Category Archives: บทความรถยนต์

โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์

โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร ดีกว่าบริษัทประกันภัยอย่างไร

กับข้อสงสัยมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์ว่าจะทำประกันกับ โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ หรือ บริษัทประกันโดยตรง แต่ก็ไม่รู้ว่าประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดีกว่ากัน ว่าแต่อย่างไหนจะดีกว่ากัน ทั้งนี้อาจด้วยความยังไม่เข้าใจว่าโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ กับบริษัทประกันภัยโดยตรง ต่างกันอย่างไร ถ้าได้ทำประกันภัยแล้ว อย่างไหนจะให้ความคุ้มครองหรือบริการหลังการขายได้ดีกว่ากัน ถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้าเราไปดูความแตกต่างของทั้งสองกันเลยเพื่อที่จะได้ตัดสินใจทำประกันภัยได้ตรงตามใจที่ต้องการ   โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ นายหน้าประกันภัย หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าโบรกเกอร์ ซึ่งถ้าเป็นด้านประกันรถยนต์เราจะเรียกว่า โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีความหมายคือ คนกลางอิสระที่เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัย ในการคัดเลือกบริษัทประกันที่มีสินค้า หรือเราเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยนายหน้าประกันภัยสามารถชี้ช่องแนะนำประกันของบริษัทใดก็ได้ และสามารถขายได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันแห่งใด โดยจะได้รับค่าตอบแทน เป็นค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย ตามจำนวนที่นายทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของประกันภัย ซื้อประกันรถยนต์ผ่านโบรกเกอร์ดีไหม อย่างที่ทราบกันดีว่า ถ้าเราจะซื้อประกันภัยรถยนต์ เราต้องติดต่อที่บริษัทประกันภัยที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก แต่ปัจจุบันทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า คือการชื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านโบรกเกอร์ประกันภัย ซึ่งต่อขอบอกเลยว่า การซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านโบรกเกอร์ดีกว่าหลายประการด้วยกัน คือ โบรกเกอร์ประกันภัยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้ที่ต้องการซื้อประกันภัย โบรกเกอร์ประกันภัยสามารถขายประกันได้หลากหลายบริษัท ทำให้ส่งราคาและความคุ้มครองต่าง ๆ ให้กับผู้ซื้อได้มากกว่า ผู้ซื้อประกันสามารถเปรียบเทียบราคาและข้อมูลต่าง ๆ และสามารถเลือกบริษัทประกันรถยนต์ที่ตนเองสนใจได้ หากไม่พอใจบริษัทนี้สามารถเลือกเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันได้อีก ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย ผู้ซื้อประกันจะได้ส่วนลดและราคาที่สุดพิเศษ เพราะการทำประกันภัยรถยนต์ผ่านโบรกเกอร์ย่อมได้สิทธิพิเศษต่าง […]

 1,820 total views

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร เอกสารสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เอกสารสำคัญในการเข้าทำสัญญากับบริษัทประกันภัยรถยนต์คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่มีรายละเอียดในกรมธรรม์อีกหลายประการที่ผู้เอาประกันจะต้องทราบถึงสิทธิประโยชน์ หรือเกิดปัญหาตาม จะได้เข้าใจและสามารถเรียกร้องถึงสิทธิประโยชน์ได้   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร : เป็นข้อตกลงหรือเงื่อนไข ระหว่างผู้ทำประกันกับผู้รับทำประกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยรถยนต์ที่มาในรูปแบบของหนังสือ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการทำสัญญา ซึ่งภายในหนังสือนั้นมีรายละเอียด เช่นความครอบคลุมของประกัน, การเพิ่มลดค่าเบี้ยประกัน, การจ่ายค่าสินไหมทดแทน, เงื่อนไขการเวนคืนประกัน ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องรู้รายละเอียดเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ผู้ทำประกันจะต้องเก็บรักษากรมธรรม์ไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเวลาที่ขอยื่นเรื่องเอาประกัน   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงระหว่างผู้เอาประกัน และ บริษัทประกันภัย โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความถึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้เอาประกันทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใด กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุมครองมากที่สุด มากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภทดังนี้ คุ้มครองในส่วนของความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย คุ้มครองในส่วนของความเสียหายต่อตัวรถยนต์ คุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุ้มครองเรื่องการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 2 คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แต่แตกต่างกันเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ โดยรายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้ คุ้มครองเรื่องความรับผิดชอบต่อชีวิต […]

 4,208 total views,  6 views today

ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี

ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ควรเลือกให้เหมาะกับรถยนต์และนิสัยของเรา 2564

ปีนี้ 2564 ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี บริษัทนู้นดีไหม บริษัทนี้ดีไหม Easyinsure คัดมาแล้ว สำหรับเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จะไปซื้อประกันรถที่ไหนดี พร้อมเปรียบเทียบประวัติความเป็นมา ความคิดเห็นจาก Pantip ก่อนทำการตัดสินใจถ้าหากไม่รู้ว่าประกันภัยรถยนต์บริษัทไหนดี

 5,013 total views,  8 views today

ต่อ พรบ รถยนต์

ต่อ พรบ รถยนต์ ที่ไหนได้บ้าง ทำออนไลน์ง่าย ๆ ใช้อะไรบ้างมาดู

หน้าที่สำคัญของเจ้าของรถยนต์ ที่มีหน้าที่ต้องจัดการเป็นประจำทุกปีคือการ ต่อ พรบ รถยนต์ ประจำปี แล้วทำไมถึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญ เหตุผลง่าย ๆ เลยคือ เจ้าของรถยนต์จะต้องทำการต่อภาษีป้ายทะเบียนทุกปี เป็นการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้ทุกปี   ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเจ้าของรถยนต์จะต้องทำการต่ออายุ พ.ร.บ. เป็นประจำทุกปี นั่นหมายความว่า พ.ร.บ.รถยนต์มีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น เมื่อครบกำหนดวันที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. จะต้องทำการต่ออายุ พ.ร.บ. โดยสามารถต่อล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน   ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ราคาเท่าไหร่ เนื่องด้วย การต่อ พ.ร.บ.รถยนต์เป็นสิ่งที่เจ้าของรถยนต์ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อคุ้มครองสิทธิและดูแลประชาชนทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถให้รับการดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บหรือเสียชีวิตได้ทันที ซึ่งการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์นั้นย่อมมีค่าธรรมเนียมในการต่อด้วยเช่นกัน สำหรับการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์นั้นจะต้องมีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ สำหรับการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จะมี ราคา ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์กี่บาท หรือ ต่อ […]

 4,814 total views,  6 views today

ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง กรณีที่บริษัทประกันไม่จ่ายตัง

สำหรับหลาย ๆ คนอาจจะมีความรู้เรื่องประกันภัยรถยนต์มาบ้าง ไม่ว่าจะศึกษาด้วยตัวเองหรือเคยทำมาประกันมาก่อน แต่หากถามว่า ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ผมเชื่อว่าอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนทุกคน อย่างที่รู้กันครับว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จัดเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด ดูแลเกือบจะทุกกรณี แต่สำหรับผู้ที่ได้ทำประกันไปแล้ว ควรจะศึกษาเอกสารในกรมธรรม์ของท่านให้ครบถ้วน ว่าบริษัทที่ตัวเองได้ทำไปนั้นคุ้มครองครอบคลุมกับสิ่งที่ตัวเองไปประสบเหตุมาหรือเปล่า เพราะว่าเงื่อนไขความคุ้มครองข้อยิบย่อยนั้นจะเยอะ และแต่ละบริษัทนั้นไม่เหมือนกัน   ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง เคยได้ยินใช่ไหมล่ะครับว่า ประกันชั้น 1 คุ้มครองทุกกรณี ไม่ว่าจะชนสุขนัขตัดหน้า ชนต้นไม้ เสาไฟ ถอยรถยนต์ประตูบ้าน อันนี้เขาเรียกว่า การชนที่ไม่มีคู่กรณี แต่อยากให้ลองคิดกันเล่น ๆ ดูว่า หากเรานำรถไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่าไฟแดง ไปยันขนสิ่งของผิดกฏหมาย หรือเมาแล้วขับ ล้วนแล้วแต่เป็นการทำผิดกฏหมาย นอกจากจะโดนจับโดนปรับแล้ว หากไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา คุณจะไม่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยที่ท่านได้ทำไว้ ไม่ว่าจะเงื่อนไขอะไรก็ตาม แต่จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่จะสงสัยว่าทำไมประกันจะไม่จ่าย และไม่รับเคลม ไม่คุ้มครองเหตุการณ์ก่อการร้าย หรือเกิดสงคราม สำหรับเหตุก่อการร้ายนั้นบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครองในส่วนนี้ เหตุระเบิด ภัยคุกคามต่าง ๆ แต่ก็มีบางบริษัทที่รับเงื่อนไขส่วนนี้ โดยให้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับผู้ซื้อประกัน […]

 2,032 total views,  6 views today

ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง อ่านให้ชัวร์เวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้ทำตัวถูก

ทุกวันนี้บนท้องถนนบ้านเราเต็มไปด้วยรถ การที่จำนวนรถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ประกันภัยจึงเป็นทางเลือกที่ดีแล้วเหมาะสำหรับบ้านเรา เฉพาะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้นที่คุ้มครองครอบคลุมที่สุด คุ้มครองแทบจะทุกกรณี แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะคุ้มครองทุกอย่าง เดียวเราไปดูกัน จากสถิติข้อมูลรายงาน Global Status Report on Road Safety หรือ WHO ปี พ.ศ. 2556 พบว่าอัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนนสูงถึง 1.25 ล้านคนต่อปี ของประเทศไทยติดอันดับ 2 ของโลก โดยส่วนใหญ่การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจและกำลังศึกษาเกี่ยวกับประกันภัย บทความนี้จะมาอธิบายไขข้อสงสัยต่าง ๆกับ ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง และอะไรบ้างที่ไม่คุ้มครอง ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ข้อดีของการมีประกันติดตัวไว้ก็คือ ช่วยคุ้มครองตัวรถคันเอาประกัน หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น เจ้าของรถจะได้ไม่ต้องรับภาระค่าเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ไม่จำเป็นจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่หากถามว่าอยากได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดก็ต้องเป็น ชั้น 1 นั่นแหล่ะครับ ทั้งได้รับความนิยมมากที่สุด และให้ความคุ้มครอง ซ่อมเขา […]

 3,922 total views,  4 views today

พาสปอร์ตรถ

ทำพาสปอร์ตรถ ใช้เอกสารอะไรบ้าง และเดินทางไปประเทศไหนได้บ้าง 2563

เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จัก และไม่รู้ว่ามันมีอยู่ด้วยหรอ ในเมื่อมีพาสปอร์ตของคน ก็ต้องมี พาสปอร์ตรถ ถูกไหมครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ชอบเดินทางด้วยการขับรถยนต์ส่วนตัว เพราะนอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ต่างออกไป จากการเที่ยวด้วยทัวร์หรือรถสาธารณะ ได้ชมวิวทิวทัศน์ตลอดทั้งทาง เชื่อว่าหลายคนจะต้องติดใจและอยากจะไปอีกอย่างแน่นอน จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจสไตล์ใครสไตล์มัน และสำหรับวันนี้ Easyinsure จะมาแนะนำขั้นตอนการทำ เอกสารที่ต้องเตรียม  เพื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อน ๆ ที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยครับ พาสปอร์ตรถ ถึงช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้าน แต่สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจและชื่นชอบแนว ๆ นี้ก็ศึกษาไว้เป็นทางเลือกดี ๆ ก็ไม่ผิดครับ เพราะทุกวันนี้โลกเราพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เส้นทางคมนาคมดีกว่าสมัยก่อนเยอะ จะหาข้อมูลเส้นทางนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก ก็แค่หยิบโทรศัพท์ออกมาและเปิด Google map แค่นั้นก็สามารถเดินไปทางไปไหนก็ได้ตามใจชอบ แต่สิ่งที่จะลืมไปไม่ได้ถ้าเกิดเราได้พาสปอร์ตรถมาแล้วนั่นก็คือใบขับขี่ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป สำหรับอาเซียนเรานั้นไม่น่าใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่ เพราะสามารถใช้ใบขับขี่สมาร์ทการ์ดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันได้เลย สำหรับประเภทพาสปอร์ตรถ นั้นมี 3 ประเภทได้แก่ รถยนต์เล่มสีม่วง, รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกเล่มสีเขียว, รถยนต์คณะผู้แทนทางการฑูตเล่มสีฟ้า แต่ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเล่มสีม่วงใช่ไหมล่ะ ทีนี้ไปดูขั้นตอนและเอกสารกันดีกว่าครับ     พาสปอร์ตรถทําที่ไหน สำหรับการยื่นขอพาสปอร์ตรถยนต์ หรือหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศและเครื่องหมายแสดงประเทศ (เล่มสีม่วง) […]

 3,234 total views,  10 views today

สีรถกับวันเกิด

สีรถกับวันเกิด สีไหนดี สีไหนส่งเสริม สีไหนไม่ควรใช้ ต้องดู

สีรถกับวันเกิด ความเชื่อในประเทศไทยมีมากมายหลายอย่างและเรื่อง สีรถกับวันเกิด ก็เป็นอีกหนึ่งในความเชื่อที่มีของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นสีไหนดี สีไหนส่งเสริม สีไหนมีอำนาจบารมี สีไหนมีคนอุปถัมเอ็นดู สีไหนไม่ดีไม่ควรออก แต่วันแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฉะนั้นก่อนออกรถซักคน ซึ่งจะอยู่กับเราไปอีกนาน จะต้องพาเราไปไหนมาไหน ดูสักหน่อยให้สบายใจ สีรถยนต์วันเกิด วันอาทิตย์ ไม่ควรมีเลข 6 และ 3 คนที่เกิดวันอาทิตย์ ตามหลักคัมภีร์ทักษาแล้วมีอักษรที่จัดว่าเป็นกาลกิณีคือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เหล่านี้ห้ามใช้ ท่านว่าไม่ดี สีรถที่ดีที่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันอาทิตย์ รถสีแดงก่ำหรือสีแดงเลือดหมู เสริมสง่าราศี มีอำนาจวาสนา คนยำเกรง อุดมไปด้วยบุญบารมี รถสีดำ เสริมความน่าเคารพนับถือ เรื่องดวงทรัพย์สินเงินทอง การเงิน รถสีขาว รถสีครีม สีขาวมุก ช่วยเสริมเรื่อง ความปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตราย อุบุติเหตุต่างๆ รถสีเปลือกมังคุด เสริมด้านความน่าศรัทธา ความน่าเชื่อถือ และการเงิน รถสีเขียว เสริมด้านเมตตามหานิยม มีคนรักมีคนเอ็นดู อุปถัมภ์ค้ำชู […]

 6,030 total views,  12 views today

น้ำมัน B20

น้ำมัน B20 คืออะไร ดีไหม ใช้กับรถอะไรได้บ้าง เรื่องนี้ต้องรู้

น้ำมัน B20 น้ำมัน B20 หรือบางท่านอาจจะรู้จักในชื่อ ดีเซล บี20 นั่นเอง ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงพลังงาน โดยมีการสนับสนุนให้ใช้ในภาคการขนส่งมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมในปี 2018 ซึ่งนอกจากราคาที่ถูกกว่าดีเซลทั่วไปแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันยังได้ประโยชน์อีกด้วย ในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องค่าฝุ่น PM 2.5 ที่มีมากขึ้นจนเป็นมลพิษในอากาศ ซึ่งตัวดีเซลบี 20 นี้มีการเผาไหม้ที่สะอาดกว่า รวมไปถึงราคาที่ถูกกว่าดีเซล B7 ( ดีเซลปกติ ) และมีขายในปั้มทั่วไป ผู้ใช้รถกระบะหลายๆท่านจึงหันมาใช้น้ำมันบี 20 กันมากขึ้น แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่กังวลเกี่ยวกับการใช้งานรถที่เติม ดีเซล B20 ทั้งกลัวว่าจะมีปัญหาระยะยาว กลัวเครื่องรถจะเสีย ไม่รู้ว่าน้ำมันบี 20 เติมรถรุ่นไหนได้บ้าง แล้ว น้ำมันB20ดีไหม ในบทความนี้อาจจะมีคำตอบของคุณอยู่ก็ได้ น้ำมัน B20 คืออะไร มีส่วนผสมอะไรบ้าง จากข้างต้น ผมได้แอบบอกไปแล้วว่า มีชาวสวนปาล์มก็ได้รับการสนับสนุนจากการใช้ดีเซลบี 20 นี้ รู้ได้เลยว่าต้องมีส่วนผสมของปาล์มน้ำมันแน่นอน ส่วนผสมของ น้ำมันดีเซล B20 คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) […]

 1,890 total views,  2 views today

คาร์ซีท

คาร์ซีท ( Car seat ) คืออะไร แบบไหนดี ข้อมูลที่พ่อแม่มือใหม่ควรรู้

คาร์ซีท ( Car seat ) คาร์ซีท คืออุปกรณ์เสริม ใช้สำหรับให้เด็กนั่งโดยสารบนรถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เป็นอุปกรณ์เสริมที่สำคัญมาก หลายครั้งที่เราได้เห็นข่าวอุบัติเหตุที่มีเด็กนั่งมาในรถ เสียชีวิตจากการกระเด็นออกมานอกตัวรถ ซึ่งมาจากจากการที่ไม่ใช้ Car seat ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากครับ ด้วยความสำคัญด้านความปลอดภัยนี้ หลายประเทศถึงขั้นออกเป็นกฎหมาย มีบทลงโทษชัดเจน บังคับใช้เลยว่า ถ้ามีเด็กนั่งในรถ คุณต้องใช้ Car seat นะ ไม่อย่างนั้นจะมีโทษปรับ เป็นเรื่องที่ถ้ามีลูกต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านเอง ประโยชน์ของคาร์ซีท เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยของคุณ ตามที่ได้กล่าวถึงในเบื้องต้น อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ฉะนั้นการป้องกันเพื่อลดความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทำได้ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ บางท่านอาจจะสงสัย ว่าเกี่ยวเหรอ เกี่ยวครับ การให้ลูกน้อยของคุณอยู่กับที่ ทำให้คุณมีสมาธิในการขับรถ เด็กไม่กวนขณะขับรถ ไม่ข้ามไปข้ามมา ถึงแม้จะเป็นผลพลอยได้เล็กๆ แต่ก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากทีเดียว ทำให้สะดวกในการดูแลเด็ก ยิ่งถ้าคุณต้องดูเด็กคนเดียวด้วยแล้ว จะสะดวกมากกว่าให้เด็กนั่งกับเบาะรถแน่นอนครับ ถ้าไม่มีคาร์ซีทบอกเลยว่าทำอะไร หรือไปไหนมาไหนไม่สะดวกแน่ๆ ต่อให้คุณไม่ได้เลี้ยงเด็กคนเดียว ก็อย่าได้คิดว่านั่งตักอุ้มเอาก็ได้ สะดวกเหมือนกัน มีหลายครั้งหลายเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ ถึงแม้เด็กอาจจะไม่กระเด็นออกมานอกรถ แต่ก็มีการฟาดกับคอนโซล […]

 1,574 total views