สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน

16 สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน หรือโหลดใต้เครื่องมีอะไรบ้าง เช็คก่อนนะ!

สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน

สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ มักมีคำถามในใจว่า สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน มีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในคำถามที่ต้องนึกถึงเสมอเมื่อต้องเดินทางด้วยเครื่องบินว่าจะจัดกระเป๋าอย่างไรให้เช็คอินผ่านฉลุย

สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน หรือสิ่งใด ๆ ที่ห้ามนำขึ้น สิ่งใดผิดกฎของสายการบินหรือไม่ เราจะมารวบรวมรายการสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้พกติดตัวขึ้นเครื่องบิน มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

เนื่องจากเราบินไปยังสนามบินที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งหมด ต้องตรวจดูให้มั่นใจว่ากระเป๋าสัมภาระของท่านไม่มีสิ่งของต้องห้ามหรือเปล่า หากมีอาจถูกยึดได้ หากสิ่งของนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

กฎระเบียบสำหรับสิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารของทุกท่าน สายการบิน ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำพาสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายบนทุกเที่ยวบิน ไม่ว่าจะบรรจุในสัมภาระ หรือ พกติดตัว ซึ่งวัตถุอันตรายนั้น หมายถึง วัตถุหรือสารซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือ สภาพแวดล้อม แบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น 9 ประเภทดังนี้

 1. วัตถุระเบิด
 2. ก๊าซ
 3. ของแข็งไวไฟ
 4. ของเหลวไวไฟ
 5. สารออกซิไดส์ และออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์
 6. สารพิษและสารติดเชื้อ เช่นยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าสารหนู
 7. วัตถุกัมมันตรังสี
 8. สารกัดกร่อน เช่น ปรอท
 9. วัสดุหรือสารอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

รายการสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำติดตัวหรือใส่ไว้ในสัมภาระ

1. กระเป๋าสัมภาระที่มีแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม

อุปกรณ์ส่วนควบมีปริมาณสารลิเธียมเกิน 0.3 กรัม สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัล หรือมีกำลังไฟเกิน2.7 วัตต์-ชั่วโมง และ แบตเตอรี่นั้นไม่สามารถถอดแยกออกจากตัวกระเป๋าได้

2. แบตเตอรี่ชำรุด

แบตเตอรี่ที่ชำรุด หรือ ถูกเรียกคืนจากผู้ผลิตเนื่องจากสินค้ามีปัญหาด้านความปลอดภัย รวมถึงที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์พกพาที่สินค้ามีปัญหาด้านความปลอดภัย
สารเคมีต่าง ๆ

3. สารเคมีต่างๆ

สารเคมีชนิดผง หรือ ของเหลว สำหรับใช้เพื่อการค้าหรือใช้งานส่วนตัว ยกเว้นแต่ที่ระบุในตาราง รายการสิ่งของที่สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวหรือใส่ไว้ในสัมภาระได้

4. อุปกรณ์ป้องกันตัว

อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริกไทย แก๊สน้ำตา หรือ สารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่าง ๆ

5. ดอกไม้ไฟ พลุ ไฟเย็น

ดอกไม้ไฟ พลุ หรือไฟเย็น มีฉนวนและดินปืน ที่สามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

6. อาวุธช๊อตไฟฟ้า

อาวุธช๊อตไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น ปืนไฟฟ้า กระบองไฟฟ้า รวมถึงไม้ช๊อตยุงไฟฟ้า

7. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่นกล่องเงินสด ถุงเงินสด ที่มีส่วนประกอบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม หรือ เชื้อปะทุต่าง ๆ

8. ไม้ขีดไฟ

ไม้ขีดไฟที่สามารถจุดติดได้ทุกที่ ไฟแช็กที่ให้เปลวเพลิงสีฟ้า ไฟแช็กสำหรับซิการ์ ไฟแช็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมและไม่มีฝาครอบป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

9. ถังออกซิเจน

ถังออกซิเจน หรือ ถังอัดอากาศ หรือ ออกชิเจนเหลง ทุกประเภทสำหรับใช้กับผู้ป่วย ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในทุกกรณี แต่หากผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องใช้งาน การบินไทยมีอุปกรณ์ดังกล่าวให้บริการ โปรดติดต่อที่สำนักงานขายเพื่อแจ้งความประสงค์

10. เครื่อมดื่ม และเครื่องสำอาง

ของเหลวทุกชนิดที่มีความจุต่อชิ้นเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร หรือ 1000 มล. เช่นเจล น้ำหอม สบู่เหลว สเปรย์ ห้ามพกติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่สามารถนำใส่กระเป๋าที่จะโหลดได้ กรณีเป็นยาน้ำ ยาประจำตัว ต้องขออนุญาต โดยการแจ้งล่วงหน้ากับทางสายการบินก่อนเสมอว่าจะมียาน้ำ ยาประจำตัว ยาโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรืออื่น ๆ อะไรบ้างที่ต้องพกติดตัวขึ้นเครื่อง

11. ยานพาหนะส่วนบุคคล

ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือ สเก็ตไฟฟ้า สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า หรือยานพาหนะขนาดเล็กอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียม รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ซึ่งไม่ถือเป็นอุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่

12. แบตเตอรี่สำรอง

แบตเตอรี่สำรอง Power Bank ไม่สามารถนำแบตเตอรี่สำรองทุกชนิดใส่กระเป๋าที่นำไปเช็คอิน แต่สามารถพกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นไปได้ โดยต้องมีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น

13. อาวุธ

ปืน และอาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวุธ เช่น ปืนไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น

14. ของมีคมต่างๆ

ไม้บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้า ที่อาจทำให้เกิดอันตราย แต่หากเป็นของใช้จำเป็น อาจอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่องบินได้ แต่ไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบิน

15. อาหารที่ส่งกลิ่นรุนแรง หรือรบกวนผู้อื่น

อาหารต่าง ๆ ที่มีกลิ่นแรง เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์สด ทุเรียน ปลาร้า ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม

16. สัตว์เลี้ยง

สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน เพราะถือว่าผิดกฎหมาย

หมายเหตุ : ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือกฎระเบียบของแต่ละสนามบิน

ต้องขออนุญาต หมายถึง ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งกับสายการบินล่วงหน้า เพื่อแสดงความประสงค์และขออนุญาตในการนำพาวัตถุดังกล่าวไปบนเที่ยวบิน

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 16 สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน เมื่อทราบกันดีแล้วถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ก็อย่านำขึ้นเครื่องเลย เพราะจะต้องเสียเวลาต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยในการเช็คอินที่ต้องต่อแถวยาวเหยียด

ทั้งนี้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำคือ ประกันเดินทางต่างประเทศ เพราะการทำประกันเดินทางต่างประเทศ ก็เพื่อช่วยคุ้มครองได้ในหลาย ๆ เรื่องในขณะที่อยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ดีเลย์ การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ รวมถึงของหาย กระเป๋าเดินทางหาย เสียชำรุด เรียกว่าอุ่นใจตลอดเส้นการเดินทางกันเลย

สนใจทำประกันเดินทางไปต่างประเทศ
โทรเลย : 02-801-9000

Loading

2 thoughts on “16 สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน หรือโหลดใต้เครื่องมีอะไรบ้าง เช็คก่อนนะ!

 1. Pingback: 7 Gadgets ไอเท็มนักท่องเที่ยว ที่นักเดินทางอย่างเราต้องมีติดตัว - Easyinsure

 2. Pingback: สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ แหล่งท่องเที่ยว ไร้ผู้คน หลังมาตรการปิดประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *