ประกันสุขภาพเด็ก

ซื้อประกันสุขภาพเด็ก ให้ลูกน้อย ลูกรัก เด็กแรกเกิด ที่ไหนดี คุ้มครองคุ้มค่า ราคาถูก

ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็ก หรือ ประกันสุขภาพลูกน้อย คือ ประกันสุขภาพที่คุณพ่อคุณแม่ทำเพื่อความคุ้มครองเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของลูก รวมถึงการต้องนอนต่อที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาจากทีมแพทย์และสถานโรงพยาบาลในเครือที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีเพียงทำประกันสุขภาพเด็กไว้ เพราะสถิติการเจ็บป่วยเด็กอายุ 0-5 ปีจะค่อนข้างสูงเนื่องด้วยเด็กวัยนี้ยังมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไม่มากพอ เจ็บป่วยได้ง่าย หรือ ไม่สามารถทนความเจ็บป่วยได้นานเท่าผู้ใหญ่

ซื้อประกันสุขภาพเด็กให้ลูกแบบไหนดี

เด็กเล็ก ส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยค่อนข้างน้อย จึงมีโอกาสเจ็บป่วยได้บ่อยการทำ ประกันสุขภาพเด็ก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องซื้อประกันนี้ไว้ เพราะหากลูกน้อยเจ็บป่วยจากโรคภัยต่าง ๆ จะส่งผลให้เด็กเล็กเจ็บป่วยได้ง่าย ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือนอนโรงพยาบาลที่มากขึ้นตามมา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกำลังเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องหาตัวช่วยอย่างเช่นการซื้อ ประกันสุขภาพ สำหรับลูกรักที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความช่วยเหลือจากบริษัทประกันที่จะเข้ามารองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มากมายในการรับษาสุขภาพ แต่บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่มีข้อมูลว่าจะ ทำประกันสุขภาพให้ลูก นั้นมีประโยชน์อย่างไรมีแบบไหนบ้างคุ้มครองอะไรให้ได้บ้าง เรามาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างที่เหมาะกับการซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

ประกันสุขภาพ
แนะนำโปรโมชั่น ประกันสุขภาพ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สนใจคลิกที่รูปเลย

วิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพลูกน้อย

1. ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ให้เข้าใจ ว่าในกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมหรือไม่

 • การจ่ายเบี้ยชดเชยที่สูงพอในยามที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุหรือไม่
 • ประหยัดและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปทุกปีหรือไม่
 • มีค่ารักษาพยาบาลของการเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุหรือไม่
 • เมื่อต้องรักษาตัวต่อเนื่องจนเป็นผู้ป่วยในจะให้ความคุ้มครองชดเชยได้เท่าไร

2. ซื้อแผนประกันสุขภาพเด็กตามความสามารถของกำลังทรัพย์ ศึกษารายละเอียดวงเงินที่เหมาะสมตามกำลังทรัพย์ของเราด้วย หากประกันมีความครอบคลุมละเอียดพอแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มเติม

3. พิจารณาจากยอดเงินค่ารักษาการเจ็บป่วย ต้องหมั่นสังเกตว่าที่ผ่านมานั้นมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณเท่าใด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลไว้สำหรับปรึกษาตัวแทนประกันว่าควรซื้อเบี้ยประกันเท่าไร เพื่อไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพที่มีราคาสูงเกินจำเป็น

4. พิจารณาจากค่าห้องพัก ควรพิจารณาจากราคาห้องด้วย หากเลือกห้องที่มีราคาสูงก็จะทำให้เบี้ยประกันสูงตามไปด้วย การซื้อประกันสุขภาพลูกจึงควรเลือกดูให้เหมาะสมกับความต้องการ ตามกำลังทรัพย์ที่มี เพื่อจะได้ไม่เกินวงเงินจนต้องจ่ายส่วนต่างมากหลังใช้บริการ

5. ออมเงินไปพร้อมกับการประกันสุขภาพ หากซื้อประกันสุขภาพเด็กชนิดออมเงินไปพร้อมกับการประกันสุขภาพจะมีเงินคืนเมื่อครบอายุสัญญา โดยเบี้ยจะสูงกว่าประกันสุขภาพชนิดไม่มีเงินคืน หากต้องการเก็บออมเงินไว้เป็นทุนการศึกษาพร้อมกับประกันความเสี่ยงยามลูกเจ็บป่วยก็ถือว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่า

6. ทำสัญญาเพิ่มเพื่อค่าชดเชยรายวัน การทำสัญญาเพิ่มจากกรมธรรม์หลักนี้ เพื่อเอาค่าชดเชยรายวันกลับมาจากการที่ผู้ปกครองต้องสูญเสียรายได้จากการไปดูแล ทั้งนี้ลูกจะต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนค้างคืนก็สามารถเบิกได้

7. เลือกซื้อจากตัวแทนประกันที่ดี ข้อนี้ก็สำคัญควรซื้อประกันจากตัวแทนประกันที่มีความจริงใจให้ข้อมูลจริงอย่างตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบสูง และติดต่อง่ายในยามที่ต้องขอใช้บริการ

เงื่อนไขการทำประกันสุขภาพลูกน้อยที่ไม่ควรมองข้าม คุณพ่อคุณแม่ก่อนทำ ประกันสุขภาพให้ลูก ต้องดูเงื่อนไขให้ดี และสิ่งที่จะได้คืนมาคืออะไร

 • เบี้ยประกันสุขภาพ มีความคุ้มค่ากับค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยและอุบัติเหตุหรือไม่
 • ค่ารักษาพยาบาลมีจำนวนเท่าไหร่ กับผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ และ จากการรักษาผู้ป่วยใน
 • ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อนหรือไม่ หากต่อไปเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือ
 • มีรับเปอร์เซ็นต์เพิ่มของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลหรือไม่
ประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี
ประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี เปรียบเทียบราคาค่าเบี้ยประกัน และแผนความคุ้มครอง กับบริษัทประกันภัยชั้นนำ

ประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการซื้อแผน ประกันสุขภาพเด็ก ให้ลูกน้อย ควรพิจารณาถึงความคุ้มครองเป็นหลัก ราคาเป็นรอง แม้ว่าค่าเบี้ยประกันจะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ แต่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่จะซื้อความคุ้มครองให้ลูกเพื่อต้องการคุ้มครองลูกน้อยในยามเจ็บป่วย โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กโตก็สามารถทำประกันสุขภาพได้เช่นกัน เพราะแผนประกันของแต่ละบริษัทจะมีความคุ้มครองที่คล้ายกันมาก จะแตกต่างกันเพียงเงื่อนไขไม่กี่ข้อเท่านั้น โดยทางทีมงานได้ลงพื้นที่หาข้อมูลมาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกบริษัทประกันสุขภาพที่ดีที่สุด ดังนี้

1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ได้นำเสนอ ประกันสุขภาพเด็ก ที่หลากหลายแบบ ทั้งเสนอประกันสุขภาพตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 90 ปี วัยเรียน และสะสมทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษา

 • ข้อดี
  • มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลรวมสูงสุด  ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาลต่อวันสูง  ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนถึง 290% พร้อมเงินปันผล และระหว่างสัญญารับเงินคืน 30% ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์

2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ได้นำเสนอประกันสุขภาพเด็ก ที่คล้าย ๆ กับแบบแผนประกันอื่น ๆ แต่มีข้อดีตรงที่สามารถใช้บริการดูแลยามพักฟื้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ข้อดี
  • เริ่มดูแลตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 10 ปี
  • ความคุ้มครองสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ และได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
  • สามารถใช้บริการดูแลยามพักฟื้น (Nursing Care) โดยไม่มีค่าใช่จ่าย

3. บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน) มีทั้งเป็นแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย และ แยกค่าใช้จ่าย โดยมีวงเงินที่เหมาะสมสำหรับเจ็บป่วย หรือ ค่ารักษาพยาบาล

 • ข้อดี
  • แผนประกันบางแผนสามารถนำเบี้ยส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวมด้วย เหมือนกับว่าได้ซื้อประกันสุขภาพให้ลูกพร้อมทั้งออมเงินในกองทุนรวมให้ลูกไปด้วย เพื่อเป้าหมายที่สำคัญในอนาคของลูกและไม่อยากเสียเบี้ยประกันทิ้งทุกปี
  • บางแผนสามารถใช้กรณีกับผู้ป่วยนอกได้ OPD แบบเหมาจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินที่กำหนดของแผนนั้น ๆ
  • ถ้าไม่มีการเคลม จะมีเงินคืนพิเศษให้ด้วย
  • เด็กอายุ 0-5 ปี สามารถซื้อแผนประกันสุขภาพค่าห้องพยาบาลได้สูง

4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มีแผนประกันสุขภาพเด็กที่ให้ความคุ้มครองได้หลากหลาย อย่างเช่นโรคฮิตที่เด็กส่วนใหญ่เป็นกันมาก และคุ้มครองถึงช่วงเด็กเล็กก่อนเข้าโรงเรียนและสิทธิ์ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือที่มากกว่า 280 แห่ง

 • ข้อดี
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่ายตามวงเงินคุ้มครองในแบบประกัน
  • เน้นความคุ้มครองเด็กเล็กช่วงก่อนเข้าโรงเรียน ที่ยังมีภูมิคุ้มกันต่ำ และเด็กเล็กก่อนเข้าอนุบาลรวมถึงเด็กแรกเกิด
  • คุ้มครองโรคยอดฮิต RSV มือเท้าปาก เป็นไข้สูง ตัวร้อน Virus สายพันธ์ต่าง ๆ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ
  • อุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกด้วย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล หกล้มอุบัติเหตุแผลนิดหน่อยก็เคลมได้
  • ใช้สิทธิ์ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ
  • สามารถแบ่งชำระรายเดือนได้
 • ข้อด้อย
  • บางแผนประกันไม่มีเงินคืน ไม่มีเงินออมทรัพย์
  • จ่ายค่ารักษาตามจริง ไม่มีจ่ายเกิน

5. บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทที่เสนอประกันสุขภาพเด็ก พร้อมกับได้ประกันสุขภาพของพ่อหรือแม่ได้ด้วย เรียกว่าเป็นแบบแพคเกจคู่

 • ข้อดี
  • ประกันสุขภาพเด็กแบบแพคเกจคู่พ่อลูกหรือแม่ลูก
  • สามารถใช้สิทธิ์รักษาได้ทั้ง 2 คน คือ พ่อลูก หรือ แม่ลูก
  • มีประกันชีวิตคนละ 150,000. บาท
  • เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมาย
  • แบ่งชำระได้ หรือ ชำระด้วยบัตรเครดิตได้

สรุป บริษัทประกันที่รับทำ ประกันสุขภาพเด็ก หรือประกันสุขภาพลูกน้อย ต่างเสนอเรื่องของความคุ้มครองที่คล้าย ๆ กัน แต่ต่างกันบ้างที่จำนวนเงินความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล เงินคืน หรือ กองทุนรวมที่บางบริษัทไม่ได้มีข้อเสนอใน ประกันสุขภาพเด็ก แต่ถึงจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนอยากจะขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมหาข้อมูลทำประกันสุขภาพลูกน้อยนี้ไว้ล่วงหน้าได้เลย เพราะลูกน้อยสำคัญที่สุดในชีวิต ยามลูกเจ็บป่วยเป็นช่วงเวลาที่แสนทุกข์ทรมานมาก หากคุณพ่อคุณแม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีทำประกันสุขภาพลูกน้อยไว้ ก็จะช่วยต่อชีวิตให้กับคุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยได้อย่างดีทีเดียว เพราะการมีบัตรประกันสุขภาพเด็ก เปรียบเสมือนมีใบเบิกทางให้ลูกน้อยได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุด ได้ทันที เนื่องจากโรงพยาบาลจะมีความเชื่อมั่นในบริษัทประกันที่เป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาลอยู่แล้ว จึงมั่นใจได้ว่าทางบริษัทประกันจะมีงบประมาณเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลแน่นอน


สนใจทำประกันสุขภาพเด็ก

โทร : 02-801-9000

(ทำเถอะครับ !!! เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก)

Loading

15 thoughts on “ซื้อประกันสุขภาพเด็ก ให้ลูกน้อย ลูกรัก เด็กแรกเกิด ที่ไหนดี คุ้มครองคุ้มค่า ราคาถูก

  • Easy Travel says:

   เรียนคุณ : Ling
   สนใจประกันสุขภาพเด็ก หรือประกันสุขภาพลูกน้อย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ 02-801-9000 ครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัยครับ และสามารถเปรียบเทียบแผนประกันสุขภาพได้เองกว่า 20 บริษัทประกันชั้นนำที่เราดูแล : https://www.easyinsure.co.th/Module/PA/Find_PA.aspx

 1. Sirirat says:

  ขอทราบข้อมูลเปรียบเทียบแผนประกัน และเบี้ยประกัน ทารก อายุ 1 เดือน 1 วัน ขึ้นไปค่ะ

   • Easy Travel says:

    เรียนคุณ : เบญ
    สนใจประกันสุขภาพเด็ก หรือประกันสุขภาพลูกน้อย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ 02-801-9000 ครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัยครับ

  • Easy Travel says:

   เรียนคุณ :
   สนใจประกันสุขภาพลูกน้อย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ 02-801-9000 ครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย และสามารถเปรียบเทียบแผนประกันสุขภาพได้เองกว่า 20 บริษัทประกันชั้นนำที่เราดูแล : https://www.easyinsure.co.th/Module/PA/Find_PA.aspx

 2. Pingback: ประกันภัยแต่ละช่วงอายุ อายุเท่านี้ทำประกันภัยแบบไหนดี ในปี 2562

 3. Pingback: ประกันสุขภาพที่ไหนดี เปรียบเทียบราคาและบริการ ราคาถูกที่สุด ในปี 2562

 4. ก๋วยจั๊บ says:

  ลูกเพิ่งเกิดได้ 25 วัน สนใจ อยากทำประกันเด็ก
  เกียวกับสุภาพ คุมครองเด็ก

 5. ณัฐนพิน พงศ์โรจน์เผ่า says:

  ลูกเป็นธารัสซีเมีย ชนิดH ปานกลางไม่แสดงอาการ
  แต่ต้องมีไปตรวจเลือดทุกๆ 3 เดือนเพื่อฟังผลเลือด โดยใช้สิทธิบัตรทองอยู่
  อยากทราบว่าสามารถทำประกันสุขภาพที่ควบคู่กับประกันอุบัติเหตุได้ไหมค่ะ
  ทราบดีว่าจะไม่คุ้มครองการรักษาธารัสซีเมีย แต่อยากทราบว่าสามารถทำเพื่อ
  การรักษาในส่วนอื่นๆได้หรือไม่ค่ะ

 6. JN says:

  อยากทราบราคาประกันสุขภาพลูกน้อย อายุ2เดือน ของแต่ละบริษัทค่ะ

  • easyinsure says:

   เรียนคุณ JN

   รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ 02-801-9000 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองเบื้องต้นของแต่ละบริษัทประกันภัย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ ประกันสุขภาพให้ลูกน้อย อายุ 2 เดือน กับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ ด้วยความยินดีครับ ☺

  • ธเนศ says:

   ข้อทราบข้อมูลการเปรียบเทียบความคุ้มครองและเบี้ยประกันของทารก1เดือน

 7. easyinsure says:

  สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพเด็กให้ลูก สอบถามได้เลยนะครับ

 8. Pingback: ประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี สำหรับลูกน้อยแสนรัก เด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และเด็กโต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *