broker

จะสมัครสอบนายหน้าประกันภัย ต้องทำอะไรบ้าง คนที่กำลังสนใจ ห้ามพลาด !

สมัครสอบนายหน้าประกันภัย

ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ถือว่ามีขนาดของตลาดที่ใหญ่ โดยสังเกตได้จากมูลค่าการตลาดของหลายๆ บริษัทประกัน ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในระดับพันล้านถึงหมื่นล้าน ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนทางหน่วยงานราชการตั้งแต่การทำประกันเบื้องต้นคือประกันสังคม หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ และการให้ความสำคัญจากทางประชาชนเองเช่น การทำประกันชีวิต หรือประกันรถภาคสมัครใจ สำหรับผู้ที่มีริเริ่มสนใจอยากเข้ามาทำงานในธุรกิจนี้จะต้องเริ่มต้นจากการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันเสียก่อน ซึ่งมีรายละเอียดและลำดับขั้นตอนดังนี้

เนื่องจากมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยอยู่แล้วคือ คปภ. ซึ่งจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับตัวแทนหรือนายหน้าประกัน โดยทั้งคำเรียกตำแหน่งทั้งสองมีความเหมือนกันในแง่ธุรกิจแต่ต่างกันในแง่ของการสังกัด เช่น ตัวแทนประกันภัย (agent) เป็นคนขายประกันที่สังกัดโดยตรงของบริษัทประกันภัยนั้นๆ และนายหน้าขายประกัน (broker) เป็นคนขายประกันที่ไม่มีสังกัด สามารถเลือกขายประกันของบริษัทใดก็ได้ ซึ่งผู้ที่สนใจทำธุรกิจประกันจะสามารถเลือกได้เพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้น ถ้าเป็นตัวแทนแล้วก็ไม่สามารถเป็นนายหน้าประกันได้ (ทาง คปภ. จะออกใบอนุญาตให้เพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเปลี่ยนจากนายหน้าเป็นตัวแทนก็จะต้องส่งใบอนุญาตของนายหน้าประกันภัยคืนให้กับทาง คปภ.)

ขั้นตอนการสอบนายหน้าประกัน จะต้องสอบวัดความรู้เพื่อขอรับใบตัวแทนเป็นนายหน้าหรือตัวแทนขายประกัน ซึ่งจะมีข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ ได้แก่

  • วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้า จำนวน 10 ข้อ
  • วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย จำนวน 20 ข้อ
  • วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 จำนวน 20 ข้อ
  • วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 70 ข้อ

เมื่อสอบผ่านแล้วจะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกัน หรือตัวแทนประกันก่อนจึงจะสามารถทำการขายประกันได้ โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นการขึ้นทะเบียนให้กับตัวแทนประกันเอง

สำหรับการสมัครสอบนายหน้าประกันภัย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบได้ที่ เว็ปไซต์ของสมาคมประกันชีวิต www.tlaa.org สำหรับในกรณีสนใจสอบนายหน้าประกันชีวิตสามารถดูได้ที่ สมาคมประกันวินาศภัย www.thaigia.com การสอบนายหน้าประกันภัยทาง คปภ. ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบไว้ทั้งปี ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก การสอบจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยแล้ว เมื่อใบหมดอายุสามารถแจ้งเรื่องต่ออายุได้เลยโดยไม่ต้องทำการสอบใหม่ แต่จะต้องผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของ คปภ. และค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ 1 ปีอยู่ที่ 200 บาท ส่วนการขอต่ออายุ 5 ปีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 800 บาท

ขอบคุณรูปภาพจาก themerkle.com

เรียบเรียงโดย Easyinsure

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *