ถูกยิงเสียชีวิตในรถ

ถูกยิงเสียชีวิตในรถ ประกันคุ้มครองอย่างไรบ้าง

ถูกยิงเสียชีวิตในรถ

เหตุการณ์ ถูกยิงเสียชีวิตในรถ ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยตามท้องถนน จึงมีคำถามต่อมาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ถูกยิงเสียชีวิตในรถ ประกันจะให้ความคุ้มครองหรือไม่อย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

ในด้านประกันภัยกรณีเกิดเหตุการณ์ ถูกยิงเสียชีวิตในรถ เราจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทประกันภัย คือ ประกันภัยภาคบังคับและ ประกันภัยภาคสมัครใจ ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะประกันภัยภาคสมัครใจ

 1. กรณีประกันภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะไม่ได้เป็นเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้รถยนต์
 2. กรณีประกันภาคสมัครใจ เช่น ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+, 3+ และชั้น 3 จะได้รับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (หากมี) คือกรณีเสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองตาม ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ กรณีบาดเจ็บได้รับความคุ้มครองตาม ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

หมายเหตุ ร.ย.01 คือ ความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกันที่มีผลมาจากอุบัติเหตุ จนถึงขึ้นที่ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ได้แก่ มือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพ ชั่วคราวและถาวร

ส่วน ร.ย.02 คือ ความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่มีให้สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกัน หากเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์กำลังขึ้นหรือลงจากรถยนต์คันเอาประกัน

ทำไมประกันภัยภาคสมัครใจจึงให้ความคุ้มครอง ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจในส่วนของประกันภัยภาคสมัครใจว่าให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันภาคสมัครใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่มีการถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม : ผู้เอาประกันภัย หมายถึงใคร ทำไมถึงระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ประเภทของความคุ้มครอง ของประกันภัยภาคสมัครใจคือ ?

 1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ( Third party Bodily Injury : TPBI ) ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยได้ระบุจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 100,000 บาทต่อคน และ 10,000 บาทต่อครั้ง (จำนวนเงินจำกัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 2. ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD) ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดต่อเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 200,000 บาทต่อครั้ง
 3. ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ ( Own Damage : OD) ให้ความคุ้มครองความเสียที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันจำนวน 50,000 บาท รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท
 4. ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft : F&T) โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ส่วนควบทีติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ที่ถูกไฟไหม้
 5. ความคุ้มครองเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทความคุ้มครองหลัก ๆ คือ
  • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ขัยขี่และหรือผู้โดยสาร ซึ่งกำลังขับขี่หรืออยู่ในรถ หรือกำลังขึ้น กำลังลงจากรถยนต์ โดยอุบัติเหตุ
  • การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล Medical Expense คือบริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง เกิดขึ้นภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ เพื่อผู้ขับขี่และหรือผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ในรถ กำลังขึ้น กำลังลงจากรถยนต์แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond คือบริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย บุคคลใดซึ่งขับรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย กรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

ดังนั้นเหตุการณ์ ถูกยิงเสียชีวิตในรถ ประกันภัยภาคสมัครใจจะให้ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย ร.ย. 01 ร.ย. 02 หรือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไว้ จึงเห็นได้ว่าการทำประกันภัยภาคสมัครใจ หรือการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้นใดก็ตาม เป็นสิ่งที่ควรทำติดรถยนต์ของคุณไว้เสมอทุกปี เพราะการทำประกันภัยจะช่วยคุ้มครองคุณและรถของคุณเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ แก้ไขปัญหาระหว่างคู่กรณีแทนคุณให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุด

สำหรับการทำ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะช่วยคุณได้เสมอตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ติดต่อทำประกันภัย หรือ ปรึกษาขอคำแนะนำได้ ที่อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ เรามีผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัยให้คุณได้เลือกประเภทประกันภัยที่เหมาะกับคุณให้มากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 2+ 3+ หรือชั้น 3 ให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและความพึงพอใจสูงสุดเสมอ โดยคุณสามารถเช็คเบี้ยประกันภัยด้วยตนเองที่ Easyinsure.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง เราชาวอีซี่อินชัวร์พร้อมดูแลคุณและรถของคุณเสมอในราคาเบี้ยที่ถูก สามารถผ่อนชำระได้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการ

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *