ต่อภาษีรถยนต์

ต่อภาษีรถยนต์ วันหยุด เสาร์และอาทิตย์ ทำที่ไหนได้บ้าง

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเจ้าของรถยนต์ทุกคันคือ การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ที่โดยทั่วไปจะต้องไปต่อที่กรมการขนส่งทางบกในวันทำการเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้ปี 2563 กรมการขนส่งทางบกได้เปิดช่องทางใหม่ ๆ ให้กับประชาชนเพื่อความสะดวกสบายให้กับเจ้าของรถยนต์ทุกคนที่สามารถ ต่อภาษีรถยนต์ ได้ทุกวันแม้แต่วันหยุดอย่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ ก็ยังสามารถไปต่อภาษีได้ตามห้างสรรพสินค้า Big C ร้านสะดวกซื้อ 7 – 11 หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ รวมไปถึงการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ นั้นก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่จะมีขั้นตอนอย่างไร ราคากี่บาท เดียวเราไปดูกันดีกว่า

 

ต่อภาษีรถยนต์

ต่อภาษีรถ ภาษาอังกฤษ ( Per vehicle tax ) นั้นมีความสำคัญมาก ถือเป็นการทำตามกฎหมายในการจ่ายภาษีรถยนต์เป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  กฎหมายที่กำหนดให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ ภายใต้ข้อบังคับของ พรบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควมคุ้มครองแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องคำนึงว่าบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่อย่างไร

ต่อภาษีรถยนต์ใช้อะไรบ้าง

ในการ ต่อภาษีรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ปัจจุบันมีความง่ายดายมากเลย เพียงแค่เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นที่จะต้องนำไปด้วยในการต่อภาษีรถยนต์ให้ครบถ้วน ซึ่งการต่อภาษีรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นมาดูกัน

 1. เล่มทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีน้ำเงิน) หรือ สำเนาการจดทะเบียนรถยนต์
 2. เอกสาร พ.ร.บ.รถยนต์
 3. ใบตรวจสภาพรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี
 4. ใบติดตั้งแก๊สสำหรับรถยนต์ที่มีการติดตั้งแก๊ส
 5. ค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีรถยนต์ ซึ่งมีราคาที่แตกต่างกันตามลักษณะของซีซีรถยนต์ ยิ่งซีซีมากเท่าไหร่ก็เสียภาษีแพงขึ้นไปด้วย

วิธีการต่อภาษีรถยนต์

สำหรับ ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ นั้นไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไร เพียงแต่ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ การต่อภาษีรถยนต์ก็สำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน หลักฐานการต่อภาษีรถยนต์จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

1. ตรวจสภาพรถยนต์

ตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.2522 ได้ระบุไว้ว่า รถที่จะนำมาใช้ในการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หรือนำมาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด เครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถและผู้โดยสาร ซึ่งรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไปจะต้องทำการตรวจสภาพรถยนต์ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน ต.ร.อ. แล้วนำใบตรวจสภาพรถยนต์มาใช้ในการต่อภาษีรถยนต์อีกครั้ง ซึ่งการตรวจสภาพรถยนต์ ทางกรมขนส่งได้กำหนดประเภทของรถยนต์ที่ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปีไว้ดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปีขึ้นไป

2. ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์

อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือการ ต่อ พรบ รถยนต์ เพื่อให้ได้เอกสารแนบท้ายหรือส่วนหางของ พ.ร.บ.รถยนต์ มาใช้ในการต่อทะเบียนหรือต่อภาษีรถยนต์ โดยสามารถต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ได้ล่วงหน้าแม้จะยังไม่หมดอายุก็ตาม

3. ต่อภาษีรถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
 2. พ.ร.บ.รถยนต์
 3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปีขึ้นไป
 4. เอกสารรับรองการติดตั้งแก๊ส สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส LPG / NGV.

4. เอกสารรับรองการติดแก๊ส สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส

สำหรับรถยนต์คันใดที่ติดแก๊ส ไม่ว่าจะแก๊ส NGV หรือ LPG จะต้องขอเอกสารรับรองการติดตั้งแก๊สจากสถานที่ติดตั้งแก๊สไว้ด้วยนะ เพราะเราถือว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีการดัดแปลง ซึ่งจะต้องแจ้งการติดตั้งกับกรมขนส่งทางบก  ซึ่งรถยนต์ที่ติดแก็ส LPG ควรทำการตรวจสอบถังบรรจุก๊าซทุก 5 ปี และทุก 1 ปี  สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส NGV ควรตรวจกับสถานที่ได้รับมาตรฐานจากกรมขนส่ง และที่มีวิศวกรออกใบรับรองให้อย่างถูกต้อง

5. ชำระภาษีรถยนต์

ถึงขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์แล้ว โดยหลังจากที่เตรียมเอกสารเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาการต่อภาษีรถยนต์ได้แล้ว โดยสถานที่ต่อภาษีรถยนต์ มีดังนี้

 • สำนักงานขนส่งทางบก
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • ร้านค้า หรือ ตามห้างสรรพสินค้าที่รับต่อภาษีรถยนต์
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้ที่ https://eservice.dlt.go.th

ต่อภาษีรถยนต์ราคาเท่าไหร่

สำหรับ ราคาต่อภาษีรถยนต์ ในปี 2563 นั้นการที่เราจะรู้ได้ว่าจะต้องจ่ายค่าต่อภาษีรถยนต์ กี่บาท จะมีสูตรในการคำนวณภาษีรถยนต์ประจำปีแบบเข้าใจได้ง่าย ซึ่งแบ่งเกณฑ์การเสียภาษีออกเป็น 3 ประเภท

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ( ป้ายทะเบียนพื้นสีขาวอักษรสีดำ ) : รถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู จะคำนวณอัตราภาษีจากความจุกระบอกสูง หรือเราเรียกว่า CC  เช่น

 • ตั้งแต่ 1 – 600 C.C.  จะคิดอัตราภาษี C.C. ละ 0.5 บาท
 • ตั้งแต่ 601 – 1,800 C.C.  จะคิดอัตราภาษี C.C. ละ 1.5 บาท
 • ตั้งแต่1,801 C.C. ขึ้นไป จะคิดอัตราภาษี C.C. ละ 4 บาท

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ( ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว อักษรสีเขียว ) : การคำนวณอัตราภาษีขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถ เราสามารถดูน้ำหนักรถได้จากในเล่มทะเบียนรถ

 • น้ำหนักรถตั้งเเต่ 501 – 750 กิโลกรัม อัตราภาษีคือ 450 บาท
 • น้ำหนักรถตั้งเเต่ 501 – 1000 กิโลกรัม อัตราภาษีคือ 600 บาท
 • น้ำหนักรถตั้งแต่ 1001 – 1250 กิโลกรัม อัตราภาษีคือ 750 บาท
 • น้ำหนักรถตั้งแต่1251 – 1500 กิโลกรัม อัตราภาษีคือ 900 บาท
 • น้ำหนักรถตั้งแต่1501 – 1750 กิโลกรัม อัตราภาษีคือ 1,050 บาท
 • น้ำหนักรถตั้งแต่ 1751 – 2000 กิโลกรัม อัตราภาษีคือ 1,350 บาท
 • น้ำหนักรถตั้งแต่ 2001 – 2500 กิโลกรัม อัตราภาษีคือ 1,650 บาท

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง ( ป้ายทะเบียน พื้นสีขาวอักษรสีฟ้า ) : การคำนวณอัตราภาษีนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถ แต่จะแตกต่างกับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

 • น้ำหนักรถไม่เกิน 1800 กิโลกรัม อัตราภาษีคือ 1,300 บาท
 • น้ำหนักรถเกิน 1800 กิโลกรัม อัตราภาษีคือ 1,600 บาท

 

ต่อภาษีรถยนต์ที่ไหนได้บ้าง

ปัจจุบันทางกรมการขนส่งทางบกได้เปิดช่องทางการต่อภาษีรถยนต์ ผ่านบริการ Shop Thru for Tax ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ ห้างสรรพสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชน ไม่ต้องไปแออัดกันที่กรมการขนส่งทางบกที่เดียว  ซึ่งในการต่อภาษีรถยนต์ได้เปิดช่องทางในห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายสถานที่ ได้แก่ Big C , Lotus , Zeer Rangsit , Central Westgate , Central World  เพียงแค่เตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วนแล้วไปตามวันเวลาที่เปิด

ต่อภาษีรถยนต์ในห้าง

 • บิ๊กซี  : เปิดวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ได้แก่ Big C ลาดพร้าว, รามอินทรา, สำโรง บางนา, รัชดาภิเษก, เพชรเกษม, บางบอน, สุขาภิบาล 3, บางใหญ่, สุวิทนวงค์, สมุทรปราการ, แจ้งวัฒนะ, บางปะกอก
 • โลตัส  : จำนวนกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เปิดบริการทุกวัน 09.00-17.00 น.
 • เซียร์รังสิต  : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น.
 • เซ็นทรัลเวิลด์ : เปิดเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
 • เซ็นทรัลเวสเกต และ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. และ วันเสาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.30 น.
 • เซ็นทรัลศาลายา : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00-18.30 น. และ วันเสาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.30 น.
 • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต : จุดบริการชั้น 3 ฝั่งเซ็นทรัล ให้บริการทุกวัน เวลา 10.30-18.30 น.
 • ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค และ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค : วันเสาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.

ต่อภาษีรถยนต์ 7 11

อีกช่องทางพิเศษสุดที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับทุกคน ตลอดชั่วโมง 24 ชั่วโมง สำหรับการ ต่อภาษีรถยนต์ ที่ 7 – 11 กี่วันได้นั้น เพียงเตรียมเอกสารได้แก่ บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนรถ, ชำระค่าใช้จ่าย โดยอีกประมาณ 2 สัปดาห์จะจัดส่งทางไปรษณีย์

ต่อภาษีรถยนต์ ขนส่ง

สถานที่หลักในการต่อภาษีรถยนต์ ที่ขนส่งทางบกตามสาขาใกล้บ้านท่าน หรือเข้าช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ www.dlt.go./th/th ต่อบริการผ่านอินเตอร์เน็ต และชำภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถต่อได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ต่อภาษีรถยนต์ ไปรษณีย์

ไม่ต้องเดินทางไปไกล เพียงไปที่ไปรษณีย์แถวบ้านทึ่ครอบคลุมทั่วทุก ๆ เขต ก็สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้แล้ว

ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์

นอกจากการต่อภาษีรถยนต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว การต่อภาษียุคใหม่ที่สามารถต่อภาษีรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว แต่มีข้อจำกัดอยู่บ้าง ซึ่งรถยนต์ที่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ต้องมีคุณสมบัติคือ

 1. รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล
 2. รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี
 3. รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี
 4. รถที่ค้างจ่ายภาษีรถยนต์ไม่เกิน 1 ปี และชำระภาษีล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน

ต่อภาษีรถยนต์วันหยุดที่ไหนได้บ้าง

ในปี 2563 กรมการขนส่งได้เพิ่มวันทำการในการ ต่อภาษีรถวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เพราะในวันทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ อาจจะไม่สะดวกสำหรับคนทำงานประจำ ซึ่งการต่อภาษีรถยนต์วันหยุดได้ที่ห้างสรรพสินค้า Big C, Lotus, เซียร์รังสิต, เซ็นทรัลเวสเกต, เซ็นทรัลเวิลด์ และ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต.

 

ต่อภาษีรถล่วงหน้าได้ไหม

สำหรับใครที่ต้องการต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้า สามารถทำได้โดยทำการชำระภาษีรถยนต์หรือต่อทะเบียนรถยนต์ล่วงหน้าได้ก่อนไม่เกิน 3 เดือน

 

ต่อภาษีรถยนต์เกิน 7 ปี

สำหรับการต่อภาษีรถยนต์ผู้ที่มีรถยนต์เกิน 7 ปี นั่นหมายถึงรถยนต์ของคุณได้มีอายุการใช้งานมานาน 7 ปีแล้ว จะต้องทำการตรวจสภาพรถยนต์เพิ่มเติมก่อน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการตรวจสภาพรถว่ารถยนต์ที่จะนำมาใช้ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ต้องมีสภาพที่แข็งแรง มั่นคง ทั้งขนาดและลักษณะ เครื่องอุปกรณ์ของรถต้องถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกระทรวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ โดยเราสามารถนำรถยนต์ที่ใช้งานไปตรวจสภาพรถยนต์ได้ที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก อัตราการตรวจรถยนต์น้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท หรือ รถยนต์ที่มีนำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

ต่อภาษีรถจักรยานยนต์

กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า รถมอเตอร์ไซค์ทุกคันจำเป็นต้องมี พรบ รถจักรยานยนต์ ดังนั้นการ ต่อภาษีรถมอเตอร์ไซด์ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง แล้วต่อภาษีรถมอไซค์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมาดูกัน

 1. สำเนา หรือ ทะเบียนรถจักรยานยนต์เล่มจริง
 2. พ.ร.บ. ฉบับจริง
 3. ใบตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ค่าตรวจสภาพรถ 60 บาท
 4. ค่าต่อภาษี 100 บาท
ต่อภาษีรถยนต์
ราคาต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์

จะเห็นได้ว่าการต่อภาษีรถยนต์เป็นหน้าที่สำคัญของเจ้าของรถทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากแต่อย่างใด แถมสถานที่ต่อภาษีรถยนต์ก็มีมากมายทั่วประเทศ ดังนั้นแล้วเจ้าของรถยนต์ทุกคนอย่าลืมต่อภาษีรถยนต์เป็นประจำทุกปีกันนะ แต่หากท่านใดที่ไม่สะดวกไปต่อภาษีรถยนต์ด้วยตัวเอง ให้เราอีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์เป็นผู้ดูแลเรื่องการต่อภาษีรถยนต์ให้กับท่านเป็นประจำทุกปีดีกว่า เรารับรองว่าท่านจะไม่มีการขาดต่อภาษีรถยนต์แต่อย่างใดอย่างแน่นอน

 

เพราะเรา อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ เป็นโบรกเกอร์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงมานาน มีความมั่นคงและผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยอย่างครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ รวมถึงมีบริการ ต่อภาษีรถยนต์ ต่อพ.ร.บ. ที่สำคัญเรามีบริการดี ๆ ให้กับท่านมากมาย เช่น ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการรถใช้ระหว่างซ่อมฟรี ในราคาย่อมเยาที่สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ ฟรีค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดประกันต่าง ๆ ของเราได้ที่ www.easyinsure.co.th เรายินดีต้อนรับทุกท่าน พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านอย่างมืออาชีพ

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *