ประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคอะไรบ้าง ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

ประกันโรคร้ายแรง

กลัวหรือไม่ กับโรคร้ายที่เข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญ การทำ ประกันโรคร้ายแรง จึงเป็นการทำประกันที่ควรตระหนักให้ความสำคัญไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เลยว่า การทำประกันโรคร้ายแรงไว้ล่วงหน้าจะเป็นหลักประกันการคุ้มครองสุขภาพของเรา ให้เราสามารถมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามที่โรคร้ายแรงมาเยือนได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าในอนาคตจะไม่มีเงินสำรองไว้รักษา

ประกันโรคร้ายแรง คือ กรมธรรม์ที่เป็นฉบับของผู้เอาประกันทำเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประกันสุขภาพแบบธรรมดา ซึ่งประกันโรคร้ายแรง นี้จะครอบคลุมโรคร้ายแรงต่าง ๆที่สร้างความเจ็บปวดรุนแรงจนสามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยการรักษาอาจจะต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีความซับซ้อนและใช้เวลารักษาค่อนข้างนาน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายสูง อันได้แก่โรคร้ายแรงประมาณ 40 กว่าโรคดังนี้

ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองอะไรบ้าง

 • โรคมะเร็ง คือการคุ้มครองโรคมะเร็งอาจจะไม่เหมือนกัน บางบริษัทคุ้มครองตั้งแต่ระยะแรกที่ตรวจพบ ในขณะที่อีกบริษัทคุ้มครองขณะทำเคมีบำบัดหรือระยะที่ 3-4 เป็นต้นไป
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โดยเกิดจากการไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงและหยุดเต้นโดยเฉียบพลัน
 • โรคเนื้องอกเฉพาะในสมองที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ ซึ่งมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจนทำให้หัวใจวาย
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ส่วนใหญ่จะเริ่มคุ้มครองเมื่อกรมธรรม์ครบ 90 วัน
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ ส่วนใหญ่จะเริ่มคุ้มครองเมื่อกรมธรรม์ครบ 90 วัน
 • การผ่าตัดสมองจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
 • โรคความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง
 • โรคปอดระยะสุดท้าย
 • โรคหลอดเลือดสมองตีบ
 • โรคอัลไซเมอร์
 • โรคโลหิตจางที่ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้
 • การสลบหรือหมดสติสัมปชัญญะ
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขมันหลังอักเสบจากเชื้อแบททีเรีย
 • โรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคปลอกประสาทอักเสบ
 • โรคเซลล์ประสาทยนต์
 • ภาวะสมองไม่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้
 • โรคอัมพาต
 • โรคโปลิโอ
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 • การปลูกถ่ายอวัยวะ
 • ตับวาย
 • ไตวาย
 • ตับอักเสบชนิดรุนแรง
 • ตับอ่อนอักเสบชนิดเรื้อรัง
 • ลำไส้อักเสบเป็นแผล
 • โรคแพ้ภูมิตนเอง
 • โรครูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
 • โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ
 • โรคคาวาซากิ
 • โรคเบาหวานชนิดต้องใช้อินซูลิน
 • โรคน้ำไขสันหลังในสมองมาก
 • ศีรษะบาดเจ็บรุนแรง
 • การฉีกขาดหลายรากของข่ายประสาท
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด
 • เป็นเนื้อตายและเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบ
 • ตาบอด
 • โรคเท้าช้าง
 • ภาวะทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวรตั้งแต่ช่วงอาลุ 17-59 ปี
 • ภาวะทุพพลภาพถาวรชนิดร่างกายไม่สามารถทำอะไรได้

ประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี

บริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ ประกันโรคร้ายแรง มีเงื่อนไขคือต้องซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันสุขภาพหลักทุกครั้งเสมอ ดังนี้

 • ไทยประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองถึง 44 โรคร้าย โดยจะจ่ายทันทีที่ตรวจพบ ตั้งแต่อายุ 20-65 ปี การรับผลประโยชน์จะแยกตามกลุ่มโรค ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี
 • เมืองไทยประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองโรคร้ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรค โดยแยกตามแต่ละกลุ่มโรคและช่วงอายุ
 • กรุงเทพประกันชีวิต ให้ความคุ้มครอง 17 โรคร้าย โดยให้ความคุ้มครองตั้งแต่อายุ 15-65 ปี อีกทั้งยังคุ้มครองกรณีที่ไม่ได้เสียชีวิตด้วย 17 โรคร้ายนี้อีกด้วย
 • AIA ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้าย โดยมีการชำระเบี้ยเป็นรายปี ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี

การจำแนกแบบประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบออมทรัพย์
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ

โดยแบบประกันชีวิตที่จะสามารถลดหย่อนได้ จะต้องมีความคุ้มครองและผู้เอาประกันภัยจะต้องถือกรมธรรม์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีด้วยนั้น ขอแนะนำว่าควรเลือกประกันที่เราต้องการเป็นหลักก่อน พิจารณาว่าประโยชน์หลักที่จะได้คุ้มครองคืออะไร แล้วจึงค่อยดูเรื่อง ลดหย่อนภาษี และคำนวฯว่าควรจ่ายเบี้ยประกันเท่าไร จึงเหมาะสมเพื่อจะได้ประโยชน์จากการซื้อประกันและลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่ในแต่ละปี

ประกันโรคร้ายแรงลดหย่อนภาษีได้ไหม

ตามที่มีประกาศจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพโดยประชาชนสามารถ นำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี ซึ่งเมื่อรวมกับการลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากที่มีเงื่อนไขประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้รับสิทธิต้องจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

โดยประกันสุขภาพครอบคลุมอะไรบ้าง ?

 • การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย และบาดเจ็บ
 • การประกันโรคร้ายแรง
 • การประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • การทำประกันการดูแลระยะยาว

การลดหย่อนภาษีด้วยการซื้อประกันจึงเป็นทางเลือกที่ดี และเป็นโอกาสเหมาะสำหรับคนที่รู้จักวางชีวิตและการเงิน ซึ่งสามารถรับประโยชน์จากการคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และได้รับการลดหย่อนภาษีด้วย เพียงแต่เลือกให้เหมาะสมกับแต่ละคน

การซื้อประกันไม่ว่าประเภทใด ๆ ก็ตามรวมถึง ประกันโรคร้ายแรง ด้วยเช่นกัน ผู้เอาประกันควรจะต้องซื้อจากตัวแทนที่ไว้วางใจได้ บริษัทประกัน หรือ โบรกเกอร์ประกันชั้นนำให้ข้อมูลอย่างละเอียด ทีมงานมืออาชีพ ตอบคำถามและดูแลหลังการขายเราได้ตลอด เพราะเงื่อนไขและผลตอบแทนรวมทั้งรายละเอียดของแต่ละบริษัทจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราต้องศึกษาข้อมูลและตีความหมายในกรมธรรม์ให้รอบคอบละเอียดก่อนตกลงซื้อ

Loading

4 thoughts on “ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคอะไรบ้าง ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

 1. Pingback: ประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี พร้อมเปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองให้กับท่าน

 2. Pingback: โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มีอาการอย่างไร และการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ระยะแรก

 3. Pingback: โรคมะเร็งเต้านม มีอาการอย่างไร รู้ไวหายทันแน่นอน - Easyinsure

 4. Pingback: โรคมะเร็งตับ เกิดจากสาเหตุอะไร มีกี่ประเภทและมีกี่ระยะ - Easyinsure

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *