การประกันภัย

การประกันภัย คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

การประกันภัย คือ การประกันความเสี่ยงภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย ซึ่งทั้งสองประเภทจะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความคุ้มครองที่มีกฎหมายควบคุมแตกต่างกัน

 1. การประกันชีวิต อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535
 2. การประกันวินาศภัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535

ตามหลักการวิชาการ การแบ่งประเภทของการประกันภัย จะมีการแบ่งที่แตกต่างจากกฎหมายแพ่งและพาณิยช์ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 1. การประกันภัยบุคคล (Insurance of the person)
 2. การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)
 3. การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (LiabilityInsurance)

แน่นอนว่าข้อมูลเบื้องต้น หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยอย่างไร ดังนั้นเรามาดูข้อมูลแต่ละประเภทกันเลย…

 1. การประกันภัยบุคคล (Insurance of the person)

ประกันภัยบุคคล เป็นการประกันภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1.1 ประกันชีวิต

1.2 ประกันอุบัติเหตุ

1.3 ประกันสุขภาพ

 1. การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)

ประกันภัยทรัพย์สิน เป็นการประกันภัยที่เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัย กับผู้เอาประกันภัย โดยทำข้อตกลงเป็นสัญญายินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินจำนวนหนึ่ง การประกันภัยกรณีเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

 1. การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance)

เป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากผลบังคับทางกฎหมาย เกี่ยวกับการประมาทของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ได้รับความเสียหายทางทรัพย์สิน หรือเสียชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งความรับผิดตามกฎหมายออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 • ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance)
 • ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)
 • ประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Liability Insurance)

แม้ว่าปัจจุบัน การประกันภัย จะมีความสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภัยกับตนเอง บ้างก็คิดว่าไม่คุ้มค่า บ้างก็คิดว่าไม่เกิดกับตนเองหรอก ก็จริงที่ความคิดของบุคคลเหล่านี้ไม่ผิดเสียทีเดียว

เพราะอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่า อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ณ เวลาใด ดังนั้นการซื้อความคุ้มครองไว้ล่วงหน้า จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และอย่าให้ภัยเกิดขึ้นกับตนเองก่อนถึงคิดจะทำ เพราะถึงตอนนั้น คุณอาจจะคิดช้าไปเสียแล้ว

Loading

One thought on “การประกันภัย คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 1. ทิชา นพภาพันธ์ says:

  ประกันภัยธุรกิจ SME คุ้มครอง PL บุคคลที่3 จากกรณีอะไรบ้าง

  กรณีเป็นร้านอาหาร ลูกค้าแพ้อาหารเคลมประกันได้ไหม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *