ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี

ประกันสุขภาพ เรื่องง่าย ๆ ที่ใครก็รู้ได้

ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ ใคร ๆ ก็สามารถอ่านได้

ในปัจจุบันการทำ ” ประกันสุขภาพ “ จัดการเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราเลยก็ว่าได้ เนื่องจากตัวของเราเองได้ทำการกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บของเรา ไปให้แก่ผู้รับประกัน ซึ่งทางของเราเองจะต้องทำการจ่ายค่าตอบแทนความคุ้มครองเป็นเบี้ยประกันจำนวนหนึ่ง

เพื่อให้ตัวของเราเองนั้นได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาที่ได้ทำการตกลงกันเอาไว้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การประกันสุขภาพ เป็นหนึ่งในประกันที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และเริ่มทำกันเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเราว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วเราจะได้รับการรักษาที่ดีและยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เข้ารับการรักษา

ความหมายของประกันสุขภาพ หมายถึง การที่เราทำการประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยแล้วตกลงว่าทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย โดยส่วนใหญ่แล้วการประกันสุขภาพจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรายบุคคล และ 2. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกันทั้ง 2 ประเภทนี้จะ

ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยสามารถแบ่งความคุ้มครองหลักออกเป็น 7 หมวด ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะทำการชดเชยค่าใช้จ่ายค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายในกรณีจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้แพทย์มาดูแล
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจาการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการในการคลอดบุตร
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการในการรักษาฟัน
การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยที่จ่ายนั้น มีดังต่อไปนี้

เรื่องของอายุ เนื่องจากอายุของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกันนั้นแสดงถึงโอกาสที่ร่างกาย จะได้รับการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมถึงในเรื่องของรับผลกระทบแทรกซ้อนแตกต่างกันไปด้วย
เรื่องของเพศ เนื่องจากในปัจจุบันความเสี่ยงภัยของเพศหญิงจะไม่แตกต่างจากเพศมากเท่าไร แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ อย่างเช่นเพศหญิงอาจจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทางด้านร่างกายนานกว่าเพศชาย ทำให้เบี้ยประกันเพศหญิงนั้นสูงกว่า

เรื่องของสุขภาพ ในนี้จะเป็นส่วนในเรื่องของประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องของการเข้าการรักษาพยาบาล รวมทั้งสภาพร่ายกายของผู้ขอเอาประกันภัย  เรื่องของอาชีพ โดยในส่วนของอาชีพจะแสดงถึงในเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของแต่ละคน ซึ่งนั้นจำนำไปสู่ความเสี่ยงภัยหรือแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บที่แตกต่างกันออกไป

เรื่องของการดำเนินชีวิต ส่วนนี้จะแสดงให้ในเรื่องของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ หรือ อุบัติเหตุของบุคคลที่แตกต่างกันไป
ส่วนสำหรับการประกันภัยหมู่นั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงในเรื่องของจำนวนบุคคลที่จะเอาประกันภัยด้วย เพราะถ้ามีจำนวนคนมาก ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงก็จะมีมากกว่า ซึ่งจะส่งผลทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำลงตามไปได้

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทำไมถึงต้องทำประกันสุขภาพเด็ก

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *