ไวรัสโคโรน่า

ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ แห่งเมืองอู่ฮั่น เกิดจากอะไร

เรียกได้ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระดับโลก เป็นปัญหาระดับชาติกับโรค ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ที่กำลังแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และอีกหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทย ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโรคไวรัสโคโรน่า รวมถึงสาเหตุ อาการ และ วิธีการป้องกัน เพื่อเตรียมรับมือกับโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้อย่างปลอดภัยกัน

ไวรัสโคโรน่า

โรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ คือ Coronaviruses เป็นไวรัส RNA เป็นไวรัสกลุ่มใหญ่ พบครั้งแรกในช่วงทศวรรษปี 1960 ไวรัสนี้จะเกิดขึ้นในสัตว์ ตั้งแต่สัตว์ป่าอย่างค้างคาวไปถึงสัตว์เลี้ยงทั่วไปได้ ในบางกรณีไวรัสนี้สามารถถ่ายทอดและติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ได้ด้วย ซึ่งโรคไวรัสโคโรน่า มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ที่เคยเกิดระบาดในมนุษย์ สำหรับ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดนี้เป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่คนไทยรู้จักไวรัสตระกูลนี้มาจากโรค ซาร์ส หรือ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ที่เคยระบาดในเอเชียเมื่อปี 2002

ไวรัสโคโรน่านี้ได้แพร่ระบาดครั้งแรกใน เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยในเมืองอู่ฮั่นที่มีประชากรกว่า 11 ลานคนมีอาการคล้ายปอดอักเสบ และอาการไข้หวัดใหญ่ ซึ่งหลังจากเก็บตัวอย่างไวรัสของคนไข้ไปวิเคราะห์ ทางการจีนออกมายืนยันว่าได้เกิดระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งจีนและองค์กรอนามัยโลกได้ระบุชื่อเรียกว่า ไวรัสโคโรน่า จากการสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากจุดเริ่มต้นจากตลาดขายอาหารทะเลแห่งหนึ่ง หรืออาจจะมาจากเมนูเปิปพิสดารในจีนอย่างเมนู ซุปค้างคาว สัตว์แนวเปิปพิศดาร จากงูสามเหลี่ยม งูเห่าในจีน ที่อาจมีส่วนทำให้เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้กระจายตัวได้

ไวรัสโคโรน่าในจีน

สถานการณ์ในประเทศจีน วันที่ 22 มกราคม 2563 ได้พบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรน่าในประเทศจีน และ เพิ่มขึ้นอีก 5 พื้นที่ สหรัฐอเมริกา มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น ส่วนไทยผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย รอผผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 15 ราย

ไวรัสโคโรน่าในเมืองอู่ฮั่น

สถานการณ์ในเมืองอู่ฮั่น และในจีน พบ 8 เมืองในมณฑลหูเป่ย ถูกระงับการเดินทางขนส่งสาธารณะ อู่ฮั่น หวงกัง เอ้อโจว เซียนเถ่า เฉียนเจียง ชีเจียง และ หลี่ฉวน สำหรับผู้ติดเชื้อพบทั้งหมด 885 ราย เสียชีวิต 26 ราย ในมณฑลหูเป่ยมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 549 ราย รองลงมาคือ มณฑลกว่างตงที่ 53 ราย และ เมืองหลวงปักกิ่งที่ 29 ราย และจากการรายงานล่าสุดวันที่ 25 มกราคม 2563 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 1,138 ราย และเสียชีวิต 41 ราย ซึ่งอยู่ในจีนทั้งหมด

ไวรัสโคโรน่าในฮ่องกง

สำหรับสถานกาณ์ทั่วประเทศ ที่ฮ่องกง พบผู้ป่วยยืนยัน 1 รายที่มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น ที่สิงคโปร์พบผู้ป่วยสงสัย 7 ราย ไม่พบเชื้อไวรัส 6 ราย ที่ไต้หวันพบผู้ป่วยเข้าได้กับเกณฑ์สงสัย 8 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย ที่เกาหลีพบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย ที่เนปาล พบผู้ป่วยสงสัย 1 ราย อยู่ระหว่างการติดตามอาการจำนวน 29 ราย ที่เวียดนามพลผู้ป่วยสงสัย 2 ราย อยู่ระหว่างสังเกตอาการ ที่ญี่ปุ่นพบผู้ป่วย 1 ราย เป็นชายอายุ 30 ปี เข้ารักการรักษาแล้วอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว

ไวรัสโคโรน่าในไทย

สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่าอย่างใกล้ชิด โดยในวันที่ 17 มกราคา 2563 ได้คัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอาการศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ และ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด

โดยเริ่มคัดกรองจำนวนกว่า 130 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือจะต้องได้รับการคัดกรองทั้งสิ้น 20,600 กว่าราย พบว่าในวันที่ 22 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยอาการเข้าข่ายเพิ่มขึ้นถึงจำนวน 8 ราย ทำให้รวมพบผู้ป่วย ทั้งหมด 46 ราย โดย 22 รายได้รับเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน และ สถาบันปาราศนราดูร ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้วจำนวน 30 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย และรอผลตรวจวิจิจฉันทางห้องปฏิบัติการ 15 ราย

มาตรการในประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ที่ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับที่ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแล้ว โดยบริหารจัดการ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย โดยเน้นการคัดกรองใช้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง และเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลด้วยเช่นกัน มีความเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือ โดยครอบคลุมทั้งระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐ และ เอกชน ชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ทำงานร่วมกันกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ และ การท่องเที่ยว จัดทำรายงานสถานการณ์ฉบับภาษาอังกฤษ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า เผยแพร่ออกสู่ทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค

ไวรัสโคโรน่าล่าสุด กับสถิติการแพร่ระบาดทั่วโลก

 • จีนแผ่นดินใหญ่ จำนวนผู้ติดเชื้อ 2,774 ราย และเสียชีวิต 80 ราย
 • ประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อ 5 ราย
 • ประเทศฮ่องกง จำนวนผู้ติดเชื้อ 5 ราย
 • ประเทศสิงคโปร์ จำนวนผู้ติดเชื้อ 3 ราย
 • ประเทศไต้ควัน จำนวนผู้ติดเชื้อ 3 ราย
 • ประเทศญี่ปุ่น จำนวนผู้ติดเชื้อ 2 ราย
 • ประเทศเกาหลีใต้ จำนวนผู้ติดเชื้อ 2 ราย
 • ประเทศมาเก๊า จำนวนผู้ติดเชื้อ 2 ราย
 • ประเทศเวียดนาม จำนวนผู้ติดเชื้อ 2 ราย
 • สหรัฐอเมริกา จำนวนผู้ติดเชื้อ 2 ราย

ข้อมูลวันที่ : 27 มกราคม 2563

ประกันสุขภาพ
โปรโมชั่น ประกันสุขภาพ มีให้เลือกหลากหลายตามต้องการ

ผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

สำหรับผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อและมีความเสี่ยงมากที่สุด ตอนนี้พบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 40-90 ปี เช่นเดียวกับช่วงการระบาดของโรคซาร์ส

วิธีการติดต่อของโรคไวรัสโคโรน่า

สำหรับการติดต่อของโรค ไวรัสโคโรน่า สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้, สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น ละอองจากการไอ, สัมผัสสิ่งที่ผู้ติดเชื่อสัมผัสแล้วเข่น แตะที่ปาก จมูก หรือ ตา เป็นต้น

โรคไวรัสโคโรน่ามีอาการอย่างไร

อาการของโรคไวรัสโคโรน่า มีอาการคล้ายกับไข้หวัด, มีไข้สูง, ไอแห้ง ๆ, เจ็บคอ, น้ำมูกไหล, จาม, หายใจเหนื่อยหอบ, ท้องเสีย, ระยะฟักตัวของอาการประมาณ 2-14 วัน

วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

 1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศสักระยะ เพื่อเลี่ยงสถานที่แออัด
 3. หลังกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน หากมีอาการป่วย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ ให้รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
 4. งดการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการ ไอ จาม ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้
 5. หลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์ดิบเด็ดขาด หรือพยายยามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
 6. ไม่เข้าตลาดค้าสัตว์ หรือ งดสัมผัสสัตว์ป่วยหรือตาย
 7. ล้างมือให้สะอาด หรือใช้แอลกอฮอล์ เจลล้างมือทำความสะอาดมือก่อนทุกครั้ง
 8. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนส้อม ผ้าเช็ดตัว เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
 9. ดูแลสุขภาพเป็นประจำ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคอย่างแข็งแรง

แน่นอนว่าในปี 2019-2020 การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า หรือที่เรียกกันว่า ไวรัสอู่ฮั่น มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยเฉพาะประเทศแทบเอเชีย ซึ่งพบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสามารถแพร่ระบาดตั้งแต่ช่วงฝักตัว โดยถือว่ารุ่นแรงมาก ดังนั้นหากจำเป็นต้องเดินทางออกจากที่พักอาศัย ควรทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดได้ดียิ่งขึ้น และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *