ให้เช่ารถแล้วรถหาย

ให้เช่ารถแล้วรถหาย ผู้เช่าไม่เอามาคืน แบบนี้ประกันคุ้มครองไหม

ให้เช่ารถแล้วรถหาย

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในเรื่องการให้เช่ารถก็คือ ให้เช่ารถแล้วรถหาย ที่เกิดจากผู้เช่าได้ลักทรัพย์รถยนต์ไปไม่นำมาคืน ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ขอถามว่าประกันให้ความคุ้มครองไหม

วิธีการจัดการเบื้องต้นสำหรับกรณีให้เช่ารถแล้วรถหาย โดยส่วนใหญ่บริษัทให้เช่าจะมีมาตรการจัดการในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่นำรถมาคืนอยู่เป็นขั้นตอนเบื้องต้นคือ

  • กรณีที่ 1 ผู้เช่าหรือผู้ขับขี่ไม่นำรถเช่ามาคืน ณ สถานที่คืนรถตามที่กำหนดหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการเช่ารถแล้ว และผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของบริษัทให้คืนรถ โดยบริษัทไม่สามารถทราบสาเหตุที่อยู่ของผู้เช่าหรือเพราะหตุผลอื่นใด บริษัทอาจดำเนินการทางกฎหมาย เช่น แจ้งความคดีอาญา ได้
  • กรณีที่ 2 กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คืนรถเช่า บริษัทจะใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นต่อการหาที่อยู่ของรถเช่าคันดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดตอครอบครัว ญาติ รวมถึงคนในที่ทำงานผู้เช่า หรือการใช้ GPS ติดตาม
  • กรณีที่ 3 กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่นำรถมาคืนอันเนื่องจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย ผู้ขับขี่ไม่ต้องชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เพียงแต่ผู้เช่าจะต้องติดต่อบริษัททันที

แต่สำหรับกรณีรถยนต์สูญหายอันเกิดจากความสูญหายของรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยได้นำไปร่วมทำธุรกิจรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือให้บริการขนส่ง การนำไปใช้ในธุรกิจเช่นนี้ หากรถยนต์สูญหาย คู่มือตีความในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ได้ตีความข้อยกเว้นไว้ ตามประกาศนายทะเบียนและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ว่า

ข้อ 5 การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่ได้คุ้มครองความสูญหายหรือไฟไหม้อันเกิดจาก 5.1 ความเสียหาย สูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครองตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น

  • ในกรณีที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้านำรถยนต์ของตนเองไปร่วมทุนวิ่งบริการ ถึงจะมีสัญญาเช่าชัดเจน แต่ต่อมาเจ้าของกิจการรถเช่าหรือแม้แต่หุ้นส่วน กรรมการบริษัท ได้ยักยอกหรือเป็นผู้ลักรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไป จะไม่สามารถเรียกร้องขอใช้สิทธิรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้ เพราะเข้าข่ายข้อยกเว้นที่ระบุไว้
  • ในกรณีที่ 2 กรณีเป็นพนักงานขับรถหรือลูกจ้างของบริษัทเป็นผู้ยักยอกทรัพย์นั้น กรณีนี้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์โดยลูกจ้าง ซึ่งมีการคำนวณเบี้ยประกันภัยไว้แล้ว เพื่อรองรองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยต้องให้ความคุ้มครอง
  • ในกรณีที่ 3 กรณีผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับจำนำได้ทำรถยนต์สูญหาย ซึ่งเป็นการสูญหายจากการลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์จากบุคคคลอื่น กรณีเช่นนี้บริษัทประกันต้องให้ความคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย
  • ในกรณีที่ 4 กรณีที่ผู้ลักทรัพย์ใช้กลอุบายในการทำสัญญาเช่า เช่าซื้อหรือจำนำและใช้เอกสารเท็จในการทำสัญญา ทั้งนี้เป็นการแสดงเจตนาว่าต้องการยักยอกหรือลักทรัพย์ มิได้มีเจตนาเพื่อนำไปใช้ตามที่ระบุในสัญญา เรียกได้ว่าเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย ลักษณะเช่นนี้ บริษัทจึงไม่อาจปฏิเสธความคุ้มครองได้
  • ในกรณีที่ 5 กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากที่รถยนต์สูญหายไปและกลับคืนมาได้ไม่ปกติคือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้บริษัทประกันภัยผู้รับประกันต้องให้ความคุ้มครองหากรถยนต์คันดังกล่าวได้ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้

กรณีเกิดเหตุการณ์ ให้เช่ารถแล้วรถหาย อาจเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ขอเพียงแต่ผู้ให้บริการรถเช่าทำสัญญาเช่ารถให้รอบครอบ ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้เสมอ ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

อ่านเพิ่มเติม : รถหายประกัน รับผิดชอบไหม ! ไฟแนนซ์ มาเกี่ยวข้องได้อย่างไร

การทำประกันภัยรถยนต์จึงมีแต่ข้อดีทั้งนั้นที่จะช่วยเราได้ทุกสถานการณ์เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรือ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ตาม อีกทั้งมีบริการแถมพิเศษกรณีรถยนต์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง

เรามีบริการรถยกที่จะเคลื่อนที่รถยนต์ของคุณได้กรณีน้ำมันหมดกลางทาง เพียงติดต่อเข้ามาหาเรา อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ เราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือคุณถึงที่ได้อย่างปลอดภัย หรือติดต่อเช็คเบี้ยประกันออนไลน์ก่อนได้ที่ Easyinsure.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *