Category Archives: บทความทั่วไป

โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์

โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร ดีกว่าบริษัทประกันภัยอย่างไร

กับข้อสงสัยมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์ว่าจะทำประกันกับ โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ หรือ บริษัทประกันโดยตรง แต่ก็ไม่รู้ว่าประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดีกว่ากัน ว่าแต่อย่างไหนจะดีกว่ากัน ทั้งนี้อาจด้วยความยังไม่เข้าใจว่าโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ กับบริษัทประกันภัยโดยตรง ต่างกันอย่างไร ถ้าได้ทำประกันภัยแล้ว อย่างไหนจะให้ความคุ้มครองหรือบริการหลังการขายได้ดีกว่ากัน ถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้าเราไปดูความแตกต่างของทั้งสองกันเลยเพื่อที่จะได้ตัดสินใจทำประกันภัยได้ตรงตามใจที่ต้องการ   โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ นายหน้าประกันภัย หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าโบรกเกอร์ ซึ่งถ้าเป็นด้านประกันรถยนต์เราจะเรียกว่า โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีความหมายคือ คนกลางอิสระที่เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัย ในการคัดเลือกบริษัทประกันที่มีสินค้า หรือเราเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยนายหน้าประกันภัยสามารถชี้ช่องแนะนำประกันของบริษัทใดก็ได้ และสามารถขายได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันแห่งใด โดยจะได้รับค่าตอบแทน เป็นค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย ตามจำนวนที่นายทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของประกันภัย ซื้อประกันรถยนต์ผ่านโบรกเกอร์ดีไหม อย่างที่ทราบกันดีว่า ถ้าเราจะซื้อประกันภัยรถยนต์ เราต้องติดต่อที่บริษัทประกันภัยที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก แต่ปัจจุบันทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า คือการชื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านโบรกเกอร์ประกันภัย ซึ่งต่อขอบอกเลยว่า การซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านโบรกเกอร์ดีกว่าหลายประการด้วยกัน คือ โบรกเกอร์ประกันภัยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้ที่ต้องการซื้อประกันภัย โบรกเกอร์ประกันภัยสามารถขายประกันได้หลากหลายบริษัท ทำให้ส่งราคาและความคุ้มครองต่าง ๆ ให้กับผู้ซื้อได้มากกว่า ผู้ซื้อประกันสามารถเปรียบเทียบราคาและข้อมูลต่าง ๆ และสามารถเลือกบริษัทประกันรถยนต์ที่ตนเองสนใจได้ หากไม่พอใจบริษัทนี้สามารถเลือกเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันได้อีก ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย ผู้ซื้อประกันจะได้ส่วนลดและราคาที่สุดพิเศษ เพราะการทำประกันภัยรถยนต์ผ่านโบรกเกอร์ย่อมได้สิทธิพิเศษต่าง […]

 1,876 total views

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร เอกสารสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เอกสารสำคัญในการเข้าทำสัญญากับบริษัทประกันภัยรถยนต์คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่มีรายละเอียดในกรมธรรม์อีกหลายประการที่ผู้เอาประกันจะต้องทราบถึงสิทธิประโยชน์ หรือเกิดปัญหาตาม จะได้เข้าใจและสามารถเรียกร้องถึงสิทธิประโยชน์ได้   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร : เป็นข้อตกลงหรือเงื่อนไข ระหว่างผู้ทำประกันกับผู้รับทำประกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยรถยนต์ที่มาในรูปแบบของหนังสือ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการทำสัญญา ซึ่งภายในหนังสือนั้นมีรายละเอียด เช่นความครอบคลุมของประกัน, การเพิ่มลดค่าเบี้ยประกัน, การจ่ายค่าสินไหมทดแทน, เงื่อนไขการเวนคืนประกัน ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องรู้รายละเอียดเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ผู้ทำประกันจะต้องเก็บรักษากรมธรรม์ไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเวลาที่ขอยื่นเรื่องเอาประกัน   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงระหว่างผู้เอาประกัน และ บริษัทประกันภัย โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความถึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้เอาประกันทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใด กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุมครองมากที่สุด มากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภทดังนี้ คุ้มครองในส่วนของความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย คุ้มครองในส่วนของความเสียหายต่อตัวรถยนต์ คุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุ้มครองเรื่องการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 2 คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แต่แตกต่างกันเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ โดยรายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้ คุ้มครองเรื่องความรับผิดชอบต่อชีวิต […]

 4,326 total views

ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี

ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ควรเลือกให้เหมาะกับรถยนต์และนิสัยของเรา 2564

ปีนี้ 2564 ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี บริษัทนู้นดีไหม บริษัทนี้ดีไหม Easyinsure คัดมาแล้ว สำหรับเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จะไปซื้อประกันรถที่ไหนดี พร้อมเปรียบเทียบประวัติความเป็นมา ความคิดเห็นจาก Pantip ก่อนทำการตัดสินใจถ้าหากไม่รู้ว่าประกันภัยรถยนต์บริษัทไหนดี

 5,121 total views

ต่อ พรบ รถยนต์

ต่อ พรบ รถยนต์ ที่ไหนได้บ้าง ทำออนไลน์ง่าย ๆ ใช้อะไรบ้างมาดู

หน้าที่สำคัญของเจ้าของรถยนต์ ที่มีหน้าที่ต้องจัดการเป็นประจำทุกปีคือการ ต่อ พรบ รถยนต์ ประจำปี แล้วทำไมถึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญ เหตุผลง่าย ๆ เลยคือ เจ้าของรถยนต์จะต้องทำการต่อภาษีป้ายทะเบียนทุกปี เป็นการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้ทุกปี   ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเจ้าของรถยนต์จะต้องทำการต่ออายุ พ.ร.บ. เป็นประจำทุกปี นั่นหมายความว่า พ.ร.บ.รถยนต์มีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น เมื่อครบกำหนดวันที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. จะต้องทำการต่ออายุ พ.ร.บ. โดยสามารถต่อล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน   ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ราคาเท่าไหร่ เนื่องด้วย การต่อ พ.ร.บ.รถยนต์เป็นสิ่งที่เจ้าของรถยนต์ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อคุ้มครองสิทธิและดูแลประชาชนทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถให้รับการดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บหรือเสียชีวิตได้ทันที ซึ่งการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์นั้นย่อมมีค่าธรรมเนียมในการต่อด้วยเช่นกัน สำหรับการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์นั้นจะต้องมีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ สำหรับการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จะมี ราคา ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์กี่บาท หรือ ต่อ […]

 4,912 total views

ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง กรณีที่บริษัทประกันไม่จ่ายตัง

สำหรับหลาย ๆ คนอาจจะมีความรู้เรื่องประกันภัยรถยนต์มาบ้าง ไม่ว่าจะศึกษาด้วยตัวเองหรือเคยทำมาประกันมาก่อน แต่หากถามว่า ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ผมเชื่อว่าอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนทุกคน อย่างที่รู้กันครับว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จัดเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด ดูแลเกือบจะทุกกรณี แต่สำหรับผู้ที่ได้ทำประกันไปแล้ว ควรจะศึกษาเอกสารในกรมธรรม์ของท่านให้ครบถ้วน ว่าบริษัทที่ตัวเองได้ทำไปนั้นคุ้มครองครอบคลุมกับสิ่งที่ตัวเองไปประสบเหตุมาหรือเปล่า เพราะว่าเงื่อนไขความคุ้มครองข้อยิบย่อยนั้นจะเยอะ และแต่ละบริษัทนั้นไม่เหมือนกัน   ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง เคยได้ยินใช่ไหมล่ะครับว่า ประกันชั้น 1 คุ้มครองทุกกรณี ไม่ว่าจะชนสุขนัขตัดหน้า ชนต้นไม้ เสาไฟ ถอยรถยนต์ประตูบ้าน อันนี้เขาเรียกว่า การชนที่ไม่มีคู่กรณี แต่อยากให้ลองคิดกันเล่น ๆ ดูว่า หากเรานำรถไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่าไฟแดง ไปยันขนสิ่งของผิดกฏหมาย หรือเมาแล้วขับ ล้วนแล้วแต่เป็นการทำผิดกฏหมาย นอกจากจะโดนจับโดนปรับแล้ว หากไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา คุณจะไม่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยที่ท่านได้ทำไว้ ไม่ว่าจะเงื่อนไขอะไรก็ตาม แต่จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่จะสงสัยว่าทำไมประกันจะไม่จ่าย และไม่รับเคลม ไม่คุ้มครองเหตุการณ์ก่อการร้าย หรือเกิดสงคราม สำหรับเหตุก่อการร้ายนั้นบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครองในส่วนนี้ เหตุระเบิด ภัยคุกคามต่าง ๆ แต่ก็มีบางบริษัทที่รับเงื่อนไขส่วนนี้ โดยให้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับผู้ซื้อประกัน […]

 2,166 total views,  2 views today

หนังรถแข่ง

5 หนังรถแข่ง สุดมันที่คนชอบรถห้ามพลาด

หนังรถแข่ง หนังรถแข่ง หรือ หนังแข่งรถ เป็นหนังแนวแอคชั่นเสียมากกว่า ไม่ได้หมายถึงแข่งรถกันในสนามแบบรถ F1 อะไรแบบนั้น แต่หมายถึง หนังที่มีเนื้อหา และตัวเอก ขับรถเก่งมากๆ ในการดำเนินเรื่องมีการขับรถอยู่ในหลายๆฉาก บางเรื่องภาคแรกๆ เป็นแบบการแข่งรถของวัยรุ่น พอมาภาคหลังๆ เป็นแก๊งออกมาสู้กับอิทธิพล พอมาหลังๆเป็นจารชนไปแล้วก็มี ( ผมว่าหลายท่านรู้ว่าคือเรื่องอะไร ) แต่แน่นอนครับ ว่าสำหรับบทความนี้ ทางเราได้คัดที่เรื่องได้ว่าสุดในรุ่นของหนังประเภทนี้มาให้ได้ดูกัน เอาไว้ดูแก้เบื่อช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านในสถานการณ์ การระบาดของไวรัส Covid 19 ครับ 5 หนังแข่งรถที่ต้องดู Fast&Furious หรือในชื่อไทย เร็วแรงทะลุนรก ถ้าอ่านผ่านบทนำเมื่อซักครู่นี้ ท่านที่เคยดูหนังเรื่องนี้มาบ้างก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าผู้เขียนหมายถึงหนังเรื่องนี้ เป็นหนังที่มีภาคต่อมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลย และในภาคต่อเนื้อหาก็ไม่ได้แย่เหมือนหนังภาคต่อบางเรื่อง เนื้อเรื่องคร่าวๆของเรื่องคือ ไบรอัน โอ คอนเนอร์ ( พอล วอร์คเกอร์ ) ตำรวจหนุ่มแฝงตัวเข้าไปในแก๊งรถซิ่งประจำเมือง ซึ่งหัวหน้าแก๊งคือ ดอมินิค ทอเร็ตโต้ ( วิน ดีเซล ) เพื่อเข้าไปสืบหาตัวการการปล้นรถสินค้า […]

 3,960 total views

ซื้อรถมือสอง

ซื้อรถมือสอง สักคันต้องดูอะไรบ้าง เลือกอย่างไรดี

ซื้อรถมือสอง ซื้อรถมือสอง สำหรับคนที่พอจะมีเงิน กำลังมองหารถไว้ใช้สักคัน คงมีการชั่งใจระหว่าง ซื้อรถใหม่ป้ายแดงไปเลย กับซื้อรถมือสองที่ราคาถูกกว่าลงมา แน่นนอครับ “รถ” มันมีแต่ “ลด” แน่นอนครับ ไม่มีเพิ่ม ถึงแม้รถจะเป็นทรัพย์สิน แต่เป็นทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมทางบัญชีครับ ราคาตกลงทุกปี ฉะนั้นจะเลือกจะหาเอาไว้ใช้งาน เราจะเลือกซื้อรถยนต์มือสองดีไหม เราจะมาหาคำตอบกันในบทความนี้ หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ผ่านมาแล้วได้อ่านครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เรามาดูกันดีกว่า ดูรถยนต์มือสอง แน่นอนครับ ถ้าถามว่า ซื้อรถใหม่ กับ ซื้อรถยนต์มือสอง อะไรดีกว่ากัน คำตอบมันก็ชัดอยู่แล้วครับ ยังไงเสียของใหม่ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วครับ ฉะนั้นไม่ต้องถามหาเลยว่า รถป้ายแดงกับรถมือสองอะไรดีกว่ากัน แต่สมมติว่า เรามีงบจำกัด และมีความต้องการเลือกซื้อรถ เรามีวิธีการ ดูรถมือสอง อย่างไรกันบ้าง การดูสภาพภายในและภายนอกของรถ ภายนอกรถไม่ควรมีรอยบาดแผล ไม่ว่าจะขูดขีด เฉี่ยวชน รอยแตกหักร้าว หรือรอยผุสนิมครับ ส่วนภายในรถ ให้สังเกตกลิ่น เบาะ พวงมาลัย ว่ามีรอยเปรอะ ไหม ตามขอบเพดานรถ มีหลุดหรือปริไหม ลองเข้าไปนั่งเช็คความสมบูรณ์ของเบาะ เทสกระจก […]

 1,260 total views

สถานที่เที่ยวปีใหม่

10 สถานที่เที่ยวปีใหม่ ผ่อนกายสบายใจแถมได้บุญต้อนรับปี 2563

สถานที่เที่ยวปีใหม่ ใกล้จะปีใหม่แล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี 2563 วันนี้เราขอนำเสนอ 10 สถานที่เที่ยวปีใหม่ ที่เมื่อท่านได้ไปแล้ว ท่านจะอุ่นใจ ได้ผ่อนกายสบายใจ แถมได้บุญต้อนรับปี 2563 กันด้วย  1,704 total views

 1,704 total views

สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน

16 สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน หรือโหลดใต้เครื่องมีอะไรบ้าง เช็คก่อนนะ!

สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน หรือโหลดใต้เครื่อง 16 อย่าง สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ อย่าลืมตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระของท่านให้ดี เพราะสิ่งของเหล่านี้หากท่านนำไปด้วย ก็จะถูกเจ้าหน้าที่ของสนามบินสั่งให้นำออก ยึดไว้ หรือทิ้งนั่นเอง

 29,180 total views,  10 views today

ไหว้แม่ย่านางรถ

ไหว้แม่ย่านางรถ วันไหนดี วันพระได้ไหม กี่โมง ธูปกี่ดอก อาหารและผลไม้มงคล มีอะไรบ้าง

วิธีไหว้แม่ย่านางรถ กับการเตรียมของไหว้ เช่น อาหารและผลไม้มงคล ธูปกี่ดอก ทำอย่างไร มีอะไรบ้าง คำถวายของไหว้แม่ย่านางรถและคำกล่าวลา เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัย ความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนทำแล้วรวยๆเฮงๆกันทุกท่าน ไม่เชื่อลองดู !

 278,927 total views