รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย

รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำประกันรถยนต์

รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย

พาหนะทางบก หรือ ที่เราเรียกกันว่า รถยนต์ ซึ่งมีทั้งขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย และ รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย ทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกัน สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ ก็คือรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ในท้องถนนนั่นเอง ที่มีเครื่องยนต์ที่สามารถนำพารถขับเคลื่อนได้ตามปกติ แต่สำหรับรถยนต์ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ นั้นคืออะไร เรามาติดตามรับฟังกัน

รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย คืออะไร

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 หรือ พ.ร.บ.จราจร ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือ อาจเกิดอันตราย หรือ อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ รถที่ใช้ในทางเดินรถ

รถที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจัดให้มีเครื่องยนตร์ เครื่องอุปกรณ์และหรือส่วนควบที่ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง และใช้การได้ดี

สภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยตามวรรคหนึ่งและวิธีการทดสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

อธิบายให้ชัดเจนคือ พ.ร.บ. จราจร พ.ศ.2522 ห้ามตรง ๆ ไม่ให้รถยนต์ที่สภาพไม่สมบูรณ์ วิ่งบนถนนโดยเด็ดขาด เพราะเป็นการสร้างความเสี่ยงให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยตรง

สำหรับ พ.ร.บ. จราจร ห้ามไม่ให้รถที่ขับเคลื่อนไม่ได้วิ่งบนถนน ตามมาตรา 8 ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่ผู้ขัยขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ใจทางเดินรถ” หมายถึง กฎหมายห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์นำรถที่มองเห็นทางไม่ชัดเจนมาขับขี่บนถนนด้วย กฎหมายจราจรอ้างอิงตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากว่า มิควรนำรถที่ขับเคลื่อนไม่ได้ตามกฎหมายมาใช้ขับขี่โดยเด็ดขาด

การซื้อประกันภัยชั้น 1 จะช่วยในส่วนของรถยนต์ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมายได้อย่างไร

ตามความคุ้มครองของ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะช่วยดูแลในส่วนของ รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย คือ

 • บริการรถใช้ระหว่างซ่อม – ทางบริษัทประกันจะมีรถยนต์ให้ผู้ขับขี่ใช้แทนรถยนต์คันที่เอาประกันในกรณีที่รถยนต์ตันนั้น ต้องเข้าอู่ซ่อมรถเพื่อเคลมประกัน โดยระยะเวลาในการให้ยืมรถจะแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน ให้ยืม 3 หรือ 5 วัน หรือ 7 วัน ต้องดูตามกรมธรรม์ที่เราทำไว้ประกอบการพิจารณา
 • บริการแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง – คือการบริการเสริมรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง โดยจะมีพนักงานที่พร้อมเดินทางไปช่วยเหลือยังจุดเกิดเหตุ เพียงแค่แจ้งสถานที่ให้ชัดเจน ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะรีบส่งพนักงานออกให้ความช่วยเหลือและคอยอยู่จนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเลย
 • บริการรถลากจูงหรือรถยก – กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน จนรถยนต์ไม่สามารถขับต่อได้ ทางบริษัทประกันจะส่งรถลากจูงหรือรถยกมาให้บริการ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมาก ไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างรถลากเลย
 • บริการตรวจสภาพรถ – บริษัทประกันจะให้บริการตรวจสภาพรถยนต์คันที่เอาประกัน โดยจะนัดหมายสถานที่ตรวจสภาพรถที่ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งระบุ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เอาประกัน ไม่ต้องหาที่ตรวจสภาพรถเอง หรือ ต้องรอคิวเป็นเวลานาน

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่รถยนต์ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย

ในหัวข้อนี้จะขอยกตัวอย่าง รถยนต์ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย เป็นอย่างไรคือ กรณีขับรถยนต์อยู่ดี ๆ แล้ว มีคู่กรณีขับรถฝ่าไฟแดงมาอย่างรวดเร็ว ชนเข้าด้านหน้าอย่างจัง ทำให้รถยนต์อีกคันเสียหาย รถยนต์กระจกมองข้างแตกหัก หรือ กรณีขับรถยนต์แล้วขับเหยียบตะปูเจาะยางทำให้ลมออกจากยาง ลมรั่ว ทำให้รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย รวมถึงเกิดอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย

อุบัติเหตุบนท้องถนนที่ทำให้รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ มีอะไรบ้าง

 • รถเสียกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทรถได้ หรือ ขับเคลื่อนได้อีก
 • รถชนกัน กระทั่งหม้อน้ำพัง ทำให้ไฟลุกไหม้ตัวเครื่อง
 • ขับรถชนตอม่อ หรือ ชนต้นไม้อย่างรุนแรง กระทั่งรถพังเสียหายไม่สามาถขับบนถนนได้ หรือ รถสตาร์ทติดยาก ไม่สามารถสตาร์ทได้ จัดว่าเป็นรถยนต์ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย
 • รถพังจนต้องใช้รถยก และ รถลาก หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถชนรถ
 • รถยางแตก หรือ ลมรั่ว ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้
 • กระจกข้างพัง ไม่สามารถมองเห็นได้ เสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
 • ไฟหน้า ไฟหลัง ไฟเลี้ยวเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ
 • ป้ายทะเบียนรถยนต์ชำรุดจากอุบัติเหตุ ไม่สามารถติดกับตัวรถยนต์ได้ ยกเว้นกรณีป้ายทะเบียนหลุดเอง หรือ จงใจทำให้ป้ายทะเบียนเสียหาย

ดังนั้นแล้ว เราจะไม่สามารถนำ รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกฎหมาย ตามความหมายที่กล่าวข้างต้นมาวิ่งอยู่บนท้องถนนโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอื่น ๆ ตามมา อย่างที่ทราบกันดีบนท้องถนนไม่เคยมีถนนสายไหนว่าง เพราะรถที่มีอยู่ในบ้านเรามากมายเหลือเกิน การเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ก็ยากลำบาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงต้องขอฝากให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการขับขี่บนท้องถนนในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้มากเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คน

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *