เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณี

เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณี เสียส่วนลดประวัติดีในปีถัดไปหรือไม่

เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณี

เมื่อพูดถึงการ เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณี เป็นเรื่องธรรมดาของเจ้าของรถที่เวลาจะต่อประกันภัยในแต่ละปี ก็อยากได้ส่วนลดประวัติดีเพื่อค่าเบี้ยประกันภัยจะได้ลดลง แต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีประวัติดีในปีนั้น ๆ และไม่มีการเคลมใด ๆ เลย แต่ถ้าในปีนั้นเกิดมีอุบัติเหตุ รถชนแบบไม่มีคู่กรณี เสียส่วนลดประวัติดีปีถัดไปหรือเปล่า วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

ส่วนลดประวัติดี หรือที่เราเรียกว่า NO Claim Bonus ( NCB ) หมายถึง ในปีที่ผ่านมารถยนต์ของคุณไม่เคยมีประวัติ เคลมเลย หรือมีเคลมแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ก็จะได้รับ ส่วนลดประวัติดี เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นปีละขั้น ดังนี้

 • ขั้นที่ 1 ขับรถดีในปีแรก รับส่วนลด 20% ในปีต่อมา
 • ขั้นที่ 2 ขับรถดี 2 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 30%
 • ขั้นที่ 3 ขับรถดี 3 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 40%
 • ขั้นที่ 4 ขับรถดีติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป รับส่วนลด 50%

ส่วนลดประวัติดีมีเงื่อนไขส่วนลดอะไรบ้าง

 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก
 • คุณสามารถแจ้งบริษัทที่รู้จักตัวบุคคลภายนอกนั้นได้ เพราะหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกนั้น ทางบริษัทก็สามารถเรียกค่าเสียหายคุณคืนจากบุคคลนั้น ๆ

ถ้าเราเปลี่ยนบริษัทประกันภัย จะได้รับส่วนลดประวัติดีหรือไม่

หากเราเปลี่ยนบริษัทรถยนต์ และต่อประกันนั้น ๆ ส่วนลดของเราก็ยังได้ตามประวัติดีที่เราได้สะสมมา แต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ เราจำเป็นต้องมีหลักฐานว่าได้รับส่วนลดประวัติดีจากบริษัทประกันภัย เช่น ใบเตือนอายุประกันภัย หรือใบเสร็จกรมธรรม์ฉบับเดิม บริษัทจะลดดอกเบี้ยให้ตามปี หรือ ประวัติที่เราได้มีมา

อ่านเพิ่มเติม : เรื่องน่ารู้ก่อน เปลี่ยนประกันรถยนต์ ระหว่างบริษัทเดิม กับ บริษัทประกันภัยแห่งใหม่ดีกว่ายังไง

หากเกิดอุบัติเหตุ โดยเราเป็นฝ่ายผิดจะมีผลอย่างไรกับส่วนลดประวัติดีของเรา

หากเราอยู่ในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย ที่เราได้รับส่วนลดประวัติดี แต่มีการเคลมประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด ก็ไม่สามารถแจ้งบริษัทได้ ไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นใคร ตอนต่ออายุประกันภัยของปีต่อมา บริษัทจะหักส่วนลดประวัติดีของเราในครั้งนี้ด้วย

กรณีถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดส่วนลดค่าเบี้ยประกันในปีต่อมาจะลดลงทีละขั้น เช่น ถ้าคุณมีประวัติดี 50% แล้วมีเหตุรถชนแล้วคุณเป็นฝ่ายผิด 1 ครั้ง ส่วนลดก็จะเหลือ 40% ไม่ได้หมดไปเลยนะคะ หากว่าในปีนั้นคุณมีอุบัติเหตุถึง 2 ครั้งขึ้นไป และเป็นฝ่ายผิด และมีค่าซ่อมสูงกว่าเบี้ยประกันรวม 2 ครั้งที่จ่ายไปเกิน 200% ก็จะถูกลดส่วนลดเบี้ยประกันลงทีเดียว 2 ขั้น

เคลมประกันแบบไม่มีคู่กรณี ทำยังไง

กรณีไม่มีคู่กรณี คือ การที่ไม่สามารถระบุได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถว่าเกิดมาจากสาเหตุใด เหตุการณ์ใด รวมถึงการเฉี่ยวชน กระถางต้นไม้ รั้ว ขอบทาง นอกจากนี้กรณีชนกับรถยนต์คันอื่น ๆแล้วคู่กรณีหนี และเราไม่สามารถจำทะเบียนได้ ก็จะกลายเป็นไม่มีคู่กรณีเช่นกัน

กรณีเฉี่ยวชนแบบไม่มีคู่กรณีนี้ ประกันภัยรถยนต์ชั้นไหนให้ความคุ้มครองบ้าง

ในกรณีแจ้ง เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณี ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครอง คือ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ถือเป็นประกันที่มีความครอบคลุมต่อภัยมากที่สุด และการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เจ้าของรถสามารถเคลมค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ แต่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี หรือ เรียกว่าเคลมแห้ง คือไม่สามารถระบุได้ว่าความเสียหายของรถยนต์เกิดจากอะไร และเมื่อไหร่ หรือแม้กระทั่งเฉี่ยว ชน กับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์คันอื่นก้ตาม หากชนแล้วคู่กรณีหนีไปและจำทะเบียนไม่ได้ก็จะกลายเป็นแบบไม่มีคู่กรณี

วิธีแจ้งเคลมนั้นมีดังนี้

 1. หากชนกับสิ่งของที่ไม่ใช่รถยนต์ เช่น กระถางต้นไม้ รั้วบ้าน เสา ถือว่าเป็นคู่กรณี แต่ต้องระบุได้ว่าเกิดเมื่อไหร่ ตรงไหน ถ้าปล่อยให้นานไปแล้วค่อยมาแจ้งเคลมอาจจะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) โดยเฉพาะการเคลมครั้งเดียวทั้งคันที่ไม่อาจจดจำรายละเอียดที่มาของรอยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนรถได้ ซึ่งนอกจากนี้ยังส่งผลให้เสียประวัติที่ดีได้ อาจมีผลไปถึงส่วนลดประวัติดีและเบี้ยประกันที่อาจได้รับในปีต่อไปอีกด้วย
 2. แจ้งกับบริษัทประกันภัยว่า เราต้องการเคลมรถยนต์จากสาเหตุอะไร เราควรให้รายละเอียดให้มากที่สุด เช่นเกิดเมื่อไหร่ เกิดตรงไหน เหตุการณ์เป็นอย่างไร
 3. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม สำเนาทะเบียนรถ สำเนากรมธรรม์ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับ สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ตของผู้ขับ หรือ เจ้าของรถ และหากกรณีโดนชนแล้วหนี ควรมีสำเนาบันทึกการรายงานของตำรวจมาด้วย
 4. บริษัทประกันจะส่งเจ้าหน้าที่เคลมมาถ่ายรูปและสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา
 5. บริษัทประกันภัยรถยนต์จะออกใบเคลม พร้อมหมายเลขเคลมให้เรา โดยใบเคลมนี้จะมีอายุ 1-2 ปีนับจากวันที่ออกใบ เพื่อให้เรานำรถไปเข้าอู่หรือที่ศูนย์ ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราแจ้งไว้ในตอนแรกที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 6. เมื่อรถซ่อมเสร็จ ตอนเราไปรับรถให้เราเซ็นเอกสาร รวมถึงให้เตรียมเอกสารดังนี้
  • สำเนาใบขับขี่
  • สำเนากรมธรรม์
  • สำเนาทะเบียนรถ

อุบัติเหตุรถชนแล้วไม่มีคู่กรณี หรือการ เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณี ต้องพิสูจน์ได้ว่าคุณคือฝ่ายถูก โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่าย หรือ ภาพวีดีโอ ของคู่กรณีมาให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และถ้าผลพิสูจน์คุณเป็นฝ่ายถูก อย่างนี้ส่วนลดประวัติดีก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม ดังนั้น คุณควรขับรถอย่างมีสติ ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลย ก็จะสามารถช่วยให้คุณมีประวัติดี และ จะได้ส่วนลดเบี้ยประกันในปีต่อ ๆ ไปได้

Loading

3 thoughts on “เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณี เสียส่วนลดประวัติดีในปีถัดไปหรือไม่

 1. Pingback: เคลมประกันรถแล้วมีรอยใหม่เกิดขึ้น แบบนี้อู่ต้องรับผิดชอบไหม - Easyinsure

 2. Pingback: ถอยรถชนรั้วบ้าน ขับรถชนเสาไฟฟ้า เคลมประกันได้ไหม ทำอย่างไรบ้าง

 3. Pingback: หมากัดรถ ประกันจ่ายไหม แบบนี้ใครรับผิดชอบ - Easyinsure

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *