รถที่จะต้องมีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. รถยนต์

พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ทุกคนควรรู้ ห้ามพลาดเด็ดขาด easyinsure

รถยนต์จะต้องมี พ.ร.บ. ทุกคัน

พ.ร.บ.  เป็น ประกันภัยรถยนต์ ที่ภาครัฐบังคับให้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ทำ  ได้แก่  1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ  2.ผู้ที่ทำการเช่าซื้อรถ และ 3.เจ้าของรถที่นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว  โดยเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ในปี พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. รถยนต์

ที่ได้ระบุให้รถยนต์ทุกประเภทจะต้องจัดให้มีการประกันภัย ซึ่งวัตถุประสงค์มีดังต่อไปนี้

พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ทุกคนควรรู้

  • เพื่อเป็นการให้ช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชนทุกคน ที่ได้รับความเสียหายจากการประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นร่างกาย  ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย หรือแม้กระทั้งความเสียหายต่อชีวิต ซึ่งหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถก็ไม่จำเป็นต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วหลังที่จากได้รับการพิสูจน์ความผิดก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนอีกจำนวนหนึ่งตามเห็นสมควร

อ่านบทความเพิ่มเติม พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

  • เพื่อช่วยให้ยืนยันกับทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างแน่นอน และเป็นการช่วยส่งเสริมให้ทางธุรกิจประกันภัยรถยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในการในการรับผิดชอบช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยและครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยโดยรถที่จะต้องมี ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. รถยนต์  ได้แก่ รถยนต์ประเภทและทุกชนิดตามที่กฎหมายได้ระบุเอาไว้ว่าด้วย

 

การขนส่งทางบก กฎหมายที่ว่าด้วยรถยนต์ทหาร ที่เจ้ามีผู้ครอบครองหรือมีไว้เพื่อใช้งาน ไม่ว่ารถนั้นจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานชนิดอื่นๆก็ตาม  เพราะฉะนั้นแล้วหากเป็นรถบางประเภทที่ทางกรมการขนส่งทางบกไม่ได้รับการจดทะเบียน   แต่เข้าข่ายว่ารถเดินเครื่องด้วยด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ก็จัดว่าเป็นรถที่จะต้องทำประกันรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ด้วยเช่นกัน หรืออ่านเรื่องนี้ต่อ ประกันภัยรถยนต์สำคัญมากๆ

 

ส่วนรถที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

  • 1. รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระรัชทายาท  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  • 2.รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
  • 3. รถที่เป็นของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงรถยนต์ทหาร  และ
  • 4.รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใด ๆ ที่เป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *