คู่กรณีขับรถข้ามเลนมาชน

คู่กรณีขับรถข้ามเลนมาชน เรียกร้องอะไรได้บ้าง

คู่กรณีขับรถข้ามเลนมาชน

อุบัติเหตุที่ คู่กรณีขับรถข้ามเลนมาชน โดยส่วนใหญ่เกิดจากรถที่ขับรถสวนเลนไปมาโดยไม่มีกำแพงหรือเกาะกลางกั้นระหว่างกลาง แล้วสาเหตุที่คู่กรณีขับรถข้ามเลนมาชน ก็น่าจะเกิดจากร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อมที่จะขับรถยนต์ในขณะนั้น ไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจก็ตาม หรือ เกิดจากความประมาทของตัวผู้ขับขี่

คู่กรณีขับรถข้ามเลนมาชนตามกฎหมายมีความผิดอย่างไร

ตามมาตรากฎหมาย พ.ร.บ. จราจร มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคอื่นโดยผิดกฎหมายให้เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

จากเหตุการณ์ ต้องทำการสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ทำไม คู่กรณีขับรถข้ามเลนมาชน ในที่เกิดเหตุหากเป็นเลนสวนกันไปมา ไม่มีขอบหรือกำแพงกั้นระหว่างเลน ความเป็นไปได้ที่ว่าจะขับรถข้ามเลนและเกิดอุบัติเหตุได้อยู่มาก ทั้งนี้อาจเกิดจากคนขับหลับใน คนขับไม่สบายกินยาแล้วง่วง เมาแล้วขับ หรือคนขับมีปากเสียงทะเลาะกับคนในรถอย่างรุนแรง

ทำให้เสียสมาธิในการขับรถจึงเป็นไปได้ว่าจะขับรถข้ามเลนจนเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ถึงอย่างไรจากสถานการณ์ดังกล่าว คนขับรถข้ามเลนไปชนกับอีกรถคันหนึ่งถือว่าเป็นฝ่ายผิดอย่างแน่นอนแต่จะผิดมากหรือน้อยนั้นต้องทำการพิสูจน์จากตัวคู่กรณีต่อไป

คู่กรณีขับรถข้ามเลนมาชนเรียกร้องอะไรได้บ้าง

ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องจากคู่กรณีได้อย่างแน่นอน จากประกันภัยภาคบังคับ หรือ พรบ รถยนต์ และจากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหากคู่เสียหายได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ ในเบื้องต้น ประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับบกรมการขนส่งทางบกต้องทำประกันภัยประเภทนี้ไว้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ กฎหมายให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกัน ในรูปแบบเงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล

และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หากคู่กรณีได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ แต่จะได้รับความคุ้มครอง ชดเชยค่าเสียหายเท่าไหร่ ต้องพิจารณาจากประกันภัยแต่ละประเภทที่คู่กรณีได้ทำไว้ ไม่ว่าจะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 2 2+ 3 3+ ก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

และอีกสิ่งหนึ่งที่จะเรียกร้องได้คือ ค่าขาดประโยชน์ สำหรับค่าขาดประโยขน์มีความสำคัญและเป็นประโยขน์สำหรับคนที่รถถูกชนอย่างมาก ไม่ว่าจะชนด้วยสาเหตุใดก็ตาม รถจอดอยู่เฉย ๆ มีรถมาชน หรือ มีรถชนท้ายรถของคุณ หรือ ขับรถข้ามเลนมาชน ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ขอเพียงแค่คุณเป็นฝ่ายถูกและคู่กรณีคือฝ่ายผิด แค่นี้เราก็สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากคู่กรณีได้แล้ว

เรียกง่าย ๆ ก็คือคือเงินชดเชยจากคู่กรณีระหว่างที่รถของคุณอยู่ในช่วงซ่อมที่อู่ ช่วงที่รถเข้าอู่เพื่อซ่อมแซม ระหว่างนั้นคุณจะไม่มีรถใช้เดินทางไปทำงาน แล้วต้องเสียเงินส่วนตัวในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนนี้แหละที่คุณสามารถเรียกร้องกับคู่กรณีได้

เช่นหากรถคุณใช้เวลาซ่อมนาน 2 สัปดาห์ ให้ลองคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2 สัปดาห์ประมาณเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้คุณสามารถเรียกร้องเอาจากคู่กรณีได้ หรือถ้าคู่กรณีมีประกันภัยรถยนต์สามารถเรียกค่าสินไหมระหว่างการซ่อมจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีได้เลย

เอกสารที่ใช้ในการขอค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

  1. ใบเคลม หรือใบรับรองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  2. ใบเสนอรายการความเสียหายของรถยนต์
  3. สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
  4. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนรถยนต์ เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  6. ใบรับรถหรือหนังสือส่งมอบรถเสร็จ
  7. รูปถ่ายตอนซ่อมรถ ส่วนนี้ขอได้จากอู่รถยนต์ที่เราเอารถเข้าซ่อม ขจอให้ถ่ายรูปไว้ทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการเรียกค่าสินไหมได้ว่ารถซ่อมตรงไหนบ้างอย่างไร
  8. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม ค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ ซึ่งคือจดหมายแจ้งเรื่อง ตัวอย่างฟอร์มการเขีบนจดหมายทางการก็ได้ เพื่อแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมระบุการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถให้ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม : ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะ คู่กรณีขับรถข้ามเลนมาชน เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากหากผู้ขับขี่ขาดสติสัมปชัญญะ หรือ สภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อม ฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีคือการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไว้ เพื่อเป็นตัวช่วยที่ดียามเกิดอุบัติเหตุ ช่วยเรื่องการเจรจากับคู่กรณี ช่วยเรื่องการเคลมค่าสินไหมทดแทน ช่วยจัดการเรื่องค่าเสียหายให้กับคุณได้อย่างสบายใจ

ปรึกษาหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ เรามีเจ้าหน้าที่ประกันภัยระดับมืออาชีพให้คำแนะนำที่ดีกับท่านให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุดตามที่ท่านต้องการ หรือ ท่านจะสามารถเช็คเบี้ยได้ด้วยตนเองที่ www.easyinsure.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาเบี้ยที่ไม่แพงเลย แถมยังสามารถผ่อน 0% กับทางเราได้อีกด้วย เราชาวอีซี่อินชัวร์ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอด้วยใจรักบริการท่านอย่างประทับใจ

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *