รถชนหมาประกันจ่ายไหม

รถชนหมาประกันจ่ายไหม เกี่ยวข้องกับ พรบ คุ้มครองสัตว์ อย่างไรบ้าง

รถชนหมาประกันจ่ายไหม

หลายคนคงสงสัยข่าวเกี่ยวกับ รถชนหมาประกันจ่ายไหม ว่ามีกฎหมายที่แท้จริงเป็นอย่างไร ฝ่ายไหนเป็น ฝ่ายผิด หรือ ฝ่ายถูก หรือเจ้าของน้องหมาเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ไปเรียกค่าเสียหายกับเจ้าของรถได้ไหม หรือ เจ้าของรถเรียกค่าเสียหาย กับเจ้าของหมาได้ไหม หรือถ้าเราขับรถชนน้องหมาจรจัดแล้ว จะเรียก ค่าซ่อมรถ ได้จากใคร หรือแม้แต่จะแจ้งเคลม ประกันรถยนต์ในกรณีที่ขับรถชนสัตว์บนท้องถนนทำให้ รถยนต์ เสียทำได้ หรือไม่ อย่างไร

การขับรถชนสัตว์เลี้ยง ตาม พ.ร.บ จราจรทางบก พ.ศ. 2522

ว่าด้วยตามข้อกฎหมาย แล้วนั้น ถ้าเราขับรถชนหมา หรือชนวัว ชนแมว โดยไม่ได้ตั้งใจ ตามกฎหมาย และมีข้อกำหนดคือตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 ได้พูดถึงกรณี ที่เราขับรถไปบนถนนแล้วเกิดเหตุชนสัตว์เลี้ยงตายบนถนนแล้วรถของเราได้รับความเสียหายว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจูงไล่ตอนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุม เพียงพอ

ทั้งนี้เพราะถนนไม่ใช่ทางเดินสำหรับสัตว์เจ้าของต้องมีการป้องกันและระมัดระวังอุบัติเหตุให้กับ สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลหากเกิดอุบัติเหตุเจ้าของสัตว์ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เจ้าของรถทั้งหมดที่เกิดจากการขับรถชนสัตว์บนถนนแต่หากเกิดในที่ส่วนบุคคลหรือบนทางเท้ารถยนต์จะเป็นฝ่ายผิด

สำหรับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 433 ได้บอกไว้ว่า

ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ กล่าวไว้ว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยง รับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหาย อย่างใด ๆ อันเกิดแก่สัตว์นั้น

เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยง การรักษา ตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหาย นั้นย่อม จะต้องเกิดขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น จึงเป็นที่มาว่ารถที่ขับรถชนเรียกร้องค่าเสีย หายได้นั่นเอง

ขับรถชนสัตว์เลี้ยงตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ. ศ. 2557

สำหรับ พ.ร.บ. ฉบับนี้เรารอคอยกันมาสักพักเลยก่อนการประกาศใช้ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้ว เพื่อไม่ให้คนทารุณสัตว์โดยไม่มีสาเหตุ สัตว์ทุกตัวก็มีชีวิตและย่อมรักชีวิตของมันเช่นเดียวกับพวกเรา
โดยจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ. ศ. 2557 ที่ระบุโทษจำคุกไว้ 2 ปีหรือปรับ 40,000 บาท ฉันจะ มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522 เนื่องจากทำให้เจ้าของเสียทรัพย์เพิ่มด้วยมีค่าปรับ 1,000 บาท

สำหรับกรณีที่สัตว์ไม่มีเจ้าของ

ไม่ว่ารถยนต์ของคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม ในกรณีแบบนี้ที่คุณชนกับสัตว์เลี้ยงซึ่ง ไม่มีเจ้าของหรือไม่สามารถตามเจ้าของคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในกรณีที่รถยนต์ของคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ไม่ได้ประมาท มีหลักฐานรวมภาพจากกล้องติดรถยนต์ ก็จะได้รับการยกเว้นไม่มีประวัติเสียในการขับรถ ซึ่งจะมีผลต่อค่าเบี้ยประกันในปีต่อไป แต่หากเพื่อนๆทำ ประกันชั้น 1 ก็จะได้รับความคุ้มครอง

ถ้าสัตว์เลี้ยงมีเจ้าของแล้วเจ้าของ

ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าของรถไม่ต้องกังวลอะไร ขอเพียงสามารถเคลียร์ค่าเสียหายลงตัวก็พอ

ถ้าสัตว์เลี้ยงมีเจ้าของแต่เจ้าของไม่ยอมรับผิด

ถ้ามีแบบนี้ถ้าเจ้าของเราไม่ได้ผิดอะไรก็จะช่วยให้การดำเนินการต่างๆ ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากเพื่อน ๆ ไม่มีหลักฐานมายืนยัน เจ้าขอบรถต้องการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสัตว์ ต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและลงบันทึกประจำวัน แล้วนำหลักฐานการแจ้งความส่งให้ทางประกันภัยเพื่อดำเนินการส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับตัวรับต่อไป จะมีเจ้าของแล้วรถยนต์ เป็นฝ่ายผิด กรณีเจ้าของรถจะต้องชำระค่าเสียหายให้กับเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษา หรือค่าทำ ขวัญก็ตาม แต่หากว่ารถของเพื่อนๆมีประกันชั้น 1 รถ แล้วก็จะเนื่องจากสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีเจ้าของถือว่าเป็น ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนั้นเอง

บทสรุปก็คือถ้าน้องหมาที่เราเลี้ยงไว้ออกไปเดินบนถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุโดน ขับรถชนหมาประกันจ่ายไหม หรือรถชนสัตว์เลี้ยงตาย เจ้าของหมาเป็นฝ่ายผิด เราต้องดูแลค่าซ่อมรถให้เจ้าของหมาด้วย แต่ถ้าน้องหมา อยู่ในบ้าน ของเราเอง และมีคนขับรถชนน้องหมาตายในบ้านอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล ของเราแบบนี้ รถยนต์ที่ชนเป็นฝ่ายผิด

กรณีมีผู้มารังแกสัตว์หรือไม่ชอบหมาแมว หาเรื่องตั้งใจชนให้ตายแล้วมาเรียกร้อง ค่าเสียหายเอาผิดไม่ได้เลย เพราะนี่คือที่มาของ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและ การจัด สวัสดิภาพสัตว์พ. ศ. 2557 เป็น กฎหมายที่เพิ่งออกมาล่าสุด

ขับรถชนน้องหมาประกันจ่ายหรือไม่

กรณีที่ท่านขับ รถชนหมาประกันจ่ายไหม แล้วท่านได้ทำประกันชั้นหนึ่งไว้ประกันก็จะคุ้มครองรถของเรา ประกันจ่ายตามกรมธรรม์ระบุไว้แน่นอน กรณีไม่ได้ทำประกันหรือมีประกันชั้น 2+ 3+ ชั้น 3 แบบมีประกันไม่รับผิดชอบ ไม่ได้ให้ความคุ้ม แต่อย่างใด

ด้วยที่เราทุกคนต่างใช้ถนนร่วมกัน ย่อมมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งด้วยความสุดวิสัยหรือถ้าเหยียบเบรกกระทันหันที่ความเร็วสูงแล้ว จะทำให้รถเสียหลักหรือเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ถ้าเราขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เร็วนัก มีจังหวะ เว้นช่วงรถ ชะลอหรือบีบแตรให้ น้องหมาหรือน้องแมวลบุกหนีไปได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ลำบากอะไรเลย เพราะพวกเค้าทุกต้วก็มีชีวิตมีความรู้สึกเจ็บเช่นเดียวกับเรา

Loading

2 thoughts on “รถชนหมาประกันจ่ายไหม เกี่ยวข้องกับ พรบ คุ้มครองสัตว์ อย่างไรบ้าง

  1. Watchaphon says:

    ถ้าในกรณีที่สุนักเราวิ่งตัดหน้ารถแล้วรถแบรกไม่ทัน เหตุให้สุนักเราเสียชีวิต. เราสามารถเรียกร้องอะรัยได้ไหนครับ

  2. อรอุมา says:

    กรณีชนหมาในที่จอดรถที่เราเช่าจอดรถอยู่เรามีความผิดไหม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *