Chat with us, powered by LiveChat

ตัวแทนประกันภัย ขายประกันอย่างไรให้ยอดปัง พร้อมวิธีสมัครตัวแทนขายประกันออนไลน์

ตัวแทนประกันภัย

ปัจจุบันอาชีพประกันภัย หรืออาชีพ ตัวแทนประกันภัย กลับมาเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากขึ้น เมื่อเทียบกับสมัยก่อน งานขายประกันภัยสมัยนี้มีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน นอกจากเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่น รวมทั้งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล อีกทั้ง เป็นงานอิสระ บางท่านเป็นเจ้านายตนเอง จะทำเมื่อไหร่ตอนไหนเท่าไหร่ก็ได้ตามใจ แต่ต้องยอมรับว่าด้วยการทำงานไม่ว่าอาชีพใดก็ตาม ถ้าคุณขยันคุณก็จะได้รับการตอบรับหรือผลตอบแทนที่สุด อาชีพประกันภัยสามารถช่วยเหลือสังคม บุคคลที่เราและไม่รู้จักให้มีสวัสดิการที่ดี มีความมั่นคงทางการเงินได้อีกด้วย

เพราะการทำงานในตำแหน่ง ตัวแทนขายประกันภัย นี้มีความน่าสนใจที่มีอีกหลายคนอยากทำงาน เพราะทางบริษัทประกัันจะพยายามพัฒนาข้อมูลหรือการให้สนับสนุนแก่ตัวแทนประกันภัยของบริษัทตนเอง ถ่ายทอดประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านการขายต่าง ๆ ในการขาย การพูดคุยกับลูกค้า วิธีปิดการขาย รวมถึงการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันให้เสมอ มีโปรแกรมสนับสนุนการขาย เอกสารประกอบการขาย สื่อมีเดียที่เข้ามาช่วยได้มาก สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทประกันได้จัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านไว้สำหรับตัวแทนประกัน จะเห็นได้ว่าคุณไม่ได้ ทำงานอาการเพียงคนเดียว คุณยังมีเพื่อนร่วมงาน มีหัวหน้า คอยให้คำแนะนำ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันภัย

เมื่อก้าวเข้าสู่ ตัวแทนประกันภัยรถยนต์ แล้วจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ยอดขายปัง

การที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเส้นทาง ตัวแทนขายประกันรถยนต์ แล้วนั้น จำเป็นจะต้อง ฝึกที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลอื่นการพูดจาดี การดูแลเอาใจใส่ การสร้างความสัมพันธ์ นี้สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพ นอกจากนี้คุณจำเป็นต้องรู้จักสื่อสารด้วยคำพูดที่ดี วิธีการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับกาลเทศะ สื่อสารให้ถูกต้อง การให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยทุกคนควรได้ เงื่อนไขทั้งหมด ต้องรู้จักวางแผนมีความพยายามอดทน มีความซื่อสัตย์ไม่หวังเพียงเงินเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจทำลายอนาคตได้ และที่สำคัญต้องหมั่นฝึกทักษะต่างๆ ในการขายซึ่งการพบลูกค้า เป็นประจำ ก็เป็นการฝึกทักษะได้อีกทางหนึ่ง

การขายประกัน จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการพูดและชักจูงให้ลูกค้าฟัง เราต้องพยายามอธิบาย ให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าที่เราเสนอแนะจะได้รับประโยชน์อะไร ลูกค้าเข้าใจก็จะได้เลือกด้วยตัวของเขาเอง ลูกค้ายอมที่จะจ่ายเบี้ย โดยอาจจะเริ่มด้วยการไม่กล่าวถึงประกันเลย อาจจะพูดถึงการบริหารเงิน ในรูปแบบของคุณการบริหารความเสี่ยงเรื่องชีวิตในอนาคต และแนวทางการวางแผนที่ดี และจากนั้น จึงค่อย ๆ นำเสนอทางเลือกในการออมเงินในรูปแบบประกันต่าง ๆ เช่น แผนเงินออมสำหรับอนาคต แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ

5 เทคนิคการขายประกันภัยที่ทำให้ยอดขายปัง

1. มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี – การเตรียมตัวของ ตัวแทนประกันภัย ให้มีความพร้อมถือ เป็นเทคนิคการขายประกันที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง โดยเฉพาะการแต่งกาย บุคลิกภาพ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับประกันแต่ละชนิดให้พร้อม หรือลองฝึกพูด กับหน้ากระจกให้ตัวเองเกิดความมั่นใจ และมีข้อมูลประกันแต่ละชนิดในหัวอยู่อย่างมั่นใจเสมอ

2. ขายประกันด้วยความจริงใจ – การแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างหนึ่งที่สามารถแสดงออก มาได้ แต่แรกพบเลย คือ ความจริงใจ โดยนักขายต้องยึดหลักการขายประกันด้วยความจริงใจเสมอ ไม่ใช่ไปยัดเยียดการขายเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก ความจริงใจสามารถทำได้เพียงแค่ตัวแทนขายประกันภัย ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ก่อนที่นักขายจะได้รับ ข้อควรระวังคือ ไม่ควรตามตื้อในครั้งแรกที่พบลูกค้า ตื้อมากส่วนใหญ่เค้าจะไม่ซื้อ ต้องค่อยเป็นค่อยไป

3. ตอบได้ทุกคำุถามในเรื่องประกัน – การตอบลูกต้าเป็นเทคนิคการขายประกันทีช่วยให้ลูกค้า รู้สึกมีความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจซื้อประกันกับนักขายผู้ที่มีความรู้แน่นสามารถตอบได้ทุก คำถามอย่างมืออาชีพ

4. ขยันให้ความรู้ในเรื่องประกันในทุกช่องทางสื่อ – คือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ Personal Branding นั่นเองด้วยการให้ความรู้ในเรื่องประกันอย่างเดียว ไม่ต้องทำการขายแต่อย่างใด ให้ในช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น สร้างเพจ Facebook หรือ เป็นกูรูให้ความรู้ด้านประกันภัยใน Block บล็อก ต่าง ๆ ที่มีผู้ติดตามมาก ๆ เมื่อผู้คนไว้วางใจเราเรื่องประกันก็จะมา ไถ่ถามเรา เรื่องประกันภัยต่าง ๆ ถึงเวลานั้นเราก็ค่อย ๆ สามารถจับโยงเข้าสู่การขายของเราได้

5. เป็นผู้ให้บริการหลังการขายอย่างดี – เพราะการขายประกันไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ สิ่งสำคัญเลยคือ การบริการหลังการขายเมื่อเวลาลูกค้าเกิดปัญหา หรือ ต้องการความช่วย เหลือจากตัวแทนประกันภัย เพราะมักพบเจอเสมอว่า นักขาย ๆ เสร็จก็มักจะหายตัวไปอย่าง กะสายลม ดังนั้น การให้บริการหลังการขายจึงเป็นสิ่งสำคัญมากตัวแทนขาย ประกันภัยรถ จะต้องมี ไว้เสมอให้กับลูกค้าของตัวเอง ไม่ทอดทิ้ง หรือหนีหายไป ไม่สามารถติดต่อได้ ยกเว้นหากคุณ จะเลิกทำอาชีพนี้ ก็ต้องส่งมอบให้กับบริษัท หรือตัวแทนท่านอื่นมาดูแลบริการลูกค้า ของคุณ ต่ออย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การเป็น ตัวแทนประกันภัย ไม่ใช่มุ่งแต่จะทำยอดขายปังอย่างเดียว ตัวแทนจะต้องใส่ใจให้ความสำคัญกับลูกค้าด้วยเป็นสิ่งสำคัญมากกว่ายอดขาย หากลูกค้าไม่พอใจหรือไม่ใช้บริการของเราแล้ว คุณก็จะไม่มียอดขายตามมา เพราะการทำให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าบริการของเราแล้วนั้น ลูกค้าสามารถบอกต่อ หรือแนะนำลูกค้าใหม่ ๆ ให้กับเราได้ ยอดขายย่อมตามมาอย่างต่อเนื่องและอย่างแน่นอน

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอีซี่ หรือต้องการสมัครตัวแทนขายประกันภัยออนไลน์ โทรเลย : 02-801-9000 (แจ้งว่าต้องการสมัครเป็นตัวแทน)

 3,391 total views,  1 views today

One thought on “ตัวแทนประกันภัย ขายประกันอย่างไรให้ยอดปัง พร้อมวิธีสมัครตัวแทนขายประกันออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *