ญาติโดนรถชนเสียชีวิตคาที่

ช่วยด้วย ! ญาติโดนรถชนเสียชีวิตคาที่ เรียกร้องอะไรได้บ้าง

ญาติโดนรถชนเสียชีวิตคาที่

ความจริงที่ว่าอุบัติเหตุจากยานพาหนะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเราเลย แต่ถ้าเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว เช่น ญาติโดนรถชนเสียชีวิตคาที่ ญาติผู้เสียชีวิตจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง

เมื่อญาติโดนรถชนเสียชีวิตคาที่ สิ่งที่ญาติผู้เสียชีวิตจะมีวิธีเรียกร้องความเสียหายอะไรได้บ้างตามกฎหมาย ไม่ว่าจะจาก พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองผู้ประสบภัย ประกันภัยรถยนต์ หรือ ค่าสินไหมทดแทนอะไรได้บ้าง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 กรณีทำให้เขาถึงเสียชีวิตนั้น เราสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ซึ่งได้แก่ ค่าปลงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ๆ อีก ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วย แต่ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร์ ท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ค่าสินไหมทดแทน คือ เป็นความเสียหายที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ และเป็นการตกลงในการชดใช้เงินเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือสิ่งของทดแทนที่เท่ากัน จะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกัน หรือ ผู้รับผลประโยชน์คนใดคนหนึ่งตามในกรมธรรม์

ขอขยายความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะละเมิดว่า สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่สามารถเรียกร้องกับบริษัทประกันภัยมีอยู่ 15 ประการคือ

 1. สำหรับผู้เสียหายเสียชีวิต
  • ค่าปลงศพ
  • ค่าใช้จ่ายจัดงานศพ
  • ค่าขาดไร้อุปการะ
  • ค่าขาดแรงงาน
  • รายได้ที่คนเสียชีวิตเคยได้รับ
 2. สำหรับกรณีบาดเจ็บหรือป่วยไข้
  • ค่าเสียหายแก่ร่างกาย
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าใช้จ่ายอันที่ต้องเสียไป
  • ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในปัจจุบัน
  • ค่าเสียความสามาระประกอบการงานในอนาคต
  • ค่าเสียหาย อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ญาติโดนรถชนเสียชีวิตคาที่เรียกร้องอะไรได้บ้าง

เราสามารถเรียกร้องได้อีกจาก พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองผู้ประสบภัย หรือทายาทจะได้รับ

 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งคือบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย ทายาทของวผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยที่จะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดใด ๆ
  • กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพจำนวน 35,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท และค่าปลงศพจำนวน 35,000 บาท รวมแล้วค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาท
 2. ค่าเสียหายส่วนเกิน บริษัทรับประกันภัยที่เป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัย ทายาทผู้ประสบภัย เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นดังนี้
  • กรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมกับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 80,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จำนวน 300,000 บาท ไม่ว่าจะมีการักษาพยาบาลหรือไม่ ถ้ามีค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตให้นำมารวมด้วยเท่ากับ 300,000 บาท
  • กรณีผู้เสียชีวิตได้จะยังคงได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันของผู้ที่ขับรถชน ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ คือ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ที่เราสามารถเรียกร้องได้อีก

ญาติโดนรถชนเสียชีวิตคาที่ประกันคุ้มครองอะไรบ้าง

 • ประกันภัยชั้น 1 จะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคน หรือไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง
 • ประกันภัยชั้น 2+ 2 3+ 3 จ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน

กรณีญาติโดนรถชนเสียชีวิตคาที่ หรือจะเป็นบุคคลใดก็ตาม ผู้ประสบภัยทุกคนสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองผู้ประสบภัย ค่าสินไหมทดแทน และ จากประกันภัยรถยนต์ของคู่กรณี หรือที่เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เพราะกฎหมายย่อมให้ความยุติธรรมกับผู้ประสบภัยทุกคน

ความคิดเห็นใน Pantip : เราต้องทำอย่างไร เมื่อคนในครอบครัวถูกรถชนเสียชีวิต

และข้อดีของการทำประกันภัยรถยนต์ไว้ ก็เพื่อจะช่วยชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแทนคุณไม่มากก็น้อยซึ่งดีกว่าไม่มีประกันภัยแล้วคุณต้องแบกภาระค่าเสียหายทั้งหมด ไม่ไหวแน่ และถ้าหากยังมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์ สามารถปรึกษาได้ที่อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการทำประกันภัยรถยนต์ได้ทุกประเภทให้คุณได้รับความคุ้มครองสูงสุดอย่างแน่นอน ช่วยเหลือดูแลด้านประกันภัยของคุณในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุไกล่เกลี่ยให้ได้รับความปลอดภัยอย่างลงตัวที่สุด หรือหากจะเช็คเบี้ยประกันภัยออนไลน์ก่อนได้ที่ www.easyinsure.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *