Category Archives: บทความรถยนต์

ประกันชั้น 1

ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง | ความรู้ประกันภัยเบื้องต้น ทีควรรู้

ผู้ทำประกันหลายๆ ท่านมักจะมีความเข้าใจว่า ประกันชั้น 1 เป็น ประกัน ที่ให้ความคุ้มครอง (หมายถึงชดเชยค่าเสียหายให้) ในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆ ที่เกิดกับตัวรถ เช่น รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยจากอุบัติเหตุที่แม้จะเป็นฝ่ายผิดก็คุ้มครอง ซึ่งความเข้าใจในลักษณะนี้ไม่ได้ผิดและไม่ได้ถูกไปทั้งหมด โดยประกันชั้น 1 ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในทุกกรณีแต่เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุดในบรรดาประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเหตุการณ์หรือข้อยกเว้นที่ประกันชั้น 1 จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ทำประกัน

Loading

พ.ร.บ. รถยนต์

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ไม่ใช่เรื่องยาก ย่อมาแล้ว อ่านไม่กี่นาทีก็เข้าใจ

สำหรับยานพาหนะทุกประเภทที่ประชาชนใช้ขับขี่อยู่ในประเทศไทยจะมีสิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือการทำ ประกัน ภาคบังคับหรือที่เรียกอีกชื่อว่า พรบ. และการเสียภาษีประจำปีหรืออาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าการต่อทะเบียนรถ สำหรับเหตุผลในข้อบังคับที่ต้องทำเช่นนั้นก็คือ พรบ.ถือเป็นประกันภัยที่จะคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และผู้เสียหายซึ่งอาจจะเป็นผู้คนที่เดินสัญจรไปมา ให้ได้รับการรักษาพยาบาลหรือค่าจัดการศพเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในส่วนของการต่อภาษีประจำปีถือเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยปกติอยู่แล้ว สำหรับขั้นตอนการต่อ พรบ. รถจักรยานยนต์โดยทั่วไปนั้นมีขั้นตอนดังนี้

Loading

ทุนประกัน

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ คืออะไร ย่อมาแล้ว ฉบับแสนง่าย สไตล์ อีซี่

หลายๆ ท่านที่เคยผ่านการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต หรือประกันทรัพย์สินก็ตาม มักจะคุ้นเคยหรือได้ยินคำว่า เบี้ย ประกันภัย ซึ่งความหมายของเบี้ยประกันภัยก็คือ จำนวนเงินที่เราซื้อประกันนั่นเอง แม้ว่าความหมายของคำว่าเบี้ยประกันจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนัก แต่รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยนั้นค่อนข้างมีมาก ซึ่งในกรณีนี้จะกล่าวถึงเบี้ยประกันรถยนต์เป็นหลัก

Loading

เคลมสด คืออะไร

เคลมประกันรถ คืออะไร ย่อมาแล้ว อ่านไม่กี่นาที ก็เข้าใจ

ความหมายของการเคลม ประกันรถ ก็คือ การนำรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุหรือภัยต่างๆ เข้าซ่อม โดยสามารถนำไปซ่อมที่ศูนย์บริการของรถยี่ห้อนั้นๆ หรืออู่มาตรฐานที่มีรายชื่ออยู่ในเครือข่ายของบริษัทประกัน ก่อนที่จะทำเรื่องเคลมประกันรถจะต้องมั่นใจเสียก่อนว่า อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดกับตัวรถของเรานั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันที่เราทำ อาจจะทำการตรวจสอบในเอกสารกรมธรรม์หรือโทรสอบถามกับทางตัวแทนประกันภัยก็ได้ การเคลมประกันแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

Loading

ประกันรถยนต์

กรณีติดแก๊สรถยนต์ NGV หรือ LPG แบบนี้ต้องแจ้งประกันหรือไม่

แก๊สธรรมชาติ (NGV) และแก๊สหุงต้ม (LPG) ได้ถูกนำเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์มากขึ้น เนื่องจากการใช้แก๊สดังกล่าวสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น หรือถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวลงมาแต่ต้นทุนจากการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงก็ยังคงถูกมากกว่าอยู่ดี ซึ่งเจ้าของรถที่มีความต้องการจะใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนั้น จะต้องนำรถเข้าไปติดตั้งเพื่อให้ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงได้เสียก่อน โดยสามารถนำไปติดตั้งกับอู่หรือศูนย์บริการที่มีวิศวกรรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยในการติดตั้ง อีกทั้งจะต้องนำรถที่ผ่านการดัดแปลงแล้วไปแจ้งต่อกรมการขนส่งเพื่อลงทะเบียนเป็นรถยนต์ที่มีการดัดแปลงให้ใช้แก๊สธรรมชาติหรือแก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงด้วย

Loading

ประกันรถยนต์ที่ไหนดี

ชุดแต่งรถเสียหายจากการจมน้ำ แบบนี้ประกันจ่ายไหม | สไตล์ อีซี่

การทำประกันรถยนต์คือการลดความเสี่ยงในการจ่ายค่าชดเชย ค่าซ่อมแซมเมื่อต้องเจอกับอุบัติเหตุหรือภัยต่างๆ อย่างที่ทราบกันดีว่าบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งจะชดเชยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของประกันและความครอบคลุมต่อภัยที่เกิด จากที่ได้กล่าวมาเป็นหลักการเบื้องต้นของประกันที่เข้าใจได้ไม่ยากนัก แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงบางครั้งผู้ทำประกันอาจไม่ได้รับค่าชดเชยทั้งหมดจากบริษัทประกัน ดังเช่นจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ เจ้าของรถได้นำรถไปแต่งอะไหล่เพิ่มเติมและต่อมารถคันดังกล่าวประสบเหตุน้ำท่วมทำให้อุปกรณ์ตกแต่งเหล่านั้นเสียหาย เจ้าของรถได้มีการทำประกันภัยไว้ก่อนที่น้ำจะท่วม คำถามคือบริษัทประกันจะจ่ายชดเชยค่าเสียหายต่อเหตุการณ์นี้หรือไม่ คำตอบคือบริษัทประกันอาจจะไม่จ่าย หรือจ่ายก็ได้โดยสามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้

Loading

ประกันชั้น 3+ คุ้มครแงอะไรบ้าง

ประกันชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง | ย่อมาแล้ว ฉบับแสนง่าย สไตล์ อีซี่

ประกันรถยนต์มีไว้สำหรับช่วยลดความเสี่ยงในการจ่ายค่าเสียหายให้กับคู่กรณี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราขับรถไปชนกับคู่กรณีแล้วเป็นฝ่ายผิด เราจะต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถ รวมถึงค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีซึ่งมักจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ถ้าทำ  ประกันรถยนต์  ไว้เราก็จะไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเหล่านี้เพราะบริษัทประกันจะเป็นคนจ่ายเอง จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นหลักการของการทำประกันภัยชั้น 3 ทั่วไป

Loading

ประกันรถยนต์

4 วิธี ข้อสังเกตน้ำมันเครื่องปลอม ฉบับแสนง่าย สไตล์ อีซี่

ปัจจุบันนี้ ปัญหาหนึ่งของผู้ใช้ รถยนต์ ก็คือ การเจอน้ำมันเครื่องปลอมนั้นเอง น้ำมันเครื่องปลอมอาจจะส่งผลต่อเครื่องยนต์และลูกสูบของรถเราได้ สำหรับเพื่อนๆที่มีความเชียวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วก็อาจจะสบายๆ แต่ที่หน้าจับตาก็คือ น้ำมันเครื่อง เพื่อนจะรู้ได้ไงว่า อันไหนของแท้ อันไหนของปลอม เพื่อความกระจ่าง วันนี้เรามีคำตอบเกี่ยวกับ 4 วิธี สังเกตน้ำมันเครื่องปลอม

Loading

โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์

โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร ฉบับแสนง่าย สไตล์ อีซี่

บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ประกันภัยรถยนต์ ใบบ้านเรามีด้วยกันหลายบริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต้องมีการแจ้งจดทะเบียนกับทางหน่วยงานรัฐบาลก่อนจะเริ่มทำธุรกิจได้ โดยลักษณะของธุรกิจประเภทประกันภัยคือ เสนอขายความคุ้มครองต่อความเสียหายให้กับประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยด้านชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน โดยในที่นี้จะกล่าวถึงประกันภัยรถยนต์ซึ่งจัดเป็นประกันภัยด้านทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ในบางครั้งบริษัทประกันภัยเหล่านี้อาจจะส่งพนักงานออกมาขายประกันรถยนต์เอง หรืออาจจะขายผ่านตัวแทนหรือที่เรียกกันว่า โบรกเกอร์

Loading

ซ่อมห้าง กับ ซ่อมอู่ ต่างกันอย่างไร ฉบับแสนง่าย สไตล์ อีซี่

ซ่อมห้าง กับ ซ่อมอู่ ต่างกันอย่างไร ฉบับแสนง่าย สไตล์ อีซี่

เมื่อรถที่ทำประกันเกิดอุบัติเหตุขึ้น หลังจากกระบวนการดำเนินไปถึงขั้นการเคลมประกันเพื่อเข้าซ่อมแล้ว คำถามที่มักจะพบตามมาคือ ควรนำรถไปซ่อมห้างหรือซ่อมอู่ดี สำหรับเจ้าของรถบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าซ่อมห้างคืออะไร ซ่อมอู่คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร

Loading