Chat with us, powered by LiveChat

ข้อมูลประกันสังคม ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ !

ประกันสังคม

ประกันสังคม เชื่อว่าเกือบทุกคนคงรู้จัก แต่อาจจะยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับอย่างเต็มที่ รู้แต่ว่าทุกสิ้นเดือนจะต้องโดนหักค่าประกันสังคมแน่นอน  วันนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการทำประกันสังคมที่แท้จริง จึงจะนำเสนอบทความเกี่ยวกับประกันสังคมแบบเข้าใจง่ายๆ ให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อรับสิทธิอย่างเต็มที่ และบอกต่อเพื่อนร่วมงานจะได้เข้าใจถึงสิทธิที่ตนเองพึงจะได้รับจากประกันสังคม

ประกันสังคม คือ หลักประกันของคนมีรายได้ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกันความเสี่ยง จากการว่างงาน การเจ็บป่วย การคลอดบุตร การสงเคราะห์บุตร การเสียชีวิต ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์เหล่านี้จากประกันสังคม และสิทธิอื่นที่เพิ่มขึ้นตามกำหนดในอนาคต ทำให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิต แม้ในช่วงที่ตกงานหรือเจ็บป่วยก็จะมีเงินทดแทน และได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ดี  แม้ยามแก่เฒ่าก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ และค่าชดเชยในกรณีอื่นๆอีกหลายอย่าง

ผู้ประกันตน คือ ในการทำประกันสังคมมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

1 ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนภาคบังคับ  คือ ลูกจ้างที่เข้าทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี วันเข้าทำงาน ถือว่าเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

2 ผู้ประกันตนตามมาตร 39 หรือ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ  คือผู้ที่เคยประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนภาคบังคับมาแล้ว แต่ได้ลาออก เกิน 6 เดือน และเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และขอสมัครเข้าใช้สิทธิ์ประกันสังคมตามมาตรา 39  โดยจ่ายเงินเข้าสมทบกองทุนประกันสังคม ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเช่นกัน

3 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือผู้ประกันตนภาคความสมัครใจ  ผู้ประกันตนประเภทที่สามนี้ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้าตามมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39  และต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี เช่น พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์  ฟรีแลนซ์

ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง

1 กรณีเจ็บป่วย หรือ เกิดอุบัติเหตุ  ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิในการเข้ารับการักษาพยาบาล  ทั้งทางโรคทางร่างกาย และจิตใจ เช่น  โรคทางจิต และแม้แต่ยาต้านไวรัสเอดส์  และโรคมะเร็ง 10 ชนิด ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้ และได้รับสิทธิในการรับเงินทดแทน  ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน ระหว่างหยุดทำงานเพื่อรักษาตัวอีกด้วย ทำให้บรรเทาผลกระทบเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวน้อยลง

2 กรณีทุพพลภาพ   ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดทุพพลภาพที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน ผู้ประตนก็สามารถเบิกค่าบริการทางแพทย์ เงินทดแทนการขาดรายได้จากากรทุพพลภาพ ร้อยละ 50 ของค่าจ้างตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหลักประกันที่ทำให้ลูกจ้างสบายใจขึ้น หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา

3 กรณีเสียชีวิต ที่ไม่ใช่จากการทำงาน เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต ผุ้จัดงานศพ ก็สามารถเบิกค่าทำศพได้ 40,000 บาท  และทายาทยังได้รับเงินสงเคราะห์ โดยคิดจากเงินเดือนเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง ถึง ห้าเดือน ส่วนระยะเวลาที่ได้รับเงินสงเคราะห์นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนด้วย

4 กรณีคลอดบุตร  ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ครั้งละ 13,000 บาท และผู้ประกันตนยังได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้อีกร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นเวลา 90 วัน  ทำให้คุณแม่คุณพ่อหมดกังวลเรื่องค่าทำคลอด และยังได้รับเงินทดแทนในช่วงลาคลอดอีกด้วย

5 กรณีสงเคราะห์บุตร หากผู้ประกันตนมีบุตรที่มีอายุตั้งแต่ 0-6 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายรายเดือนๆละ 400 บาท  ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้

6 กรณีชราภาพ  ซึ่งจะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพ เมื่อผู้ประกันตนมีอายุ 55 ปี แต่ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนด้วย ซึ่งมีเงินก้อนไว้ใช้ในยามเกษียณหรือเลิกทำงานไปแล้ว

7 กรณีว่างงาน  ผู้ประกันตนที่ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้า จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็นเวลา 180 วัน  และกรณีที่ผู้ประกันสังคมลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 30 ของเดือน เป็นระยะเวลา 90 วัน  แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน

ซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนทุกเดือนอาจจะยังไม่ทราบ ประกันสังคม ถือว่าเป็นทั้งประกันสุขภาพและประกันความเสี่ยงต่างๆในการทำงานและการดำรงชีวิต  ทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิที่เป็นประโยชน์ และให้มั่นใจได้ว่า การที่ถูกหักประกันสังคมทุกเดือนนั้น หากผู้ประกันตนอยู่ในทั้ง 7 กรณีก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้แน่นอน ทำให้ผู้กันตนอุ่นใจ เหมือนมีหลักประกันชีวิต ไม่แพ้สวัสดิการของข้าราชการ

เรียบเรียงโดย ประกันภัยรถยนต์

26,848 total views, 21 views today

23 thoughts on “ข้อมูลประกันสังคม ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ !

 • 21/04/2018 at 4:48 PM
  Permalink

  อยากทราบว่าเงินสงเคราะห์บุตรของลูกสาวของเดือนเมษาทำไมไม่เข้าค่ะลูกสาวพึ่งได้4/8เดือนเองค่ะ

  Reply
  • 07/05/2018 at 4:40 PM
   Permalink

   คุณราณี มังกร

   สามารถติดต่อสอบถามเรื่องเงินสงเคระห์บุตรกับทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้เลยนะคะ
   ที่เบอร์สายด่วน 1506 เป็นเบอร์ให้บริการสอบถามข้อมูลประกันสังคมค่ะ ^^

   Reply
 • 05/05/2018 at 10:30 PM
  Permalink

  ผมเป็นพวกแรงงานนอกระบบครับ ทำงานอาชีพอิสระครับ เมื่อก่อนนี้เคยคิดจะสมัครเป็นสมาชิกประกันสังคมตามมาตรา 40 ครับ อยากทราบว่า พวกมาตรา 40 จะมีการเหลียวแล และ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้ทัดเทียม กับ ประกันสังคมมาตรา 39 ไหมครับ

  Reply
 • 06/05/2018 at 2:34 PM
  Permalink

  กรณี ป่วยไวรัสซี ผู้ป่วยไม่ได้รับใบส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ประกันสังคมกำหนด จ่ายเงินเอง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่คะ

  Reply
 • 14/05/2018 at 10:15 PM
  Permalink

  กรีณีที่ลาออกจากที่เก่า โดยที่ทำงานวันที่ 15/05 เป็นวันสุดท้าย และยื่นวันลาพักร้อนต่อจนถึงวันที่ 20/05
  แต่จะเริ่มงานใหม่ในวันที่ 15/05 จะมีผลกระทบเกี่ยวกับการจ่าย หรือวันที่ออกจากที่เก่าขัดแย้งกับการทำงานในที่ใหม่ ของการต่อประกันสังคมมั้ยค่ะ

  Reply
  • 14/05/2018 at 10:16 PM
   Permalink

   แก้ไข ทำงานที่เก่าวันที่ 14/05 เป็นวันสุดท้ายค่ะ

   Reply
 • 23/05/2018 at 7:45 PM
  Permalink

  ออกมาจากงาน แต่นายจ้างไม่ยอมแจ้งออกให้ค่ะ

  Reply
 • 31/05/2018 at 8:56 AM
  Permalink

  กรณีเบิกเงินทดแทนขาดรายได้มาตรา39

  Reply
 • 01/06/2018 at 8:39 AM
  Permalink

  สิทธิ์ประกันสังคม ถ้าใครศึกษาแล้วใช้ให้เป็น ผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับ

  Reply
 • 01/06/2018 at 9:06 AM
  Permalink

  อยากสอบถามประกันสังคมครับ ผมเกิดอุษัตเหตุสนเท้าหัก ทำงานไม่ได้ทางประกันสังคมมีการช่วยเหลือ ในการหยุดพักงาน ทำงานไม่ได้

  Reply
  • 04/06/2018 at 10:44 AM
   Permalink

   เคยออกงาน7/60ยื่นผู้ว่างงานและทำงานเดือน9/60แต่ตอนนี้ออกจากงารมาพักรักษาตัวจะยื่นผู้ว่างงานได้ไหมค่ะ

   Reply
 • 14/06/2018 at 10:02 AM
  Permalink

  ประกันสังคม นี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆ

  Reply
 • 15/06/2018 at 12:21 PM
  Permalink

  กรณีฉุกเฉิน ได้เรียกรถพยาบาลมารับคนไข้นอนติดเตียงเราสามารถเบิกค่ารถพยาบาลได้ไหมค่ะ

  Reply
 • 17/06/2018 at 8:28 AM
  Permalink

  ถ้าเราเป็นโรคไตแล้วเรายังขอประกันตนเองได้หรือเปล่าครับ แล้วถ้าได้จะคุ้มครองในเรื่องการฟอกเลือดหรือเปล่าครับ

  Reply
 • Pingback:ประกันสังคม ประกันตนเอง คืออะไร รู้ไว้อย่ารอช้า เดี๋ยวจะทิ้งเงินก้อนโตไป !

 • 04/07/2018 at 8:49 AM
  Permalink

  ทำไมไปตรวจมะเร็งปากมดลูกต้องเสียเงินค่ะ ในเมือเรามีประกันสังคมและตรวจกับ รพ.ทีเรามีสิทธิ์ แล้วทีไปตรวจเพราะเจอว่ามีเชื้อ หมอเลยนัดตรวจทุกๆ3เดือน แต่ทุกครั้งทีไปตรวจต้องเสียค่าตรวจ

  Reply
 • 27/08/2018 at 10:24 AM
  Permalink

  ประกันสังคมใช้รักษาโรคผิวหนังได้ไหมค่ะ

  Reply
 • 12/09/2018 at 2:56 PM
  Permalink

  เป็นเกล็ดเลือดต่ำนอนรักษารพ.หมอให้กลับพักฟื้นที่บ้านเบิกประกันได้มั้ยค่ะ ถ้าได้มีหลัก,านอะไรบ้าง

  Reply
 • 19/09/2018 at 10:46 AM
  Permalink

  กรณีอายุถึงเกษียร 60 ปี ส่งเงินเกิน 6เดือนจะได้สิทธิ์ชดเชยร้อยละ 30%เป็นเวลา 90วันไหมครับ

  Reply
 • 19/09/2018 at 10:48 AM
  Permalink

  กรณีส่งครบ6เดือนแล้วอายุครบ60ปี(เกษียร)จะได้รับสิทธิ์ชดเชยร้อยละ30%จำนวน90วันหรือเปล่าครับ

  Reply
 • 09/10/2018 at 9:17 PM
  Permalink

  พอดีตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งมีการหักประกันสังคมทุกเดือนแต่พอมาเช็คการส่งประกันสังคมย้อนหลังมีเดือนนึงคือกันยา 60 ไม่มีการส่งเงินสมทบเข้ามา อยากทราบว่า
  1.ต้องทำอย่างไรบ้างคะกับเหตุการณ์นี้ พอแจ้งกับบริษัทฝ่ายบุคคลแจ้งไม่เคยขาดส่ง แต่ไม่มีเอกสารให้ดู
  2.ประกันสังคมขาดไป 1เดือนพนักงานอย่างเราจะเสียสิทธิอะไรบ้างคะทั้งปัจจุบัน และอนาคต
  3. ก่อนหน้านี้เคยส่งตัวเองมาตรา 39 หากเดือนไหนไม่มีการนำส่งเข้ามาจะมาหนังสือแจ้งเตือนเพื่อให้นำส่ง อยากทราบว่า ถ้าเป็นมาตรา 33 มีการแจ้งเตือนไหมเพราะไม่เคยเห็นมีหนังสือหรือเอกสารใดส่งมา

  Reply
 • 13/10/2018 at 2:13 PM
  Permalink

  ออกจากมาตรา33นานแล้ว อยากกลับเข้าไปมาตรา40ต้องทำอย่างไรและจ่ายเงินสมทบเดือนละเท่าไหร่ค่ะ

  Reply
 • 19/10/2018 at 9:20 PM
  Permalink

  ถ้าเรารับเงินบำนานเรายังต่อมาตรา39ได้หรือป่าวประกันตนเองค่ะ

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *