังคม ประกันตนเอง คืออะไร รู้ไว้อย่ารอช้า เดี๋ยวจะทิ้งเงินก้อนโตไป !

 22. นพรัตน์ says:

  ถ้าเราเป็นโรคไตแล้วเรายังขอประกันตนเองได้หรือเปล่าครับ แล้วถ้าได้จะคุ้มครองในเรื่องการฟอกเลือดหรือเปล่าครับ

 23. อารยา จู้ประภัทร says:

  กรณีฉุกเฉิน ได้เรียกรถพยาบาลมารับคนไข้นอนติดเตียงเราสามารถเบิกค่ารถพยาบาลได้ไหมค่ะ

 24. คุณนิว says:

  ประกันสังคม นี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆ

  • วิไลวรรณ says:

   เคยออกงาน7/60ยื่นผู้ว่างงานและทำงานเดือน9/60แต่ตอนนี้ออกจากงารมาพักรักษาตัวจะยื่นผู้ว่างงานได้ไหมค่ะ

 25. ป๋าอ้วน ชื่อนี้เสียไม่ได้ says:

  สิทธิ์ประกันสังคม ถ้าใครศึกษาแล้วใช้ให้เป็น ผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับ

 26. สุชาดา says:

  กรีณีที่ลาออกจากที่เก่า โดยที่ทำงานวันที่ 15/05 เป็นวันสุดท้าย และยื่นวันลาพักร้อนต่อจนถึงวันที่ 20/05
  แต่จะเริ่มงานใหม่ในวันที่ 15/05 จะมีผลกระทบเกี่ยวกับการจ่าย หรือวันที่ออกจากที่เก่าขัดแย้งกับการทำงานในที่ใหม่ ของการต่อประกันสังคมมั้ยค่ะ

 27. ลำดวน สาตรี says:

  กรณี ป่วยไวรัสซี ผู้ป่วยไม่ได้รับใบส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ประกันสังคมกำหนด จ่ายเงินเอง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่คะ

 28. สิทธิพงษ์ says:

  ผมเป็นพวกแรงงานนอกระบบครับ ทำงานอาชีพอิสระครับ เมื่อก่อนนี้เคยคิดจะสมัครเป็นสมาชิกประกันสังคมตามมาตรา 40 ครับ อยากทราบว่า พวกมาตรา 40 จะมีการเหลียวแล และ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้ทัดเทียม กับ ประกันสังคมมาตรา 39 ไหมครับ

  • Sophon says:

   สอบถาม ถ่าเป็นผู้ประกันตน ได้รับเข้าการผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่เราประกันตนไว้ สอบถามว่าเราสามารถเบิกค่า ห้องที่เรานอนพักฟื้นได้หรือไม่ ครับ

 29. นางสาวราณี มังกร says:

  อยากทราบว่าเงินสงเคราะห์บุตรของลูกสาวของเดือนเมษาทำไมไม่เข้าค่ะลูกสาวพึ่งได้4/8เดือนเองค่ะ

  • moonewzii1 says:

   คุณราณี มังกร

   สามารถติดต่อสอบถามเรื่องเงินสงเคระห์บุตรกับทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้เลยนะคะ
   ที่เบอร์สายด่วน 1506 เป็นเบอร์ให้บริการสอบถามข้อมูลประกันสังคมค่ะ ^^

   • Yolradee says:

    กรขอเงินทดแทนขาดรายได้เนื่องจากต้องรับการรักษาตัวที่รพ.นี่เราขอย้อนหลังได้กี่เดือนคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *