วิธีร้องเรียนบริษัทประกันภัย

วิธีร้องเรียนบริษัทประกันภัย หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำอย่างไร

วิธีร้องเรียนบริษัทประกันภัย

ในวงการธุรกิจทุกประเภทต่างก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำธุรกิจอยู่เสมอ โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างบริษัทประกัน เราจะมี วิธีร้องเรียนบริษัทประกันภัย อย่างไร หากเราไม่ได้รับความเป็นธรรม

เพราะหากจะให้วิเคราะห์ตั้งแต่แรกในธุรกิจประกัน เราจะพบปัญหาต่าง ๆ ได้เสมอ เราจึงต้องมีวิธีร้องเรียนบริษัทประกันภัย ให้กับผู้ที่ทำประกันเสมอ ไล่ตั้งแต่ การขายประกันของตัวแทน หรือ นายหน้าที่ทำให้ผู้เอาประกันเข้าใจผิดจนเกิดความเสียหายการฟ้องร้องบริษัทประกันที่ปฏิเสธการเคลม เพราะไม่เข้าเงื่อนไข หรือ ผู้เอาประกันปิดบังข้อมูล

หรือแม้แต่การเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันเอง ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการทำประกันและความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย

จึงต้องมีหน่วยงานที่มาคอยดูแลแก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในวงการประกันให้เรา ซึ่งคือหน้าที่ของ “สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ที่รู้จักกันในนามของ คปภ.” ผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้

โดย คปภ.มีหน้าที่หลัก ๆ 3 ประการด้วยกันคือ

 1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ให้มีความมั่นคงเนื่องจากธุรกิจประกันภัย เป็นธุรกิจที่ต้องแบกรับความเสี่ยงของลูกค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การดำเนินธุรกิจนี้จำเป็นที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า และมีการบริหารจัดการการเงินในบริษัทเป็นอย่างดี คปภ. จึงมีหน้าที่เข้ามากำหนดกฎเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย เช่น การตั้งเงินสำรองที่เพียงพอ การออกแบบแบบประกันให้เหมาะสมกับบริษัทและตลาด ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกัน เช่น การสนับสนุนให้บริษัทประกันนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ ที่จะช่วยผลักดันในการทำประกันภัยในไทยมีความก้าวหน้ามากขึ้น
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเนื่องจากประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้ ประชาชนในประเทศจำเป็นที่ต้องมีความมั่นคงทางการเงินเสียก่อน ไม่อย่างนั้นปัญหาหรือภาระทางการเงินต่าง ๆ ก็จะตกเป็นภาระของรัฐบาลและของประเทศ ทำให้ประเทศชาติก้าวเดินต่อไปได้ยาก ดังนั้น คปภ. จึงต้องช่วยสนับสนุนธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ และมีการทำประกันภัยกันอย่างถูกต้อง ถ้วนหน้า ที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้
 3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยถือเป็นหน้าที่หลักสำคัญของ คปภ. สำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้เอาประกันที่ต้องช่วยรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันที่เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายที่เป็นผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทน นายหน้า หรือบริษัทประกัน ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ขณะเดียวกัน ก็ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกันผู้เอาประกัน ในบางกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดความเข้าใจผิดเสียเอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายในธุรกิจประกันภัยด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม : คปภ.คืออะไร ทำไมคนทำประกัน ถึงต้องรู้จัก แนะนำให้อ่านเลย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของปัญหาที่เราสามารถร้องเรียนให้ คปภ.ช่วยเหลือเราได้

 • จ่ายค่าเบี้ยผ่านคนกลาง (ตัวแทน นายหน้า) แล้วคนกลางไม่ได้นำเงินไปส่งให้กับบริษัทประกัน แต่หนีหายไปพร้อมกับค่าเบี้ย แล้วติดต่อไม่ได้
 • กรณีถูกรบกวนโดยการเสนอขายประกันทางโทรศัพท์ แล้วยังไม่ได้ตกลงทำประกัน แต่บริษัทส่งกรมธรรม์มาให้ผู้เอาประกัน และมีการหักเงินจากบัตรเครดิต โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ถูกคนกลาง (ตัวแทน นายหน้า หรือ ธนาคาร) สร้างความเข้าใจผิดว่าการทำประกันว่าเป็นการฝากเงินดอกเบี้ยสูง โดยไม่บอกว่าเป็นประกันชีวิต หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือสิทธิ์ต่าง ๆ ของแบบประกัน ไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือ การันตีผลประโยชน์บางอย่าง ที่ไม่สามารถการันตีได้เช่น เงินปันผล
 • ตัวแทนเสนอขายกรมธรรม์ไม่ตรงกับที่บริษัทประกันขออนุญาต
 • บริษัทประกัน ไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือจ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทประกัน จะจ่ายค่าซ่อมหรือค่าสินไหมทดแทนน้อยกว่าจำนวนที่ผู้เสียหายเรียกร้อง หรือไม่ยอมจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่เกิดวงเงินเอาประกัน
 • บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • ถูกบริษัทประกัน ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างว่าผู้เอาประกันปกปิดข้อเท็จจริงในใบคำขอ

วิธีร้องเรียน คปภ. เราสามารถติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก หรือ สำนักงาน คปภ. จังหวัดทั่วประเทศ หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลในเว็บไซต์ของ คปภ. ที่ http://www.oic.or.th/th/home เลือก สำหรับผู้บริโภค เลือก แหล่งความรู้ ซึ่งในนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับประกันภัยมากมายที่เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้

ย่าปล่อยให้ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม วิธีร้องเรียนบริษัทประกันภัย ที่กล่าวข้างต้นนั้นจะทำให้ท่านได้รับความเป็นธรรมจากเหล่าคนที่คิดไม่ซื่อในการทำธุรกิจประกันภัย เพียงท่านติดต่อเข้ามาหา คปภ. หน่วยพิทักษ์ความเป็นธรรมรอรับใช้ท่านเสมอ

Loading

4 thoughts on “วิธีร้องเรียนบริษัทประกันภัย หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำอย่างไร

 1. นภัสสรณ์ อภิสินธนารมย์ says:

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ รถดิฉันจอดติดไฟแดงอยู่ แต่ถูกรถคู่กรณีวิ่งมาชนท้ายจนไถลจากจุดจอดมาประมาณ 50 ม. เมื่อประมาณวันที่ 23/12/2563 และไม่มีรถใช้ เพราะต้องมาทำงานและส่งบุตรสาว เลยดำเนินการเช่ารถมาใช้เป็นเวลา 2 เดือน และได้ไปรับรถเช่ามาวันที่ 26/12/2563 เพราะเนื่องจากทางอู่ได้ประเมินการซ่อมมา 45-60 วัน แต่วันทนี้ทางบริษัทประกันคู่กรณีโทรมาว่าจะชดเชยให้แค่ 40 วัน มากสุดให้ได้เพียง 45 วัน ดิฉันอยากทราบว่าด้วยนโยบายแล้วทางบริษัทประกันควรยินยิมให้ค่าชดเชยดิฉันอย่างไร เนื่องด้วยดิฉันต้องหยุดงานจากเหตุการณ์นี้ด้วย แถมต้องสำรองการเช่ารถมาแล้ว 2 เดือน รบกวนชี้แจ้งด้วยค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

 2. นายพงศกร พรหมสิทธิ์ says:

  ทำไม บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด หักค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต (กรณีชำระค่าเบี้ยฯผ่านบัตรเครดิต) ทั้งๆ แจ้งยกเลิกแล้ว
  แจ้งยกเลิกพร้อมส่งคืนกรมธรรม์ภายใน 30 วัน หลังจากรับมอบกรมธรรม์ กฏหมายให้หักค่ากรมธรรม์ 500 บาท แล้ว คืน ส่วนที่เหลือให้ผู้เอาประกัน
  แต่ ผู้รับประกัน ไม่คืน แล้วยังหักต่ออีก ไม่เข้าใจครับ

  • EasyInsureBroker says:

   อีซี่ฯ สวัสดีครับ

   หากมีข้อสงสัยในด้านการร้องเรียนบริษัทประกันภัย คุณ พนิดา สายสุด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ 02-801-9000 ตลอด 24 ชม. ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *