ป้ายวงกลม

ป้ายวงกลม คืออะไร หมดอายุ หรือ หายควรทำอย่างไร

ป้ายวงกลม

เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า ป้ายวงกลม คืออะไร ทำไมรถยนต์ทุกคันต้องติดป้ายวงกลมหน้ากระจกรถยนต์ แล้วถ้าไม่ติดป้ายวงกลม จะมีผลอย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าป้ายวงกลมคืออะไรกันก่อน ทำไมประชาชนต้องมีหน้าที่เสียภาษีรถยนต์ประจำปีทุกปี เสียภาษีไปให้ใครเพื่ออะไร และจะมีบทลงโทษอย่างไรหากไม่เสียภาษีรถยนต์ประจำปี

ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเงินที่จ่ายไปรัฐก็จะนำไปใช้ในการทำนุบำรุง และบริหารจัดการประเทศนั่นเอง ซึ่งภาษีที่ประชาชนต้องจ่ายก็มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ภาษีเงินได้ ไปจนถึงภาษีสินค้าและบริการ

ป้ายวงกลมคืออะไร

ในสมัยก่อน รถยนต์ทุกคันต้องเสียภาษีประจำปี และต้องติดป้ายภาษี ซึ่งสมัยนั้นจะเป็นวงกลม ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่าป้ายวงกลม ซึ่งป้ายวงกลมหรือป้ายสี่เหลี่ยม คือป้ายที่แสดงว่ารถยนต์ตันดังกล่าวได้มีการชำระภาษีรถประจำปีแล้ว แต่ปัจจุบันคงเหลือเพียงป้ายแสดงการเสียภาษีเท่านั้นที่ต้องติดหน้ากระจกรถยนต์ ซึ่งป้ายแสดงการเสียภาษีนั้นก็คือป้ายสี่เหลี่ยมที่มี ปี พ.ศ. สิ้นอายุ เป็นตัวเลข ตัวใหญ่หนา ๆ

และปัจจุบันกฎหมายบังคับว่าจะต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ ต้องใช้ พ.ร.บ. ยื่นประกอบการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีด้วย ดังนั้นหากรถยนต์คันดังกล่าวมีการติดป้ายวงกลมหน้ารถแสดงว่ารถคันดังกล่าวได้มีการซื้อ พ.ร.บ. แล้ว

ป้ายวงกลมหมดอายุต้องทำอย่างไร

ป้ายวงกลมจะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมที่มี ปี พ.ศ. สิ้นอายุ เป็นตัวเลข ตัวใหญ่หนา ๆ ระบุไว้เสมอ ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดไว้ให้ป้ายวงกลมมีอายุ 1 ปี เท่านั้น เมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ เจ้าของรถยนต์ต้องไปชำระค่าภาษีรถยนต์ประจำปีทุกปี ไม่ควรปล่อยให้หมดอายุเพราะจะถือว่าผิดกฎหมาย

ป้ายวงกลมหายทำอย่างไร

สิ่งแรกคือ ให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะการแจ้งความเป็นเหมือนการดูแลเรื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นนำป้ายของคุณไปแอบอ้างและกระทำผิดกฎหมาย จะได้มีหลักฐานยืนยัน จากนั้นก็ดำเนินการขอป้ายภาษีประจำปีฉบับใหม่ได้เลย โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • เตรียมหลักฐานในการขอป้ายวงกลม
  • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงิน หากเป็นรถติดไฟแนนซ์ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ไฟแนนซ์ดำเนินการขอป้ายวงกลมให้เรา
  • เตรียมสำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง หากไม่มีสำเนารายงานประจำวัน หรือ ไม่มีสำเนาบันทึกประจำวันสามารถบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียนได้
  • เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ และนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวไปด้วย
  • หากเจ้าของรถไม่ได้มาด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ
 • ยื่นคำขอที่กรมขนส่งทางบก
  • ไปที่สำนักงานขนส่งทางบก จตุจักร สำหรับผู้ที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ
  • แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาทำใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเนื่องจากสูญหาย
  • หากมีใบแจ้งความก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่หากไม่มีทางเจ้าหน้าที่จะมีเอกสารให้กรอกเพิ่ม พร้อมใบคำร้องอีก 1 ใบ
  • จากนั้นไปรับบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่รอดำเนินการ
  • ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 25 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท ค่าธรรมเนียม 20 บาท)
 • รอรับเอกสาร
  • เวลาในการจัดทำเอกสารใหม่ประมาณ 30 นาที คุณก็จะได้ป้ายวงกลมติดรถยนต์ใบใหม่อย่างเรียบร้อย อย่างไรก็ดี กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย ต้องยื่นคำขอรับเอกสารแทนสูญหายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบการสูญหาย

ไม่มีป้ายวงกลมผิดกฎหมายหรือไม่และจะถูกปรับเท่าไร

ตามกฎหมายว่าด้วยกำหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้ใช้รถยนต์ที่ยังไม่ได้ทำการเสียภาษี ตามมาตรา 6 อนุมาตรา 3 และรถที่จะทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายเครื่องหมายครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 11 หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท

กรณีลืมต่อภาษี ขาดต่อภาษีไปหลายวัน

การต่อภาษีรถยนต์ล่าช้านั้น จะต้องทำการเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 1 บาท ของค่าภาษีรถของคุณ แต่หากคุณขาดต่อภาษีรถยนต์ของคุณเกิน 3 ปี ทะเบียนรถของคุณจะถูกระงับ และคุณจะต้องนำป้ายทะเบียนรถของคุณไปคืนกรมการขนส่งทางบก พร้อมชำระค่าปรับที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ครบ

*** หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีขอป้ายวงกลม หรือ ป้ายสี่เหลี่ยม ให้ไปทำในจังหวัดที่เราจะทะเบียน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1584 ***

ดังนั้นแล้ว ป้ายวงกลม จึงเป็นเอกสารที่สำคัญประจำรถยนต์ทุกคันที่ต้องมีติดไว้หน้ากระจกรถยนต์อยู่เสมอ โดยเจ้าของรถมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าภาษีรถยนต์เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงว่าคุณได้ชำระภาษีถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อป้องกันไม่ให้ใครแอบอ้างนำป้ายทะเบียนของเราไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

Loading

One thought on “ป้ายวงกลม คืออะไร หมดอายุ หรือ หายควรทำอย่างไร

 1. Pingback: ป้ายวงกลมหาย [ ภาษีรถยนต์ ] มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 2563 - Caresharesure

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *